Opbouw eOverdracht aanmelding v3.1

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 4: Regel 4:
 
=Opbouw van de verpleegkundige aanmelding=
 
=Opbouw van de verpleegkundige aanmelding=
  
De aanmelding is bedoeld om de ontvangende zorgorganisatie de zorgvraag van een patiënt/cliënt te beoordelen en deze te kunnen accepteren of weigeren. Het aanmeldbericht bestaat uit een subselectie van de gegevens die in het volledige overdrachtsbericht verstuurd worden en is, in tegenstelling tot dat overdrachtsbericht, niet onderverdeeld op basis van leeftijd.
+
In de verpleegkundige overdracht (zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V3.1_Ontwerp_eOverdracht hoofdpagina functioneel ontwerp eOverdracht v3.1]) dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn (deze indeling is afgeleid van de gegevens die in het elektronisch dossier bij elkaar worden vermeld):
  
Bij de aanmelding dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn (deze indeling is afgeleid van de gegevens die in het elektronisch dossier bij elkaar worden vermeld):
+
'''1. Administratieve gegevens'''
# Administratieve gegevens
+
:Bevat algemene informatie over de patiënt, zijn/haar contactpersoon en de betrokken (sturende en ontvangende) zorgorganisaties.
# Medische context
+
'''2. Medische context'''
# Verpleegkundige context: zorgplan
+
:Bevat relevante medische informatie, zoals medische diagnoses en voorgeschiedenis volgens behandelend artsen, allergiën, vrijheidsbeperkende maatregelen, verschillende meetwaarden (bijv. bloeddruk, polsfrequentie, lichaamstemperatuur) en pijnscores.
# Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand
+
'''3. Verpleegkundige context: zorgplan'''
 +
:Bevat informatie over welke verpleegkundige patiëntproblemen aanwezig zijn waarvoor specifieke verpleegkundige interventies nodig zijn, en welke interventies met welke behandeldoelen dat zijn. Ook worden toekomstige acties omschreven en is er ruimte voor het vrij omschrijven van nadere wensen/behoeften van de patiënt en/of naasten.
 +
'''4. Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand'''
 +
:Bevat informatie over de bredere gezondheidstoestand van de patiënt, waarbij zowel eerder aangeduide patiëntproblemen waarvoor interventie nodig nader worden gespecificeerd (bijv. specifieke wondkenmerken relevant voor wondzorg), alsook de status van niet-problematische gezondheidsaspecten van de patiënt worden omschreven die wel meespelen in de zorgbenadering van de patiënt (bijv. slechthorend waarvoor gehoorapparaat).
  
 
Elk onderdeel is uitgewerkt in secties. Op deze manier kunnen de gegevens geclusterd worden in het aanmeldbericht, overeenkomstig met het overdrachtsbericht. Voor de aanmelding is de sectie "Algemene patiënten context" nog niet relevant en weggelaten. Het gaat hierbij overigens om het structuren van het aanmeldbericht en dus niet om de structuur binnen het elektronisch zorgdossier. De (sturende) leverancier weet hoe de gegevens moeten worden aangeleverd voor de aanmelding. De (ontvangende) leverancier kan deze gegevens gestructureerd inlezen en plaatsen in de gekozen structuur van het elektronisch zorgdossier. Op deze pagina is een overzicht gemaakt van elk van deze vijf onderdelen, de bijbehorende secties (kolom 1), de uitwerking/toelichting (kolom 2) en de de naam van de bijbehorende zib (kolom 3).
 
Elk onderdeel is uitgewerkt in secties. Op deze manier kunnen de gegevens geclusterd worden in het aanmeldbericht, overeenkomstig met het overdrachtsbericht. Voor de aanmelding is de sectie "Algemene patiënten context" nog niet relevant en weggelaten. Het gaat hierbij overigens om het structuren van het aanmeldbericht en dus niet om de structuur binnen het elektronisch zorgdossier. De (sturende) leverancier weet hoe de gegevens moeten worden aangeleverd voor de aanmelding. De (ontvangende) leverancier kan deze gegevens gestructureerd inlezen en plaatsen in de gekozen structuur van het elektronisch zorgdossier. Op deze pagina is een overzicht gemaakt van elk van deze vijf onderdelen, de bijbehorende secties (kolom 1), de uitwerking/toelichting (kolom 2) en de de naam van de bijbehorende zib (kolom 3).
Regel 16: Regel 19:
 
