7phcy:V8.00 EV.patient

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

EV.patient

Van de patiënt worden het BSN en een paar gegevens, zoals die normaliter ook op een papieren recept staan, opgenomen.

Element: patient

Pad: signedDataPrescription.prescription

Subelement

Tonen

DT

#

C

LBA

Omschrijving

id

deels

iiType

1..1

M

BSN patiënt

Zie hieronder

name

ja

string

1..1

M

Naam patiënt

De naam, in een enkele string, zoals deze ook op een papieren voorschrift getoond wordt.

Geen matching met bericht. De naam moet wel overeenkomen met een eventuele naam in het bericht op logisch niveau, een geautomatiseerde controle is echter te complex.

gender

ja

enum

1..1

M

Geslacht patiënt

Toegestane waarden zijn: 'M', 'V', 'O', 'Man', 'Vrouw', 'Niet-gedifferentieerd'.

Moet overeenkomen met geslacht in het bericht als dit in bericht is opgenomen. PORX_IN932000NL/ControlActProcess/subject/Prescription/subject/Patient/Person/ administrativeGenderCode/@code

Geslacht in bericht

Geslacht in token

leeg

Maakt niet uit

'M'

'M' of 'Man'

'F'

'V' of 'Vrouw'

'UN'

'Niet-gedifferentieerd'

birthdate

ja

1..1

M

Geboortedatum patiënt

Opmaken bij het tonen. Bijvoorbeeld: 1968-08-16.

Moet overeenkomen met geboortedatum in het bericht als dit in bericht is opgenomen. PORX_IN932000NL/ControlActProcess/subject/Prescription/subject/Patient/Person/ birthTime/@value

Voorbeeld:

 <patient>
  <id>
   <root>2.16.840.1.113883.2.4.6.3</root>
   <extension>012345672</extension>
  </id>
  <name>J.M. Breed</name>
  <gender>Man</gender>
  <birthdate>19680816</birthdate>
 </patient>