Medicatieproces - kwalificatie - medicatievoorschrift - medicatieafspraak/verstrekkingsverzoek

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Aanvullend 5: medicatievoorschriften met medicatieafspraak o.b.v. HPK of ZI-nr)
(Doel en verwacht resultaat)
Regel 280: Regel 280:
 
| Doel|| Verwacht resultaat
 
| Doel|| Verwacht resultaat
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
| ||
+
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met voorschrijven op andere geneesmiddelniveaus||Het systeem biedt de mogelijkheid om op HPK of ZInr niveau medicatie voor te schrijven.
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
 
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||

Versie van 26 aug 2019 om 13:58

Issue icon.png

Deze pagina is nog in bewerking


1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • medicatievoorschrift sturend systeem medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek.

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

1.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9.
 3. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in ‘Addenda - Kwalificatiescript - Medicatievoorschrift sturen
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Voer de gegevens van de medicatieafspraak en het verstrekkingsverzoek in en maak hier schermafdrukken van.
 2. Stuur een ‘Voorschrift sturen’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 3. De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘ontvangstbevestiging medicatievoorschrift’ bericht.

3 Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 1. de technische uitgaande berichten én
 2. schermafdrukken.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken juist ingevoerd worden. De inhoud van de medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken is gespecificeerd in 'Addenda - Kwalificatiescript - Medicatievoorschrift sturen'.

3.1 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat,
 2. Scenario’s.

4 Basis 1: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - gebruiksperiode

4.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, voorschrijven op PRK, MA id, MBH id.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat de medicatieafspraak gebruiksperiode correct wordt gebruikt

Het systeem gaat correct om met ingangsdatum, duur, einddatum.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

4.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
1.1* Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum
1.2* Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur
1.3 Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum
* minimaal één van de twee

5 Basis 2: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - andere elementen

5.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, voorschrijven op PRK, MA id, MBH id.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat andere elementen van de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek correct worden gebruikt

Het systeem gaat correct om met aanvullende instructie, toelichting, aanvullende informatie, aanvullende wensen, reden van voorschrijven.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

5.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
2.1 Aanvullende instructie (MA)
2.2 Toelichting (MA), toelichting (VV)
2.3 Reden van voorschrijven (MA)
2.4 Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV)

6 Basis 3: medicatievoorschriften met stop-medicatieafspraken (staken, wijzigen, onderbreken)

6.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met stop-medicatieafspraken (staken) Het systeem genereert een stop-medicatieafspraak (staken)
Aantonen dat het systeem correct omgaat met technische stop-medicatieafspraken als onderdeel van een wijziging Het systeem genereert een technische stop-medicatieafspraak in het geval van een wijziging met inhoudelijk correcte gegevens. De technische stopmedicatieafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de reden wijzigen of staken Het systeem gaat correct om met de reden wijzigen of staken. De reden van wijzigen komt in de nieuwe medicatieafspraak.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met tijdelijk onderbreken Het systeem genereert een stop-medicatieafspraak (onderbreken)
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

6.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
3.1 Stop-medicatieafspraak, met reden staken
3.2 Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma)
3.3 optioneel Onderbreken-medicatieafspraak (NOG IN ADA INVOEREN)

7 Aanvullend 1: medicatievoorschriften met diverse doseerschema's

7.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met verschillende doseerschema’s.

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

7.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
4.1 optioneel Variabele frequentie
4.2 optioneel Interval
4.3 optioneel Variabele hoeveelheid (1)
4.4 optioneel Zonder keerdosis
4.5 optioneel Bijzondere keerdosis
4.6 optioneel Variabele hoeveelheid (2)
4.7* Tijdstippen
4.8 optioneel Weekdagen
4.9* Dagdeel
4.10 optioneel Cyclisch schema
4.11 optioneel Afbouw schema en doseerduur
4.12 optioneel Variabele frequentie
4.13 optioneel Toedieningssnelheid
4.14 optioneel Toedieningsduur
4.15 Zo nodig
* minimaal één van de twee

8 Aanvullend 2: medicatievoorschriften met magistraal/eigen artikel

8.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met magistralen/eigen artikelen.

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

8.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
5.1 Alle ingrediënten
5.2 Actief ingrediënt
5.3 90 miljoen nummer

9 Aanvullend 3: medicatievoorschriften op basis van andermans medicatieafspraak

Dit scenario is van toepassing in combinatie met de kwalificatie 'opvragen medicatiegegevens (MA)'

9.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat er een voorschrift op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden Het systeem stuurt de medicatieafspraak van een ander met kopie indicator mee in het voorschrift. Het id van de medicatieafspraak en de medicamenteuze behandeling zijn de id's die door de ander zijn gegenereerd.
Aantonen dat er een stop-medicatieafspraak op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden Het systeem stuurt een stop-medicatieafspraak met het id van de medicamenteuze behandeling die door de ander is gegenereerd.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

9.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
6.1 Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak
6.2 Stoppen andermans medicatieafspraak
6.3 optioneel Onderbreken andermans medicatieafspraak

10 Aanvullend 4: medicatievoorschriften met verstrekkingsverzoek - overige elementen

10.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de verbruiksperiode Het systeem kan omgaan met verbruiksperiode ingangsdatum, duur en einddatum.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met overige elementen Het systeem kan omgaan met herhalingen en afleverlocatie.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

10.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
7.1 optioneel Logistieke verbruiksperiode (IN ADA EEN 2e MET EINDDATUM ETC)
7.2 optioneel Herhalingen
7.3 optioneel Afleverlocatie

11 Aanvullend 5: medicatievoorschriften met medicatieafspraak o.b.v. HPK of ZI-nr

11.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met voorschrijven op andere geneesmiddelniveaus Het systeem biedt de mogelijkheid om op HPK of ZInr niveau medicatie voor te schrijven.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

11.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
8.1 optioneel HPK geneesmiddel
8.2 optioneel ZI-nr geneesmiddel

12 Documenthistorie

Datum Omschrijving
augustus 2019 Draft