7phcy:V6.12 dispensedMedication.directTargetOf.prescription.id

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

dispensedMedication.directTargetOf.prescription.id

Onderdeel van medicationDispenseEvent/product

Formaat:
   <id root="…" extension="…"/>

OF

   <id nullFlavor="UNK"/>

Definitie: De identificatie van het medicatievoorschrift behorend bij de verstrekking. De identificatie wordt gegenereerd door het voorschrijvende systeem (bijvoorbeeld van de huisarts of medisch specialist) en wordt door het verstrekkend systeem slechts overgenomen ter referentie. Hierbij moet zowel root als extension bewaard worden.

XML voorbeeld:

Een Apotheek Informatie Systeem heeft een elektronisch medicatievoorschrift ontvangen en op basis daarvan een verstrekking uitgevoerd. Bij rapportage van de verstrekking wordt een referentie meegestuurd naar het oorspronkelijke voorschriftnummer.

<id extension="0008112345"
	root="2.16.840.1.113883.2.4.6.1.1025463.1.9"
	assigningAuthorityName="HIS van Dr. Jansen"/>

Een Apotheek Informatie Systeem heeft een papieren medicatievoorschrift ontvangen en op basis daarvan een verstrekking uitgevoerd. Bij het rapporteren van de verstrekking wordt aangegeven dat geen referentie bekend is naar een extern voorschriftnummer.

<id nullFlavor="UNK"/>