Medicatieproces 9.1.0 - kwalificatie - voorschrift sturend systeem - MP-VOS

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Versie 25459 van Wetering (overleg) ongedaan gemaakt)
Regel 1: Regel 1:
 
+
{{#customtitle:Medicatieproces 9.1.0 - kwalificatie - voorschrift sturend systeem - MP-VOS}}
 +
{{IssueBox|Deze pagina is nog in bewerking}}
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
{{#customtitle:Sturen medicatievoorschrift 9.1.0: addendum inhoudelijke gegevens kwalificatie}}
 
  
=Addenda voor inhoudelijke gegevens=
+
== Inleiding ==  
== Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem ==
+
Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:
 +
* ''VOorschrift Sturend systeem'' (MP-VOS) medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht, nierfunctiewaarde.
 +
De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren.
 +
De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten
 +
verzenden en ontvangen.
  
=== Scenarioset 1===
+
=== Algemene voorwaarden voor kwalificatie ===
<section begin=overview-1 />
+
Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:
{| class="wikitable"
+
# Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
# Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 ([[Landingspagina_Medicatieproces|waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties]]).
| Scenario|| Screenshots?|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
# Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
# De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. '''''Onjuist ingevoerde gegevens''''' (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
|1.1*|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum</span></div>|| MBH_910_start_eind|| MBH_910_start_eind_MA|| MBH_910_start_eind_VV
+
# Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
# Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.
|1.2a*|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken)</span></div>|| MBH_910_start_duur|| MBH_910_start_duur_MA|| MBH_910_start_duur_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|1.2b*|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen)</span></div>|| MBH_910_start_duur2|| MBH_910_start_duur2_MA|| MBH_910_start_duur2_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|1.3|| || Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie)|| MBH_910_chronisch|| MBH_910_chronisch_MA|| MBH_910_chronisch_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|1.4|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Extra VV onder bestaande MA</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;"><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9; color: #ff0000;">LET OP: maak het VV aan bij de bestaande MA uit scenario 1.3</span></div>|| MBH_910_chronisch|| MBH_910_chronisch_MA|| MBH_910_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|1.5|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks'</span></div>|| MBH_910_dosis_stuks|| MBH_910_dosis_stuks_MA|| MBH_910_dosis_stuks_VV
+
|}
+
<section end=overview-1 />
+
=== Scenarioset 2===
+
<section begin=overview-2 />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Screenshots?|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|2.1|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Aanvullende instructie (MA)</span></div>|| MBH_910_aanvullendeinstructie|| MBH_910_aanvullendeinstructie_MA|| MBH_910_aanvullendeinstructie_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|2.2|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Toelichting (MA), toelichting (VV)</span></div>|| MBH_910_toelichting|| MBH_910_toelichting_MA|| MBH_910_toelichting_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|2.3|| Maak een screenshot van de melding/waarschuwing indien de reden van voorschrijven niet wordt ingevuld.|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Reden van voorschrijven (MA)</span></div>|| MBH_910_redenvanvoorschrijven|| MBH_910_redenvanvoorschrijven_MA|| MBH_910_redenvanvoorschrijven_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|2.4|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV),&nbsp;</span><span style="background-color: #f9f9f9; font-family: sans-serif; font-size: 14px;">Toedieningsweg (MA), meerdere MBHs in één voorschrift</span></div>|| MBH_910_aanvullendeinformatiewensen<br>MBH_910_Toedieningsweg|| MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_MA<br>MBH_910_Toedieningsweg_MA|| MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_VV<br>MBH_910_Toedieningsweg_VV
+
|}
+
<section end=overview-2 />
+
=== Scenarioset 3===
+
<section begin=overview-3 />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Screenshots?|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|3.1|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Stop-medicatieafspraak, met reden staken</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;"><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9; color: #ff0000;">LET OP: stop de medicatieafspraak van scenario 2.1</span></div>|| MBH_910_aanvullendeinstructie|| MBH_910_aanvullendeinstructie_MA_staken||
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|3.2|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff; color: #ff0000;">LET OP: wijzig de medicatieafspraak van scenario 2.2</span></div>|| MBH_910_toelichting|| MBH_910_toelichting_MA_wijzigingmetVV<br>MBH_910_toelichting_MA_techstaken|| MBH_910_toelichting_VV_extra
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|3.3|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff; color: #ff0000;">LET OP: wijzig de medicatieafspraak van scenario 2.3</span></div>|| MBH_910_redenvanvoorschrijven|| MBH_910_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV<br>MBH_910_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken||
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|3.4 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Onderbreken medicatieafspraak</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff; color: #ff0000;">LET OP: onderbreek de medicatieafspraak van scenario 2.4</span></div>|| MBH_910_aanvullendeinformatiewensen|| MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken||
+
|}
+
<section end=overview-3 />
+
=== Scenarioset 4===
+
<section begin=overview-4 />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Screenshots?|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|4.1*|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht (zonder eigen id)</span></div>|| MBH_910_Lengte_Gewicht|| MBH_910_Lengte_Gewicht_MA_1|| MBH_910_Lengte_Gewicht_VV_1
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|4.2*|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht (als persistente bouwstenen)</span></div>|| MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent|| MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent_MA|| MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent_VV
+
|}
+
<section end=overview-4 />
+
=== Scenarioset 5===
+
<section begin=overview-5 />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Screenshots?|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|5.1*|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift, met Nierfunctiewaarde (zonder eigen id)</span></div>|| MBH_910_Nierfunctie|| MBH_910_Nierfunctie_MA_1|| MBH_910_Nierfunctie_VV_1
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|5.2*|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift, met Nierfunctiewaarde (als persistente bouwsteen)</span></div>|| MBH_910_Nierfunctie_Persistent|| MBH_910_Nierfunctie_Persistent_MA|| MBH_910_Nierfunctie_Persistent_VV
+
|}
+
<section end=overview-5 />
+
=== Scenarioset 6===
+
<section begin=overview-6 />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Screenshots?|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.1 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Variabele frequentie</span></div>|| MBH_910_variabelefrequentie|| MBH_910_variabelefrequentie_MA|| MBH_910_variabelefrequentie_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.2 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Interval</span></div>|| MBH_910_interval|| MBH_910_interval_MA|| MBH_910_interval_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.3 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Variabele hoeveelheid (1)</span></div>|| MBH_910_variabelehoeveelheid|| MBH_910_variabelehoeveelheid_MA|| MBH_910_variabelehoeveelheid_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.4 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Zonder keerdosis</span></div>|| MBH_910_zonderkeerdosis|| MBH_910_zonderkeerdosis_MA|| MBH_910_zonderkeerdosis_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.5 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Bijzondere keerdosis</span></div>|| MBH_910_bijzonderekeerdosis|| MBH_910_bijzonderekeerdosis_MA|| MBH_910_bijzonderekeerdosis_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.6 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Variabele hoeveelheid (2)</span></div>|| MBH_910_variabelehoeveelheid2|| MBH_910_variabelehoeveelheid2_MA|| MBH_910_variabelehoeveelheid2_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.7a*|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Tijdstippen IsFlexibel "Ja"</span></div>|| MBH_910_tijdstippen|| MBH_910_tijdstippen_MA|| MBH_910_tijdstippen_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.7b*|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Tijdstippen IsFlexibel "Nee"</span></div>|| MBH_910_tijdstippenExact|| MBH_910_tijdstippenExact_MA || MBH_910_tijdstippenExact_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.8 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Weekdagen</span></div>|| MBH_910_weekdagen|| MBH_910_weekdagen_MA|| MBH_910_weekdagen_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.9*|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Dagdeel</span></div>|| MBH_910_dagdeel|| MBH_910_dagdeel_MA|| MBH_910_dagdeel_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.10 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Cyclisch schema</span></div>|| MBH_910_cyclischschema|| MBH_910_cyclischschema_MA|| MBH_910_cyclischschema_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.11 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Afbouw schema en doseerduur</span></div>|| MBH_910_afbouwschema|| MBH_910_afbouwschema_MA|| MBH_910_afbouwschema_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.12 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Variabele frequentie en maximum</span></div>|| MBH_910_variabelefrequentieenmaximum|| MBH_910_variabelefrequentieenmaximum_MA|| MBH_910_variabelefrequentieenmaximum_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.13 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Toedieningssnelheid</span></div>|| MBH_910_toedieningssnelheid|| MBH_910_toedieningssnelheid_MA|| MBH_910_toedieningssnelheid_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.14 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Toedieningsduur</span></div>|| MBH_910_toedieningsduur|| MBH_910_toedieningsduur_MA|| MBH_910_toedieningsduur_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.15|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Zo nodig</span></div>|| MBH_910_zonodig|| MBH_910_zonodig_MA|| MBH_910_zonodig_VV
+
|}
+
<section end=overview-6 />
+
=== Scenarioset 7===
+
<section begin=overview-7 />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Screenshots?|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|7.1 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Alle ingrediënten</span></div>|| MBH_910_magistraalalleingredienten|| MBH_910_magistraalalleingredienten_MA|| MBH_910_magistraalalleingredienten_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|7.2|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Actief ingrediënt</span></div>|| MBH_910_magistraalactieveingredient|| MBH_910_magistraalactieveingredient_MA|| MBH_910_magistraalactieveingredient_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|7.3 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">90 miljoen nummer</span></div>|| MBH_910_magistraal90miljoennr|| MBH_910_magistraal90miljoennr_MA|| MBH_910_magistraal90miljoennr_VV
+
|}
+
<section end=overview-7 />
+
=== Scenarioset 8===
+
<section begin=overview-8 />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Screenshots?|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|8.1|| Maak screenshots na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang van de Medicatiebouwstenen binnen de MBH zichtbaar is.|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak</span></div>|| MBH_910_VVandermansMA|| MBH_910_VVandermansMA_MA|| MBH_910_VVandermansMA_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|8.2|| Maak screenshots na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang van de Medicatiebouwstenen binnen de MBH zichtbaar is.|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Stoppen andermans medicatieafspraak</span></div>|| MBH_910_stakenandermansMA|| MBH_910_stakenandermansMA_MA2||
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|8.3 optioneel|| Maak screenshots na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang van de Medicatiebouwstenen binnen de MBH zichtbaar is.|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Onderbreken andermans medicatieafspraak</span></div>|| MBH_910_onderbrekenandermansMA|| MBH_910_onderbrekenandermansMA_MA2||
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|8.4|| Maak screenshots na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang van de Medicatiebouwstenen binnen de MBH zichtbaar is.|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Wijzigen andermans medicatieafspraak</span></div>|| MBH_910_wijzigenandermansMA|| MBH_910_wijzigenandermansMA_MA_techstaken<br>MBH_910_wijzigenandermansMA_MA2||
+
|}
+
<section end=overview-8 />
+
=== Scenarioset 9===
+
<section begin=overview-9 />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Screenshots?|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|9.1a optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Logistieke verbruiksperiode</span></div>|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|9.1b optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Logistieke verbruiksperiode</span></div>|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind_MA|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|9.1c optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Logistieke verbruiksperiode</span></div>|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MA|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|9.2 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Herhalingen</span></div>|| MBH_910_herhalingen|| MBH_910_herhalingen_MA|| MBH_910_herhalingen_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|9.3 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Afleverlocatie</span></div>|| MBH_910_afleverlocatie|| MBH_910_afleverlocatie_MA|| MBH_910_afleverlocatie_VV
+
|}
+
<section end=overview-9 />
+
=== Scenarioset 10===
+
<section begin=overview-10 />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Screenshots?|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|10.1 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">HPK geneesmiddel</span></div>|| MBH_910_HPKvoorschrijven|| MBH_910_HPKvoorschrijven_MA|| MBH_910_HPKvoorschrijven_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|10.2 optioneel|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">ZI-nr geneesmiddel</span></div>|| MBH_910_ZINRvoorschrijven|| MBH_910_ZINRvoorschrijven_MA|| MBH_910_ZINRvoorschrijven_VV
+
|}
+
<section end=overview-10 />
+
== Overzicht van scenario's voor ontvangend systeem ==
+
  
