R-MIM COCT_RM932000NL Medicatievoorschrift

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Primary Care V6.10_HL7v3-domeinspecificatie_Primary_Care.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

R-MIM COCT_RM932000NL Medicatievoorschrift

Voor een beschrijving van de CMET A_MedicationCombinedOrder (medicatievoorschrift) zie [HL7v3 DS Pharmacy].