Encounter

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Primary Care V6.10_HL7v3-domeinspecificatie_Primary_Care.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Encounter

Encounter wordt gebruikt om een consult of contact mee te geven. Een PrimaryCareProvision hoeft geen consulten te hebben, maar een consult heeft altijd minimaal 1 Activity (dossieritem of dossierregel). Een Deelcontact bestaat uit die Activities die met hetzelfde sequenceNumber verbonden zijn aan de Encouter. Vanuit een EpisodeOfCondition kan ook verwezen worden naar deze Activities. Indien alle Activities van een Encounter onder dezelfde episode vallen, kan op deze wijze een episodekoppeling met een consult worden gerealiseerd. Indien ook het sequenceNumber meegenomen wordt, kan zelfs ieder deelcontact aan een episode gehangen worden (via de ActReferences).