=== Scenarioset 1===
+
== Uit te voeren stappen ==
<section begin=overview-1-Screenshots />
+
Voer – voor ieder afzonderlijk scenario genoemd in de 'Scenarioset' hoofdstukken – de volgende stappen uit:
{| class="wikitable"
+
# Voer de gegevens van de bouwstenen medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en nierfunctiewaarde in (en maak hier schermafdrukken van als dit staat aangegeven).
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
# Stuur een ‘Voorschrift sturen’ bericht naar de kwalificatiesimulator voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.  
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
# De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘ontvangstbevestiging medicatievoorschrift’ bericht.
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|1.1*|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum</span></div>|| MBH_910_start_eind|| MBH_910_start_eind_MA|| MBH_910_start_eind_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|1.2a*|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken)</span></div>|| MBH_910_start_duur|| MBH_910_start_duur_MA|| MBH_910_start_duur_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|1.2b*|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen)</span></div>|| MBH_910_start_duur2|| MBH_910_start_duur2_MA|| MBH_910_start_duur2_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|1.3|| Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie)|| MBH_910_chronisch|| MBH_910_chronisch_MA|| MBH_910_chronisch_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|1.4|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Extra VV onder bestaande MA</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;"><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9; color: #ff0000;">LET OP: maak het VV aan bij de bestaande MA uit scenario 1.3</span></div>|| MBH_910_chronisch|| MBH_910_chronisch_MA|| MBH_910_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|1.5|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks'</span></div>|| MBH_910_dosis_stuks|| MBH_910_dosis_stuks_MA|| MBH_910_dosis_stuks_VV
+
|}
+
<section end=overview-1-Screenshots />
+
=== Scenarioset 2===
+
<section begin=overview-2-Screenshots />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|2.1|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Aanvullende instructie (MA)</span></div>|| MBH_910_aanvullendeinstructie|| MBH_910_aanvullendeinstructie_MA|| MBH_910_aanvullendeinstructie_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|2.2|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Toelichting (MA), toelichting (VV)</span></div>|| MBH_910_toelichting|| MBH_910_toelichting_MA|| MBH_910_toelichting_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|2.3|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Reden van voorschrijven (MA)</span></div>|| MBH_910_redenvanvoorschrijven|| MBH_910_redenvanvoorschrijven_MA|| MBH_910_redenvanvoorschrijven_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|2.4|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV),&nbsp;</span><span style="background-color: #f9f9f9; font-family: sans-serif; font-size: 14px;">Toedieningsweg (MA), meerdere MBHs in één voorschrift</span></div>|| MBH_910_aanvullendeinformatiewensen<br>MBH_910_Toedieningsweg|| MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_MA<br>MBH_910_Toedieningsweg_MA|| MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_VV<br>MBH_910_Toedieningsweg_VV
+
|}
+
<section end=overview-2-Screenshots />
+
=== Scenarioset 3===
+
<section begin=overview-3-Screenshots />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|3.1|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Stop-medicatieafspraak, met reden staken</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;"><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9; color: #ff0000;">LET OP: stop de medicatieafspraak van scenario 2.1</span></div>|| MBH_910_aanvullendeinstructie|| MBH_910_aanvullendeinstructie_MA_staken||
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|3.2|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff; color: #ff0000;">LET OP: wijzig de medicatieafspraak van scenario 2.2</span></div>|| MBH_910_toelichting|| MBH_910_toelichting_MA_wijzigingmetVV<br>MBH_910_toelichting_MA_techstaken|| MBH_910_toelichting_VV_extra
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|3.3|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff; color: #ff0000;">LET OP: wijzig de medicatieafspraak van scenario 2.3</span></div>|| MBH_910_redenvanvoorschrijven|| MBH_910_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV<br>MBH_910_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken||
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|3.4 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Onderbreken medicatieafspraak</span><br style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff; color: #ff0000;">LET OP: onderbreek de medicatieafspraak van scenario 2.4</span></div>|| MBH_910_aanvullendeinformatiewensen|| MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken||
+
|}
+
<section end=overview-3-Screenshots />
+
=== Scenarioset 4===
+
<section begin=overview-4-Screenshots />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|4.1*|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht (zonder eigen id)</span></div>|| MBH_910_Lengte_Gewicht|| MBH_910_Lengte_Gewicht_MA_1|| MBH_910_Lengte_Gewicht_VV_1
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|4.2*|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht (als persistente bouwstenen)</span></div>|| MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent|| MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent_MA|| MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent_VV
+
|}
+
<section end=overview-4-Screenshots />
+
=== Scenarioset 5===
+
<section begin=overview-5-Screenshots />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|5.1*|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift, met Nierfunctiewaarde (zonder eigen id)</span></div>|| MBH_910_Nierfunctie|| MBH_910_Nierfunctie_MA_1|| MBH_910_Nierfunctie_VV_1
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|5.2*|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Medicatievoorschrift, met Nierfunctiewaarde (als persistente bouwsteen)</span></div>|| MBH_910_Nierfunctie_Persistent|| MBH_910_Nierfunctie_Persistent_MA|| MBH_910_Nierfunctie_Persistent_VV
+
|}
+
<section end=overview-5-Screenshots />
+
=== Scenarioset 6===
+
<section begin=overview-6-Screenshots />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.1 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Variabele frequentie</span></div>|| MBH_910_variabelefrequentie|| MBH_910_variabelefrequentie_MA|| MBH_910_variabelefrequentie_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.2 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Interval</span></div>|| MBH_910_interval|| MBH_910_interval_MA|| MBH_910_interval_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.3 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Variabele hoeveelheid (1)</span></div>|| MBH_910_variabelehoeveelheid|| MBH_910_variabelehoeveelheid_MA|| MBH_910_variabelehoeveelheid_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.4 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Zonder keerdosis</span></div>|| MBH_910_zonderkeerdosis|| MBH_910_zonderkeerdosis_MA|| MBH_910_zonderkeerdosis_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.5 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Bijzondere keerdosis</span></div>|| MBH_910_bijzonderekeerdosis|| MBH_910_bijzonderekeerdosis_MA|| MBH_910_bijzonderekeerdosis_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.6 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Variabele hoeveelheid (2)</span></div>|| MBH_910_variabelehoeveelheid2|| MBH_910_variabelehoeveelheid2_MA|| MBH_910_variabelehoeveelheid2_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.7a*|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Tijdstippen IsFlexibel "Ja"</span></div>|| MBH_910_tijdstippen|| MBH_910_tijdstippen_MA|| MBH_910_tijdstippen_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.7b*|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Tijdstippen IsFlexibel "Nee"</span></div>|| MBH_910_tijdstippenExact|| MBH_910_tijdstippenExact_MA || MBH_910_tijdstippenExact_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.8 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Weekdagen</span></div>|| MBH_910_weekdagen|| MBH_910_weekdagen_MA|| MBH_910_weekdagen_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.9*|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Dagdeel</span></div>|| MBH_910_dagdeel|| MBH_910_dagdeel_MA|| MBH_910_dagdeel_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.10 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Cyclisch schema</span></div>|| MBH_910_cyclischschema|| MBH_910_cyclischschema_MA|| MBH_910_cyclischschema_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.11 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Afbouw schema en doseerduur</span></div>|| MBH_910_afbouwschema|| MBH_910_afbouwschema_MA|| MBH_910_afbouwschema_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.12 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Variabele frequentie en maximum</span></div>|| MBH_910_variabelefrequentieenmaximum|| MBH_910_variabelefrequentieenmaximum_MA|| MBH_910_variabelefrequentieenmaximum_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.13 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Toedieningssnelheid</span></div>|| MBH_910_toedieningssnelheid|| MBH_910_toedieningssnelheid_MA|| MBH_910_toedieningssnelheid_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.14 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Toedieningsduur</span></div>|| MBH_910_toedieningsduur|| MBH_910_toedieningsduur_MA|| MBH_910_toedieningsduur_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|6.15|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Zo nodig</span></div>|| MBH_910_zonodig|| MBH_910_zonodig_MA|| MBH_910_zonodig_VV
+
|}
+
<section end=overview-6-Screenshots />
+
=== Scenarioset 7===
+
<section begin=overview-7-Screenshots />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|7.1 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Alle ingrediënten</span></div>|| MBH_910_magistraalalleingredienten|| MBH_910_magistraalalleingredienten_MA|| MBH_910_magistraalalleingredienten_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|7.2|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Actief ingrediënt</span></div>|| MBH_910_magistraalactieveingredient|| MBH_910_magistraalactieveingredient_MA|| MBH_910_magistraalactieveingredient_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|7.3 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">90 miljoen nummer</span></div>|| MBH_910_magistraal90miljoennr|| MBH_910_magistraal90miljoennr_MA|| MBH_910_magistraal90miljoennr_VV
+
|}
+
<section end=overview-7-Screenshots />
+
=== Scenarioset 8===
+
<section begin=overview-8-Screenshots />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|8.1|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak</span></div>|| MBH_910_VVandermansMA|| MBH_910_VVandermansMA_MA|| MBH_910_VVandermansMA_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|8.2|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Stoppen andermans medicatieafspraak</span></div>|| MBH_910_stakenandermansMA|| MBH_910_stakenandermansMA_MA2||
