7phcy:V8.00 medicationDispenseEvent.product.dispensedMedication.directTargetOf.prescription

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationDispenseEvent.product.dispensedMedication.directTargetOf.prescription

DispendedMedication directTargetOf prescription

Formaat:
 <directTargetOf>
   <prescription>
      <id />
      <statusCode />
   [  <subject /> ]
   [  <author /> ]
   </prescription>
 </directTargetOf>


Bij veel medicatieverstrekkingen is sprake van een bijbehorend medicatievoorschrift. Indien de verstrekking plaatsvindt op basis van een voorschrift, dan dient hiernaar te worden verwezen. Toch zijn ook dan niet altijd specifieke gegevens van dit voorschrift bekend, bijvoorbeeld als de verstrekking op basis van een papieren recept is uitgevoerd. In dat geval wordt toch <directTargetOf><prescription> meegegeven, maar zullen niet alle gegevens bekend zijn. Het ontbreken van <directTargetOf><prescription> betekent dus dat de betreffende verstrekking niet op voorschrift (‘over the counter’) is uitgevoerd!