7phcy:V8.00 medicationKind.activeIngredient-otherIngredient.ingredientMaterialKind

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationKind.activeIngredient-otherIngredient.ingredientMaterialKind

(Onderdeel van medicationKind)


3.4.6 ingredientMaterialKind


Het element <materialKind> wordt gebruikt om een stof of ander materiaal aan te duiden, als ingrediënt van een medicatiesoort. Bij elk relevant ingrediënt hoort een <materialKind> element, behalve als de werkzame stof (<activeIngredient>) wordt bedoeld en de aard van deze stof wordt geïmpliceerd door de medicatiecode. In dat geval wordt de ActiveIngredient klasse alleen gebruikt om de sterkte van deze ‘impliciete materiaalsoort’ in de medicatie aan te duiden.

Indien mogelijk moet de materiaalsoort met een code worden aangeduid, maar als geen code beschikbaar is kan ook de nullFlavor ”OTH” met <originalText> worden gebruikt.