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|8.3 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Onderbreken andermans medicatieafspraak</span></div>|| MBH_910_onderbrekenandermansMA|| MBH_910_onderbrekenandermansMA_MA2||
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|8.4|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Wijzigen andermans medicatieafspraak</span></div>|| MBH_910_wijzigenandermansMA|| MBH_910_wijzigenandermansMA_MA_techstaken<br>MBH_910_wijzigenandermansMA_MA2||
+
|}
+
<section end=overview-8-Screenshots />
+
=== Scenarioset 9===
+
<section begin=overview-9-Screenshots />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|9.1a optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Logistieke verbruiksperiode</span></div>|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|9.1b optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Logistieke verbruiksperiode</span></div>|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind_MA|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|9.1c optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Logistieke verbruiksperiode</span></div>|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MA|| MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|9.2 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Herhalingen</span></div>|| MBH_910_herhalingen|| MBH_910_herhalingen_MA|| MBH_910_herhalingen_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|9.3 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Afleverlocatie</span></div>|| MBH_910_afleverlocatie|| MBH_910_afleverlocatie_MA|| MBH_910_afleverlocatie_VV
+
|}
+
<section end=overview-9-Screenshots />
+
=== Scenarioset 10===
+
<section begin=overview-10-Screenshots />
+
{| class="wikitable"
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|10.1 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">HPK geneesmiddel</span></div>|| MBH_910_HPKvoorschrijven|| MBH_910_HPKvoorschrijven_MA|| MBH_910_HPKvoorschrijven_VV
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
+
|10.2 optioneel|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">ZI-nr geneesmiddel</span></div>|| MBH_910_ZINRvoorschrijven|| MBH_910_ZINRvoorschrijven_MA|| MBH_910_ZINRvoorschrijven_VV
+
|}
+
<section end=overview-10-Screenshots />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_910_start_eind==
+
<section begin=mv-Scenarioset1-MBH_910_start_eind-1 /><section begin=patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_eind-1 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
== Op te leveren materialen ==
|colspan="2"|Naamgegevens
+
De op te leveren materialen bestaan uit:
|style="background-color: white;"|A. van de XXX_Boschman
+
# de technische uitgaande berichten (voor alle scenario’s) én
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
# schermafdrukken (voor de aangegeven scenario's).
|colspan="2"|Identificatienummer
+
Indien een schermafdruk opgeleverd moet worden, staat in het scenario aangegeven wat er op het schermafdruk zichtbaar moet zijn (staat er niks genoemd, dan is er geen schermafdruk nodig).
|style="background-color: white;"|999912100 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 jan 1964
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_eind-1 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_eind-1 />
+
==== Scenario 1.1* - MBH_910_start_eind====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
== Leeswijzer ==
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
# Doel en verwacht resultaat
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
# Scenario’s
|| Waarde
+
# Inhoudelijke gegevens
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
===Doel en verwacht resultaat===
|colspan="5"|Identificatie
+
Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.<br>
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_eind_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 11:20:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, tot en met T + 5 dagen''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Einddatum
+
|style="background-color: white;"|T + 5 dagen om 23:59:59 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|Metoclopramide zetpil 20mg (code = '6939' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|METOCLOPRAMIDE 20MG ZETPIL (code = '63630' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 5 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, Rectaal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Rectaal (code = '12' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
===Scenario's===
|colspan="2"|Identificatie
+
In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven. <br>
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_eind_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 11:20:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|5 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|Metoclopramide zetpil 20mg (code = '6939' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|METOCLOPRAMIDE 20MG ZETPIL (code = '63630' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_eind_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_eind-1 /><section end=mv-Scenarioset1-MBH_910_start_eind-1 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_910_start_duur==
+
<section begin=mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur-2 /><section begin=patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur-2 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
Bij sommige scenario's staat aangegeven dat deze optioneel zijn. Dit betekent dat deze niet verplicht zijn om uit te voeren bij de kwalificatie indien deze niet van toepassing zijn voor het XIS. Als twee scenario's gemarkeerd zijn met een sterretje dan geldt dat één van de twee scenario's verplicht is en de andere optioneel. Indien er voor een scenario screenshots aangeleverd moeten worden, dan staat dat aangegeven.<br>  
|colspan="2"|Naamgegevens
+
De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.<br>
|style="background-color: white;"|A. van de XXX_Boschman
+
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999912100 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 jan 1964
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur-2 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur-2 />
+
==== Scenario 1.2a* - MBH_910_start_duur====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
=== Inhoudelijke gegevens ===
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als voorschrift sturend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en laboratoriumuitslag (nierfunctiewaarde).
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Gebruikersschermen===
|colspan="5"|Identificatie
+
Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties.
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_duur_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 11:30:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, gedurende 3 weken''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Gebruiksduur
+
|style="background-color: white;"|3 weken
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Peter van  Pulver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, gedurende 3 weken, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_duur (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Sturend/beschikbaarstellend systeem===
|colspan="2"|Identificatie
+
Het sturend/beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit de paragrafen "Inhoudelijke gegevens" in het XIS in en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een sturend/beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen worden:
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_duur_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 11:30:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|21 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_duur_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_duur (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur-2 /><section end=mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur-2 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_910_start_duur2==
+
<section begin=mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur2-5 /><section begin=patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur2-5 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
* Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
|colspan="2"|Naamgegevens
+
* Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, medicatieverstrekking, medicatiegebruik) en wanneer van toepassing de andere bouwstenen (Lengte, Gewicht, Laboratoriumuitslag): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver). De identificatie van medicamenteuze behandeling mag niet door het sturend/beschikbaarstellend systeem bepaald worden indien het aanpassingen betreft op andermans medicamenteuze behandeling.
|style="background-color: white;"|A. van de XXX_Boschman
+
* Tijd (hh:mm:ss) in Medicatieafspraak "AfspraakDatumTijd" en in Verstrekkingsverzoek "Datum". De datum betreft de afgesproken datum T, het tijdstip mag door het systeem zelf worden bepaald.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999912100 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 jan 1964
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur2-5 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur2-5 />
+
==== Scenario 1.2b* - MBH_910_start_duur2====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
===Datum T===
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== OID's===
|colspan="5"|Identificatie
+
De identificaties hebben de volgende root OID’s
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_duur2_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
<br>
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{| class="wikitable"
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|-
|style="background-color: white;"|T om 11:30:00 uur
+
! Omschrijving !! OID
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|-
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
| Medicamenteuze behandeling || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, gedurende 28 dagen''
+
|-
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
| Medicatieafspraak || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1
|rowspan="3"|
+
|-
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
| Toedieningsafspraak || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|-
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
| Medicatiegebruik || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|-
|colspan="4"|Gebruiksduur
+
| Verstrekkingsverzoek || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1
|style="background-color: white;"|28 dagen
+
|-
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
| Medicatieverstrekking || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
| Laboratoriumuitslag (Nierfunctiewaarde) || ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.24030.1
|rowspan="11"|
+
|-
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
| Lengte || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.23023.1
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
| Gewicht || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.23028.1
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Peter van  Pulver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisarts, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG (code = '52272' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG (code = '106275' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, gedurende 28 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_duur2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
 
