7phcy:V6.12 medicationKind.activeIngredient-otherIngredient.ingredientMaterialKind.code

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationKind.activeIngredient-otherIngredient.ingredientMaterialKind.code

Formaat:
  <code code="$artikel|$HPK|$PRK|$GPK|$ATC"
     codeSystem=
      "2.16.840.1.113883.2.4.4.8|7|10|1" | "2.16.840.1.113883.6.73"
     displayName="…">
  [{  <translation code="$HPK|$PRK|$GPK|$ATC"
           codeSystem=
      "2.16.840.1.113883.2.4.4.8|7|10|1" | "2.16.840.1.113883.6.73"
           [ displayName="…" ] />
  } ]
  </code>

OF

  <code nullFlavor="OTH">
     <originalText></originalText>
  </code>

waarbij er geen <translation> kan zijn wanneer de primaire code $ATC is en waarbij er een <translation> naar $GPK moet zijn als de primaire code $PRK is


Definitie: Gecodeerde aanduiding voor de materiaalsoort (type stof) die als ingrediënt fungeert. De primaire code in het CE datatype moet de code zijn die door de persoon of het systeem dat de samenstelling van de medicatie specificeert is bepaald. Eventuele <translation> elementen zijn equivalente of meer algemene alternatieve coderingen.

Bij de bepaling van mogelijke coderingen wordt de vrijheid gevolgd die geldt binnen de EDIFACT koppeling van OZIS. Dat wil zeggen dat naast het KNMP artikelnummer (meest specifieke niveau), ook HPK, PRK of GPK mogen worden toegepast (analoog aan het aanduiden van de medicatie als geheel).