Medicatieproces 9.1.0 - kwalificatie - medicatievoorschrift ontvangend systeem

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 5: Regel 5:
 
== Inleiding ==  
 
== Inleiding ==  
 
Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:
 
Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:
* ''medicatievoorschrift ontvangend systeem'' medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht, nierfunctiewaarde.
+
* ''medicatievoorschrift sturend systeem'' medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht, nierfunctiewaarde.
 
De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren.
 
De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren.
 
De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten
 
De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten
Regel 21: Regel 21:
 
== Uit te voeren stappen ==
 
== Uit te voeren stappen ==
 
Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:
 
Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:
# Ontvang een ‘Voorschrift’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens vanuit de kwalificatiesimulator.
+
# Voer de gegevens van de bouwstenen medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en nierfunctiewaarde in (en maak hier schermafdrukken van als dit staat aangegeven).
# Toon de gegevens van de bouwstenen medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en nierfunctiewaarde en maak hier schermafdrukken van.
+
# Stuur een ‘Voorschrift sturen’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
# Stuur een ‘ontvangstbevestiging medicatievoorschrift’ bericht.
+
# De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘ontvangstbevestiging medicatievoorschrift’ bericht.
  
 
== Op te leveren materialen ==
 
== Op te leveren materialen ==
De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:
+
De op te leveren materialen bestaan uit:
# de technische uitgaande berichten én
+
# de technische uitgaande berichten (voor alle scenario’s) én
# schermafdrukken.
+
# schermafdrukken (voor de aangegeven scenario's).
De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de gegevens correct verwerkt worden en de applicatie de samenhang tussen de bouwstenen bevat (samenhang is in ieder geval belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH).
+
De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de gegevens ingevoerd kunnen worden en de applicatie de samenhang tussen de bouwstenen bevat (samenhang is in ieder geval belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH).
  
 
== Leeswijzer ==
 
== Leeswijzer ==
Regel 36: Regel 36:
 
# Scenario’s
 
# Scenario’s
 
# Inhoudelijke gegevens
 
# Inhoudelijke gegevens
 +
 +
===Doel en verwacht resultaat===
 +
Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.<br>
 +
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.
 +
 +
===Scenario's===
 +
Dit onderdeel bevat alle scenario's van het betreffende hoofdstuk. <br>
 +
 +
Bij sommige scenario's staat aangegeven dat deze optioneel zijn. Dit betekent dat deze niet verplicht zijn om uit te voeren bij de kwalificatie indien deze niet van toepassing zijn voor het XIS. Als twee scenario's gemarkeerd zijn met een sterretje dan geldt dat één van de twee scenario's verplicht is en de andere optioneel.<br>
 +
De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.<br>
 +
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in het onderdeel "Inhoudelijke gegevens".
  
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als Voorschrift sturend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en nierfunctiewaarde.
 
Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als Voorschrift sturend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en nierfunctiewaarde.
  
=== Raadplegend systeem===
+
=== Gebruikersschermen===
Dit gaat om het verwachte resultaat van de raadpleging. Het gaat er voor een raadplegend systeem om dat alle functioneel relevante informatie in samenhang getoond wordt. Samenhang is in ieder geval belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH).
+
Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties.
 
+
Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.
Hoe de gebruikersschermen van een raadplegend systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwsteen instantiaties.
+
  
 
=== Aanvullende informatie over het tonen van verschillende bouwstenen in samenhang===
 
=== Aanvullende informatie over het tonen van verschillende bouwstenen in samenhang===
Regel 50: Regel 60:
 
Over het algemeen lijkt het wel logisch om bij het presenteren van overzicht opgebouwd uit medicatiegegevens uit te gaan van 1 ingangsregel per medicamenteuze behandeling en bij 'doorklikken' de onderliggende bouwstenen (MA, VV, TA, MVE, MGB) en de detail informatie daarvan (waar je de ingangsregel dus op baseert) te tonen. Eventueel kan zo'n ingangsregel bijvoorbeeld gemarkeerd worden door een rood ! of iets dergelijks als onderliggende informatie onderling conflicteert (dit soort dingen worden vaker genoemd in gesprekken met zorgverleners). Bijvoorbeeld als de dokter zegt 100 mg gebruiken, maar de patiënt neemt maar 50 mg. Het is in ieder geval wél van belang het onderscheid te kunnen zien in MA (door voorschrijver bepaald), TA (door apotheker bepaald) en MGB (bewering geregistreerd door patiënt/zorgverlener/mantelzorger et cetera).
 
Over het algemeen lijkt het wel logisch om bij het presenteren van overzicht opgebouwd uit medicatiegegevens uit te gaan van 1 ingangsregel per medicamenteuze behandeling en bij 'doorklikken' de onderliggende bouwstenen (MA, VV, TA, MVE, MGB) en de detail informatie daarvan (waar je de ingangsregel dus op baseert) te tonen. Eventueel kan zo'n ingangsregel bijvoorbeeld gemarkeerd worden door een rood ! of iets dergelijks als onderliggende informatie onderling conflicteert (dit soort dingen worden vaker genoemd in gesprekken met zorgverleners). Bijvoorbeeld als de dokter zegt 100 mg gebruiken, maar de patiënt neemt maar 50 mg. Het is in ieder geval wél van belang het onderscheid te kunnen zien in MA (door voorschrijver bepaald), TA (door apotheker bepaald) en MGB (bewering geregistreerd door patiënt/zorgverlener/mantelzorger et cetera).
  
=== Beschikbaarstellend systeem===
+
=== Sturend/beschikbaarstellend systeem===
Het beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit het addendum in het XIS in en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit beschikbaarstellende systeem bepaald mogen worden:
+
Het sturend/beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit het addendum in het XIS in en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een sturend/beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen worden:
  
Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
+
* Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
Identificatie van medicamenteuze behandeling, en andere medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, verstrekking, medicatiegebruik): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een verstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling zoals aangegeven in de addenda).
+
* Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, medicatieverstrekking, medicatiegebruik) en wanneer van toepassing de andere bouwstenen (Lengte, Gewicht, Nierfunctiewaarde): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver).
  
 
===Datum T===
 
===Datum T===
T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T – 100 betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.
+
T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100 betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.
  
 
== OID's==
 
== OID's==
 
De identificaties hebben de volgende root OID’s
 
De identificaties hebben de volgende root OID’s
 
<br>
 
<br>
Medicamenteuze behandeling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1<br>
+
{| class="wikitable"
Medicatieafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1<br>
+
|-
Toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1<br>
+
! Omschrijving !! OID
Medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1<br>
+
|-
Verstrekkingsverzoek 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1<br>
+
| Medicamenteuze behandeling || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1
Medicatieverstrekking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1<br>
+
|-
 
+
| Medicatieafspraak || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1
<br>
+
|-
<br>
+
| Toedieningsafspraak || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1
<br>
+
|-
 +
| Medicatiegebruik || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1
 +
|-
 +
| Verstrekkingsverzoek || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1
 +
|-
 +
| Medicatieverstrekking || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1
 +
|-
 +
| LaboratoriumTest (Nierfunctiewaarde) || ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.24030.1
 +
|-
 +
| Lengte || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.23023.1
 +
|-
 +
| Gewicht || 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.23028.1
 +
|}
 +
<br><br>
  
== Basis 1: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - gebruiksperiode/extra VV ==
+
== Scenarioset 1: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - gebruiksperiode/extra VV ==
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Regel 97: Regel 120:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
| Scenario|| Beschrijving
+
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id || MA id || VV id
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|1.1 || Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum
+
|1.1* || Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum|| MBH_VO_start_eind ||MBH_VO_start_eind_MA ||MBH_VO_start_eind_VV
 +
|- style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|rowspan="2"| 1.2*
 +
| Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken)
 +
| MBH_VO_start_duur
 +
| MBH_VO_start_duur_MA
 +
| MBH_VO_start_duur_VV
 +
|-
 +
| Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen)
 +
| MBH_VO_start_duur2
 +
| MBH_VO_start_duur2_MA
 +
| MBH_VO_start_duur2_VV
 +
|-
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|1.2|| Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur
+
| 1.3 || Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie)|| MBH_VO_chronisch ||MBH_VO_chronisch_MA|| MBH_VO_chronisch_VV
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
+
| 1.3 || Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie)
+
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|1.4 || Extra VV onder bestaande MA
+
|1.4 || Extra VV onder bestaande MA <br><font color=#FF0000>LET OP: maak het VV aan bij de bestaande MA uit scenario 1.3</font>|| MBH_VO_chronisch ||MBH_VO_chronisch_MA || MBH_VO_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA
 
|}
 
|}
 
+
* minimaal één van de twee
  
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
Regel 115: Regel 148:
 
<br>
 
<br>
  
== Basis 2: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - andere elementen ==
+
== Scenarioset 2: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - andere elementen ==
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
  