|}
 
|}
{| class="wikitable" width="85%"
+
<br><br>
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
== Scenarioset 1: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - gebruiksperiode/extra VV ==
|colspan="2"|Identificatie
+
=== Doel en verwacht resultaat ===
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_duur2_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
{| class="wikitable"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 11:30:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulveren - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|28 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG (code = '52272' in codeSystem 'G-standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG (code = '106275' in codeSystem 'G-standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_duur2_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_start_duur2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur2-5 /><section end=mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur2-5 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_910_chronisch==
+
<section begin=mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-3 /><section begin=patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-3 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
| Doel|| Verwacht resultaat
|| Waarde
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s).||
 +
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens. <br>Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, voorschrijven op PRK, MA id, MBH id. <br>Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat de medicatieafspraak gebruiksperiode correct wordt gebruikt||
 +
Het systeem gaat correct om met ingangsdatum, duur, einddatum.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat er extra VV bij een bestaande MA kan worden gemaakt||
 +
Het systeem gaat correct om met een nieuw VV bij een bestaande MA.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat eenheid dosis correct verwerkt wordt||
 +
Het systeem gaat correct om met de eenheden dosis/stuks.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden||
 +
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Naamgegevens
 
|style="background-color: white;"|A. van de XXX_Boschman
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Identificatienummer
 
|style="background-color: white;"|999912100 [BSN]
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Geboortedatum
 
|style="background-color: white;"|8 jan 1964
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Geslacht
 
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
 
|}<section end=patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-3 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-3 />
 
==== Scenario 1.3 - MBH_910_chronisch====
 
 
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Identificatie
 
|style="background-color: white;"|MBH_910_chronisch_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
 
|style="background-color: white;"|T om 11:32:00 uur
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="5"|Gebruiksperiode
 
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T''
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="2"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Ingangsdatum
 
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="6"|Voorschrijver
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="11"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="5"|Zorgverlener
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="9"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
 
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="3"|Naamgegevens
 
|style="background-color: white;"|Peter van  Pulver
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="3"|Specialisme
 
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="4"|Zorgaanbieder
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="4"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
 
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Organisatie naam
 
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Adresgegevens
 
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
 
|style="background-color: white;"|APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
 
|style="background-color: white;"|ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="4"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Omschrijving
 
|style="background-color: white;"|Vanaf T, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Toedieningsweg
 
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Doseerinstructie
 
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|MBH identificatie
 
|style="background-color: white;"|MBH_910_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
 
 
|}
 
|}
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Scenario’s ===
|colspan="2"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|overview-1 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_chronisch_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 11:32:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|21 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_chronisch_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-3 /><section end=mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-3 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_910_chronisch==
+
<section begin=mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-4 /><section begin=patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-4 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
* één van de twee scenario's (1.1 óf 1.2a/b) is verplicht, de andere optioneel
|colspan="2"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|A. van de XXX_Boschman
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999912100 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 jan 1964
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-4 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-4 />
+
==== Scenario 1.4 - MBH_910_chronisch====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
=== Inhoudelijke gegevens ===
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-3 }}
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_eind-1 }}
|colspan="5"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur-2 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_chronisch_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_start_duur2-5 }}
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-3 }}
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-4 }}
|style="background-color: white;"|T om 11:32:00 uur
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_dosis_stuks-6 }}
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
<br>
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
<br>
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T''
+
<br>
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="2"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Peter van  Pulver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
== Scenarioset 2: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - andere elementen ==
|colspan="2"|Identificatie
+
=== Doel en verwacht resultaat ===
|style="background-color: white;"|MBH_910_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 11:35:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|90 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_chronisch_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-4 /><section end=mv-Scenarioset1-MBH_910_chronisch-4 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 1 - MBH_910_dosis_stuks==
+
<section begin=mv-Scenarioset1-MBH_910_dosis_stuks-6 /><section begin=patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_dosis_stuks-6 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{| class="wikitable"
|colspan="2"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|A. van de XXX_Boschman
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999912100 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 jan 1964
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset1-MBH_910_dosis_stuks-6 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_dosis_stuks-6 />
+
==== Scenario 1.5 - MBH_910_dosis_stuks====
+
 
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
| Doel|| Verwacht resultaat
|| Waarde
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s).||
 +
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens. <br>Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, voorschrijven op PRK, MA id, MBH id. <br>Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat andere elementen van de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek correct worden gebruikt||
 +
Het systeem gaat correct om met aanvullende instructie, toelichting, aanvullende informatie, aanvullende wensen, reden van voorschrijven (verplichting voor 23 geneesmiddelen), toedieningsweg (afwijkende toedieningsweg).
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat het systeem voorschriften met meerdere MBHs kan versturen||
 +
Het systeem genereert technisch correcte berichten.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
 +
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Identificatie
 
|style="background-color: white;"|MBH_910_dosis_stuks_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
 
|style="background-color: white;"|T om 11:35:00 uur
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="5"|Gebruiksperiode
 
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, tot en met T + 28 dagen''
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="3"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Ingangsdatum
 
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Einddatum
 
|style="background-color: white;"|T + 28 dagen om 23:59:59 uur
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="6"|Voorschrijver
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="11"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="5"|Zorgverlener
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="9"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
 
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="3"|Naamgegevens
 
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="3"|Specialisme
 
|style="background-color: white;"|Huisarts, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="4"|Zorgaanbieder
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="4"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
 
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Organisatie naam
 
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Adresgegevens
 
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
 
|style="background-color: white;"|FLUTICASON INHALATIEPOEDER 100UG/DO 60DO DISKUS (code = '45624' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
 
|style="background-color: white;"|FLUTICASON INHALATIEPOEDER 100UG/DO (code = '92487' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="4"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Omschrijving
 
