7phcy:V8.00 medicationKind.desc

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationKind.desc

Formaat:
	
<desc mediaType="text/plain">...</desc>


Definitie: Een tekstuele beschrijving van de medicatiesoort (inclusief relevante kenmerken van de samenstelling en eventueel de bereidingswijze), die alleen gebruikt wordt als geen gecodeerde aanduiding uit de G-Standaard beschikbaar is (magistrale receptuur).


Samenvattend:

Het <code> element bevat een code Het <desc> element niet gebruiken
Het <code> element bevat nullFlavor
• Er is geen lijst met ingrediënten Het <desc> element is verplicht om de magistrale receptuur te beschrijven
• Er is een lijst met ingrediënten Het <desc> element is optioneel om de bereidingswijze nader te beschrijven


XML voorbeeld:

Een EVS geeft een magistrale receptuur aan door simpelweg de KNMP artikelnummers van de ingrediënten in tekst op te sommen (in plaats van de mogelijkheid om deze ingrediënten gecodeerd door te geven in subelementen onder <MedicationKind>).

<desc> KNMPNR 13492497
KNMPNR 14168502
KNMPNR 14284022
KNMPNR 13725793
</desc>

Een door een apotheek verstrekte eigen bereiding wordt als volgt gespecificeerd:

<desc>kalii bromidum 100 mg
 diazepamum 2 mg
 paracetamolum 500 mg
 mfc dtd no 30</desc>