Regel 126: Regel 159:
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat andere elementen van de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek correct worden gebruikt||
 
|Aantonen dat andere elementen van de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek correct worden gebruikt||
Het systeem gaat correct om met aanvullende instructie, toelichting, aanvullende informatie, aanvullende wensen, reden van voorschrijven.
+
Het systeem gaat correct om met aanvullende instructie, toelichting, aanvullende informatie, aanvullende wensen, reden van voorschrijven, toedieningsweg.
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
 
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
Regel 135: Regel 168:
 
=== Scenario’s ===
 
=== Scenario’s ===
  
 
+
<span style="background-color:yellow;">AANGEVEN WAAR SCREENSHOTS AANGELEVERD MOETEN WORDEN</span>
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
| Scenario|| Beschrijving
+
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|2.1||Aanvullende instructie (MA)||MBH_VO_aanvullendeinstructie|| MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA|| MBH_VO_aanvullendeinstructie_VV
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|2.1||Aanvullende instructie (MA)
+
|2.2||Toelichting (MA), toelichting (VV)||MBH_VO_toelichting|| MBH_VO_toelichting_MA || MBH_VO_toelichting_VV
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|2.2||Toelichting (MA), toelichting (VV)
+
|2.3||Reden van voorschrijven (MA)|| MBH_VO_redenvanvoorschrijven|| MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA|| MBH_VO_redenvanvoorschrijven_VV
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|2.3||Reden van voorschrijven (MA)
+
|2.4||Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV)|| MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen|| MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_MA|| MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_VV
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|2.4||Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV)
+
|2.5||Toedieningsweg (MA)|| MBH_VO_Toedieningsweg || MBH_VO_Toedieningsweg_MA || MBH_VO_Toedieningsweg_VV
 
|}
 
|}
  
Regel 156: Regel 191:
 
<br>
 
<br>
  
== Basis 3: medicatievoorschriften met stop-medicatieafspraken (staken, wijzigen, onderbreken) ==
+
== Scenarioset 3: medicatievoorschriften met stop-medicatieafspraken (staken, wijzigen, onderbreken) ==
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
  
Regel 177: Regel 212:
  
 
=== Scenario’s ===
 
=== Scenario’s ===
 +
 +
<font color=#FF0000>LET OP: onderstaande scenario's dienen te worden uitgevoerd op de reeds in scenario 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 aangemaakte medicatieafspraken.</font>
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
| Scenario||Beschrijving
+
| Scenario||Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|3.1 || Stop-medicatieafspraak, met reden staken  
+
|3.1 || Stop-medicatieafspraak, met reden staken<br><font color=#FF0000>LET OP: stop de medicatieafspraak van scenario 2.1</font>||MBH_VO_aanvullendeinstructie|| MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA_staken|| n.v.t
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|3.2 || Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma)
+
|3.2 || Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV<br><font color=#FF0000>LET OP: wijzig de medicatieafspraak van scenario 2.2</font>|| MBH_VO_toelichting|| MBH_VO_toelichting_MA_wijzigingmetVV<br>MBH_VO_toelichting_MA_techstaken|| MBH_VO_toelichting_VV_extra
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|3.3 || Onderbreken-medicatieafspraak
+
|3.3 || Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV<br><font color=#FF0000>LET OP: wijzig de medicatieafspraak van scenario 2.3</font>|| MBH_VO_redenvanvoorschrijven|| MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV<br>MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken|| n.v.t
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|3.4 optioneel|| Onderbreken medicatieafspraak<br><font color=#FF0000>LET OP: onderbreek de medicatieafspraak van scenario 2.4</font> ||MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen||MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken|| n.v.t
 
|}
 
|}
  
Regel 195: Regel 234:
 
<br>
 
<br>
  
== Aanvullend 1: medicatievoorschriften met diverse doseerschema's ==
+
== Scenarioset 4a en 4b: medicatievoorschrift met lengte en gewicht ==
 +
=== Doel en verwacht resultaat ===
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 +
| Doel|| Verwacht resultaat
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met lengte en gewicht kan versturen. || Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
 +
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
 +
|}
 +
 
 +
=== Scenario’s ===
 +
==== Scenario’s A ====
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 +
| Scenario||Beschrijving||MBH id||MA id||VV id||Lengte id|| Gewicht id
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|4.1 || Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht (zonder eigen id)||MBH_VO_Lengte_Gewicht||MBH_VO_Lengte_Gewicht_MA_1||MBH_VO_Lengte_Gewicht_VV_1||n.v.t||n.v.t
 +
|}
 +
==== Scenario’s B ====
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 +
| Scenario||Beschrijving||MBH id||MA id||VV id||Lengte id|| Gewicht id
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|4.2 optioneel || Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht (als persistente bouwstenen)||MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent||MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_MA||MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_VV||MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_Lengte||MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_Gewicht
 +
|}
 +
 
 +
=== Inhoudelijke gegevens ===
 +
{{#lst:MedMij:V1.0 Sandbox5|1-basis-4}}
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
 
 +
== Scenarioset 5a en 5b: medicatievoorschriften met nierfunctiewaarde ==
 +
=== Doel en verwacht resultaat ===
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 +
| Doel|| Verwacht resultaat
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met nierfunctiewaarde kan versturen. || Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
 +
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
 +
|}
 +
 
 +
=== Scenario’s ===
 +
==== Scenario’s A ====
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 +
| Scenario||Beschrijving||MBH id||MA id||VV id||Nierfunctiewaarde id
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|5.1 || Medicatievoorschrift, met Nierfunctiewaarde (zonder eigen id)||MBH_VO_Nierfunctie||MBH_VO_Nierfunctie_MA_1||MBH_VO_Nierfunctie_VV_1||n.v.t
 +
|}
 +
==== Scenario’s B ====
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 +
| Scenario||Beschrijving||MBH id||MA id||VV id||Nierfunctiewaarde id
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|5.2 optioneel || Medicatievoorschrift, met Nierfunctiewaarde (als persistente bouwsteen)||MBH_VO_Nierfunctie _Persistent||MBH_VO_Nierfunctie _Persistent_MA||MBH_VO_Nierfunctie _Persistent_VV||MBH_VO_Nierfunctie _Persistent_Nierfunctie
 +
|}
 +
 
 +
=== Inhoudelijke gegevens ===
 +
{{#lst:MedMij:V1.0 Sandbox5|1-basis-5}}
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
 
 +
== Scenarioset 6: medicatievoorschriften met diverse doseerschema's ==
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
  
Regel 214: Regel 323:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
| Scenario||Beschrijving
+
| Scenario||Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|4.1 ||  Variabele frequentie
+
|6.1 optioneel||  Variabele frequentie||MBH_VO_variabelefrequentie||MBH_VO_variabelefrequentie_MA||MBH_VO_variabelefrequentie_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.2 || Interval
+
|6.2 optioneel|| Interval||MBH_VO_interval||MBH_VO_interval_MA||MBH_VO_interval_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.3 || Variabele hoeveelheid (1)
+
|6.3 optioneel|| Variabele hoeveelheid (1)||MBH_VO_variabelehoeveelheid||MBH_VO_variabelehoeveelheid_MA||MBH_VO_variabelehoeveelheid_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.4 || Zonder keerdosis
+
|6.4 optioneel|| Zonder keerdosis||MBH_VO_zonderkeerdosis||MBH_VO_zonderkeerdosis_MA||MBH_VO_zonderkeerdosis_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.5 || Bijzondere keerdosis
+
|6.5 optioneel|| Bijzondere keerdosis||MBH_VO_bijzonderekeerdosis||MBH_VO_bijzonderekeerdosis_MA||MBH_VO_bijzonderekeerdosis_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.6 || Variabele hoeveelheid (2)
+
|6.6 optioneel|| Variabele hoeveelheid (2)||MBH_VO_variabelehoeveelheid2||MBH_VO_variabelehoeveelheid2_MA||MBH_VO_variabelehoeveelheid2_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.7 || Tijdstippen
+
|rowspan="2"|6.7*
 +
| Tijdstippen IsFlexibel "Ja"
 +
|MBH_VO_tijdstippen
 +
|MBH_VO_tijdstippen_MA
 +
|MBH_VO_tijdstippen_VV
 +
|-
 +
| Tijdstippen IsFlexibel "Nee"
 +
|MBH_VO_tijdstippenExact
 +
|MBH_VO_tijdstippenExact_MA
 +
|MBH_VO_tijdstippenExact_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.8 || Weekdagen
+
|6.8 optioneel|| Weekdagen||MBH_VO_weekdagen||MBH_VO_weekdagen_MA||MBH_VO_weekdagen_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.9 || Dagdeel
+
|6.9* || Dagdeel||MBH_VO_dagdeel||MBH_VO_dagdeel_MA||MBH_VO_dagdeel_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.10 || Cyclisch schema
+
|6.10 optioneel|| Cyclisch schema||MBH_VO_cyclischschema||MBH_VO_cyclischschema_MA||MBH_VO_cyclischschema_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.11 || Afbouw schema en doseerduur
+
|6.11 optioneel|| Afbouw schema en doseerduur|| MBH_VO_afbouwschema||MBH_VO_afbouwschema_MA||MBH_VO_afbouwschema_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.12 || Variabele frequentie
+
|6.12 optioneel|| Variabele frequentie en maximum||MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum||MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum_MA||MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.13 || Toedieningssnelheid
+
|6.13 optioneel|| Toedieningssnelheid|| MBH_VO_toedieningssnelheid|| MBH_VO_toedieningssnelheid_MA|| MBH_VO_toedieningssnelheid_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.14 || Toedieningsduur
+
|6.14 optioneel|| Toedieningsduur||MBH_VO_toedieningsduur||MBH_VO_toedieningsduur_MA||MBH_VO_toedieningsduur_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|4.15 || Zo nodig  
+
|6.15 || Zo nodig ||MBH_VO_zonodig||MBH_VO_zonodig_MA||MBH_VO_zonodig_VV
 
|}
 
|}
 
+
* minimaal één van de twee
 
+
  
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
Regel 254: Regel 371:
 
