7phcy:V6.12.11 prescription.directTarget.prescribedMedication.productOf

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

prescription.directTarget.prescribedMedication.productOf

Bevat een expliciet verzoek (bij een ambulant voorschrift) van de voorschrijver aan een verstrekker (die al dan niet benoemd wordt) om een bepaalde hoeveelheid van de voorgeschreven medicatie te verstrekken aan de patiënt of diens vertegenwoordiger.

Ga naar medicationDispenseRequest