7phcy:V8.00 medicationPrescriptionList

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationPrescriptionList

3.7.1 MedicationPrescriptionList

Formaat:
	
 <MedicationPrescriptionList>
     <subject  />
 [{  <component  /> } ]
 </MedicationPrescriptionList>


Definitie: De lijst met medicatievoorschriften die wordt gerapporteerd. Deze lijst zorgt ervoor dat de patiënt slechts één keer hoeft te worden aangeduid (per lijst), terwijl eronder een verzameling medicatievoorschriften van die patiënt opgenomen is.

Per <MedicationPrescriptionList> moet precies één patiënt worden doorgegeven met de CMET R_PatientNL [universal]. De lijst medicatievoorschriften kan ook leeg zijn en heeft geen maximale lengte. Elk medicatievoorschrift wordt weergegeven met de CMET A_MedicationCombinerOrderNL, die in dit document in detail wordt beschreven.

Voor extra en achtergrondinformatie zie Medicatievoorschriftenlijst