7phcy:V6.12 medicationKind.activeIngredient-otherIngredient.quantity

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationKind.activeIngredient-otherIngredient.quantity

Formaat:
 <quantity>
  <numerator xsi:type="PQ" value="…" [unit="…"]/>
 [ <denominator xsi:type="PQ" value="…" [unit="…"]> ]
 </quantity>


Definitie: De relatieve hoeveelheid van dit ingrediënt in de aangeduide medicatie. Het duidt de relatieve hoeveelheid aan van de ‘player’ van de rol (de stof die als ingrediënt fungeert) per hoeveelheid van de ‘scoper’ (de door de CMET aangeduide medicatie).

XML voorbeeld:

Bij de ingrediënten van deze siroop (‘scoper’) hoort 200 mg (numerator) van de werkzame stof paracetamol (‘player’) per 200 ml (denominator) van de siroop.

<quantity>
   <numerator xsi:type="PQ" value="200" unit="mg"/>
   <denominator xsi:type="PQ" value="500" unit="ml"/>
</quantity>

Bij de ingrediënten van deze tablet (‘scoper’) hoort 250 mg (numerator) van de werkzame stof (‘player’ niet expliciet genoemd) per eenheid (default denominator).

<quantity>
   <numerator xsi:type="PQ" value="250" unit="mg"/>
</quantity>

Bij de ingrediënten van deze infuusoplossing (‘scoper’) hoort 4 g (numerator) keukenzout (NaCl, ‘player’) per liter (denominator) van de basisvloeistof (= de medicatie als geheel).

<quantity>
   <numerator xsi:type="PQ" value="4" unit="g"/>
   <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="l"/>
</quantity>