7phcy:V8.00 Voorschriftquery.queryByParameter.medicationCombinedOrderID.value

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Voorschriftquery.queryByParameter.medicationCombinedOrderID.value

Formaat:
 <value root="…" extension="…"/>

Definitie: De unieke identifier van een specifiek medicatievoorschrift dat gezocht wordt.

XML voorbeeld:

Opvragen van het medicatievoorschrift met nummer ‘0012462311’, zoals toegekend door het EPD-systeem van een bepaald ziekenhuis. Het vragend systeem kan dit nummer uit een andere bron hebben verkregen en zo de detailgegevens van dit voorschrift opvragen.

<value root="2.16.840.1.113883.2.4.6.1.6005432.2.8.1" extension="0012462311"/>