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 28 dagen, 2 maal per dag 1 dosis, inhalatie
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Toedieningsweg
 
|style="background-color: white;"|inhalatie (code = '62' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Doseerinstructie
 
|style="background-color: white;"|2 maal per dag 1 dosis
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|MBH identificatie
 
|style="background-color: white;"|MBH_910_dosis_stuks (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
 
 
|}
 
|}
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Scenario’s ===
|colspan="2"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|overview-2 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_dosis_stuks_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 11:35:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|FLUTICASON INHALATIEPOEDER 100UG/DO 60DO DISKUS (code = '45624' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|FLUTICASON INHALATIEPOEDER 100UG/DO (code = '92487' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_dosis_stuks_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_dosis_stuks (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset1-MBH_910_dosis_stuks-6 /><section end=mv-Scenarioset1-MBH_910_dosis_stuks-6 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_910_aanvullendeinstructie==
+
<section begin=mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 /><section begin=patient-mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Inhoudelijke gegevens ===
|colspan="2"|Naamgegevens
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|patient-mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 }}
|style="background-color: white;"|C. XXX_Vonker
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999910401 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 feb 1954
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 />
+
==== Scenario 2.1 - MBH_910_aanvullendeinstructie====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 }}
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset2-MBH_910_toelichting-2 }}
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset2-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 }}
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 }}
|| Waarde
+
<br>
 +
<br>
 +
<br>
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
== Scenarioset 3: medicatievoorschriften met stop-medicatieafspraken (staken, wijzigen, onderbreken) ==
|colspan="5"|Identificatie
+
=== Doel en verwacht resultaat ===
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinstructie_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 08:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, tot en met T + 12 maanden''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Einddatum
+
|style="background-color: white;"|T + 12 maanden om 23:59:59 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Bertine van  Doorn
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '103039' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="5"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 12 maanden, 1 maal per dag 1 stuk, Bij het eten innemen, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Aanvullende instructie
+
|style="background-color: white;"|Bij het eten innemen overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinstructie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{| class="wikitable"
|colspan="2"|Identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinstructie_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 08:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|90 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '103039' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinstructie_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinstructie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 /><section end=mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_910_toelichting==
+
<section begin=mv-Scenarioset2-MBH_910_toelichting-2 /><section begin=patient-mv-Scenarioset2-MBH_910_toelichting-2 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
| Doel|| Verwacht resultaat
|| Waarde
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
+
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met stop-medicatieafspraken (staken) || Het systeem genereert een stop-medicatieafspraak (staken)
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|colspan="2"|Naamgegevens
+
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met technische stop-medicatieafspraken als onderdeel van een wijziging
|style="background-color: white;"|C. XXX_Vonker
+
||Het systeem genereert een inhoudelijk correcte technische stop-medicatieafspraak in het geval van een wijziging. De technische stop-medicatieafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met de reden wijzigen of staken ||Het systeem gaat correct om met de reden wijzigen of staken. De reden van wijzigen komt in de nieuwe medicatieafspraak.
|style="background-color: white;"|999910401 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met tijdelijk onderbreken||Het systeem genereert een stop-medicatieafspraak (onderbreken)
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|style="background-color: white;"|8 feb 1954
+
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset2-MBH_910_toelichting-2 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset2-MBH_910_toelichting-2 />
+
==== Scenario 2.2 - MBH_910_toelichting====
+
 
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
 
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 08:02:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="2"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Bertine van Doorn
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Toelichting
+
|style="background-color: white;"|In overleg met specialist
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
 
|}
 
|}
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Scenario’s ===
|colspan="2"|Identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 08:02:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|30 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Toelichting
+
|style="background-color: white;"|Extra verstrekkingsverzoek omdat patient medicatie is kwijtgeraakt
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset2-MBH_910_toelichting-2 /><section end=mv-Scenarioset2-MBH_910_toelichting-2 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_910_redenvanvoorschrijven==
+
<section begin=mv-Scenarioset2-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 /><section begin=patient-mv-Scenarioset2-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
<font color=#FF0000>LET OP: onderstaande scenario's dienen te worden uitgevoerd op de reeds in scenario 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 aangemaakte medicatieafspraken.</font>
|colspan="2"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|C. XXX_Vonker
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999910401 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 feb 1954
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset2-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset2-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 />
+
==== Scenario 2.3 - MBH_910_redenvanvoorschrijven====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|overview-3 }}
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Inhoudelijke gegevens ===
|colspan="5"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|patient-mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_redenvanvoorschrijven_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 08:05:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, tot en met T + 28 dagen''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Einddatum
+
|style="background-color: white;"|T + 28 dagen om 23:59:59 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Bertine van  Doorn
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '42609' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 28 dagen, 1 maal per week 5 stuks, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per week 5 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_redenvanvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 }}
|colspan="2"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset3-MBH_910_toelichting-2 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_redenvanvoorschrijven_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset3-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 }}
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 }}
|colspan="2"|Datum
+
<br>
|style="background-color: white;"|T om 08:05:00 uur
+
<br>
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
<br>
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|20 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '42609' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_redenvanvoorschrijven_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_redenvanvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset2-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 /><section end=mv-Scenarioset2-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 2 - MBH_910_aanvullendeinformatiewensen - MBH_910_Toedieningsweg==
+
<section begin=mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 /><section begin=patient-mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
== Scenarioset 4: medicatievoorschrift met lengte en gewicht ==
|colspan="2"|Naamgegevens
+
=== Doel en verwacht resultaat ===
|style="background-color: white;"|C. XXX_Vonker
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999910401 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 feb 1954
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 />
+
==== Scenario 2.4 - MBH_910_aanvullendeinformatiewensen====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
{| class="wikitable"
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
| Doel|| Verwacht resultaat
|| Waarde
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
+
|Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met lengte en gewicht kan versturen. || Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|colspan="5"|Identificatie
+
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 08:06:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T + 1 dag, tot en met T + 11 dagen''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T + 1 dag om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Einddatum
+
|style="background-color: white;"|T + 11 dagen om 23:59:59 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Bertine van  Doorn
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|FENETICILLINE 500MG CAPSULE (code = '41092' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T + 1 dag, tot en met T + 11 dagen, 3 maal per dag 1 stuk, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|3 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Aanvullende informatie
+
|style="background-color: white;"|Bewust hoge dosering (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2050')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinformatiewensen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
 
|}
 
|}
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Scenario’s ===
|colspan="2"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|overview-4 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
* één van de twee scenario's (4.1 óf 4.2) is verplicht, de andere optioneel
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 08:06:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|30 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|FENETICILLINE 500MG CAPSULE (code = '41092' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Aanvullende wensen
+
|style="background-color: white;"|Bezorgen (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2051')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinformatiewensen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
==== Scenario 2.4 - MBH_910_Toedieningsweg====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
=== Inhoudelijke gegevens: Scenario 4.1 ===
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|patient-mv-Scenarioset4_a-MBH_910_Lengte_Gewicht-1 }}
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset4_a-MBH_910_Lengte_Gewicht-1 }}
|colspan="5"|Identificatie
+
<br>
|style="background-color: white;"|MBH_910_Toedieningsweg_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 08:15:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, tot en met T + 7 dagen''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Einddatum
+
|style="background-color: white;"|T + 7 dagen om 23:59:59 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Bertine van Doorn
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|DEXAMETHASON/FRAMYCETINE/GRAMICIDINE OORDR (code = '80691' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|DEXAMETHASON/FRAMYCETINE/GRAMICIDINE OORDR (code = '79804' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="5"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 7 dagen, 2 maal per dag 1 druppel, In het rechter oog, oculair
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|oculair (code = '7' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Aanvullende instructie
+
|style="background-color: white;"|In het rechter oog overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|2 maal per dag 1 druppel
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Aanvullende informatie
+
|style="background-color: white;"|Bewust afwijkende toedieningsweg (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2050')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Toedieningsweg (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Inhoudelijke gegevens: Scenario 4.2 ===
|colspan="2"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|patient-mv-Scenarioset4_b-MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent-1 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_Toedieningsweg_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 08:15:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|14 druppels
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|DEXAMETHASON/FRAMYCETINE/GRAMICIDINE OORDR (code = '80691' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|DEXAMETHASON/FRAMYCETINE/GRAMICIDINE OORDR (code = '79804' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Toedieningsweg_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Toedieningsweg (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 /><section end=mv-Scenarioset2-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 3 (Staken Wijzigen) - MBH_910_aanvullendeinstructie==
+
<section begin=mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 /><section begin=patient-mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset4_b-MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent-1 }}
|colspan="2"|Naamgegevens
+
<br>
|style="background-color: white;"|C. XXX_Vonker
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999910401 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 feb 1954
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 />
+
==== Scenario 3.1 - MBH_910_aanvullendeinstructie====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
== Scenarioset 5: medicatievoorschriften met nierfunctiewaarde ==
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
=== Doel en verwacht resultaat ===
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{| class="wikitable"
|colspan="5"|Identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinstructie_MA_staken (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 18:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, tot en met T''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Einddatum
+
|style="background-color: white;"|T om 23:59:59 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Stoptype
+
|style="background-color: white;"|Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling. (code = '112161000146106' in codeSystem 'SNOMED CT')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Relatie naar afspraak of gebruik: MA
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinstructie_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Bertine van  Doorn
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Reden wijzigen of staken
+
|style="background-color: white;"|Overgevoeligheid (code = '16' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '103039' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="5"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T, 1 maal per dag 1 stuk, Bij het eten innemen, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Aanvullende instructie
+
|style="background-color: white;"|Bij het eten innemen overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinstructie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 /><section end=mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinstructie-1 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 3 (Staken Wijzigen) - MBH_910_toelichting==
+
<section begin=mv-Scenarioset3-MBH_910_toelichting-2 /><section begin=patient-mv-Scenarioset3-MBH_910_toelichting-2 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
| Doel|| Verwacht resultaat
|| Waarde
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
+
|Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met nierfunctiewaarde kan versturen. || Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|colspan="2"|Naamgegevens
+
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
|style="background-color: white;"|C. XXX_Vonker
+
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999910401 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 feb 1954
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset3-MBH_910_toelichting-2 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset3-MBH_910_toelichting-2 />
+
==== Scenario 3.2 - MBH_910_toelichting====
+
 
