7phcy:V6.12 medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.code

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.code

Formaat:

Definitie: De zorgverlenersrol van de zorgverlener die verantwoordelijk is voor de medicatieverstrekking. Het begrip zorgverlenersrol heeft betrekking op de bevoegdheden en specialisatie van de zorgverlener. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het codesysteem PractitionerRoleNL met de OID 2.16.840.1.113883.2.4.15.111, dat ook gebruikt wordt voor codering van zorgverlenersrollen op UZI-passen. Mogelijke codes zijn:

Level Type, Domain name and/or Mnemonic code Mnemonic Definition/description
3 L: (01.004) 01.004 Apotheekhoudende huisarts (1)
2 S: (17.000) 17.000 Apotheker (1)
3 L: (17.060) 17.060 Ziekenhuisapotheker (1)

Merk op dat een aparte code bestaat voor ‘apotheekhoudende huisarts’, om deze te onderscheiden van een ‘gewone’ huisarts. Naast overige huisartsgegevens kan de apotheekhoudende dus ook verantwoordelijkheid nemen voor medicatieverstrekkingen.

XML-voorbeeld:

Een verstrekking is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een openbare apotheker.

<code	code="17.000"
	codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"
	displayName="Apotheker"/>