<br>
 
<br>
  
== Aanvullend 2: medicatievoorschriften met magistraal/eigen artikel ==
+
== Scenarioset 7: medicatievoorschriften met magistraal/eigen artikel ==
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
  
Regel 275: Regel 392:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
| Scenario||Beschrijving
+
| Scenario||Beschrijving||MBH id||MA id||VV id
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|5.1 ||  Alle ingrediënten
+
|7.1 ||  Alle ingrediënten||MBH_VO_magistraalalleingredienten||MBH_VO_magistraalalleingredienten_MA||MBH_VO_magistraalalleingredienten_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|5.2 || Actief ingrediënt
+
|7.2 || Actief ingrediënt||MBH_VO_magistraalactieveingredient||MBH_VO_magistraalactieveingredient_MA||MBH_VO_magistraalactieveingredient_VV
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|5.3 || 90 miljoen nummer
+
|7.3 || 90 miljoen nummer||MBH_VO_magistraal90miljoennr||MBH_VO_magistraal90miljoennr_MA||MBH_VO_magistraal90miljoennr_VV
 
|}
 
|}
 
  
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
Regel 291: Regel 407:
 
<br>
 
<br>
  
== Aanvullend 3: medicatievoorschriften op basis van andermans medicatieafspraak ==
+
== Scenarioset 8: medicatievoorschriften op basis van andermans medicatieafspraak ==
<font color=#FF8C00>Dit scenario is van toepassing in combinatie met de kwalificatie 'opvragen medicatiegegevens (MA)'</font>
+
<font color=#FF0000>Dit scenario is van toepassing in combinatie met de kwalificatie 'opvragen medicatiegegevens (MA)'</font>
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
  
Regel 302: Regel 418:
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat er een stop-medicatieafspraak op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden ||Het systeem stuurt een stop-medicatieafspraak met het id van de medicamenteuze behandeling die door de ander is gegenereerd.
 
|Aantonen dat er een stop-medicatieafspraak op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden ||Het systeem stuurt een stop-medicatieafspraak met het id van de medicamenteuze behandeling die door de ander is gegenereerd.
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat er een wijziging op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden ||Het systeem stuurt een technische stop-medicatieafspraak en nieuwe medicatieafspraak met het id van de medicamenteuze behandeling die door de ander is gegenereerd.
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
 
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)||
Regel 311: Regel 429:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
| Scenario||Beschrijving
+
| Scenario||Beschrijving||MBH id||MA id||VV id
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|6.1 || Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak  
+
|8.1 || Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak||MBH_VO_VVandermansMA||MBH_VO_VVandermansMA_MA<br><font color=#FF0000>LET OP: dit is andermans MA</font>||MBH_VO_VVandermansMA_VV
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|6.2 || Stoppen andermans medicatieafspraak
+
|8.2 || Stoppen andermans medicatieafspraak||MBH_VO_stakenandermansMA||MBH_VO_stakenandermansMA_MA2<br><font color=#FF0000>LET OP: deze verwijst naar andermans MA</font>||MBH_VO_stakenandermansMA_VV
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|6.3 || Onderbreken andermans medicatieafspraak
+
|8.3 optioneel|| Onderbreken andermans medicatieafspraak||MBH_VO_onderbrekenandermansMA||MBH_VO_onderbrekenandermansMA_MA2<br><font color=#FF0000>LET OP: deze verwijst naar andermans MA</font>||n.v.t
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|8.4 || Wijzigen andermans medicatieafspraak<div style="background-color:yellow;">(NOG IN ADA TOEVOEGEN)</div>||MBH_VO_wijzigenandermansMA||MBH_VO_wijzigenandermansMA_MA2<br>MBH_VO_wijzigenandermansMA_MA_techstaken<br><font color=#FF0000>LET OP: deze verwijzen naar andermans MA</font>||n.v.t
 
|}
 
|}
 
  
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
Regel 327: Regel 446:
 
<br>
 
<br>
  
== Aanvullend 4: medicatievoorschriften met verstrekkingsverzoek - overige elementen ==
+
== Scenarioset 9: medicatievoorschriften met verstrekkingsverzoek - overige elementen ==
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
  
Regel 346: Regel 465:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
| Scenario||Beschrijving
+
| Scenario||Beschrijving||MBH id||MA id||VV id
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|7.1 ||  Logistieke verbruiksperiode (NOG IN ADA EEN 2e MET EINDDATUM ETC)
+
|9.1 optioneel||  Logistieke verbruiksperiode ||MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_start_eind||MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA||MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|7.2 ||  Herhalingen
+
|9.2 optioneel||  Logistieke verbruiksperiode <div style="background-color:yellow;">(NOG IN ADA TOEVOEGEN)</div>||MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_eind ||MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_eind_MA||MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|7.3 ||  Afleverlocatie  
+
|9.3 optioneel||  Logistieke verbruiksperiode <div style="background-color:yellow;">(NOG IN ADA TOEVOEGEN)</div>||MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen||MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MA||MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|9.4 optioneel||  Herhalingen ||MBH_VO_herhalingen||MBH_VO_herhalingen_MA||MBH_VO_herhalingen_VV
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|9.5 optioneel||  Afleverlocatie ||MBH_VO_afleverlocatie||MBH_VO_afleverlocatie_MA||MBH_VO_afleverlocatie_VV
 
|}
 
|}
  
Regel 361: Regel 484:
 
<br>
 
<br>
  
== Aanvullend 5: medicatievoorschriften met medicatieafspraak o.b.v. HPK of ZI-nr ==
+
== Scenarioset 10: medicatievoorschriften met medicatieafspraak o.b.v. HPK of ZI-nr ==
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
  
Regel 378: Regel 501:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
| Scenario||Beschrijving
+
| Scenario||Beschrijving||MBH id||MA id||VV id
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|8.1 ||  HPK geneesmiddel
+
|10.1 optioneel||  HPK geneesmiddel||MBH_VO_HPKvoorschrijven||MBH_VO_HPKvoorschrijven_MA||MBH_VO_HPKvoorschrijven_VV
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|8.2 ||  ZI-nr geneesmiddel
+
|10.2 optioneel||  ZI-nr geneesmiddel||MBH_VO_ZINRvoorschrijven||MBH_VO_ZINRvoorschrijven_MA||MBH_VO_ZINRvoorschrijven_VV
 
|}
 
|}
 
  
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
Regel 397: Regel 519:
 
| Datum||Omschrijving
 
| Datum||Omschrijving
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|style="background-color: white;"|september 2019
+
|style="background-color: white;"|februari 2020
 
|style="background-color: white;"|Draft
 
|style="background-color: white;"|Draft
 
|}
 
|}

Versie van 2 mrt 2020 om 15:27

Issue icon.png

Deze pagina is nog in bewerking


Inhoud

1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • medicatievoorschrift sturend systeem medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht, nierfunctiewaarde.

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

1.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties).
 3. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Voer de gegevens van de bouwstenen medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en nierfunctiewaarde in (en maak hier schermafdrukken van als dit staat aangegeven).
 2. Stuur een ‘Voorschrift sturen’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 3. De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘ontvangstbevestiging medicatievoorschrift’ bericht.

3 Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan uit:

 1. de technische uitgaande berichten (voor alle scenario’s) én
 2. schermafdrukken (voor de aangegeven scenario's).

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de gegevens ingevoerd kunnen worden en de applicatie de samenhang tussen de bouwstenen bevat (samenhang is in ieder geval belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH).

4 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens

4.1 Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.

4.2 Scenario's

Dit onderdeel bevat alle scenario's van het betreffende hoofdstuk.

