7phcy:V6.12 Verstrekkingsquery.queryByParameter.dispenseEventEffectiveTimeInterval.value

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Verstrekkingsquery.queryByParameter.dispenseEventEffectiveTimeInterval.value

Formaat:
		
 <value> 
 [    <low value="YYYYMMDD0000"/> ]	
 [    <high value="YYYYMMDD2359"/> ]
 </value>

waarbij minimaal één van de elementen <low> en <high> aanwezig moet zijn.

Dit bestaat uit een tijdsinterval dat betrekking heeft op de periode waarin de verstrekkingen hebben plaatsgevonden. Om misverstanden over de interpretatie van de einddatum (<high>) te voorkomen, is het verplicht om bij onder- en bovengrens “0000" respctievelijk “2359" toe te voegen (zodat duidelijk ‘tot en met’ wordt bedoeld).

XML voorbeeld:

Opvragen van de medicatieverstrekkingen die vanaf 2009 zijn uitgevoerd.

<value>	
    <low value="200901010000"/>
</value>