mp:V9.2.0 testgegevens avvv sturen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Leeswijzer)
(Inhoudelijke gegevens)
Regel 78: Regel 78:
 
{{#lst:mp:V9.2.0_testgegevens_XXX_addendum|overview-XXX-X}}
 
{{#lst:mp:V9.2.0_testgegevens_XXX_addendum|overview-XXX-X}}
  
=== Inhoudelijke gegevens ===
+
== Scenario 1: apotheker is auteur==
{{#lst:mp:V9.2.0_testgegevens_XXX_addendum|patient-XXX }}
+
{{#lst:mp:V9.2.0_testgegevens_avvv_addendum|patient-mp-vv-tst-apotheker_is_aanvrager }}
  
{{#lst:mp:V9.2.0_testgegevens_XXX_addendum|mbhs-XXX}}
+
{{#lst:mp:V9.2.0_testgegevens_avvv_addendum|mbhs-mp-vv-tst-apotheker_is_aanvrager}}
 
 
<br>
 
  
 
== Documenthistorie ==
 
== Documenthistorie ==

Versie van 30 sep 2021 om 09:00

Naar nictiz.nl

1 Inleiding

Dit document biedt de mogelijkheid voor het testen van de volgende systeemrollen:

 • Antwoord voorstel Verstrekkingsverzoek Sturend systeem (MP-VVO).
 • Antwoord voorstel Verstrekkingsverzoek Ontvangend systeem (MP-VVS).

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

De testmaterialen kunnen worden aangevuld en gewijzigd (n.a.v. bevindingen).
Deze aanpassingen worden vermeld in de documenthistorie.

Feedback en bevindingen op het testmateriaal? : validatie@medicatieoverdracht.nl

2 Uit te voeren stappen

Sturend systeem
Voer – voor ieder scenario in de 'Scenarioset' hoofdstukken – de volgende stappen uit:

 1. Voer de gegevens van het antwoord voorstel verstrekkingsverzoek in.
 2. Stuur een ‘Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek’ bericht naar de simulator (voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens).

Ontvangend systeem
Voer – voor ieder scenario in de 'Scenarioset' hoofdstukken – de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een ‘Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 2. Ontvang het ‘Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek’ bericht en toon de gegevens uit het bericht op het scherm.

3 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Scenario’s
 2. Inhoudelijke gegevens

3.1 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

De kolom 'beschrijving' geeft aan wat de testcase is en kan tevens aanvullende informatie en instructies bevatten.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

3.2 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als antwoord voorstel verstrekkingsverzoek sturend systeem. Dit zijn de gegevens voor antwoord voorstel verstrekkingsverzoek.

3.3 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

3.4 Sturend systeem

Het sturend systeem voert de gegevens uit de paragrafen "Inhoudelijke gegevens" in het XIS in. Voor een sturend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen of moeten worden:

 • Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 • Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, medicatieverstrekking, medicatiegebruik). LET OP: verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver). De identificatie van medicamenteuze behandeling mag niet door het sturend/beschikbaarstellend systeem bepaald worden indien het aanpassingen betreft op andermans medicamenteuze behandeling.
 • Tijd (hh:mm:ss) in Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek "VoorstelDatum". De datum betreft de afgesproken datum T, het tijdstip mag door het systeem zelf worden bepaald.

3.5 Datum T

T is de datum die voor het testen wordt gebruikt. Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die datum.
Gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum: in het testmateriaal wordt uitgegaan van de gehele dag T. Dit komt neer op ingangsdatum {00:00:00} tot en met einddatum {23:59:59}.

4 Scenarios

4.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

4.2 Scenario’s

mp:V9.2.0 testgegevens XXX addendum

5 Scenario 1: apotheker is auteur

6 Documenthistorie

Datum Omschrijving
1 oktober 2021 publicatie testmateriaal

Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': antwoord voorstel verstrekkingsverzoek addendum.