7phcy:V6.12 medicationDispenseEvent.quantity

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationDispenseEvent.quantity

Formaat:

Klinische verstrekkingen

<quantity nullFlavor="NA"/>			

Ambulante verstrekkingen

<quantity value="…" [ unit="…" ]>	
  <translation code="…" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2" displayName="…"/>
 [ <translation code="…" codeSystem=" 2.16.840.1.113883.2.4.4.12" displayName="…"/> ]
</quantity>	

Definitie: De hoeveelheid medicatie die is verstrekt bij deze medicatieverstrekking.

Er gelden aparte regels voor de ambulante respectievelijk klinische setting:

 • Bij ambulante verstrekkingen (meestal bij openbare apotheken) is <quantity> verplicht gevuld met de aan de patiënt of diens vertegenwoordiger afgeleverde hoeveelheid van de medicatie. Deze registratie is momenteel een wettelijke eis.
 • Bij klinische verstrekkingen (dus geaccordeerde klinische medicatieopdrachten) hoeft <quantity> niet gevuld te zijn, omdat het in de klinische situatie vaak heel lastig is (en sowieso niet erg zinvol) om de ‘verstrekte’ hoeveelheid te bepalen.

Er wordt dan de nullFlavor "NA" (not applicable) meegegeven in het element.

De primaire eenheid moet afkomstig zijn uit de Codes for Units of Measure] (UCUM). Deze lijst met eenheden is wereldwijd geaccepteerd. De lijst met eenheden uit de UCUM is ook opgenomen als HL7 vocabulary domain UnitsOfMeasureCaseSensitive.

Het datatype PQ dat hierbij gebruikt wordt, kan betrekking hebben op een meetbare hoeveelheid van het geneesmiddel (bijvoorbeeld in grammen of liters) of op het aantal telbare eenheden (bijvoorbeeld tabletten of ampullen). HL7v3 hanteert dit als volgt:

 • ‘Meetbare’ hoeveelheden worden in overeenkomstige fysieke eenheden uitgedrukt;
 • ‘Telbare’ hoeveelheden kennen alleen een aantal met als eenheid ‘1’ (‘units’).

De unit "1" is de default voor telbare eenheden (het betekent dus ‘eenheden’ en niets meer). Het weglaten van de unit wordt dus geïnterpreteerd als unit="1". }}

Normaal gesproken zijn alleen de volgende eenheden nog in de praktijk:

unit betekenis opmerkingen
m meter zie tabel voorvoegsels
g gram zie tabel voorvoegsels
l liter zie tabel voorvoegsels
[drp] druppel = 1/12 ml
[tsp_us] theelepel = 0.003 l
[tbs_us] eetlepel = 0.015 l
[iU] internationale eenheid alleen klinisch
Tabel voorvoegsels
voorvoegsel bij unit betekenis omrekenfactor
u micro 1/1.000.000
m milli 1/1.000
c centi 1/100
d deci 1/10
k kilo 1.000


Deze voorvoegsels kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met m, g en l. De achterliggende gedachte achter het attribuut unit van het datatype PQ is dat meetbare waarden zoveel mogelijk naar elkaar omgerekend moeten kunnen worden. Het mag dus niets uitmaken of een systeem 2 mg of 0.002 g stuurt als verstrekte hoeveelheid, omdat het ontvangende systeem in staat moet zijn om te zien dat deze feitelijk hetzelfde zijn. Ontvangende systemen moeten de mogelijke eenheden kunnen omrekenen.


VERTALING NAAR ANDERE CODERINGSSYSTEMEN

Het is verplicht om naast (dus niet in plaats van!) de bovengenoemde UCUM codering van HL7, ook een vertaling door te geven naar de G-Standaard basiseenheden (tabel 2 van de thesauraus). Daarnaast kan optioneel een vertaling worden aangeduid naar de G-Standaard deelverpakkingen (tabel 4). In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van de numerieke codes uit deze tabellen (doorgegeven zonder voorloopnullen).

De G-Standaard basiseenheden hebben OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2. De G-Standaard deelverpakkingen hebben OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.12.

XML voorbeeld:

Er zijn aan een patiënt in een openbare apotheek 6 verpakkingen met elk 12 tabletten van een bepaald medicijn verstrekt. De totale verstrekte hoeveelheid is dus 72 tabletten. Het feit dat het om tabletten gaat volgt uit de farmaceutische vorm van de medicatie. Merk op dat "unit de defaultwaarde "1" heeft, en dus ook weggelaten mag worden.

<quantity value="72" unit="1">
 <translation value="72" code="245" 
   codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
   displayName="stuk"/>
</quantity>

Een apotheekhoudende huisarts heeft aan een patiënt 200 ml van een vloeistof verstrekt.

<quantity value="200" unit="ml">
  <translation value="200" code="233"
   codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
   displayName="MILLILITER"/>
</quantity>

Er wordt informatie doorgegeven over een (geaccordeerde) klinische medicatieopdracht.

<quantity nullFlavor="NA"/>