7phcy:V6.12 medicationAdministrationInstruction.code

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationAdministrationInstruction.code

(Onderdeel van medicationAdministrationRequest/support2)

Formaat:
	
  <code code="…" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.5"/>
OF	
  <code nullFlavor="OTH">
    <originalText><originalText>	
  </code>

Definitie: Een gecodeerde of tekstuele aanduiding van een aanvullende instructie bij het toedieningsverzoek. In tabel 25 komt dit overeen met de ‘aanvullende teksten’, oftewel de b codes, die dan ook gebruikt moeten worden als codering voor dit element.

Als codering dient de numerieke code uit (een subset van) de b codes uit tabel 25 gekozen te worden. De OID voor de numerieke b codes is: 2.16.840.1.113883.2.4.4.5. De toegestane codes zijn opgenomen in het overzicht in bijlage B.1 van dit document.


Indien geen b code uit tabel 25 bekend is, moet minimaal een tekstuele omschrijving worden doorgegeven. In dat geval wordt het element gevuld met de nullFlavor "OTH", waarbij de tekstuele omschrijving wordt opgenomen in een subelement <originalText>.

XML voorbeeld:

Bij een geneesmiddel in tabletvorm wil de voorschrijver expliciet aanduiden dat het met water moet worden ingenomen. De bijbehorende numerieke tabel 25 b code is ‘1071’.

<support2>
 <medicationAdministrationInstruction>
  <code code="1071" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.5"
     displayName="met water innemen"/>
 <medicationAdministrationInstruction>
<support2>

Bij een voorschrift voor een geneesmiddel (in poedervorm) wil de voorschrijver expliciet aanduiden dat het eerst in water moet worden opgelost en dat de patiënt daarna de mond er mee moet spoelen en het uit moet spugen. De numerieke tabel 25 b codes zijn respectievelijk ‘27’ (‘eerst oplossen in water’) en ‘69’ (‘mond spoelen, daarna uitspugen).

Merk daarbij op dat de hele associatie met <medicationAdministrationInstruction> herhaald wordt en niet alleen het element <code>. Elk van de herhalingen staat immers voor één enkele aanvullende instructie. De volgorde heeft daarbij geen betekenis.

<support2>
 <medicationAdministrationInstruction>
  <code code="27" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.5" 
     displayName="eerst oplossen in water"/>
 </medicationAdministrationInstruction>
</support2>
<support2>
 <medicationAdministrationInstruction>
  <code code="69" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.5" 
     displayName="mond spoelen, daarna uitspugen"/>
 </medicationAdministrationInstruction>
</support2>

Bij een zalf wil de arts aanduiden dat deze dun aangebracht moet worden. Het EVS ondersteunt echter geen codesysteem voor aanvullende gebruiksinstructies. In plaats daarvan wordt de instructie als vrije tekst doorgegeven in een element <originalText>.

<support2>
 <medicationAdministrationInstruction>
  <code nullFlavor="OTH">
   <originalText>dun aanbrengen</originalText>
  </code>
 </medicationAdministrationInstruction>
</support2>