mp:V9.2.0 testgegevens medicatieoverzicht beschikbaarstellen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Datum T)
Regel 62: Regel 62:
 
Gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum: in het testmateriaal wordt uitgegaan van de gehele dag T. Dit komt neer op ingangsdatum {00:00:00} '''tot en met''' einddatum {23:59:59}.
 
Gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum: in het testmateriaal wordt uitgegaan van de gehele dag T. Dit komt neer op ingangsdatum {00:00:00} '''tot en met''' einddatum {23:59:59}.
  
 
+
== Documenthistorie ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 +
| Datum||Omschrijving
 +
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 +
|style="background-color: white;"|1 oktober 2021
 +
|style="background-color: white;"|publicatie testmateriaal
 +
|}
  
  

Versie van 24 sep 2021 om 08:49


Naar nictiz.nl

1 Inleiding

Dit document biedt de mogelijkheid voor het testen van de systeemrol:

 • MedicatieOverzicht Beschikbaarstellend systeem (MP-MOB).
 • MedicatieOverzicht Raadplegend systeem (MP-MOR).

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

De testmaterialen kunnen worden aangevuld en gewijzigd (n.a.v. bevindingen).
Deze aanpassingen worden vermeld in de documenthistorie.

Feedback en bevindingen op het testmateriaal? : email adres volgt

2 Uit te voeren stappen

Beschikbaarstellend systeem
Voer – voor ieder 'Scenarioset' hoofdstuk – de volgende stappen uit:

 1. Zorg ervoor dat alle medicatieafspraken, toedieningsafspraken en medicatiegebruik in het informatiesysteem zitten voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 2. De simulator verstuurt een 'Medicatieoverzicht raadplegen' bericht.
 3. Ontvang het 'Medicatieoverzicht raadplegen' bericht en beantwoord deze met een 'Medicatieoverzicht beschikbaarstellen' bericht.

Raadplegend systeem
Voer – voor ieder 'Scenarioset' hoofdstuk – de volgende stappen uit:

 1. Stuur voor de genoemde patiënt het 'Medicatieoverzicht raadplegen' bericht.
 2. De simulator verstuurt een 'Medicatieoverzicht beschikbaarstellen' bericht met inhoudelijke gegevens.
 3. Verwerk dit bericht.

3 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens

3.1 Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.

3.2 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

3.3 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier in zijn informatiesysteem moet hebben staan als medicatieoverzicht beschikbaarstellend systeem. Dit zijn de gegevens voor eigen en andermans: medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik.

3.4 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

3.5 Sturend/beschikbaarstellend systeem

Het sturend/beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit de paragrafen "Inhoudelijke gegevens" in het XIS in. Voor een sturend/beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen of moeten worden:

 • Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 • Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, medicatieverstrekking, medicatiegebruik). LET OP: verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver). De identificatie van medicamenteuze behandeling mag niet door het sturend/beschikbaarstellend systeem bepaald worden indien het aanpassingen betreft op andermans medicamenteuze behandeling.

3.6 Datum T

T is de datum die voor het testen wordt gebruikt. Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.
Gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum: in het testmateriaal wordt uitgegaan van de gehele dag T. Dit komt neer op ingangsdatum {00:00:00} tot en met einddatum {23:59:59}.

4 Documenthistorie

Datum Omschrijving
1 oktober 2021 publicatie testmateriaal


Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': medicatieoverzicht addendum.