Bij sommige scenario's staat aangegeven dat deze optioneel zijn. Dit betekent dat deze niet verplicht zijn om uit te voeren bij de kwalificatie indien deze niet van toepassing zijn voor het XIS. Als twee scenario's gemarkeerd zijn met een sterretje dan geldt dat één van de twee scenario's verplicht is en de andere optioneel.
De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in het onderdeel "Inhoudelijke gegevens".

4.3 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als Voorschrift sturend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en nierfunctiewaarde.

4.4 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

4.5 Aanvullende informatie over het tonen van verschillende bouwstenen in samenhang

Een mogelijke invulling hiervan is ook te vinden in het functioneel ontwerp bij medicatieoverzicht, maar een XIS - met oog voor wat eindgebruikers nodig hebben - kan dit waarschijnlijk veel beter. Het ligt voor voorschrijvers bijvoorbeeld voor de hand om altijd vanuit de actuele medicatieafspraak (MA) te redeneren (dat zie je ook terug in het eerdergenoemde voorbeeld in het functioneel ontwerp), overigens geven apothekers vaak aan dat dit ook voor hen de voorkeur heeft. Voor patiënten ligt dit veel minder voor de hand, omdat de geneesmiddelen in medicatieafspraken vaak nog namen hebben die voor patiënten een stuk minder herkenbaar zijn dan het merk (handelsproduct) dat ze mee hebben gekregen bij de apotheek en dat dus in de toedieningsafspraak (TA) staat. Het is ook voorstelbaar dat medicatiegebruik (MGB) - zoals door de patiënt zélf geregistreerd - in een PGO 'voorrang' krijgt boven MA of TA.

Over het algemeen lijkt het wel logisch om bij het presenteren van overzicht opgebouwd uit medicatiegegevens uit te gaan van 1 ingangsregel per medicamenteuze behandeling en bij 'doorklikken' de onderliggende bouwstenen (MA, VV, TA, MVE, MGB) en de detail informatie daarvan (waar je de ingangsregel dus op baseert) te tonen. Eventueel kan zo'n ingangsregel bijvoorbeeld gemarkeerd worden door een rood ! of iets dergelijks als onderliggende informatie onderling conflicteert (dit soort dingen worden vaker genoemd in gesprekken met zorgverleners). Bijvoorbeeld als de dokter zegt 100 mg gebruiken, maar de patiënt neemt maar 50 mg. Het is in ieder geval wél van belang het onderscheid te kunnen zien in MA (door voorschrijver bepaald), TA (door apotheker bepaald) en MGB (bewering geregistreerd door patiënt/zorgverlener/mantelzorger et cetera).

4.6 Sturend/beschikbaarstellend systeem

Het sturend/beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit het addendum in het XIS in en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een sturend/beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen worden:

 • Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 • Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, medicatieverstrekking, medicatiegebruik) en wanneer van toepassing de andere bouwstenen (Lengte, Gewicht, Nierfunctiewaarde): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver).

4.7 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100 betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

5 OID's

De identificaties hebben de volgende root OID’s

Omschrijving OID
Medicamenteuze behandeling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1
Medicatieafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1
Toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1
Medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1
Verstrekkingsverzoek 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1
Medicatieverstrekking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1
LaboratoriumTest (Nierfunctiewaarde) ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.24030.1
Lengte 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.23023.1
Gewicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.23028.16 Scenarioset 1: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - gebruiksperiode/extra VV

6.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, voorschrijven op PRK, MA id, MBH id.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat de medicatieafspraak gebruiksperiode correct wordt gebruikt

Het systeem gaat correct om met ingangsdatum, duur, einddatum.

Aantonen dat er extra VV bij een bestaande MA kan worden gemaakt

Het systeem gaat correct om met een voorschrift met een nieuw VV bij een bestaande MA.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

6.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
1.1* Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum MBH_VO_start_eind MBH_VO_start_eind_MA MBH_VO_start_eind_VV
1.2* Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken) MBH_VO_start_duur MBH_VO_start_duur_MA MBH_VO_start_duur_VV
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen) MBH_VO_start_duur2 MBH_VO_start_duur2_MA MBH_VO_start_duur2_VV
1.3 Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie) MBH_VO_chronisch MBH_VO_chronisch_MA MBH_VO_chronisch_VV
1.4 Extra VV onder bestaande MA
LET OP: maak het VV aan bij de bestaande MA uit scenario 1.3
MBH_VO_chronisch MBH_VO_chronisch_MA MBH_VO_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA
* minimaal één van de twee

6.3 Inhoudelijke gegevens

6.4 MBH_VO_start_eind

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_start_eind_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:25
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 25 jun 2019, om 00:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code Metoclopramide zetpil 20mg (code = '6939' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE 20MG ZETPIL (code = '63630' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 25 jun 2019, om 00:00, Vanaf <T> t/m <T+5>, 1 maal per dag 1 stuk, rectaal
Toedieningsweg Rectaal (code = '12' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_start_eind_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:25
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 5 stuks
Geneesmiddel - primaire code Metoclopramide zetpil 20mg (code = '6939' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE 20MG ZETPIL (code = '63630' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_start_eind_MA
MBH identificatie MBH_VO_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

6.5 MBH_VO_start_duur

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_start_duur_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:30
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, gedurende 3 weken
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, gedurende 3 weken, Vanaf <T>, gedurende 3 weken, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_start_duur (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_start_duur_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:30
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 21 stuks
Geneesmiddel - primaire code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_start_duur_MA
MBH identificatie MBH_VO_start_duur (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

6.6 MBH_VO_chronisch

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_chronisch_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:32
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot nader order
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot nader order, Vanaf <T>, tot nader order, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_chronisch_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:32
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 21 stuks
Geneesmiddel - primaire code APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_chronisch_MA
MBH identificatie MBH_VO_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
7 Scenarioset 2: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - andere elementen

7.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, voorschrijven op PRK, MA id, MBH id.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat andere elementen van de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek correct worden gebruikt

Het systeem gaat correct om met aanvullende instructie, toelichting, aanvullende informatie, aanvullende wensen, reden van voorschrijven, toedieningsweg.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

7.2 Scenario’s

AANGEVEN WAAR SCREENSHOTS AANGELEVERD MOETEN WORDEN

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
2.1 Aanvullende instructie (MA) MBH_VO_aanvullendeinstructie MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA MBH_VO_aanvullendeinstructie_VV
2.2 Toelichting (MA), toelichting (VV) MBH_VO_toelichting MBH_VO_toelichting_MA MBH_VO_toelichting_VV
2.3 Reden van voorschrijven (MA) MBH_VO_redenvanvoorschrijven MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA MBH_VO_redenvanvoorschrijven_VV
2.4 Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV) MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_MA MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_VV
2.5 Toedieningsweg (MA) MBH_VO_Toedieningsweg MBH_VO_Toedieningsweg_MA MBH_VO_Toedieningsweg_VV

7.3 Inhoudelijke gegevens

7.4 MBH_VO_aanvullendeinstructie

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 08:00
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 20 jun 2020, om 11:59
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '103039' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 20 jun 2020, om 11:59, Vanaf <T>, gedurende 1 jaar, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Aanvullende instructie Bij het eten innemen overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_aanvullendeinstructie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_aanvullendeinstructie_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 08:00
Auteur Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 90 stuks
Geneesmiddel - primaire code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '103039' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA
MBH identificatie MBH_VO_aanvullendeinstructie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

7.5 MBH_VO_toelichting

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_toelichting_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 08:02
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot nader order
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot nader order, Vanaf <T>, tot nader order, 1 maal daags 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Toelichting In overleg met specialist
MBH identificatie MBH_VO_toelichting (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_toelichting_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 08:02
Auteur Hans van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Ziekenhuis Stitswerd
Te verstrekken hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Toelichting Extra verstrekkingsverzoek omdat patient medicatie is kwijtgeraakt
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_toelichting_MA
MBH identificatie MBH_VO_toelichting (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

7.6 MBH_VO_redenvanvoorschrijven

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 08:03
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 18 jul 2019, om 13:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '42609' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 18 jul 2019, om 13:00, Vanaf <T>, gedurende 28 dagen, 1 maal per week 5 stuks, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per week 5 stuks
MBH identificatie MBH_VO_redenvanvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_redenvanvoorschrijven_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 08:03
Auteur Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 20 stuks
Geneesmiddel - primaire code Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '42609' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA
MBH identificatie MBH_VO_redenvanvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