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
 
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting_MA_wijzigingmetVV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 18:02:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T om 19:00:00 uur''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="2"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 19:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Relatie naar afspraak of gebruik: MA
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Bertine van  Doorn
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Reden wijzigen of staken
+
|style="background-color: white;"|Geen of onvoldoende effect (code = '58848006' in codeSystem 'SNOMED CT')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T om 19:00:00 uur, 1 maal per dag 2 stuks, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 2 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
 
|}
 
|}
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Scenario’s ===
|colspan="5"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|overview-5 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting_MA_techstaken (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
  * één van de twee scenario's (5.1 óf 5.2) is verplicht, de andere optioneel
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 18:02:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, tot en met T om 19:00:00 uur''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Einddatum
+
|style="background-color: white;"|T om 19:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Stoptype
+
|style="background-color: white;"|Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling. (code = '112161000146106' in codeSystem 'SNOMED CT')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Relatie naar afspraak of gebruik: MA
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"  
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Bertine van Doorn
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|(code = 'UNK' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T om 19:00:00 uur, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Inhoudelijke gegevens: Scenario 5.1 ===
|colspan="2"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|patient-mv-Scenarioset5_a-MBH_910_Nierfunctie-1 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting_VV_extra (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 18:02:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|30 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting_MA_wijzigingmetVV
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_toelichting (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset3-MBH_910_toelichting-2 /><section end=mv-Scenarioset3-MBH_910_toelichting-2 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 3 (Staken Wijzigen) - MBH_910_redenvanvoorschrijven==
+
<section begin=mv-Scenarioset3-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 /><section begin=patient-mv-Scenarioset3-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset5_a-MBH_910_Nierfunctie-1 }}
|colspan="2"|Naamgegevens
+
<br>
|style="background-color: white;"|C. XXX_Vonker
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999910401 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 feb 1954
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset3-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset3-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 />
+
==== Scenario 3.3 - MBH_910_redenvanvoorschrijven====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
=== Inhoudelijke gegevens: Scenario 5.2 ===
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|patient-mv-Scenarioset5_b-MBH_910_Nierfunctie_Persistent-1 }}
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset5_b-MBH_910_Nierfunctie_Persistent-1 }}
|colspan="5"|Identificatie
+
<br>
|style="background-color: white;"|MBH_910_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 18:10:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, tot en met T + 14 dagen''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Einddatum
+
|style="background-color: white;"|T + 14 dagen om 23:59:59 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Bertine van  Doorn
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Reden wijzigen of staken
+
|style="background-color: white;"|Ander voorschrijfbeleid (code = '112751000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '42609' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 14 dagen, 1 maal per week 4 stuks, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per week 4 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_redenvanvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
== Scenarioset 6: medicatievoorschriften met diverse doseerschema's ==
|colspan="5"|Identificatie
+
=== Doel en verwacht resultaat ===
|style="background-color: white;"|MBH_910_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 18:10:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, tot en met T om 19:00:00 uur''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Einddatum
+
|style="background-color: white;"|T om 19:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Stoptype
+
|style="background-color: white;"|Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling. (code = '112161000146106' in codeSystem 'SNOMED CT')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Relatie naar afspraak of gebruik: MA
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_redenvanvoorschrijven_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Bertine van Doorn
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '42609' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T om 19:00:00 uur, 1 maal per week 5 stuks, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per week 5 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_redenvanvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset3-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 /><section end=mv-Scenarioset3-MBH_910_redenvanvoorschrijven-3 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 3 (Staken Wijzigen) - MBH_910_aanvullendeinformatiewensen==
+
<section begin=mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 /><section begin=patient-mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{| class="wikitable"
|colspan="2"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|C. XXX_Vonker
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999910401 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 feb 1954
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 />
+
==== Scenario 3.4 optioneel - MBH_910_aanvullendeinformatiewensen====
+
 
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
| Doel|| Verwacht resultaat
|| Waarde
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met verschillende doseerschema’s. ||
 +
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
 +
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Identificatie
 
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
 
|style="background-color: white;"|T om 18:12:00 uur
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="5"|Gebruiksperiode
 
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T + 1 dag, tot en met T + 1 dag''
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="3"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Ingangsdatum
 
|style="background-color: white;"|T + 1 dag om 00:00:00 uur
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Einddatum
 
|style="background-color: white;"|T + 1 dag om 23:59:59 uur
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Stoptype
 
|style="background-color: white;"|Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie). (code = '112171000146100' in codeSystem 'SNOMED CT')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Relatie naar afspraak of gebruik: MA
 
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_MA
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="6"|Voorschrijver
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="11"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="5"|Zorgverlener
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="9"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
 
|style="background-color: white;"|000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="3"|Naamgegevens
 
|style="background-color: white;"|Bertine van Doorn
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="3"|Specialisme
 
|style="background-color: white;"|(code = 'UNK' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="4"|Zorgaanbieder
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="4"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
 
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Organisatie naam
 
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Adresgegevens
 
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Reden wijzigen of staken
 
|style="background-color: white;"|Opname (code = '305335007' in codeSystem 'SNOMED CT')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
 
|style="background-color: white;"|FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
 
|style="background-color: white;"|FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '41092' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="4"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Omschrijving
 
|style="background-color: white;"|Vanaf T + 1 dag, tot en met T + 1 dag, 3 maal per dag 1 stuk, Oraal
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Toedieningsweg
 
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Doseerinstructie
 
|style="background-color: white;"|3 maal per dag 1 stuk
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Aanvullende informatie
 
|style="background-color: white;"|Bewust hoge dosering (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2050')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|MBH identificatie
 
|style="background-color: white;"|MBH_910_aanvullendeinformatiewensen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
 
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 /><section end=mv-Scenarioset3-MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-4 />
 
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 4a (Lengte Gewicht) - MBH_910_Lengte_Gewicht==
 
<section begin=mv-Scenarioset4_a-MBH_910_Lengte_Gewicht-1 /><section begin=patient-mv-Scenarioset4_a-MBH_910_Lengte_Gewicht-1 />
 
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Naamgegevens
 
|style="background-color: white;"|A. XXX_Molenaars
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Identificatienummer
 
|style="background-color: white;"|999910449 [BSN]
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Geboortedatum
 
|style="background-color: white;"|8 jun 1954
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Geslacht
 
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
 
|}<section end=patient-mv-Scenarioset4_a-MBH_910_Lengte_Gewicht-1 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset4_a-MBH_910_Lengte_Gewicht-1 />
 
==== Scenario 4.1* - MBH_910_Lengte_Gewicht====
 
 
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Identificatie
 
|style="background-color: white;"|MBH_910_Lengte_Gewicht_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
 
|style="background-color: white;"|T om 07:05:00 uur
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="5"|Gebruiksperiode
 
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, gedurende 1 jaar''
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="3"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Ingangsdatum
 
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Gebruiksduur
 
|style="background-color: white;"|1 jaar
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="6"|Voorschrijver
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="11"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="5"|Zorgverlener
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="9"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
 
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="3"|Naamgegevens
 
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="3"|Specialisme
 
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="4"|Zorgaanbieder
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="4"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
 
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Organisatie naam
 
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="2"|Adresgegevens
 
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
 
|style="background-color: white;"|ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
 
|style="background-color: white;"|ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
 
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|rowspan="4"|
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Omschrijving
 
|style="background-color: white;"|Vanaf T, gedurende 1 jaar, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Toedieningsweg
 
