mp:V9.0.7 testgegevens voorschrift: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - "{{#customtitle:" door "{{DISPLAYTITLE:")
(Inleiding)
Regel 6: Regel 6:
 
== Inleiding ==  
 
== Inleiding ==  
 
Dit document beschrijft het te doorlopen script voor het testen voor de systeemrol:
 
Dit document beschrijft het te doorlopen script voor het testen voor de systeemrol:
* '''''VO'''orschrift '''S'''turend systeem'' (MP-VOS) medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek.
+
* '''''Voorschrift '''S'''turend systeem'' (MP-VOS) medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek.
 
De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie [[mp:V9.0.7_kwalificatie_voorschrift|Voorschrift sturend systeem (MP-VOS)]]<br> Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.
 
De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie [[mp:V9.0.7_kwalificatie_voorschrift|Voorschrift sturend systeem (MP-VOS)]]<br> Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.
  

Versie van 3 aug 2020 om 08:21

Naar nictiz.nl

Inhoud

1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script voor het testen voor de systeemrol:

 • Voorschrift Sturend systeem (MP-VOS) medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek.

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie Voorschrift sturend systeem (MP-VOS)
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

1.1 Adviezen voor pre-kwalificatie test

Een leverancier kan gebruik maken van de pre-kwalificatie test, waarbij de volgende punten van belang zijn:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties).
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De pre-kwalificatie test documentatie bevat de gegevens die de leverancier zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden.
 5. Deze pre-kwalificatie test toetst geen infrastructurele eisen.

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder afzonderlijk te testen scenario genoemd in de 'Scenarioset' hoofdstukken – de volgende stappen uit:

 1. Voer de gegevens van de bouwstenen medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek in.
 2. Stuur een ‘Voorschrift sturen’ bericht naar de testomgeving voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 3. HIER TEKST VAN ART DECOR/ TOUCHSTONE STAPPEN OM TE KUNNEN TESTEN (GROENE BOLLETJES ETC)?

3 Op te leveren materialen

Niet van toepassing voor het testen.

4 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens

4.1 Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.

4.2 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

Bij sommige scenario's staat aangegeven dat deze optioneel zijn. Dit betekent dat deze niet verplicht zijn om uit te voeren bij de kwalificatie indien deze niet van toepassing zijn voor het XIS. Als twee scenario's gemarkeerd zijn met een sterretje dan geldt dat één van de twee scenario's verplicht is en de andere optioneel. De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

4.3 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als voorschrift sturend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek.

4.4 Sturend/beschikbaarstellend systeem

Het sturend/beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit de paragrafen "Inhoudelijke gegevens" in het XIS in. Voor een sturend/beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen worden:

 • Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 • Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, medicatieverstrekking, medicatiegebruik): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver). De identificatie van medicamenteuze behandeling mag niet door het sturend/beschikbaarstellend systeem bepaald worden indien het aanpassingen betreft op andermans medicamenteuze behandeling.
 • Tijd (hh:mm:ss) in Medicatieafspraak "AfspraakDatumTijd" en in Verstrekkingsverzoek "Datum". De datum betreft de afgesproken datum T, het tijdstip mag door het systeem zelf worden bepaald.

4.5 Datum T

T is een datum die we tijdens de pre-kwalificatie test nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/test datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

5 Scenarioset 1: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - gebruiksperiode/extra VV

5.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, voorschrijven op PRK, MA id, MBH id.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat de medicatieafspraak gebruiksperiode correct wordt gebruikt

Het systeem gaat correct om met ingangsdatum, duur, einddatum.

Aantonen dat er extra VV bij een bestaande MA kan worden gemaakt

Het systeem gaat correct om met een nieuw VV bij een bestaande MA.

Aantonen dat eenheid dosis correct verwerkt wordt

Het systeem gaat correct om met de eenheden dosis/stuks.

5.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
1.1* Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ einddatum).
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum
tsMBH_907_start_eind-BSC tsMBH_907_start_eind_MA-BSC tsMBH_907_start_eind_VV-BSC
1.2a* Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur).
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken)
tsMBH_907_start_duur-BSC tsMBH_907_start_duur_MA-BSC tsMBH_907_start_duur_VV-BSC
1.2b* Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur).
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen)
tsMBH_907_start_duur2-BSC tsMBH_907_start_duur2_MA-BSC tsMBH_907_start_duur2_VV-BSC
1.3
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie)
tsMBH_907_chronisch-BSC tsMBH_907_chronisch_MA-BSC tsMBH_907_chronisch_VV-BSC
1.4 Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat het extra VV gemaakt wordt/behoort bij de eerdere MA.
Extra VV onder bestaande MA
LET OP: VV bij de bestaande MA uit scenario 1.3
tsMBH_907_chronisch-BSC tsMBH_907_chronisch_MA-BSC tsMBH_907_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA-BSC
1.5
Medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks'
tsMBH_907_dosis_stuks-BSC tsMBH_907_dosis_stuks_MA-BSC tsMBH_907_dosis_stuks_VV-BSC


 als scenario 1.2 ondersteund wordt, dan dienen ze allebei (1.2a en 1.2b) uitgevoerd te worden

