Medicatieproces - kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Kwalificatie introductie

De informatiestandaard Medicatieproces kent Nictiz kwalificaties. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Ben je softwareleverancier en ben je benieuwd wat je allemaal moet doen?
Meld je dan aan bij het Validatieloket van het programma Samen voor Medicatieoverdracht. Dit kan via deze link.


2 Kwalificatie aansluiten op de kwalificatieomgeving

Nictiz biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te testen op correcte implementatie van informatiestandaarden.

2.1 ART-DECOR

Voor meer informatie over het testen met de simulator vanuit ART-DECOR: Testen met ART-DECOR.

2.2 Touchstone

Voor meer informatie over het testen van FHIR-materialen vanuit Touchstone, zie: Touchstone Handleiding voor Medicatieproces.

3 Medicatieproces 9 versie 3.0.0 testmateriaal en kwalificatiescripts voor Kickstart

Dit hoofdstuk bevat de scripts voor testdoeleinden en kwalificaties voor deelnemers aan de Kickstart.

3.1 Testmateriaal Medicatieproces 9 versie 3.0.0

Deze testgegevens worden aangeboden als voorbereiding op de kwalificatie.

Versie Systeemrol test Opmerking
Medicatievoorschrift (Sturen/Ontvangen)
9 3.0.0 TEST Voorschrift sturend systeem (MP-VOS)
9 3.0.0 TEST Voorschrift ontvangend systeem (MP-VOO)
Afhandelen medicatievoorschrift (Sturen/Ontvangen)
9 3.0.0 TEST Afhandelen voorschrift sturend systeem (MP-VAS)
9 3.0.0 TEST Afhandelen voorschrift ontvangend systeem (MP-VAO)
Voorstelgegevens (Sturen/Ontvangen)
9 3.0.0 TEST Voorstel medicatieafspraak sturend systeem (MP-VMS)
9 3.0.0 TEST Voorstel medicatieafspraak ontvangend systeem (MP-VMO)
9 3.0.0 TEST Antwoord voorstel medicatieafspraak sturend systeem (MP-VMO)
9 3.0.0 TEST Antwoord voorstel medicatieafspraak ontvangend systeem (MP-VMS)
9 3.0.0 TEST Voorstel verstrekkingsverzoek sturend systeem (MP-VVS)
9 3.0.0 TEST Voorstel verstrekkingsverzoek ontvangend systeem (MP-VVO)
9 3.0.0 TEST Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek sturend systeem (MP-VVO)
9 3.0.0 TEST Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek ontvangend systeem (MP-VVS)
Medicatiegegevens (Beschikbaarstellen/Raadplegen)
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatieafspraak Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - medicatieafspraak Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - verstrekkingsverzoek Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - verstrekkingsverzoek Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - toedieningsafspraak Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - toedieningsafspraak Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatieverstrekking Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - medicatieverstrekking Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatiegebruik Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - medicatiegebruik Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatietoediening Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - medicatietoediening Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - wisselend doseerschema Ook voor MedMij
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - wisselend doseerschema Ook voor MedMij
Medicatiegegevens (Sturen/Ontvangen)
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - medicatieafspraak
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - medicatieafspraak
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - verstrekkingsverzoek n.v.t. voor Kickstart
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - verstrekkingsverzoek n.v.t. voor Kickstart
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - toedieningsafspraak
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - toedieningsafspraak
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - medicatieverstrekking
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - medicatieverstrekking
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - medicatiegebruik
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - medicatiegebruik
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - medicatietoediening n.v.t. voor Kickstart
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - medicatietoediening n.v.t. voor Kickstart
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens sturend systeem (MP-MGS) - wisselend doseerschema
9 3.0.0 TEST Medicatiegegevens ontvangend systeem (MP-MGO) - wisselend doseerschema


Versie Systeemrol test Opmerking
Medicatiegegevens (Raadplegen)
9 3.0.0 CONSOLIDATIE Medicatiegegevens raadplegend systeem (MP-MGR) - MA, TA, MGB Consolidatie (POC Kickstart)

3.2 Kwalificatiescripts Medicatieproces 9 versie 3.0.0

Nog niet beschikbaar.

Versie Systeemrol kwalificatie Opmerking Checklist
.
.
4 Medicatieproces 9.0.7 kwalificatiescripts en testmateriaal

Dit hoofdstuk bevat de scripts voor kwalificaties en testdoeleinden.

4.1 Pre-kwalificatie testgegevens 9.0.7

Deze testgegevens worden aangeboden als voorbereiding op de kwalificatie.

Versie Pre-kwalificatie test Opmerking
Voorschrift
9.0.7 PRE-TEST Voorschrift sturend systeem (MP-VOS) Voor testdoeleinden
Medicatiegegevens
9.0.7 PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatieafspraak Voor testdoeleinden
9.0.7 PRE-TEST Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - verstrekkingsverzoek Voor testdoeleinden
Medicatieoverzicht
9.0.7 PRE-TEST Medicatieoverzicht beschikbaarstellend systeem (MP-MOB) BEPERKT - medicatieafspraak Voor testdoeleinden


4.2 Kwalificatiescripts 9.0.7

De bijbehorende checklist (xsl) kan de leverancier gebruiken als tool bij het opleveren van de benodigde materialen en om bij Nictiz aan te geven welke optionele scenario's van toepassing zijn.

Versie Systeemrol kwalificatie Opmerking Checklist
Voorschrift
9.0.7 Voorschrift sturend systeem (MP-VOS) o.a. VIPP GGZ (module B1) Checklist (ZIP file)
Medicatiegegevens
9.0.7 Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - medicatieafspraak o.a. VIPP GGZ (module A, B2.3 en B2.4) Checklist (ZIP file)
9.0.7 Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - verstrekkingsverzoek o.a. VIPP GGZ (module A en B2.3) Checklist (ZIP file)
Medicatieoverzicht
9.0.7 Medicatieoverzicht beschikbaarstellend systeem (MP-MOB) BEPERKT - medicatieafspraak Alleen voor VIPP GGZ (module B2.3) Checklist (ZIP file)


4.3 MedMij

De kwalificatiescripts voor MedMij zijn beschikbaar via de MedMij pagina voor medicatieproces kwalificaties.

Diverse kwalificatiescripts uit dit hoofdstuk zijn ook van toepassing voor de MedMij kwalificaties.
Via de MedMij pagina wordt er in dat geval naar het betreffende kwalificatiescript verwezen (via een link).

Een uitleg van medicatieproces voor PGO's die kwalificeren voor MedMij is beschikbaar in de vorm van:5 Gearchiveerde kwalificatiescripts en testmaterialen

Deze wiki pagina's bevatten de materialen die niet meer van toepassing zijn en waar niet (meer) voor gekwalificeerd kan worden.


6 Documenthistorie

Datum Omschrijving
2022-04-05 MP9 2.0.0 testmateriaal publicatie (archivering MP9 2.0.0 beta)
2023-04-07 MP9 3.0.0-beta.1 testmateriaal publicatie (archivering MP9 2.0.0)
2023-06-28 MP9 3.0.0-beta.1 testmateriaal consolidatie voor POC
2023-10-20 Titel van pagina aangepast naar "MP9 3.0.0". Verder geen inhoudelijke aanpassingen.