eOverdracht 4.0-RC6: kwalificatie algemeen

Uit informatiestandaarden
Versie door Pieter Edelman (overleg | bijdragen) op 2 aug 2022 om 10:52 (Beveiligde "vpk:V4.0 kwalificatie algemeen": Protect production page from accidental edits ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet)))
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Versiebeheer

Voor de wijzigingshistorie zie Release notes in Functioneel Ontwerp eOverdracht 4.0.

2 Algemene informatie voor kwalificatie eOverdracht

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Introductie

Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van schermafdrukken is geen onderdeel van het testen.
Het advies is om alle relevante scenario's te testen.
De testmaterialen kunnen worden aangevuld en gewijzigd (n.a.v. bevindingen).
Deze aanpassingen worden vermeld in Functioneel Ontwerp eOverdracht 4.0.


5 Uit te voeren stappen

Voer – voor het te testen scenario – de volgende stappen uit:

 1. Voer de gegevens van het 'Overdrachtsbericht volwassenen' in
 2. Stuur een ‘Overdrachtsbericht volwassenen’ naar de simulator


6 Uit te voeren stappen

Voer – voor het te testen scenario – de volgende stappen uit:

 1. De kwalificatiesimulator verstuurt een 'Overdrachtsbericht volwassenen'
 2. Ontvang het bericht 'Overdrachtsbericht volwassenen' en controleer de gegevens uit het bericht op het scherm
 3. Beantwoord de kwalificatiesimulator met 'Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht volwassenen'


7 Uit te voeren stappen

Voer – voor het te testen scenario – de volgende stappen uit:

 1. Voer de gegevens van het bericht 'Overdrachtsbericht volwassenen' in en maak er schermafdrukken van
 2. Stuur een ‘Overdrachtsbericht volwassenen’ naar de kwalificatiesimulator
 3. De kwalificatiesimulator antwoordt met een 'Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht volwassenen'


8 Uit te voeren stappen

Voer – voor het te testen scenario – de volgende stappen uit:

 1. De kwalificatiesimulator verstuurt een 'Overdrachtsbericht volwassenen'
 2. Ontvang het Overdrachtsbericht Volwassenen en toon de gegevens uit het bericht op het scherm en maak er schermafdrukken van
 3. Beantwoord de kwalificatiesimulator met een 'Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht volwassenen'9 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het systeem: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 2. Schermafdrukken van de wijze waarop het systeem de informatie uit de kwalificatiescenario's aan de gebruiker toont. Gebruik de aanleverformats die bij de scenario's staan aangegeven.
10 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

10.1 Datum T

T is een datum die we tijdens de test en kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

10.2 Verwijzingen

Een aantal gegevenselementen in de inhoudelijke gegevens zijn voorzien van labels zodat er naar kan worden verwezen vanuit andere gegevenselementen. Deze labels komen niet terug in de technische implementatie van de berichten (daar zijn de relaties tussen de gegevenselementen op een andere manier geïmplementeerd).


10.3 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen, mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) en samenhang is terug te vinden. De samenhang tussen gegevenselementen (bijvoorbeeld: een wilsverklaring waarin een contactpersoon is opgenomen) moet ofwel door een verwijzing ofwel door de schermlayout zichtbaar zijn.


11 Scenario's

In deze paragraaf volgen de inhoudelijke gegevens van de beschikbare testscenario's. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de scenario's en hun inhoud.


Doel van elk scenario is: aantonen dat het systeem correcte berichten kan versturen.


Doel van elk scenario is: aantonen dat het systeem berichten kan ontvangen.


Doel van elk scenario is: aantonen dat de inhoudelijke gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden en het systeem correcte berichten kan versturen.


Doel van elk scenario is: aantonen dat het systeem berichten kan ontvangen en correct tonen.

12 Disclaimers