7phcy:V8.00 Aanmelden gegevens.Medicatieverstrekkingen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Medicatieverstrekkingen

De gegevenssoort medicatieverstrekkingen wordt aangemeld door zogenaamde verstrekkende systemen (XIS-en waarin nieuwe medicatieverstrekkingen worden geregistreerd). In een openbare apotheek ondersteunt een apotheekinformatiesysteem (AIS) meestal de gehele bedrijfsvoering. In een ziekenhuis of GGZ-instelling is het begrip verstrekking gedefinieerd als een ‘door een apotheker bevestigde medicatieopdracht’. Het aanmelden van deze ‘verstrekkingen’ kan gebeuren door een ziekenhuis-AIS (ZAIS), maar kan ook gedelegeerd worden aan het ZIS of EPD-systeem dat eraan gekoppeld is. Bij apotheekhoudende huisartsen gebeurt het vastleggen van verstrekkingen meestal in een aparte module, die echter is geïntegreerd in het huisartsinformatiesysteem (HIS).

De spelregels voor het aanmelden van medicatieverstrekkingen zijn als volgt:

  • De gebruikte gegevenssoort is "272353" (zie [HL7v3 IH Wrp]).
  • Er moet een nieuwe aanmelding plaatsvinden voor elke patiënt waarbij voor het eerst een (niet afgeschermde) medicatieverstrekking wordt vastgelegd in het EVS.
  • Er moet een heraanmelding plaatsvinden bij elke volgende (niet afgeschermde) medicatieverstrekking die bij een eerder aangemelde patiënt wordt vastgelegd.
  • Er moet een heraanmelding plaatsvinden bij elke mutatie op een eerder vastgelegde verstrekking (het wijzigen van de patiënt bij een verstrekking moet gezien worden als toevoeging voor de nieuwe en verwijdering voor de oude).
  • Er moet een afmelding plaatsvinden voor een patiënt op het moment dat alle eerder vastgelegde verstrekkingen zijn verwijderd of afgeschermd in het XIS.
  • Er mag slechts één aanmelding per patiënt zijn voor deze gegevenssoort.