7.7 MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 08:04
Gebruiksperiode Vanaf 21 jun 2019, tot en met 30 jun 2019, om 23:59
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FENETICILLINE 500MG CAPSULE (code = '41092' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 21 jun 2019, tot en met 30 jun 2019, om 23:59, Vanaf <T>, gedurende 10 dagen, 3 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 3 maal per dag 1 stuk
Lichaamslengte 155 cm. Gemeten: 23 nov 2018, om 08:00
Lichaamsgewicht 54 kg. Gemeten: 23 nov 2018, om 08:00
Aanvullende informatie Bewust hoge dosering (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2050')
MBH identificatie MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 08:04
Auteur Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 40 stuks
Geneesmiddel - primaire code FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FENETICILLINE 500MG CAPSULE (code = '41092' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Aanvullende wensen Bezorgen (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2051')
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_MA
MBH identificatie MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
8 Scenarioset 3: medicatievoorschriften met stop-medicatieafspraken (staken, wijzigen, onderbreken)

8.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met stop-medicatieafspraken (staken) Het systeem genereert een stop-medicatieafspraak (staken)
Aantonen dat het systeem correct omgaat met technische stop-medicatieafspraken als onderdeel van een wijziging Het systeem genereert een technische stop-medicatieafspraak in het geval van een wijziging met inhoudelijk correcte gegevens. De technische stopmedicatieafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de reden wijzigen of staken Het systeem gaat correct om met de reden wijzigen of staken. De reden van wijzigen komt in de nieuwe medicatieafspraak.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met tijdelijk onderbreken Het systeem genereert een stop-medicatieafspraak (onderbreken)
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

8.2 Scenario’s

LET OP: onderstaande scenario's dienen te worden uitgevoerd op de reeds in scenario 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 aangemaakte medicatieafspraken.

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
3.1 Stop-medicatieafspraak, met reden staken
LET OP: stop de medicatieafspraak van scenario 2.1
MBH_VO_aanvullendeinstructie MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA_staken n.v.t
3.2 Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV
LET OP: wijzig de medicatieafspraak van scenario 2.2
MBH_VO_toelichting MBH_VO_toelichting_MA_wijzigingmetVV
MBH_VO_toelichting_MA_techstaken
MBH_VO_toelichting_VV_extra
3.3 Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV
LET OP: wijzig de medicatieafspraak van scenario 2.3
MBH_VO_redenvanvoorschrijven MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV
MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken
n.v.t
3.4 optioneel Onderbreken medicatieafspraak
LET OP: onderbreek de medicatieafspraak van scenario 2.4
MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken n.v.t

8.3 Inhoudelijke gegevens

8.4 MBH_VO_aanvullendeinstructie

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA_staken (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 4 jul 2019, om 10:00
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 4 jul 2019, om 10:00
Stoptype Staking (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1')
Relatie naar afspraak of gebruik: MA MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Reden wijzigen of staken Overgevoeligheid (code = '16' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2')
Geneesmiddel - primaire code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '103039' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 4 jul 2019, om 10:00, Vanaf <T> t/m <T>, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Aanvullende instructie Bij het eten innemen overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_aanvullendeinstructie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

8.5 MBH_VO_toelichting

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_toelichting_MA_wijzigingmetVV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 4 jul 2019, om 10:01
Gebruiksperiode Vanaf 4 jul 2019, om 10:01, tot nader order
Relatie naar afspraak of gebruik: MA MBH_VO_toelichting_MA
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Reden wijzigen of staken Geen of onvoldoende effect (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2')
Geneesmiddel - primaire code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 4 jul 2019, om 10:01, tot nader order, Vanaf <T>, tot nader order, 1 maal daags 2 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
MBH identificatie MBH_VO_toelichting (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_toelichting_MA_techstaken (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 4 jul 2019, om 10:01
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, om 08:03, tot en met 4 jul 2019, om 10:01
Stoptype Staking (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1')
Relatie naar afspraak of gebruik: MA MBH_VO_toelichting_MA
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, om 08:03, tot en met 4 jul 2019, om 10:01, Vanaf <T->, tot <T>, 1 maal daags 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_toelichting (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_toelichting_VV_extra (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 4 jul 2019, om 10:00
Auteur Hans van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Ziekenhuis Stitswerd
Te verstrekken hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_toelichting_MA_wijzigingmetVV
MBH identificatie MBH_VO_toelichting (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

8.6 MBH_VO_redenvanvoorschrijven

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 4 jul 2019, om 10:03
Gebruiksperiode Vanaf 4 jul 2019, om 10:03, tot en met 18 jul 2019, om 13:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Reden wijzigen of staken Beleidswijziging (code = '10' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2')
Geneesmiddel - primaire code Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '42609' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 4 jul 2019, om 10:03, tot en met 18 jul 2019, om 13:00, Vanaf <T>, gedurende 14 dagen, 1 maal per week 4 stuks, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per week 4 stuks
MBH identificatie MBH_VO_redenvanvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 4 jul 2019, om 10:03
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, om 12:00, tot en met 4 jul 2019, om 10:03
Stoptype Staking (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1')
Relatie naar afspraak of gebruik: MA MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '42609' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, om 12:00, tot en met 4 jul 2019, om 10:03, Vanaf <T>, t/m <T>, 1 maal per week 5 stuks, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per week 5 stuks
MBH identificatie MBH_VO_redenvanvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
9 Scenarioset 4a en 4b: medicatievoorschrift met lengte en gewicht

9.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met lengte en gewicht kan versturen. Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

9.2 Scenario’s

9.2.1 Scenario’s A

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id Lengte id Gewicht id
4.1 Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht (zonder eigen id) MBH_VO_Lengte_Gewicht MBH_VO_Lengte_Gewicht_MA_1 MBH_VO_Lengte_Gewicht_VV_1 n.v.t n.v.t

9.2.2 Scenario’s B

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id Lengte id Gewicht id
4.2 optioneel Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht (als persistente bouwstenen) MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_MA MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_VV MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_Lengte MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_Gewicht

9.3 Inhoudelijke gegevens
10 Scenarioset 5a en 5b: medicatievoorschriften met nierfunctiewaarde

10.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met nierfunctiewaarde kan versturen. Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

10.2 Scenario’s

10.2.1 Scenario’s A

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id Nierfunctiewaarde id
5.1 Medicatievoorschrift, met Nierfunctiewaarde (zonder eigen id) MBH_VO_Nierfunctie MBH_VO_Nierfunctie_MA_1 MBH_VO_Nierfunctie_VV_1 n.v.t

10.2.2 Scenario’s B

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id Nierfunctiewaarde id
5.2 optioneel Medicatievoorschrift, met Nierfunctiewaarde (als persistente bouwsteen) MBH_VO_Nierfunctie _Persistent MBH_VO_Nierfunctie _Persistent_MA MBH_VO_Nierfunctie _Persistent_VV MBH_VO_Nierfunctie _Persistent_Nierfunctie

10.3 Inhoudelijke gegevens
11 Scenarioset 6: medicatievoorschriften met diverse doseerschema's

11.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met verschillende doseerschema’s.

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

11.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
6.1 optioneel Variabele frequentie MBH_VO_variabelefrequentie MBH_VO_variabelefrequentie_MA MBH_VO_variabelefrequentie_VV
6.2 optioneel Interval MBH_VO_interval MBH_VO_interval_MA MBH_VO_interval_VV
6.3 optioneel Variabele hoeveelheid (1) MBH_VO_variabelehoeveelheid MBH_VO_variabelehoeveelheid_MA MBH_VO_variabelehoeveelheid_VV
6.4 optioneel Zonder keerdosis MBH_VO_zonderkeerdosis MBH_VO_zonderkeerdosis_MA MBH_VO_zonderkeerdosis_VV
6.5 optioneel Bijzondere keerdosis MBH_VO_bijzonderekeerdosis MBH_VO_bijzonderekeerdosis_MA MBH_VO_bijzonderekeerdosis_VV
6.6 optioneel Variabele hoeveelheid (2) MBH_VO_variabelehoeveelheid2 MBH_VO_variabelehoeveelheid2_MA MBH_VO_variabelehoeveelheid2_VV
6.7* Tijdstippen IsFlexibel "Ja" MBH_VO_tijdstippen MBH_VO_tijdstippen_MA MBH_VO_tijdstippen_VV
Tijdstippen IsFlexibel "Nee" MBH_VO_tijdstippenExact MBH_VO_tijdstippenExact_MA MBH_VO_tijdstippenExact_VV
6.8 optioneel Weekdagen MBH_VO_weekdagen MBH_VO_weekdagen_MA MBH_VO_weekdagen_VV
6.9* Dagdeel MBH_VO_dagdeel MBH_VO_dagdeel_MA MBH_VO_dagdeel_VV
6.10 optioneel Cyclisch schema MBH_VO_cyclischschema MBH_VO_cyclischschema_MA MBH_VO_cyclischschema_VV
6.11 optioneel Afbouw schema en doseerduur MBH_VO_afbouwschema MBH_VO_afbouwschema_MA MBH_VO_afbouwschema_VV
6.12 optioneel Variabele frequentie en maximum MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum_MA MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum_VV
6.13 optioneel Toedieningssnelheid MBH_VO_toedieningssnelheid MBH_VO_toedieningssnelheid_MA MBH_VO_toedieningssnelheid_VV
6.14 optioneel Toedieningsduur MBH_VO_toedieningsduur MBH_VO_toedieningsduur_MA MBH_VO_toedieningsduur_VV
6.15 Zo nodig MBH_VO_zonodig MBH_VO_zonodig_MA MBH_VO_zonodig_VV
* minimaal één van de twee