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="4"|Doseerinstructie
 
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|colspan="5"|MBH identificatie
 
|style="background-color: white;"|MBH_910_Lengte_Gewicht (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
 
 
|}
 
|}
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Scenario’s ===
|colspan="2"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|overview-6 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_Lengte_Gewicht_VV_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 07:05:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|180 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Lengte_Gewicht_MA_1
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Lengte_Gewicht (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
==== Lichaamslengte ====
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Lichaamslengte
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
  * één van de twee scenario's (6.7a/b óf 6.9) is verplicht, de andere optioneel
|colspan="2"|Lengte waarde
+
|style="background-color: white;"|155 cm
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Lengte datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 07:05:00 uur
+
|}
+
==== Lichaamsgewicht ====
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" colspan="3" | Lichaamsgewicht
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Inhoudelijke gegevens ===
|colspan="2"|Gewicht waarde
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|patient-mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelefrequentie-1 }}
|style="background-color: white;"|54 kg
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Gewicht datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 07:05:00 uur
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset4_a-MBH_910_Lengte_Gewicht-1 /><section end=mv-Scenarioset4_a-MBH_910_Lengte_Gewicht-1 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 4b (Lengte Gewicht ID) - MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent==
+
<section begin=mv-Scenarioset4_b-MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent-1 /><section begin=patient-mv-Scenarioset4_b-MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent-1 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelefrequentie-1 }}
|colspan="2"|Naamgegevens
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_interval-2 }}
|style="background-color: white;"|A. XXX_Molenaars
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelehoeveelheid-3 }}
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_zonderkeerdosis-4 }}
|colspan="2"|Identificatienummer
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_bijzonderekeerdosis-5 }}
|style="background-color: white;"|999910449 [BSN]
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelehoeveelheid2-6 }}
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_tijdstippen-7 }}
|colspan="2"|Geboortedatum
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_tijdstippenExact-16 }}
|style="background-color: white;"|8 jun 1954
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_weekdagen-8 }}
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_dagdeel-9 }}
|colspan="2"|Geslacht
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_cyclischschema-10 }}
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_afbouwschema-11 }}
|}<section end=patient-mv-Scenarioset4_b-MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent-1 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset4_b-MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent-1 />
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelefrequentieenmaximum-12 }}
==== Scenario 4.2* - MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent====
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_toedieningssnelheid-13 }}
 +
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_toedieningsduur-14 }}
 +
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_zonodig-15 }}
 +
<br>
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
== Scenarioset 7: medicatievoorschriften met magistraal/eigen artikel ==
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
=== Doel en verwacht resultaat ===
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{| class="wikitable"
|colspan="5"|Identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 07:05:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, gedurende 1 jaar''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Gebruiksduur
+
|style="background-color: white;"|1 jaar
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, gedurende 1 jaar, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
+
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
| Doel|| Verwacht resultaat
|| Waarde
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
+
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met magistralen. ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met geneesmiddelen geregistreerd als ingrediënt(en).
|colspan="2"|Identificatie
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|style="background-color: white;"|MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met eigen artikelen (90 miljoen nummers). ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met een 90 miljoen nummer en ingrediënt(en)
|colspan="2"|Datum
+
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|style="background-color: white;"|T om 07:05:00 uur
+
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|180 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|ACETYLSALICYLZUUR TABLETMSR 100MG (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
 
|}
 
|}
==== Lichaamslengte ====
 
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="4" | Lichaamslengte
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="3" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
=== Scenario’s ===
|colspan="4"|Zibroot
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|overview-7 }}
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="2"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent_Lengte (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.23023.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Lengte waarde
+
|style="background-color: white;"|155 cm
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Lengte datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 07:05:00 uur
+
|}
+
==== Lichaamsgewicht ====
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="4" | Lichaamsgewicht
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="3" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
=== Inhoudelijke gegevens ===
|colspan="4"|Zibroot
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|patient-mv-Scenarioset7-MBH_910_magistraalalleingredienten-1 }}
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="2"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Lengte_Gewicht _Persistent_Gewicht (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.23028.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Gewicht waarde
+
|style="background-color: white;"|54 kg
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Gewicht datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 07:05:00 uur
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset4_b-MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent-1 /><section end=mv-Scenarioset4_b-MBH_910_Lengte_Gewicht_Persistent-1 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 5a (Nierfunctie) - MBH_910_Nierfunctie==
+
<section begin=mv-Scenarioset5_a-MBH_910_Nierfunctie-1 /><section begin=patient-mv-Scenarioset5_a-MBH_910_Nierfunctie-1 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset7-MBH_910_magistraalalleingredienten-1 }}
|colspan="2"|Naamgegevens
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset7-MBH_910_magistraalactieveingredient-2 }}
|style="background-color: white;"|A. XXX_Molenaars
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset7-MBH_910_magistraal90miljoennr-3
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
}}
|colspan="2"|Identificatienummer
+
<br>
|style="background-color: white;"|999910449 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 jun 1954
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset5_a-MBH_910_Nierfunctie-1 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset5_a-MBH_910_Nierfunctie-1 />
+
==== Scenario 5.1* - MBH_910_Nierfunctie====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
== Scenarioset 8: medicatievoorschriften op basis van andermans medicatieafspraak ==
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
{{NoteBox|Scenarioset 8 is enkel van toepassing in combinatie met de kwalificatie [[mp:V9.1_kwalificatie_medicatiegegevens_raadplegen_MA|Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - MA]]}}
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
=== Doel en verwacht resultaat ===
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{| class="wikitable"
|colspan="5"|Identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Nierfunctie_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 07:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="2"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|DABIGATRAN ETEXILAAT CAPSULE 110MG (code = '86991' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|DABIGATRAN ETEXILAAT CAPSULE 110MG (code = '129720' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, 2 maal per dag 1 stuk, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|2 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Nierfunctie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
+
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
| Doel|| Verwacht resultaat
|| Waarde
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
+
|Aantonen dat er een voorschrift op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden ||Het systeem stuurt de medicatieafspraak van een ander met kopie indicator mee in het voorschrift. Het id van de medicatieafspraak en de medicamenteuze behandeling zijn de id's die door de ander zijn gegenereerd.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|colspan="2"|Identificatie
+
|Aantonen dat er een stop-medicatieafspraak op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden ||Het systeem stuurt een stop-medicatieafspraak met het id van de medicamenteuze behandeling die door de ander is gegenereerd.
|style="background-color: white;"|MBH_910_Nierfunctie_VV_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|Aantonen dat er een wijziging op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden ||Het systeem stuurt een technische stop-medicatieafspraak en nieuwe medicatieafspraak met het id van de medicamenteuze behandeling die door de ander is gegenereerd.
|colspan="2"|Datum
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|style="background-color: white;"|T om 07:00:00 uur
+
|Aantonen dat het systeem een correcte samenhang van de Medicatiebouwstenen binnen de MBH kan weergeven||Het systeem toont de gegevens correct.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|colspan="2"|Auteur
+
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|120 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|DABIGATRAN ETEXILAAT CAPSULE 110MG (code = '86991' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|DABIGATRAN ETEXILAAT CAPSULE 110MG (code = '129720' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Nierfunctie_MA_1
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Nierfunctie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
 
