7phcy:V6.12.11 prescription.reason.diagnosisEvent.value

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

prescription.reason.diagnosisEvent.value

Formaat:
<value code="…" codeSystem="…" displayName="…" codeSystemName="…">
 [ {  <translation code="…" codeSystem="..." } ]
</value>

of

<value nullFlavor="OTH">
 <originalText>…</originalText>
</value>

Definitie: Code (of niet-gecodeerde omschrijving) die de aard van de gestelde diagnose aangeeft. De code kan afkomstig zijn uit verschillende diagnosecodesystemen, op basis van nader te maken afspraken. Voorbeelden van dergelijke codesystemen zijn ICD-9CM, ICD-10 en ICPC-1, maar er zijn ook gespecialiseerde codesystemen voor bijvoorbeeld de spoedeisende hulp. Bij de primaire code moet ook de displayName gevuld zijn, zodat de ontvanger zelfs als het gebruikte codesysteem niet bekend is, toch een tekstuele omschrijving aan de gebruiker kan tonen. Naast een primaire code kunnen ook één of meer vertalingen naar secundaire codes worden meegegeven (met <translation>).

Als er in plaats van een gecodeerde diagnosetypering sprake is van een omschrijving, dan kan deze worden doorgegeven door middel van nullFlavor "OTH", in combinatie met het element <originalText> . Aangezien coderen niet verplicht is, moet een ontvangend systeem dus zowel zijn voorbereid op een gecodeerde diagnose als op een vrije tekst.

XML voorbeeld:

Huisarts Jan Jansen heeft de diagnose ‘Astma’ gesteld bij zijn patiënt en stelt een recept op voor het middel Ventolin©, waarvoor deze diagnose als ‘reden van voorschrijven’ fungeert. Vanuit zijn Huisarts Informatie Systeem wordt de juiste ICPC-1 diagnosecode geselecteerd, waarbij het HIS automatisch een diagnosenummer toekent aan deze specifieke diagnosestelling. Het HIS ondersteunt ook de mapping naar ICD-9CM diagnosecodes en de bijbehorende vertaling wordt meegegeven als <translation>.

<value code="R96" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1"
    displayName="Astma" codeSystemName="ICPC-1">
    <translation code="493" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.2"/>
</value>

Het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) van het Medisch Centrum West bevat de mogelijkheid om op basis van vrije tekst een ‘reden van voorschrijven’ in te geven voor klinische medicatieopdrachten. Deze vrije tekst wordt doorgegeven als <originalText>.

<value nullFlavor="OTH">
    <originalText>Hoge bloeddruk</originalText>
</value>