11.3 Inhoudelijke gegevens

11.4 MBH_VO_variabelefrequentie

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_variabelefrequentie_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:59
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 19 aug 2019, om 12:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '48291' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '102164' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 19 aug 2019, om 12:00, Vanaf <T>, gedurende 60 dagen, 1 à 2 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 à 2 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_variabelefrequentie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_variabelefrequentie_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:59
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 90 stuks
Geneesmiddel - primaire code MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '48291' in codeSystem 'G-standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '102164' in codeSystem 'G-standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_variabelefrequentie_MA
MBH identificatie MBH_VO_variabelefrequentie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.5 MBH_VO_interval

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_interval_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:58
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot nader order
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '34851' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '111325' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot nader order, Vanaf <T>, tot nader order, exact iedere 12 uur 16 IE, subcutaan
Toedieningsweg subcutaan (code = '21' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie exact iedere 12 uur 16 internationale eenheid
MBH identificatie MBH_VO_interval (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_interval_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:58
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 1 stuk
Geneesmiddel - primaire code INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '34851' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '111325' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_interval_MA
MBH identificatie MBH_VO_interval (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.6 MBH_VO_variabelehoeveelheid

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_variabelehoeveelheid_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:57
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 18 jul 2019, om 12:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code PARACETAMOL 500MG TABLET (code = '67903' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code PARACETAMOL 500MG TABLET (code = '2194' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 18 jul 2019, om 12:00, Vanaf <T>, gedurende 4 weken, 3 maal per dag 1 à 2 stuks, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 3 maal per dag 1 à 2 stuks
MBH identificatie MBH_VO_variabelehoeveelheid (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_variabelehoeveelheid_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:57
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 40 stuks
Geneesmiddel - primaire code PARACETAMOL 500MG TABLET (code = '67903' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code PARACETAMOL 500MG TABLET (code = '2194' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_variabelehoeveelheid_MA
MBH identificatie MBH_VO_variabelehoeveelheid (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.7 MBH_VO_zonderkeerdosis

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_zonderkeerdosis_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:56
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 18 jul 2019, om 12:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code Cetomacrogolcreme met vaseline 10% (code = '92789' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Cetomacrogolcreme met vaseline 10% (code = '133329' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 18 jul 2019, om 12:00, Vanaf <T>, gedurende 30 dagen, 3 maal per dag aanbrengen, cutaan
Toedieningsweg cutaan (code = '7' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Aanvullende instructie aanbrengen (code = '1018' in codeSystem 'NHG tabel 25 aanvullende tekst')
Doseerinstructie 3 maal per dag
MBH identificatie MBH_VO_zonderkeerdosis (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_zonderkeerdosis_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:56
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 1 stuk
Geneesmiddel - primaire code Cetomacrogolcreme met vaseline 10% (code = '92789' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Cetomacrogolcreme met vaseline 10% (code = '133329' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_zonderkeerdosis_MA
MBH identificatie MBH_VO_zonderkeerdosis (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.8 MBH_VO_bijzonderekeerdosis

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_bijzonderekeerdosis_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:55
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 18 jul 2019, om 12:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code NAPROXEN 500MG TABLET (code = '20850' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code NAPROXEN 500MG TABLET (code = '51233' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 18 jul 2019, om 12:00, Vanaf <T>, gedurende 30 dagen, 2 maal per dag 1/2 tablet
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 2 maal per dag 0.5 stuk
MBH identificatie MBH_VO_bijzonderekeerdosis (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_bijzonderekeerdosis_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:55
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code NAPROXEN 500MG TABLET (code = '20850' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code NAPROXEN 500MG TABLET (code = '51233' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_bijzonderekeerdosis_MA
MBH identificatie MBH_VO_bijzonderekeerdosis (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.9 MBH_VO_variabelehoeveelheid2

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_variabelehoeveelheid2_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:54
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 4 jul 2019, om 12:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code Waterstofperoxide 30MG/ML (code = '67016' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Waterstofperoxide 30MG/ML (code = '116041' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 4 jul 2019, om 12:00, Vanaf <T>, gedurende 14 dagen, 2x per dag 10 tot 15 ml, Eerst oplossen in water, mond spoelen, daarna uitspugen
Toedieningsweg niet van toepassing (code = '1' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Aanvullende instructie Eerst oplossen in water (code = '27' in codeSystem 'NHG tabel 25 aanvullende tekst')
Aanvullende instructie mond spoelen, daarna uitspugen (code = '69' in codeSystem 'NHG tabel 25 aanvullende tekst')
Doseerinstructie 2 maal per dag 10 à 15 ml
MBH identificatie MBH_VO_variabelehoeveelheid2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_variabelehoeveelheid2_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:54
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 450 ml
Geneesmiddel - primaire code Waterstofperoxide 30MG/ML (code = '67016' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Waterstofperoxide 30MG/ML (code = '116041' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_variabelehoeveelheid2_MA
MBH identificatie MBH_VO_variabelehoeveelheid2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.10 MBH_VO_tijdstippen

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_tijdstippen_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:53
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 4 jul 2019, om 12:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '34851' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '111325' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 4 jul 2019, om 12:00, Vanaf <T>, gedurende 14 dagen, elke dag om 08:00, 14:00 en 20:00 uur 16IE
Toedieningsweg subcutaan (code = '21' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie elke dag om 08:00, 14:00 en 20:00 16 internationale eenheid
MBH identificatie MBH_VO_tijdstippen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_tijdstippen_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:53
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 1 stuk
Geneesmiddel - primaire code INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '34851' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '111325' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_tijdstippen_MA
MBH identificatie MBH_VO_tijdstippen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.11 MBH_VO_weekdagen

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_weekdagen_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:52
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 29 aug 2019, om 12:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code IMIQUIMOD 50MG/G CREME (code = '55050' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code IMIQUIMOD 50MG/G CREME (code = '109398' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 29 aug 2019, om 12:00, Vanaf <T>, gedurende 10 weken, op maandag, woensdag en vrijdag, voor de nacht aanbrengen
Toedieningsweg subcutaan (code = '21' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Aanvullende instructie voor de nacht (code = '1128' in codeSystem 'NHG tabel 25 aanvullende tekst')
Aanvullende instructie aanbrengen (code = '1018' in codeSystem 'NHG tabel 25 aanvullende tekst')
Doseerinstructie op maandag, woensdag en vrijdag
MBH identificatie MBH_VO_weekdagen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_weekdagen_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:52
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 70 sachet
Geneesmiddel - primaire code IMIQUIMOD 50MG/G CREME (code = '55050' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code IMIQUIMOD 50MG/G CREME (code = '109398' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_weekdagen_MA
MBH identificatie MBH_VO_weekdagen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.12 MBH_VO_dagdeel

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_dagdeel_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:51
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot nader order
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code EZETIMIB/SIMVASTATINE 10/20 (code = '77038' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code EZETIMIB/SIMVASTATINE 10/20 (code = '123129' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot nader order, Vanaf <T>, 1 maal daags 1 stuk ’s avonds innemen, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk 's avonds
MBH identificatie MBH_VO_dagdeel (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_dagdeel_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:51
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel - primaire code EZETIMIB/SIMVASTATINE 10/20 (code = '77038' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code EZETIMIB/SIMVASTATINE 10/20 (code = '123129' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_dagdeel_MA
MBH identificatie MBH_VO_dagdeel (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.13 MBH_VO_cyclischschema

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_cyclischschema_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:50
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot nader order
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL TABLET 30/150UG (code = '16292' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL TABLET 30/150UG (code = '39578' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot nader order, Vanaf <T>, tot nader order, cyclus van 28 dagen: steeds 21 dagen 1 x per dag 1 tablet, dan 7 dagen niet
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie gedurende 21 dagen 1 maal per dag 1 stuk
Herhaalperiode cyclisch schema 28 dagen
MBH identificatie MBH_VO_cyclischschema (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_cyclischschema_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:50
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 6 stuks
Geneesmiddel - primaire code ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL TABLET 30/150UG (code = '16292' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL TABLET 30/150UG (code = '39578' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_cyclischschema_MA
MBH identificatie MBH_VO_cyclischschema (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.14 MBH_VO_afbouwschema