5.3 Inhoudelijke gegevens
6 Scenarioset 2: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - andere elementen

6.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, voorschrijven op PRK, MA id, MBH id.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat andere elementen van de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek correct worden gebruikt

Het systeem gaat correct om met aanvullende instructie, toelichting, aanvullende informatie, aanvullende wensen, reden van voorschrijven (verplichting voor 23 geneesmiddelen), toedieningsweg (afwijkende toedieningsweg).

Aantonen dat het systeem voorschriften met meerdere MBHs kan versturen

Het systeem genereert technisch correcte berichten.

6.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
2.1 Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat een 'aanvullende instructie' ingevoerd kan worden (als vrije tekst en/of uit keuze lijstje)
Aanvullende instructie (MA)
tsMBH_907_aanvullendeinstructie-VNK tsMBH_907_aanvullendeinstructie_MA-VNK tsMBH_907_aanvullendeinstructie_VV-VNK
2.2 Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat bij zowel de MA als VV een 'toelichting' ingevoerd kan worden
Toelichting (MA), toelichting (VV)
tsMBH_907_toelichting-VNK tsMBH_907_toelichting_MA-VNK tsMBH_907_toelichting_VV-VNK
2.3 Maak screenshot(s) van de melding/waarschuwing indien de reden van voorschrijven niet wordt ingevuld.
Reden van voorschrijven (MA)
tsMBH_907_redenvanvoorschrijven-VNK tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_MA-VNK tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_VV-VNK
2.4* Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende informatie' (MA) en 'aanvullende wensen' (VV) zichtbaar zijn
Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV), Toedieningsweg (MA), meerdere MBHs in één voorschriftbericht (denk aan meerdere receptregels op een recept).
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen-VNK
MBH_907_Toedieningsweg-VNK
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA-VNK
MBH_907_Toedieningsweg_MA-VNK
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_VV-VNK
MBH_907_Toedieningsweg_VV-VNK
2.5* Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende informatie' (MA) en 'aanvullende wensen' (VV) zichtbaar zijn
Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV)
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen-VNK tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA-VNK tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_VV-VNK
2.6* Maak screenshot(s) waarop toedieningsweg keuze zichtbaar is
Toedieningsweg (MA)
tsMBH_907_Toedieningsweg-VNK tsMBH_907_Toedieningsweg_MA-VNK tsMBH_907_Toedieningsweg_VV-VNK


6.3 Inhoudelijke gegevens
7 Scenarioset 3: medicatievoorschriften met stop-medicatieafspraken (staken, wijzigen, onderbreken)

7.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met stop-medicatieafspraken (staken) Het systeem genereert een stop-medicatieafspraak (staken)
Aantonen dat het systeem correct omgaat met technische stop-medicatieafspraken als onderdeel van een wijziging Het systeem genereert een inhoudelijk correcte technische stop-medicatieafspraak in het geval van een wijziging. De technische stop-medicatieafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de reden wijzigen of staken Het systeem gaat correct om met de reden wijzigen of staken. De reden van wijzigen komt in de nieuwe medicatieafspraak.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met tijdelijk onderbreken Het systeem genereert een stop-medicatieafspraak (onderbreken)

7.2 Scenario’s

LET OP: onderstaande scenario's dienen te worden uitgevoerd op de reeds in scenario 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 aangemaakte medicatieafspraken.


Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
3.1
Stop-medicatieafspraak, met reden staken
LET OP: stop medicatieafspraak van scenario 2.1
tsMBH_907_aanvullendeinstructie-VNK tsMBH_907_aanvullendeinstructie_MA_staken-VNK
3.2 Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV
LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.2
tsMBH_907_toelichting-VNK tsMBH_907_toelichting_MA_wijzigingmetVV-VNK
tsMBH_907_toelichting_MA_techstaken-VNK
tsMBH_907_toelichting_VV_extra-VNK
3.3 Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV
LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.3
tsMBH_907_redenvanvoorschrijven-VNK tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV-VNK
tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken-VNK
3.4 optioneel Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Onderbreken medicatieafspraak
LET OP: onderbreking medicatieafspraak van scenario 2.4
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen-VNK tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken-VNK


7.3 Inhoudelijke gegevens
8 Scenarioset 4: medicatievoorschrift met lengte en gewicht in de medicatieafspraak

8.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met lengte en gewicht in de medicatieafspraak kan versturen. Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.

