mp:Vcurrent Kwalificatie: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Pre-kwalificatie testgegevens 9 2.0.0 Beta)
(Pre-kwalificatie testgegevens 9 2.0.0 Beta)
Regel 22: Regel 22:
 
Dit hoofdstuk bevat de scripts voor kwalificaties en testdoeleinden.<br>
 
Dit hoofdstuk bevat de scripts voor kwalificaties en testdoeleinden.<br>
  
==Pre-kwalificatie testgegevens 9 2.0.0 Beta==
+
==Pre-kwalificatie testgegevens Medicatieproces 9 2.0.0 Beta==
 
Deze testgegevens worden aangeboden als voorbereiding op de kwalificatie.
 
Deze testgegevens worden aangeboden als voorbereiding op de kwalificatie.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

Versie van 14 okt 2021 om 07:461 Kwalificatie introductie

De informatiestandaard Medicatieproces kent Nictiz kwalificaties. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@nictiz.nl'.


2 Kwalificatie aansluiten op de kwalificatieomgeving

Nictiz biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te laten testen op correcte implementatie van informatiestandaarden.

Voor meer informatie over het testen met de simulator vanuit ART-DECOR: Testen met ART-DECOR.

Voor meer informatie over het testen vanuit MedMij (simulator vanuit Touchstone) zie: de MedMij pagina voor medicatieproces kwalificaties.

3 Medicatieproces 9 2.0.0 Beta kwalificatiescripts en testmateriaal

Dit hoofdstuk bevat de scripts voor kwalificaties en testdoeleinden.

3.1 Pre-kwalificatie testgegevens Medicatieproces 9 2.0.0 Beta

Deze testgegevens worden aangeboden als voorbereiding op de kwalificatie.

Versie Systeemrol test Opmerking
Medicatievoorschrift
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Voorschrift sturend/ontvangend systeem (MP-VOS/VOO) Voor testdoeleinden
Afhandelen medicatievoorschrift
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Afhandelen voorschrift sturend/ontvangend systeem (MP-VAS/VAO) Voor testdoeleinden
Voorstelgegevens
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Voorstel medicatieafspraak sturend/ontvangend systeem (MP-VMS/VMO) Voor testdoeleinden
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Voorstel verstrekkingsverzoek sturend/ontvangend systeem (MP-VVS/VVO) Voor testdoeleinden
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek sturend/ontvangend systeem (MP-VVO/VVS) Voor testdoeleinden
Medicatiegegevens
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - medicatieafspraak Voor testdoeleinden
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - verstrekkingsverzoek Voor testdoeleinden
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - toedieningsafspraak Voor testdoeleinden
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - medicatieverstrekking Voor testdoeleinden
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - medicatiegebruik Voor testdoeleinden
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - medicatietoediening Voor testdoeleinden
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MGB/MGR) - wisselend doseerschema Voor testdoeleinden
Medicatieoverzicht
9 2.0.0 Beta PRE-TEST Medicatieoverzicht beschikbaarstellend/raadplegend systeem (MP-MOB/MOR) Voor testdoeleinden


3.2 Kwalificatiescripts 9 2.0.0

De bijbehorende checklist (xsl) kan de leverancier gebruiken als tool bij het opleveren van de benodigde materialen en om bij Nictiz aan te geven welke optionele scenario's van toepassing zijn.

Versie Systeemrol kwalificatie Opmerking Checklist
4 Medicatieproces 9.0.7 kwalificatiescripts en testmateriaal

Dit hoofdstuk bevat de scripts voor kwalificaties en testdoeleinden.

4.1 Pre-kwalificatie testgegevens 9.0.7

Deze testgegevens worden aangeboden als voorbereiding op de kwalificatie.

Versie Pre-kwalificatie test Opmerking
Voorschrift
9.0.7 PRE-TEST Voorschrift sturend systeem (MP-VOS) Voor testdoeleinden
Medicatiegegevens
9.0.7 PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatieafspraak Voor testdoeleinden
9.0.7 PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - verstrekkingsverzoek Voor testdoeleinden
Medicatieoverzicht
9.0.7 PRE-TEST Medicatieoverzicht beschikbaarstellend systeem (MP-MOB) BEPERKT - medicatieafspraak Voor testdoeleinden


4.2 Kwalificatiescripts 9.0.7

De bijbehorende checklist (xsl) kan de leverancier gebruiken als tool bij het opleveren van de benodigde materialen en om bij Nictiz aan te geven welke optionele scenario's van toepassing zijn.

Versie Systeemrol kwalificatie Opmerking Checklist
Voorschrift
9.0.7 Voorschrift sturend systeem (MP-VOS) o.a. VIPP GGZ (module B1) Checklist (ZIP file)
Medicatiegegevens
9.0.7 Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatieafspraak o.a. VIPP GGZ (module A, B2.3 en B2.4) Checklist (ZIP file)
9.0.7 Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - verstrekkingsverzoek o.a. VIPP GGZ (module A en B2.3) Checklist (ZIP file)
Medicatieoverzicht
9.0.7 Medicatieoverzicht beschikbaarstellend systeem (MP-MOB) BEPERKT - medicatieafspraak Alleen voor VIPP GGZ (module B2.3) Checklist (ZIP file)
5 Medicatieproces 9.1.0 kwalificatiescripts en testmateriaal

Dit hoofdstuk bevat de scripts voor kwalificaties en testdoeleinden.

5.1 Kwalificatiescripts 9.1.0

De bijbehorende checklist (xls) kan de leverancier gebruiken als tool bij het opleveren van de benodigde materialen en om bij Nictiz aan te geven welke optionele scenario's van toepassing zijn.

Versie Systeemrol kwalificatie Opmerking
Voorschrift
9.1.0 Voorschrift sturend systeem (MP-VOS)
9.1.0 Voorschrift ontvangend systeem (MP-VOO)
Medicatiegegevens
9.1.0 Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatieafspraak
9.1.0 Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - verstrekkingsverzoek6 MedMij

De kwalificatiescripts voor MedMij zijn beschikbaar via de MedMij pagina voor medicatieproces kwalificaties.

Diverse kwalificatiescripts uit hoofdstuk 3 zijn ook van toepassing voor de MedMij kwalificaties.
Via de MedMij pagina wordt er in dat geval naar het betreffende kwalificatiescript verwezen (via een link).

Een uitleg van medicatieproces voor PGO's die kwalificeren voor MedMij is beschikbaar in de vorm van: