7phcy:V8.00 Voorschriftquery.queryByParameter.patientID.value

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Voorschriftquery.queryByParameter.patientID.value

Formaat:
<value root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="$BSN"/>

Definitie: Het burgerservicenummer (BSN) dat de gezochte patiënt uniek identificeert. Het is niet mogelijk om via het LSP gegevens op te vragen op basis van lokale patiëntnummers.

XML voorbeeld:

Opvragen van voorschriften van de patiënt met landelijk BSN “562632643".

<value root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="562632643"/>