8.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
4.1 Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat er een lengte en gewicht ingevoerd kunnen worden
Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA
tsMBH_907_Lengte_Gewicht-MLN tsMBH_907_Lengte_Gewicht_MA_1-MLN tsMBH_907_Lengte_Gewicht_VV_1-MLN


8.3 Inhoudelijke gegevens: Scenario 4.1


9 Scenarioset 5

Niet van toepassing.

10 Scenarioset 6: medicatievoorschriften met diverse doseerschema's

10.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met verschillende doseerschema’s.

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.

10.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
6.1 optioneel
Variabele frequentie
tsMBH_907_variabelefrequentie-JNK tsMBH_907_variabelefrequentie_MA-JNK tsMBH_907_variabelefrequentie_VV-JNK
6.2 optioneel
Interval
tsMBH_907_interval-JNK tsMBH_907_interval_MA-JNK tsMBH_907_interval_VV-JNK
6.3 optioneel
Variabele hoeveelheid (1)
tsMBH_907_variabelehoeveelheid-JNK tsMBH_907_variabelehoeveelheid_MA-JNK tsMBH_907_variabelehoeveelheid_VV-JNK
6.4 optioneel
Zonder keerdosis
tsMBH_907_zonderkeerdosis-JNK tsMBH_907_zonderkeerdosis_MA-JNK tsMBH_907_zonderkeerdosis_VV-JNK
6.5 optioneel
Bijzondere keerdosis
tsMBH_907_bijzonderekeerdosis-JNK tsMBH_907_bijzonderekeerdosis_MA-JNK tsMBH_907_bijzonderekeerdosis_VV-JNK
6.6 optioneel
Variabele hoeveelheid (2)
tsMBH_907_variabelehoeveelheid2-JNK tsMBH_907_variabelehoeveelheid2_MA-JNK tsMBH_907_variabelehoeveelheid2_VV-JNK
6.7* Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat aangegeven kan worden of het tijdstip gekozen kan worden
Tijdstippen
tsMBH_907_tijdstippen-JNK tsMBH_907_tijdstippen_MA-JNK tsMBH_907_tijdstippen_VV-JNK
6.8 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat weekdagen gekozen kunnen worden
Weekdagen
tsMBH_907_weekdagen-JNK tsMBH_907_weekdagen_MA-JNK tsMBH_907_weekdagen_VV-JNK
6.9* Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat dagdelen gekozen kunnen worden
Dagdeel
MBH_907_dagdeel-JNK MBH_907_dagdeel_MA-JNK MBH_907_dagdeel_VV-JNK
6.10 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een cyclisch schema ingevuld kan worden
Cyclisch schema
tsMBH_907_cyclischschema-JNK tsMBH_907_cyclischschema_MA-JNK tsMBH_907_cyclischschema_VV-JNK
6.11 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een doseerschema (met doseerduur) ingevoerd kan worden
Afbouw schema en doseerduur
tsMBH_907_afbouwschema-JNK tsMBH_907_afbouwschema_MA-JNK tsMBH_907_afbouwschema_VV-JNK
6.12 optioneel
Variabele hoeveelheid en maximum
tsMBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum-JNK tsMBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum_MA-JNK tsMBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum_VV-JNK
6.13 optioneel
Toedieningssnelheid
tsMBH_907_toedieningssnelheid-JNK tsMBH_907_toedieningssnelheid_MA-JNK tsMBH_907_toedieningssnelheid_VV-JNK
6.14 optioneel
Toedieningsduur
tsMBH_907_toedieningsduur-JNK tsMBH_907_toedieningsduur_MA-JNK tsMBH_907_toedieningsduur_VV-JNK
6.15 Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'zo nodig' zichtbaar zijn (incl. eventueel overige concepten of eigen invoer mogelijkheid)
Zo nodig
tsMBH_907_zonodig-JNK tsMBH_907_zonodig_MA-JNK tsMBH_907_zonodig_VV-JNK


* één van de twee scenario's (6.7 óf 6.9) is verplicht, de andere optioneel

10.3 Inhoudelijke gegevens


11 Scenarioset 7: medicatievoorschriften met magistraal/eigen artikel

11.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met magistralen.

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met geneesmiddelen geregistreerd als ingrediënt(en).

Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met eigen artikelen (90 miljoen nummers).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met een 90 miljoen nummer en ingrediënt(en).