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_afbouwschema_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:49
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 31 jul 2019, om 12:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code Fusidinezuur creme 20mg/g (code = '16705' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Fusidinezuur creme 20mg/g (code = '73466' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 31 jul 2019, om 12:00, Vanaf <T>, gedurende 41 dagen, eerst 2 weken 3gr per dag, dan 3 weken 2gr per dag, dan 6 dagen 1gr per dag, dun aanbrengen, cutaan
Toedieningsweg cutaan (code = '7' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Aanvullende instructie dun aanbrengen (code = '1033' in codeSystem 'NHG tabel 25 aanvullende teksten')
Doseerinstructie 1 eerst gedurende 2 weken 1 maal per dag 3 gram
Doseerinstructie 2 dan gedurende 3 weken 1 maal per dag 2 gram
Doseerinstructie 3 dan gedurende 6 dagen 1 maal per dag 1 gram
MBH identificatie MBH_VO_afbouwschema (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_afbouwschema_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:49
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 30 gram
Geneesmiddel - primaire code Fusidinezuur creme 20mg/g (code = '16705' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Fusidinezuur creme 20mg/g (code = '73466' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_afbouwschema_MA
MBH identificatie MBH_VO_afbouwschema (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.15 MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:48
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 11 jul 2019, om 12:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code CODEINE TABLET 10MG (FOSFAAT) (code = '42773' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code CODEINE TABLET 10MG (FOSFAAT) (code = '23086' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 11 jul 2019, om 12:00, Vanaf <T>, gedurende 3 weken, iedere 3 à 4 uur 1 stuk bij hoest, maximaal 6 stuks per dag, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie bij hoest 3 à 4 maal per uur 1 stuk , maximaal 6 stuks per dag
MBH identificatie MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:48
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 120 stuks
Geneesmiddel - primaire code CODEINE TABLET 10MG (FOSFAAT) (code = '42773' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code CODEINE TABLET 10MG (FOSFAAT) (code = '23086' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum_MA
MBH identificatie MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.16 MBH_VO_toedieningssnelheid

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_toedieningssnelheid_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:47
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 28 jun 2019, om 12:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code MORFINE INFVLST 5MG/ML CAS 100ML (code = '94692' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code MORFINE INFVLST 5MG/ML CAS 100ML (code = '134538' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 28 jun 2019, om 12:00, Vanaf <T>, gedurende 8 dagen, 0.2 tot 0.5 ml per uur parenteraal
Toedieningsweg parenteraal (code = '10' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 0.2 à 0.5 ml per uur
MBH identificatie MBH_VO_toedieningssnelheid (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_toedieningssnelheid_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:47
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 100 ml
Geneesmiddel - primaire code MORFINE INFVLST 5MG/ML CAS 100ML (code = '94692' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code MORFINE INFVLST 5MG/ML CAS 100ML (code = '134538' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_toedieningssnelheid_MA
MBH identificatie MBH_VO_toedieningssnelheid (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.17 MBH_VO_toedieningsduur

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_toedieningsduur_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:46
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, om 16:00, tot nader order
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code NITROGLYCERINE PLEISTER 5MG/24UUR (DEPONIT T) (code = '44520' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code NITROGLYCERINE PLEISTER 5MG/24UUR (DEPONIT T) (code = '98477' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, om 16:00, tot nader order, tot nader order, eenmaal daags 1 pleister aanbrengen gedurende 16 uur (daarna 8 uur geen pleister), transdermaal
Toedieningsweg transdermaal (code = '58' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk gedurende 16 uur
MBH identificatie MBH_VO_toedieningsduur (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_toedieningsduur_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:46
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code NITROGLYCERINE PLEISTER 5MG/24UUR (DEPONIT T) (code = '44520' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code NITROGLYCERINE PLEISTER 5MG/24UUR (DEPONIT T) (code = '98477' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_toedieningsduur_MA
MBH identificatie MBH_VO_toedieningsduur (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.18 MBH_VO_zonodig

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_zonodig_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 11:42
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, om 11:42, gedurende 4 weken
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code ACETYLSALICYLZUUR 100MG TAB (code = '3956' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '12548' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, om 11:42, gedurende 4 weken, Vanaf <T> gedurende 4 weken, 1x per dag 1 stuk zo nodig, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie zo nodig 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_zonodig (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_zonodig_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 11:42
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 14 stuks
Geneesmiddel - primaire code ACETYLSALICYLZUUR 100MG TAB (code = '3956' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '12548' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_zonodig_MA
MBH identificatie MBH_VO_zonodig (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)12 Scenarioset 7: medicatievoorschriften met magistraal/eigen artikel

12.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met magistralen.

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met geneesmiddelen geregistreerd als ingrediënt(en).

Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met eigen artikelen (90 miljoen nummers).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met een 90 miljoen nummer en ingrediënt(en).

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

12.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
7.1 Alle ingrediënten MBH_VO_magistraalalleingredienten MBH_VO_magistraalalleingredienten_MA MBH_VO_magistraalalleingredienten_VV
7.2 Actief ingrediënt MBH_VO_magistraalactieveingredient MBH_VO_magistraalactieveingredient_MA MBH_VO_magistraalactieveingredient_VV
7.3 90 miljoen nummer MBH_VO_magistraal90miljoennr MBH_VO_magistraal90miljoennr_MA MBH_VO_magistraal90miljoennr_VV

12.3 Inhoudelijke gegevens

12.4 MBH_VO_magistraalalleingredienten

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_magistraalalleingredienten_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 12:05
Gebruiksperiode Vanaf 21 jun 2019, om 12:00, tot en met 21 jul 2019, om 12:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr
Omschrijving Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr Regel: UREUM 10gr Regel: EUCERINE MET WATER FAGRON ad 100gr
Ingredient
Ingredient code UREUM (code = '15219127' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 10 gram per 100 gram
Ingredient
Ingredient code EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '14740877' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 90 gram per 100 gram
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 21 jun 2019, om 12:00, tot en met 21 jul 2019, om 12:00, Vanaf <T>, zo nodig, aanbrengen, cutaan
Toedieningsweg cutaan (code = '7' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie geen informatie
MBH identificatie MBH_VO_magistraalalleingredienten (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_magistraalalleingredienten_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 12:05
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 100 ml
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr
Omschrijving Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr Regel: UREUM 10gr Regel: EUCERINE MET WATER FAGRON ad 100gr
Ingredient
Ingredient code UREUM (code = '15219127' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 10 gram per 100 gram
Ingredient
Ingredient code EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '14740877' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 90 gram per 100 gram
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_magistraalalleingredienten_MA
MBH identificatie MBH_VO_magistraalalleingredienten (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

12.5 MBH_VO_magistraalactieveingredient

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_magistraalactieveingredient_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 12:10
Gebruiksperiode Vanaf 21 jun 2019, om 12:00, tot en met 30 aug 2019, om 12:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA
Omschrijving Titel: Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA Regel 1: cetomacrogolcreme 80 gr
Ingredient
Ingredient code CETOMACROGOLCREME FNA (code = '457590' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 80 gram per 100 gram
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 21 jun 2019, om 12:00, tot en met 30 aug 2019, om 12:00, Vanaf <T> t/m <T+39>, 1x daags, cutaan
Toedieningsweg 7 (code = 'cutaan' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag
MBH identificatie MBH_VO_magistraalactieveingredient (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_magistraalactieveingredient_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 12:10
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 100 gram
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA
Omschrijving Titel: Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA Regel 1: cetomacrogolcreme 80 gr
Ingredient
Ingredient code CETOMACROGOLCREME FNA (code = '457590' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 80 gram per 100 gram
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_magistraalactieveingredient_MA
MBH identificatie MBH_VO_magistraalactieveingredient (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

12.6 MBH_VO_magistraal90miljoennr

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_magistraal90miljoennr_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 12:15
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, om 12:15, tot en met 20 jul 2019, om 12:15
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr
Omschrijving Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr Regel: UREUM 10gr Regel: EUCERINE MET WATER FAGRON ad 100gr
Ingredient
Ingredient code UREUM (code = '15219127' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 10 gram per 100 gram
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, om 12:15, tot en met 20 jul 2019, om 12:15, Vanaf <T> t/m <T+30>, 1x per dag, cutaan
Toedieningsweg cutaan (code = '7' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag
MBH identificatie MBH_VO_magistraal90miljoennr (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_magistraal90miljoennr_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 12:15
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 100 gram
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr
Omschrijving Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr Regel: UREUM 10gr Regel: EUCERINE MET WATER FAGRON ad 100gr
Ingredient
Sterkte 10 gram per 100 gram
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_magistraal90miljoennr_MA
MBH identificatie MBH_VO_magistraal90miljoennr (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
13 Scenarioset 8: medicatievoorschriften op basis van andermans medicatieafspraak

Dit scenario is van toepassing in combinatie met de kwalificatie 'opvragen medicatiegegevens (MA)'

