Medicatieproces - kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(MedMij)
(Kwalificatie scripts)
Regel 23: Regel 23:
 
===Kwalificatie scripts===
 
===Kwalificatie scripts===
 
Dit hoofdstuk bevat de scripts voor de testen en kwalificaties.
 
Dit hoofdstuk bevat de scripts voor de testen en kwalificaties.
 +
 +
====Medicatieproces====
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 +
| Systeemrol
 +
|| Kwalificatie || Opmerking
 +
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 +
| Medicatievoorschrift sturend systeem - medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek
 +
|style="background-color: white;"|[[mp:V9.0_kwalificatie_voorschrift|Medicatievoorschrift sturend systeem - MA en VV]]
 +
|style="background-color: white;"|
 +
|}
  
 
====MedMij====
 
====MedMij====

Versie van 16 aug 2019 om 11:11

Issue icon.png

Deze pagina is nog in bewerking


1 Kwalificatie introductie

De informatiestandaard Medicatieproces kent Nictiz kwalificaties. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@nictiz.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via Kwalificatie scripts.


2 Kwalificatie aansluiten op de kwalificatieomgeving

Nictiz biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te laten testen op correcte implementatie van informatiestandaarden.

Voor meer informatie over het testen met de simulator vanuit ART-DECOR: Testen met ART-DECOR.

Voor meer informatie over het testen vanuit MedMij (simulator vanuit Touchstone) zie: de MedMij pagina voor kwalificatie


3 Kwalificatie scripts

Dit hoofdstuk bevat de scripts voor de testen en kwalificaties.

3.1 Medicatieproces

Systeemrol Kwalificatie Opmerking
Medicatievoorschrift sturend systeem - medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek Medicatievoorschrift sturend systeem - MA en VV

3.2 MedMij

De kwalificatiescripts voor MedMij zijn beschikbaar via de MedMij pagina's voor kwalificaties.

Systeemrol Kwalificatie Opmerking
Medicatiegegevens raadplegend systeem - Medicatieafspraak Medicatiegegevens raadplegen - Medicatieafspraak
Medicatiegegevens raadplegend systeem - Toedieningsafspraak Medicatiegegevens raadplegen - Toedieningsafspraak
Medicatiegegevens raadplegend systeem - Medicatiegebruik Medicatiegegevens raadplegen - Medicatiegebruik
Medicatiegegevens raadplegend systeem - Verstrekkingsverzoek Medicatiegegevens raadplegen - Verstrekkingsverzoek
Verstrekkingenvertaling raadplegend systeem Verstrekkingenvertaling raadplegen
Medicatiegegevens raadplegend systeem - Alle bouwstenen Alle bouwstenen
Medicatiegegevens raadplegend systeem - Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht
Medicatiegegevens raadplegend systeem - Medicatieverstrekking Medicatieverstrekking raadplegen
Verstrekkingsbepalend raadplegend systeem - verstrekking 6.12 naar toedieningsafspraak/medicatieverstrekking 9.0 raadplegen verstrekkingsbepaling
Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling4 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

  1. Kennis en begrip van de betreffende informatiestandaard, zoals beschreven via de informatiestandaarden publicatie van Nictiz.
  2. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
  3. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
  4. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
  5. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.