Dit overzicht bevat niet de verdere specificatie per data-element binnen elke zib: zie hiervoor het bijbehorende scenario [https://decor.nictiz.nl/decor/services/RetrieveTransaction?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.30.4.12&effectiveDate=2019-01-15T11:29:41&language=nl-NL&ui=nl-NL&version=2019-04-08T14:32:36&format=html&hidecolumns=45ghijklmnop e-Overdracht (3.1) - Aanmeldbericht - Aanmeldbericht versturen] op ART-DECOR. Specifieke gegevens die op het moment van aanmelding nog niet relevant zijn, zijn in dit aanmeldbericht weggelaten.
 
Dit overzicht bevat niet de verdere specificatie per data-element binnen elke zib: zie hiervoor het bijbehorende scenario [https://decor.nictiz.nl/decor/services/RetrieveTransaction?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.30.4.12&effectiveDate=2019-01-15T11:29:41&language=nl-NL&ui=nl-NL&version=2019-04-08T14:32:36&format=html&hidecolumns=45ghijklmnop e-Overdracht (3.1) - Aanmeldbericht - Aanmeldbericht versturen] op ART-DECOR. Specifieke gegevens die op het moment van aanmelding nog niet relevant zijn, zijn in dit aanmeldbericht weggelaten.
  
'''Let op: Niet alle secties en zib’s zijn verplicht om in te vullen. Op basis van de klachten en de gezondheidstoestand van de patiënt en de actuele patiëntproblemen wordt de aanmelding gevuld.'''
+
'''Let op: Niet alle secties en zib’s zijn verplicht om in te vullen. Op basis van de klachten en de gezondheidstoestand van de patiënt en de actuele patiëntproblemen bij ontslag wordt de aanmelding gevuld naar klinische relevantie zoals ingeschat door de verpleegkundige/verzorgende.'''
  
  

Versie van 13 jun 2019 om 11:07


Opbouw van de verpleegkundige aanmelding

In de verpleegkundige overdracht (zie hoofdpagina functioneel ontwerp eOverdracht v3.1) dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn (deze indeling is afgeleid van de gegevens die in het elektronisch dossier bij elkaar worden vermeld):

1. Administratieve gegevens

Bevat algemene informatie over de patiënt, zijn/haar contactpersoon en de betrokken (sturende en ontvangende) zorgorganisaties.

2. Medische context

Bevat relevante medische informatie, zoals medische diagnoses en voorgeschiedenis volgens behandelend artsen, allergiën, vrijheidsbeperkende maatregelen, verschillende meetwaarden (bijv. bloeddruk, polsfrequentie, lichaamstemperatuur) en pijnscores.

3. Verpleegkundige context: zorgplan

Bevat informatie over welke verpleegkundige patiëntproblemen aanwezig zijn waarvoor specifieke verpleegkundige interventies nodig zijn, en welke interventies met welke behandeldoelen dat zijn. Ook worden toekomstige acties omschreven en is er ruimte voor het vrij omschrijven van nadere wensen/behoeften van de patiënt en/of naasten.

4. Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand

Bevat informatie over de bredere gezondheidstoestand van de patiënt, waarbij zowel eerder aangeduide patiëntproblemen waarvoor interventie nodig nader worden gespecificeerd (bijv. specifieke wondkenmerken relevant voor wondzorg), alsook de status van niet-problematische gezondheidsaspecten van de patiënt worden omschreven die wel meespelen in de zorgbenadering van de patiënt (bijv. slechthorend waarvoor gehoorapparaat).