11.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
7.1 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er ingrediënten ingevoerd/gekozen kunnen worden
Alle ingrediënten
tsMBH_907_magistraalalleingredienten-JNK tsMBH_907_magistraalalleingredienten_MA-JNK tsMBH_907_magistraalalleingredienten_VV-JNK
7.2 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er een ingrediënt ingevoerd/gekozen kan worden
Actief ingrediënt
tsMBH_907_magistraalactieveingredient-JNK tsMBH_907_magistraalactieveingredient_MA-JNK tsMBH_907_magistraalactieveingredient_VV-JNK
7.3 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat het eigen artikel gekozen wordt
90 miljoen nummer
MBH_907_magistraal90miljoennr-JNK MBH_907_magistraal90miljoennr_MA-JNK MBH_907_magistraal90miljoennr_VV-JNK


11.3 Inhoudelijke gegevens


12 Scenarioset 8: medicatievoorschriften op basis van andermans medicatieafspraak

12.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat er een voorschrift op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden Het systeem stuurt de medicatieafspraak van een ander met kopie indicator mee in het voorschrift. Het id van de medicatieafspraak en de medicamenteuze behandeling zijn de id's die door de ander zijn gegenereerd.
Aantonen dat er een stop-medicatieafspraak op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden Het systeem stuurt een stop-medicatieafspraak met het id van de medicamenteuze behandeling die door de ander is gegenereerd.
Aantonen dat er een wijziging op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden Het systeem stuurt een technische stop-medicatieafspraak en nieuwe medicatieafspraak met het id van de medicamenteuze behandeling die door de ander is gegenereerd.

12.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
8.1 Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak
tsMBH_907_VVandermansMA-ZTP tsMBH_907_VVandermansMA_MA-ZTP tsMBH_907_VVandermansMA_VV-ZTP
8.2 Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Stoppen andermans medicatieafspraak
tsMBH_907_stakenandermansMA-ZTP tsMBH_907_stakenandermansMA_MA2-ZTP
8.3 optioneel Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Onderbreken andermans medicatieafspraak
tsMBH_907_onderbrekenandermansMA-ZTP tsMBH_907_onderbrekenandermansMA_MA2-ZTP
8.4 Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Wijzigen andermans medicatieafspraak
MBH_907_wijzigenandermansMA-ZTP MBH_907_wijzigenandermansMA_MA_techstaken-ZTP
MBH_907_wijzigenandermansMA_MA2-ZTP


12.3 Inhoudelijke gegevens


13 Scenarioset 9: medicatievoorschriften met verstrekkingsverzoek - overige elementen

13.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de verbruiksperiode Het systeem kan omgaan met verbruiksperiode ingangsdatum, duur en einddatum.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met overige elementen Het systeem kan omgaan met herhalingen en afleverlocatie.

13.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
9.1a optioneel Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat een logistieke verbruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum en duur/einddatum)
Logistieke verbruiksperiode
tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind-BSC tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA-BSC tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV-BSC
9.1b optioneel
Logistieke verbruiksperiode
tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind-BSC tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_MA-BSC tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV-BSC
9.1c optioneel
Logistieke verbruiksperiode
MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen-BSC MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MA-BSC MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV-BSC
9.2 optioneel Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat het aantal herhalingen ingevuld kan worden
Herhalingen
tsMBH_907_herhalingen-BSC tsMBH_907_herhalingen_MA-BSC tsMBH_907_herhalingen_VV-BSC
9.3 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de afleverlocatie ingevuld kan worden
Afleverlocatie
tsMBH_907_afleverlocatie-BSC tsMBH_907_afleverlocatie_MA-BSC tsMBH_907_afleverlocatie_VV-BSC


 als scenario 9.1 ondersteund wordt, dan dienen ze alledrie (9.1a, 9.1b en 9.1c) uitgevoerd te worden

13.3 Inhoudelijke gegevens


14 Scenarioset 10: medicatievoorschriften met medicatieafspraak o.b.v. HPK of ZI-nr

14.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met voorschrijven op andere geneesmiddelniveaus Het systeem biedt de mogelijkheid om op HPK of ZI-nr niveau medicatie voor te schrijven.

14.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
10.1 optioneel
HPK geneesmiddel
tsMBH_907_HPKvoorschrijven-BSC tsMBH_907_HPKvoorschrijven_MA-BSC tsMBH_907_HPKvoorschrijven_VV-BSC
10.2 optioneel
ZI-nr geneesmiddel
tsMBH_907_ZINRvoorschrijven-BSC tsMBH_907_ZINRvoorschrijven_MA-BSC tsMBH_907_ZINRvoorschrijven_VV-BSC


14.3 Inhoudelijke gegevens


15 Documenthistorie

Datum Omschrijving
Draft

Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': testgegevens voorschrift addendum.