13.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat er een voorschrift op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden Het systeem stuurt de medicatieafspraak van een ander met kopie indicator mee in het voorschrift. Het id van de medicatieafspraak en de medicamenteuze behandeling zijn de id's die door de ander zijn gegenereerd.
Aantonen dat er een stop-medicatieafspraak op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden Het systeem stuurt een stop-medicatieafspraak met het id van de medicamenteuze behandeling die door de ander is gegenereerd.
Aantonen dat er een wijziging op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden Het systeem stuurt een technische stop-medicatieafspraak en nieuwe medicatieafspraak met het id van de medicamenteuze behandeling die door de ander is gegenereerd.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

13.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
8.1 Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak MBH_VO_VVandermansMA MBH_VO_VVandermansMA_MA
LET OP: dit is andermans MA
MBH_VO_VVandermansMA_VV
8.2 Stoppen andermans medicatieafspraak MBH_VO_stakenandermansMA MBH_VO_stakenandermansMA_MA2
LET OP: deze verwijst naar andermans MA
MBH_VO_stakenandermansMA_VV
8.3 optioneel Onderbreken andermans medicatieafspraak MBH_VO_onderbrekenandermansMA MBH_VO_onderbrekenandermansMA_MA2
LET OP: deze verwijst naar andermans MA
n.v.t
8.4 Wijzigen andermans medicatieafspraak
(NOG IN ADA TOEVOEGEN)
MBH_VO_wijzigenandermansMA MBH_VO_wijzigenandermansMA_MA2
MBH_VO_wijzigenandermansMA_MA_techstaken
LET OP: deze verwijzen naar andermans MA
n.v.t

13.3 Inhoudelijke gegevens

13.4 MBH_VO_VVandermansMA

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_VVandermansMA_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 5 aug 2019, om 11:25
Gebruiksperiode Vanaf 5 aug 2019, tot en met 26 aug 2019, om 00:00
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001118 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Marcha van Partners
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '8052' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '22268' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 5 aug 2019, tot en met 26 aug 2019, om 00:00, Vanaf <T> t/m <T+21>, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_VO_VVandermansMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_VVandermansMA_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 19 aug 2019, om 03:25
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '8052' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '22268' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_VVandermansMA_MA
MBH identificatie MBH_VO_VVandermansMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

13.5 MBH_VO_stakenandermansMA

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_stakenandermansMA_MA2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 19 aug 2019, om 03:27
Gebruiksperiode Vanaf 14 aug 2019, tot en met 19 aug 2019, om 03:27
Stoptype Staking (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1')
Relatie naar afspraak of gebruik: MA MBH_VO_stakenandermansMA_MA
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 14 aug 2019, tot en met 19 aug 2019, om 03:27, Vanaf <T-5> tot <T>, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_stakenandermansMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

13.6 MBH_VO_onderbrekenandermansMA

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_onderbrekenandermansMA_MA2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 19 aug 2019, om 03:30
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 19 aug 2019, om 03:30
Stoptype Onderbreking (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1')
Relatie naar afspraak of gebruik: MA MBH_VO_onderbrekenandermansMA_MA
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 19 aug 2019, om 03:30, Vanaf <T-60> tot <T>, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_onderbrekenandermansMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
14 Scenarioset 9: medicatievoorschriften met verstrekkingsverzoek - overige elementen

14.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de verbruiksperiode Het systeem kan omgaan met verbruiksperiode ingangsdatum, duur en einddatum.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met overige elementen Het systeem kan omgaan met herhalingen en afleverlocatie.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

14.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
9.1 optioneel Logistieke verbruiksperiode MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_start_eind MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV
9.2 optioneel Logistieke verbruiksperiode
(NOG IN ADA TOEVOEGEN)
MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_eind MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_eind_MA MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV
9.3 optioneel Logistieke verbruiksperiode
(NOG IN ADA TOEVOEGEN)
MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MA MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV
9.4 optioneel Herhalingen MBH_VO_herhalingen MBH_VO_herhalingen_MA MBH_VO_herhalingen_VV
9.5 optioneel Afleverlocatie MBH_VO_afleverlocatie MBH_VO_afleverlocatie_MA MBH_VO_afleverlocatie_VV

14.3 Inhoudelijke gegevens

14.4 MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 08:00
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 20 jun 2020, om 11:59
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '103039' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 20 jun 2020, om 11:59, Vanaf <T>, gedurende 1 jaar, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 08:00
Auteur Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Geneesmiddel - primaire code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '103039' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Verbruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, om 08:00, tot en met 31 dec 2019, om 08:00
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_MA
MBH identificatie MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

14.5 MBH_VO_herhalingen

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_herhalingen_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 08:02
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot nader order
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot nader order, Vanaf <T>, tot nader order, 1 maal daags 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_herhalingen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_herhalingen_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 08:02
Auteur Hans van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Ziekenhuis Stitswerd
Te verstrekken hoeveelheid 30 stuks
Aantal herhalingen 5
Geneesmiddel - primaire code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_herhalingen_MA
MBH identificatie MBH_VO_herhalingen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

14.6 MBH_VO_afleverlocatie

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_afleverlocatie_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 08:04
Gebruiksperiode Vanaf 21 jun 2019, tot en met 30 jun 2019, om 23:59
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FENETICILLINE 500MG CAPSULE (code = '41092' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 21 jun 2019, tot en met 30 jun 2019, om 23:59, Vanaf <T>, gedurende 10 dagen, 3 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 3 maal per dag 1 stuk
Lichaamslengte 155 cm. Gemeten: 23 nov 2018, om 08:00
Lichaamsgewicht 54 kg. Gemeten: 23 nov 2018, om 08:00
MBH identificatie MBH_VO_afleverlocatie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_afleverlocatie_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 08:04
Auteur Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 40 stuks
Geneesmiddel - primaire code FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FENETICILLINE 500MG CAPSULE (code = '41092' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Afleverlocatie Dorpsrand 200,1256ZZ Ons Dorp
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_afleverlocatie_MA
MBH identificatie MBH_VO_afleverlocatie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
15 Scenarioset 10: medicatievoorschriften met medicatieafspraak o.b.v. HPK of ZI-nr

15.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met voorschrijven op andere geneesmiddelniveaus Het systeem biedt de mogelijkheid om op HPK of ZInr niveau medicatie voor te schrijven.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

15.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
10.1 optioneel HPK geneesmiddel MBH_VO_HPKvoorschrijven MBH_VO_HPKvoorschrijven_MA MBH_VO_HPKvoorschrijven_VV
10.2 optioneel ZI-nr geneesmiddel MBH_VO_ZINRvoorschrijven MBH_VO_ZINRvoorschrijven_MA MBH_VO_ZINRvoorschrijven_VV

15.3 Inhoudelijke gegevens

15.4 MBH_VO_HPKvoorschrijven

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_HPKvoorschrijven_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 08:00
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot en met 20 jun 2020, om 11:59
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code XARELTO TABLET FILMOMHULD 20MG (code = '2214350' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '100153' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '138363' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot en met 20 jun 2020, om 11:59, Vanaf <T>, gedurende 1 jaar, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_HPKvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_HPKvoorschrijven_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 08:00
Auteur Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 90 stuks
Geneesmiddel - primaire code XARELTO TABLET FILMOMHULD 20MG (code = '2214350' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '100153' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '138363' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_HPKvoorschrijven_MA
MBH identificatie MBH_VO_HPKvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

15.5 MBH_VO_ZINRvoorschrijven

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_ZINRvoorschrijven_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum 20 jun 2019, om 08:02
Gebruiksperiode Vanaf 20 jun 2019, tot nader order
Voorschrijver
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Bertine van Doorn
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code INDAPAMIDE SANDOZ TABLET 2,5MG (code = '14896087' in codeSystem 'G-Standaard ZI-nr')
Geneesmiddel - generiekere code INDAPAMIDE SANDOZ TABLET 2,5MG (code = '685410' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code INDAPAMIDE 2,5MG TABLET (code = '2941' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code INDAPAMIDE 2,5MG TABLET (code = '83593' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 jun 2019, tot nader order, Vanaf <T>, tot nader order, 1 maal daags 1 stuk, oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH_VO_ZINRvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_VO_ZINRvoorschrijven_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum 20 jun 2019, om 08:02
Auteur Hans van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Ziekenhuis Stitswerd
Te verstrekken hoeveelheid 90 stuks
Geneesmiddel - primaire code INDAPAMIDE SANDOZ TABLET 2,5MG (code = '14896087' in codeSystem 'G-Standaard ZI-nr')
Geneesmiddel - generiekere code INDAPAMIDE SANDOZ TABLET 2,5MG (code = '685410' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code INDAPAMIDE 2,5MG TABLET (code = '2941' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code INDAPAMIDE 2,5MG TABLET (code = '83593' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_VO_ZINRvoorschrijven_MA
MBH identificatie MBH_VO_ZINRvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
16 Documenthistorie

Datum Omschrijving
februari 2020 Draft