7phcy:V6.12 medicationAdministrationInstruction.code.observationEventCriterion.code

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationAdministrationInstruction.code.observationEventCriterion.code

(Onderdeel van medicationAdministrationRequest/support2)

Formaat:
	
  <code code="…" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.5"/>

OF

  <code nullFlavor="OTH">
    <originalText><originalText>	
  </code>

OF

  <code nullFlavor="NI"/>

Definitie: De gecodeerde of tekstueel aangeduide preconditie waaraan voldaan moet worden voordat gebruik van de betreffende medicatie plaatsvindt. In zijn simpelste (en meest voorkomende) variant bestaat deze preconditie simpelweg uit ‘zo nodig’, maar het kan ook dat specifieker wordt aangegeven wat de randvoorwaarde voor gebruik is.

Als codesysteem worden daarbij de ‘aanvullende teksten’ uit tabel 25 (b component) gebruikt. De OID voor de numerieke tabel 25 b codes is: 2.16.840.1.113883.2.4.4.5. In dit geval dient slechts een subset van de b codes gebruikt te worden, namelijk degene die betrekking hebben op een preconditie voor gebruik. Het betreft de volgende b codes:

Het is ook mogelijk om ‘zo nodig’ door te geven zonder gebruik van een b code, aangezien ‘zo nodig’ feitelijk betekent dat er wel een preconditie is, maar die niet expliciet wordt benoemd (omdat de aanname is dat die bekend is bij de toediener). Daarbij heeft het de voorkeur om de nullFlavor “NI" (geen informate) toe te passen, hoewel ook andere nullFlavors verwerkt moeten worden door ontvangende systemen.

XML voorbeeld:

Twee gelijkwaardige varianten van een basale ‘zo nodig’ aanduiding:

<code code="1137"
   codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.5"
   displayName="zo nodig"/>
<code nullFlavor="NI"/>

Bij een voorschrift geeft de voorschrijver expliciet aan dat het alleen moet worden ingenomen bij benauwdheid (dus als de toediener deze klacht zelf constateert).

<code code="1023"
   codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.5"
   displayName="bij benauwdheid"/>

Een preconditie die niet volgens tabel 25 gecodeerd kan worden:

<code nullFlavor="OTH">
  <originalText>alleen als het regent</originalText>
</code>