7phcy:V6.12 prescription.id

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

prescription.id

Formaat:
 <id root="…" extension="…"/>

Definitie: De identificatie van het medicatievoorschrift. Deze wordt gegenereerd door het voorschrijvende systeem (bijvoorbeeld van de huisarts of medisch specialist) en moet wereldwijd en eeuwig uniek zijn. Zie de [HL7v3 IH Basis] voor een toelichting op het gebruik van datatype II om een dergelijke identifier aan te duiden.

Het voorschrijvend systeem moet er voor zorgen dat elk medicatievoorschrift een eigen <id> krijgt. Een ontvangend systeem (bijvoorbeeld van de apotheek) dat medicatie verstrekt op basis van binnenkomende voorschriften, moet door vergelijking met reeds verwerkte identifiers zorgen dat nooit een voorschrift dubbel wordt verwerkt.

XML voorbeeld:

Een huisarts informatiesysteem (HIS) registreert medicatievoorschriften en verzendt deze naar een openbaar apotheeksysteem (via een Zorg Informatie Makelaar). Het HIS genereert daarbij een uniek referentienummer voor het voorschrift (hier van 10 cijfers).

<id  extension="0008112345"
     root="2.16.528.1.1007.3.3.1025463.1.9"
     assigningAuthorityName="HIS Dr. Jansen" />

In bovenstaand voorbeeld heeft de huisarts blijkbaar URA-nummer ‘01025463’ (er mogen geen voorloopnullen in een OID-node voorkomen), is ‘1’ de aanduiding voor het HIS dat hij gebruikt en is ‘9’ de aanduiding voor de voorschriftnummers binnen dat HIS. Deze opbouw is géén eis (zolang de OID maar uniek is), maar slechts een suggestie.