Elk onderdeel is uitgewerkt in secties. Op deze manier kunnen de gegevens geclusterd worden in het aanmeldbericht, overeenkomstig met het overdrachtsbericht. Voor de aanmelding is de sectie "Algemene patiënten context" nog niet relevant en weggelaten. Het gaat hierbij overigens om het structuren van het aanmeldbericht en dus niet om de structuur binnen het elektronisch zorgdossier. De (sturende) leverancier weet hoe de gegevens moeten worden aangeleverd voor de aanmelding. De (ontvangende) leverancier kan deze gegevens gestructureerd inlezen en plaatsen in de gekozen structuur van het elektronisch zorgdossier. Op deze pagina is een overzicht gemaakt van elk van deze vijf onderdelen, de bijbehorende secties (kolom 1), de uitwerking/toelichting (kolom 2) en de de naam van de bijbehorende zib (kolom 3).

Dit overzicht bevat niet de verdere specificatie per data-element binnen elke zib: zie hiervoor het bijbehorende scenario e-Overdracht (3.1) - Aanmeldbericht - Aanmeldbericht versturen op ART-DECOR. Specifieke gegevens die op het moment van aanmelding nog niet relevant zijn, zijn in dit aanmeldbericht weggelaten.

Let op: Niet alle secties en zib’s zijn verplicht om in te vullen. Op basis van de klachten en de gezondheidstoestand van de patiënt en de actuele patiëntproblemen bij ontslag wordt de aanmelding gevuld naar klinische relevantie zoals ingeschat door de verpleegkundige/verzorgende.


Administratieve gegevens

Secties Uitwerking/toelichting Naam bijbehorende zib Versie zib
Datum overplaatsing Geplande datum waarop patiënt overgeplaatst wordt van de sturende naar ontvangende organisatie; dit kan (tesamen met andere gegevens) wijzigen bij de overdrachtsfase en dus anders zijn bij het overdrachtsbericht. Datum/tijd veld
Persoonsgegevens BSN (identificatienr), geslacht, leeftijd en NAW gegevens van de patiënt Patiënt v3.1(2017NL)
Zorgverzekeraar: is patiënt verzekerd? Betaler v3.1(2017NL)
Indien van toepassing: wettelijke vertegenwoordiger Contactpersoon v3.1(2017NL)
Sturende organisatie Naam, afdeling, telnr van de sturende zorgorganisatie Zorgaanbieder v3.1.1(2017NL)
Ontvangende organisatie Soort zorgaanbieder van de ontvangende zorgorganisatie Zorgaanbieder v3.1.1(2017NL)

Medische context

Secties Uitwerking/toelichting Naam bijbehorende zib Versie zib
Medische diagnose Relevante medische diagnose die ten grondslag ligt aan de zorg op basis van de Diagnosethesaurus Probleem v4.1(2017NL)
Voorgeschiedenis Relevant 'medische' voorgeschiedenis Probleem v4.1(2017NL)
Let op O.a. gegevens over infectierisico (zoals MRSA) en kindermishandeling kunnen worden gemeld Alert v3.2(2017NL)
Vrijheidsbeperking Informatie over juridische status en wilsbekwaamheid VrijheidsbeperkendeMaatregelen v3.1(2017NL)

Verpleegkundige context: zorgplan

Secties Uitwerking/toelichting Naam bijbehorende zib Versie zib
Actuele patiëntproblemen Actuele patiëntproblemen afkomstig uit de SNOMED CT subset kernset patiëntproblemen. Indien er gewerkt wordt met classificaties NANDA, Omaha of ICF wordt verwezen naar de mapping. Er is altijd mogelijkheid om niet gemapte problemen toe te voegen als vrije tekst. Probleem v4.1(2017NL)
Afspraken patiënt Specifieke, tijdsgebonden afspraken met/voor de patiënt, denk aan geplande interventies OverdrachtGeplandeZorgActiviteit v3.1(2017NL)
Wensen en behoeften patiënt en/of naasten Informatie over wat voor patiënt en/of naasten van belang is in de zorg. Vrije tekst veld n.v.t.

Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand

Secties Uitwerking/toelichting Naam bijbehorende zib Versie zib
Voeding/vocht Aanwezigheid en type sonde SondeSysteem v3.2(2017NL)
Aanwezigheid en type infuus Infuus v3.2(2017NL)
Uitscheiding Aanwezigheid en type stoma Stoma v3.2(2017NL)