|}
 
|}
==== Laboratorium uitslag ====
 
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="4" | Laboratorium uitslag
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="3" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
=== Scenario’s ===
|colspan="4"|Laboratorium test
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|overview-8 }}
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Test code
+
|style="background-color: white;"|Creatinine renal clearance predicted by Cockcroft-Gault formula (code = '35591-7' in codeSystem 'LOINC')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Test datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T - 12 dagen om 11:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Test uitslag
+
|style="background-color: white;"|38 ml/min
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset5_a-MBH_910_Nierfunctie-1 /><section end=mv-Scenarioset5_a-MBH_910_Nierfunctie-1 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 5b (Nierfunctie ID) - MBH_910_Nierfunctie_Persistent==
+
<section begin=mv-Scenarioset5_b-MBH_910_Nierfunctie_Persistent-1 /><section begin=patient-mv-Scenarioset5_b-MBH_910_Nierfunctie_Persistent-1 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Inhoudelijke gegevens ===
|colspan="2"|Naamgegevens
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|patient-mv-Scenarioset8-MBH_910_VVandermansMA-1 }}
|style="background-color: white;"|A. XXX_Molenaars
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999910449 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 jun 1954
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset5_b-MBH_910_Nierfunctie_Persistent-1 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset5_b-MBH_910_Nierfunctie_Persistent-1 />
+
==== Scenario 5.2* - MBH_910_Nierfunctie_Persistent====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset8-MBH_910_VVandermansMA-1 }}
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset8-MBH_910_stakenandermansMA-2 }}
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset8-MBH_910_onderbrekenandermansMA-3 }}
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset8-MBH_910_wijzigenandermansMA-4 }}
|| Waarde
+
<br>
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
== Scenarioset 9: medicatievoorschriften met verstrekkingsverzoek - overige elementen ==
|colspan="5"|Identificatie
+
=== Doel en verwacht resultaat ===
|style="background-color: white;"|MBH_910_Nierfunctie_Persistent_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 07:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="2"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|DABIGATRAN ETEXILAAT CAPSULE 110MG (code = '86991' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|DABIGATRAN ETEXILAAT CAPSULE 110MG (code = '129720' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, 2 maal per dag 1 stuk, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|2 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Nierfunctie_Persistent (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{| class="wikitable"
|colspan="2"|Identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Nierfunctie_Persistent_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 07:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|120 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|DABIGATRAN ETEXILAAT CAPSULE 110MG (code = '86991' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|DABIGATRAN ETEXILAAT CAPSULE 110MG (code = '129720' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Nierfunctie_Persistent_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Nierfunctie_Persistent (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
==== Laboratorium uitslag ====
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="5" | Laboratorium uitslag
+
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
|colspan="4" width="25%"| Gegevenselement
+
| Doel|| Verwacht resultaat
|| Waarde
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
+
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met de verbruiksperiode|| Het systeem kan omgaan met verbruiksperiode ingangsdatum, duur en einddatum.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|colspan="5"|Laboratorium test
+
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met overige elementen|| Het systeem kan omgaan met herhalingen en afleverlocatie.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|rowspan="7"|
+
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
|colspan="4"|Zibroot
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="2"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_Nierfunctie _Persistent_Nierfunctie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.24030.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Test code
+
|style="background-color: white;"|Creatinine renal clearance predicted by Cockcroft-Gault formula (code = '35591-7' in codeSystem 'LOINC')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Test datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T - 12 dagen om 11:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Test uitslag
+
|style="background-color: white;"|38 ml/min
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset5_b-MBH_910_Nierfunctie_Persistent-1 /><section end=mv-Scenarioset5_b-MBH_910_Nierfunctie_Persistent-1 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_910_variabelefrequentie==
+
<section begin=mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelefrequentie-1 /><section begin=patient-mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelefrequentie-1 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
 
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|S. XXX_Jankie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999910437 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 mei 1954
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelefrequentie-1 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelefrequentie-1 />
+
==== Scenario 6.1 optioneel - MBH_910_variabelefrequentie====
+
 
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
 
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_variabelefrequentie_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 08:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, tot en met T + 16 dagen''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Einddatum
+
|style="background-color: white;"|T + 16 dagen om 23:59:59 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Peter van  Pulver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '48291' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '102164' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 16 dagen, 1 à 2 maal per dag 1 stuk, Oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|1 à 2 maal per dag 1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_variabelefrequentie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
 
|}
 
|}
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Scenario’s ===
|colspan="2"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|overview-9 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_variabelefrequentie_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 08:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|90 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '48291' in codeSystem 'G-standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '102164' in codeSystem 'G-standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek De Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_variabelefrequentie_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_variabelefrequentie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelefrequentie-1 /><section end=mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelefrequentie-1 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_910_interval==
+
<section begin=mv-Scenarioset6-MBH_910_interval-2 /><section begin=patient-mv-Scenarioset6-MBH_910_interval-2 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
  als scenario 9.1 ondersteund wordt, dan dienen ze alledrie (9.1a, 9.1b en 9.1c) uitgevoerd te worden
|colspan="2"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|S. XXX_Jankie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999910437 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 mei 1954
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset6-MBH_910_interval-2 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_interval-2 />
+
==== Scenario 6.2 optioneel - MBH_910_interval====
+
  
{| class="wikitable" width="85%"
+
=== Inhoudelijke gegevens ===
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|patient-mv-Scenarioset9-MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind-1 }}
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset9-MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind-1 }}
|colspan="5"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset9-MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind-4 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_interval_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset9-MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen-5 }}
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset9-MBH_910_herhalingen-2 }}
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|mbhs-mv-Scenarioset9-MBH_910_afleverlocatie-3 }}
|style="background-color: white;"|T om 08:04:00 uur
+
<br>
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="2"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Peter van  Pulver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '34851' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '111325' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, exact iedere 12 uur 16 internationale eenheid, subcutaan
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|subcutaan (code = '21' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|exact iedere 12 uur 16 internationale eenheid
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_interval (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
== Scenarioset 10: medicatievoorschriften met medicatieafspraak o.b.v. HPK of ZI-nr ==
|colspan="2"|Identificatie
+
=== Doel en verwacht resultaat ===
|style="background-color: white;"|MBH_910_interval_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+
|style="background-color: white;"|T om 08:04:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Auteur
+
|style="background-color: white;"|Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Te verstrekken hoeveelheid
+
|style="background-color: white;"|1 stuk
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '34851' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '111325' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Beoogd verstrekker
+
|style="background-color: white;"|Apotheek de Gulle Gaper
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Relatie naar medicatieafspraak
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_interval_MA
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_interval (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
|}<section end=mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_interval-2 /><section end=mv-Scenarioset6-MBH_910_interval-2 />
+
== MP KWALIFICATIE Medicatievoorschriften Scenarioset 6 (Doseerschemas) - MBH_910_variabelehoeveelheid==
+
<section begin=mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelehoeveelheid-3 /><section begin=patient-mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelehoeveelheid-3 />
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Patiënt
+
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
+
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
+
|| Waarde
+
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
{| class="wikitable"
|colspan="2"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|S. XXX_Jankie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|999910437 [BSN]
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geboortedatum
+
|style="background-color: white;"|8 mei 1954
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Geslacht
+
|style="background-color: white;"|Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
+
|}<section end=patient-mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelehoeveelheid-3 /><section begin=mbhs-mv-Scenarioset6-MBH_910_variabelehoeveelheid-3 />
+
==== Scenario 6.3 optioneel - MBH_910_variabelehoeveelheid====
+
 
+
{| class="wikitable" width="85%"
+
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="6" | Medicatieafspraak
+
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
|colspan="5" width="25%"| Gegevenselement
+
| Doel|| Verwacht resultaat
|| Waarde
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
+
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met voorschrijven op andere geneesmiddelniveaus||Het systeem biedt de mogelijkheid om op HPK of ZI-nr niveau medicatie voor te schrijven.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|colspan="5"|Identificatie
+
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
|style="background-color: white;"|MBH_910_variabelehoeveelheid_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
+
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Afspraak datum tijd
+
|style="background-color: white;"|T om 08:10:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Gebruiksperiode
+
|style="background-color: #E3E3E3;;"|''Vanaf T, tot en met T + 28 dagen''
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="3"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Ingangsdatum
+
|style="background-color: white;"|T om 00:00:00 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Einddatum
+
|style="background-color: white;"|T + 28 dagen om 23:59:59 uur
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Voorschrijver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="11"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="5"|Zorgverlener
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="9"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Zorgverlener identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Naamgegevens
+
|style="background-color: white;"|Peter van  Pulver
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="3"|Specialisme
+
|style="background-color: white;"|Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="4"|Zorgaanbieder
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Zorgaanbieder identificatienummer
+
|style="background-color: white;"|00001111 (in identificerend systeem: URA)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Organisatie naam
+
|style="background-color: white;"|Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Adresgegevens
+
|style="background-color: white;"|Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - primaire code
+
|style="background-color: white;"|PARACETAMOL 500MG TABLET (code = '67903' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|Geneesmiddel - generiekere code
+
|style="background-color: white;"|PARACETAMOL 500MG TABLET (code = '2194' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" 
+
|colspan="6"|Gebruiksinstructie
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|rowspan="4"|
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Omschrijving
+
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 28 dagen, 3 maal per dag 1 à 2 stuks, oraal
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Toedieningsweg
+
|style="background-color: white;"|oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="4"|Doseerinstructie
+
|style="background-color: white;"|3 maal per dag 1 à 2 stuks
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="5"|MBH identificatie
+
|style="background-color: white;"|MBH_910_variabelehoeveelheid (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
+
 
|}
 
|}
{| class="wikitable" width="85%"
 
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="3" | Verstrekkingsverzoek
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
|colspan="2" width="25%"| Gegevenselement
 
|| Waarde
 
  
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
=== Scenario’s ===
|colspan="2"|Identificatie
+
{{#lst:mp:V9.1.0_kwalificatie_voorschrift_addendum|overview-10 }}
|style="background-color: white;"|MBH_910_variabelehoeveelheid_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
+
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|colspan="2"|Datum
+