7phcy:V8.00 medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.representedOrganization.id

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.
medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.representedOrganization.id
Formaat:
	
<id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="$URA-nummer"

Definitie: Unieke identificatie van de verstrekkende zorginstelling. Op basis hiervan kan de ontvanger van deze informatie bepalen waar de verstrekking heeft plaatsgevonden.

De root OID voor UZI-abonneenummers is: 2.16.528.1.1007.3.3. De UZI-abonneenummers bestaan uit een 8-cijferig nummer, inclusief voorloopnullen.

XML voorbeeld:

Er heeft een verstrekking plaatsgevonden in de apotheek met URA-nummer 00432011.

<id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00432011"/>