REPC_IN990120NL - opvragenAlerts

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Ketenzorg V2.0_HL7v3-uitwisseling_Ketenzorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

REPC_IN990120NL - opvragenAlerts

Deze interactie wordt door het LSP gebruikt om de alerts op te halen bij bronsystemen.

Samenstelling interactie

Omschrijving ID
Trigger Event Opvragen Alerts REPC_TE990120NL
Transmission Wrapper Send Message Payload MCCI_MT000100
Control Act Wrapper Query Control Act Request : Query By Parameter QUQI_MT021001
Message Type Opvragen Alerts (generieke query) QUMT_MT020099NL03

Zendende en ontvangende rollen

Omschrijving ID
Sender Zorg Informatie Makelaar (ZIM) AZIM_AR000000NL
Receiver Gegevensopleverend Ketenzorgsysteem ZTKZ_AR000004NL

Receiver Responsibilities

Reden Trigger Event HL7v3-interactie
De ontvanger van de query moet de meegegeven parameters verwerken en alle alerts die eraan voldoen retourneren, voor zover deze gegevens niet lokaal afgeschermd zijn. - REPC_IN990121NL

Template

De template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.17 Opvragen Alerts is weergegeven, in detail beschreven en met voorbeelden voorzien in ART-DECOR.