7phcy:V8.00 dispensedMedication.directTargetOf.prescription.author

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

dispensedMedication.directTargetOf.prescription.author

Onderdeel van medicationDispenseEvent/product

3.2.13 presription author

Formaat:
		
<author>
    <time  />
    <AssignedPerson  />
</author>

Elk medicatievoorschrift is door een zorgverlener opgesteld (en ondertekend). Het is echter niet altijd bekend wie de voorschrijver was bij elke medicatieverstrekking, omdat soms geput wordt uit historische gegevens die minder volledig zijn. Om rapportage van dergelijke verstrekkingen toch mogelijk te maken is de associatie <author> required. Dat wil zeggen dat de voorschrijver alleen moet worden opgeleverd als deze bekend is.