Medicatieproces - kwalificatie - medicatievoorschrift - medicatieafspraak/verstrekkingsverzoek

Uit informatiestandaarden
Versie door Marijke van Geijn (Overleg | bijdragen) op 16 aug 2019 om 08:11 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#customtitle:Medicatieproces - kwalificatie - medicatievoorschrift - medicatieafspraak/verstrekkingsverzoek}} {{IssueBox|Deze pagina is nog in bewerking}} __NUMBE...')

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Issue icon.png

Deze pagina is nog in bewerking


1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • medicatievoorschrift sturend systeem medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek.

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

1.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9.
 3. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in ‘Addenda - Kwalificatiescript - Medicatievoorschrift sturen
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Voer de gegevens van de medicatieafspraak en het verstrekkingsverzoek in en maak hier schermafdrukken van.
 2. Stuur een ‘Voorschrift sturen’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 3. De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘ontvangstbevestiging medicatievoorschrift’ bericht.

3 Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 1. de technische uitgaande berichten én
 2. schermafdrukken.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken juist ingevoerd worden. De inhoud van de medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken is gespecificeerd in 'Addenda - Kwalificatiescript - Medicatievoorschrift sturen'.

3.1 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat,
 2. Uit te voeren stappen,
 3. Scenario’s.

4 Basis: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek

4.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s)

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

4.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
1.1 Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum én einddatum
1.2 Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum én duur
1.3 Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum

5 Medicamenteuze behandeling

5.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een antwoord met daarin meer dan één medicatieafspraak -ieder in een eigen medicamenteuze behandeling (al getest in scenario 1.1).

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met verschillende medicatieafspraken in dezelfde medicamenteuze behandeling, en deze in samenhang kan tonen (scenario 2.1). Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de

eindgebruiker.

5.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
2.1 Patiënt met een medicamenteuze behandeling met 2 of meer medicatieafspraken: een gewijzigde medicamenteuze behandeling met ook een reden voor de wijziging (reden afspraak)

6 Stop-medicatieafspraken

6.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met stopmedicatieafspraken (scenario 3.1 en 3.1) Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.Een medicatieafspraak die lang geleden gestopt is, hoeft niet ‘standaard’ getoond te worden. Wel kan de gebruiker deze vinden als die zelf ‘op zoek’ gaat,bijvoorbeeld door aanvullend te filteren op een periode lang(er) terug.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met technische stop-medicatieafspraken als onderdeel van een wijziging (al getest in scenario 2.1) Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker: als een wijziging. De technische stopmedicatieafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met ‘tijdelijk onderbreken’ medicatieafspraken (scenario 3.1) Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker: het onderscheid tussen definitief staken en tijdelijk onderbreken moet duidelijk zijn.Tijdelijk onderbreken medicatieafspraken (die niet daarna definitief gestopt zijn) blijven actueel.


6.2 Scenario’s

Een stop-medicatieafspraak op zelfzorg pijnstiller (er is dus geen start MA vanuit een zorgverlener)
Scenario Beschrijving
3.1 Medicatieafspraak met een bijbehorende stop-medicatieafspraak
Een stop-medicatieafspraak die lang (een jaar) geleden gestopt is
Een ‘tijdelijk onderbreken’ medicatieafspraak.
Een ‘tijdelijk-onderbreken’ medicatieafspraak die sinds lang (7 maanden) geleden onderbroken is.
3.2 Een stop-medicatieafspraak op zelfzorg pijnstiller (er is dus geen start MA vanuit een zorgverlener)

7 Doseerschema’s en magistraal

7.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatieafspraken met verschillende doseerschema’s correct toont.

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Aantonen dat het systeem een medicatieafspraak met een ‘magistraal’ geneesmiddel (bereid geneesmiddel met ingrediënten) juist toont. Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

7.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
5.1 Medicatieafspraken met diverse doseerinstructies.
Medicatieafspraak met een magistraal geneesmiddel.

8 Specifieke inhoud

8.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem alle concepten uit de medicatieafspraak correct toont. Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

8.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
6.1 Geannuleerde medicatieafspraak
Medicatieafspraak met:
 • relatie naar toedieningsafspraak
Medicatieafspraak met:
 • relatie naar medicatiegebruik
 • reden van voorschrijven
Medicatieafspraak met:
 • lichaamslengte
 • lichaamsgewicht
 • aanvullende informatie
 • toelichting


9 Documenthistorie

Versie Datum Omschrijving
1.0 15 november 2018 Eerste versie voor MP9.0.6
2.0 1 februari 2019 Update addenda link. Addenda gegevens update naar MP9.0.7