vpk:V3.1 eOverdracht Proeftuin

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Proeftuinen eOverdracht v3.1 (InZicht)}}

Inleiding

Via het versnellingsprogramma InZicht (VWS) wordt toegewerkt naar de implementatie en landelijke uitrol van de informatiestandaard eOverdracht v3.1 Het programma is gericht op de langdurige zorg (aan uitwisseling tussen de thuiszorg en ziekenhuis, verpleeghuis of gehandicaptenzorg). Het doel is dat verpleegkundigen en verzorgenden de voor hen relevante zorggegevens digitaal moeten kunnen uitwisselen en hergebruiken.

De implementatie van de informatiestandaard eOverdracht is opgezet aan de hand van het interoperabiliteitsmodel:

 • Organisatie
 • Proces
 • Informatie
 • Applicatie
 • Infrastructuur

Het betekent dat op verschillende niveaus aanpassingen nodig zijn. Via InZicht wordt de implementatie op deze niveaus ondersteund. Het programma InZicht is opgedeeld in 'proeftuinen' en 'regeling'. Deze pagina is gericht op de proeftuinen.

Proeftuinen

Via de proeftuinen wordt gedurende een korte periode toegewerkt naar een concreet resultaat: het tot stand brengen van digitale gegevensuitwisseling. De proeftuinen zijn opgezet om te leren, ervaring op te doen en inzicht te krijgen in wat er allemaal komt kijken als zorginstellingen samen gaan werken om digitale gegevensuitwisseling tot stand te brengen.

Ter ondersteuning van de proeftuinen zijn op de niveaus van het interoperabiliteitsmodel afspraken gemaakt.

Procesbeschrijving

Bij de overdracht van patiënt worden drie fasen onderscheiden

1. Aanmeldfase: de patiënt wordt door Organisatie A aangemeld bij Organisatie B. Organisatie B beoordeelt de zorgvraag en bevestigt de aanmelding, of wijst deze af.
De aanmeldfase vindt plaats vanuit het ziekenhuis naar de VVT, omdat gekeken moet worden wie de zorg kan leveren, de zogenaamde 'makelaarsfunctie'. Andersom is dit geen vraagstuk. In de proeftuin wordt de aanmeldfase nader uitgewerkt.
2. Overdrachtsfase: indien aanmelding bevestigd is, wordt de patiënt door organisatie A overgedragen aan Organisatie B.
3. Afrondingsfase: na de overdracht wordt de zorg van de patiënt gecontinueerd in Organisatie B. De gegevens worden ontvangen en verwerkt in het elektronisch zorgdossier van de ontvangende organisatie (Organisatie B).

Er zijn procesontwerpen voor deze fasen van de overdracht ontwikkeld. Deze procesontwerpen fungeren als leidraad voor de landelijke uitrol. De procesontwerpen kunnen uiteraard aangescherpt worden per regio/instelling.

Informatie

Het aanmeldbericht tijdens de aanmeldfase is een subselectie van het volledige overdrachtsbericht. Het aanmeldbericht wordt verstuurd wordt ter beoordeling van de zorgvraag, voorafgaand aan de daadwerkelijke overdrachtsfase. Het overdrachtsbericht vindt plaats tijdens de daadwerkelijk overplaatsing en betreft het volledige overdrachtsbericht voor de use case volwassenen van 18 jaar en ouder (use cases kinderen van 0-1 jaar en 1-18 jaar worden momenteel niet meegenomen in de proeftuin)

Zie voor nadere specificaties het functioneel ontwerp van eOverdracht v3.1.

Applicatie

De standaarden die worden gebruikt bij eOverdracht baseren zich op HL7 FHIR (STU3). Via een groeimodel worden het aanmeldbericht en overdrachtsbericht volwassenen geïmplementeerd: de zibs van de eOverdracht v3.1 worden stapsgewijs ingebouwd. Dit begint met 4 zibs (Patient, Betaler, Zorgaanbieder, Zorgverlener) aangevuld met de overige informatie in PDF format, inhoudelijk overeenkomend met de berichten specificaties echter ongestructureerd toegestaan (fase 1). De hierna beoogde stap is het inbouwen van alle 11 zibs van het aanmeldbericht inclusief alle onderliggende data-elementen, voor het overdrachtsbericht volwassenen aangevuld met overige informatie in PDF format (fase 2). In de tabel hieronder zijn alle berichten met fasering weergegeven:

Fase Aanmeldbericht Overdrachtsbericht volwassenen
1 Patient, Betaler, Zorgaanbieder + overige informatie in PDF Patient, Betaler, Zorgaanbieder, Zorgverlener + overige informatie in PDF
2 volledig aanmeldbericht conform zibs Patient, Betaler, Zorgaanbieder, Zorgverlener (fase 1) + overige secties o.b.v. zibs van aanmeldbericht + overige informatie in PDF
3 volledig aanmeldbericht conform zibs volledig overdrachtsbericht volwassenen conform zibs

Zie voor algemene specificaties het technisch ontwerp van eOverdracht v3.1

Technische specificatie Proeftuinen

FHIR Technisch Ontwerp Proeftuin.

Infrastructuur

Er zijn verschillende berichten; aanmeldbericht en overdrachtsbericht. In de proeftuin is voor beide berichten uitgegaan van PUSH berichten zoals gedefinieerd in het functioneel ontwerp van eOverdracht v3.1.

Op de volgende punten zijn afspraken gemaakt met leveranciers die worden gehanteerd gedurende de proeftuin (zie memo's van bijeenkomst 1 en bijeenkomst 2):

 1. Identiteit/authenticatie van verzender en ontvanger;
 2. Adressering en adresboek voor de vertaling van een 'functioneel' naar een 'technisch' adres (tevens geschikt voor distributie binnen één zorgaanbieder);
 3. Logging;
 4. Metadata, onder andere benodigd voor logging en om de berichten goed op te kunnen slaan in het dossier;
 5. Technisch uitwisselprotocol;
 6. Toestemming en versiebeheer worden buiten beschouwing gelaten.

In de periode van de proeftuin zullen afspraken over de infrastructuur nader worden uitgewerkt.