Gebz:V1.1 FHIR IG V2.3 transaction voorgaande zwangerschap samenvatting 23

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Addendum Voorgaande zwangerschap samenvatting (2.3)

voorgaande_zwangerschap_samenvatting_23

PWD 2.3 to FHIR
Type # Concept Card Profile Mapping Example Search URL
Container.png 1 Zorgverlener/Zorginstelling 1 .. 1 nl-core-organization Organization | Practitioner example
Container.png 10001    Zorgverlener 1 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner example
 • GET [base]/Practitioner/[zorgverlenerid]
 • GET [base]/Practitioner?identifier=[lvrid]
II.png 10002       Zorgverlener UZI-nummer 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.identifier example
II.png 10003       Zorgverlener AGB-ID 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.identifier example
II.png 10004       Zorgverlener LVR1-ID 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.identifier example
ANY.png 10006       Naam zorgverlener 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name example
CD.png 10010       Zorgverlenertype 0 .. 1 nl-core-practitionerrole PractitionerRole.specialty example
Container.png 10020    Zorginstelling 1 .. 1 nl-core-organization Organization example
 • GET [base]/Organization/[zorginstellingid]
 • GET [base]/Organization?identifier=[lvrid]
II.png 10021       Zorginstelling OID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 10022       Zorginstelling AGB-ID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 10023       Zorginstelling LVR-ID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 10024       Zorginstelling URA 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
ANY.png 10026       Naam zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization.name example
Container.png 10027       Adres zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address example
ST.png 10032          Straatnaam 1 .. 1 nl-core-organization Organization.address.line.Extension.streetName example
ST.png 10033          Huisnummer 1 .. 1 nl-core-organization Organization.address.line.Extension.HouseNumber example
ST.png 10034          Huisletter/huisnummertoevoeging 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.line.Extension.BuildingNumberSuffix example
ST.png 10041          Postcode 1 .. 1 nl-core-organization Organization.address.postalCode example
ST.png 10036          Plaatsnaam 1 .. 1 nl-core-organization Organization.address.city example
ST.png 10038          Land 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.country example
Container.png 2 Vrouw 1 .. 1 bc-Woman Patient example
 • GET [base]/Patient/[vrouwid]
 • GET [base]/Patient?identifier=[bsn]
II.png 10030    Burgerservicenummer 0 .. 1 bc-Woman Patient.identifier example
Container.png 10035    Naamgegevens 1 .. 2 bc-Woman Patient.name example
ST.png 10042       Voornamen 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.given example
ST.png 82359       Initialen 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.given example
ST.png 82360       Roepnaam 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.given example
Container.png 82361       Achternaam 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
CD.png 82362          Soort naam 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
ST.png 82363          Voorvoegsel 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
ST.png 10043          Achternaam 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
TS.png 10040    Geboortedatum 0 .. 1 bc-Woman Patient.birthdate example
Container.png 3 Zwangerschap 1 .. 1 zib-pregnancy Condition example
 • GET [base]/Condition/[zwangerschapid]
 • GET [base]/Condition?clinicalstatus=active
 • GET [base]/Condition?clinicalstatus=inactive&_sort=_-id&_count=1
 • GET [base]/Condition?subject=[patientid]&_revinclude=Observation:focus
II.png 80627    Identificatie van de zwangerschap 0 .. 1 zib-pregnancy Condition.identifier
INT.png 20010    Graviditeit 0 .. 1 zib-pregnancy-Gravidity Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=11996-6{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
INT.png 20150    Pariteit (vóór deze zwangerschap) 0 .. 1 zib-pregnancy-Parity Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=11977-6{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
TS.png 82160    Definitieve à terme datum 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=11778-8{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
Container.png 82268    Diagnose 0 .. * bc-DisorderOfPregnancy Condition example
CD.png 82269       Gynaecologische aandoening 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82270       Bloedverlies? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82271       Cervixinsufficiëntie? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
CD.png 82273       Infectie 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82274       Hyperemesis gravidarum? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
CD.png 82275       Hypertensieve aandoening 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82276       Zwangerschapscholestase? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82277       Diabetes gravidarum met insuline? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
CD.png 82278       Afwijkende groei foetus 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82279       Dreigende partus immaturus? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82280       Dreigende partus prematurus? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82289       Abruptio placentae? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
CD.png 80625    Wijze einde zwangerschap 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=EindeZw{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
TS.png 20540    Datum einde zwangerschap 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=code=118951000146109{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
Container.png 6 Bevalling 0 .. 1 bc-DeliveryProcedure Procedure example
 • GET [base]/Procedure?code=236973005{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&reasonReference=[zwangerschapid]}
Container.png 82291    Diagnose bevalling 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition example
TS.png 82381       Datum 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.assertedDate example
PQ.png 82382       Zwangerschapsduur 0 .. 1
BL.png 82398       Fluxus postpartum? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
Container.png 20555    Interventies begin baring 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure example
CD.png 20560       Interventie begin baring 1 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
CD.png 20570       Indicatie interventie begin baring 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonCode example
CD.png 20550    Wijze waarop de baring begon 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept example
TS.png 20590    Tijdstip begin actieve ontsluiting 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=249120008{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[bevallingid]}
PQ.png 82869    Duur actieve ontsluitingsfase (Ontsluitingsduur) 0 .. 1
PQ.png 82870    Duur uitdrijving vanaf actief meepersen 0 .. 1
Container.png 80612    Placenta 0 .. 1 bc-Placenta BodySite
 • GET [base]/BodySite?subject=[vrouwid]
CD.png 20630       Geboorte placenta 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept example
PQ.png 20640    Hoeveelheid bloedverlies 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=64332008{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[bevallingid]}
CD.png 80673    Conditie perineum postpartum 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=364297003{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[bevallingid]}
Container.png 7 Uitkomst (per kind) 0 .. *
Container.png 40002    Baring 0 .. 1 bc-Birth Procedure example
 • GET [base]/Procedure?code=3950001{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[geboorteid]&focus=[kindid]}
CD.png 40003       Werkelijke plaats baring (type locatie) 0 .. 1 bc-ChildBirthAssistance Encounter.class:werkelijkePlaatsBaring example
Container.png 82114       Ziekenhuis baring 0 .. 1 bc-Encounter Encounter.serviceProvider example
II.png 40005          Ziekenhuisnummer (LVR-id) 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 82116          Zorginstelling AGB-ID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
ANY.png 82117          Naam zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization.name example
Container.png 40006       Demografische gegevens 0 .. 1 bc-Child Patient
 • GET [base]/Patient/[kindid]
Container.png 82051          Naamgegevens kind 0 .. 1 bc-Child Patient.name example
ST.png 82353             Voornamen 0 .. * bc-Child Patient.name.given example
Container.png 82053             Achternaam 0 .. 1 bc-Child Patient.name.family example
ST.png 82054                Voorvoegsel 0 .. 1 bc-Child Patient.name.family.humannamePrefix example
ST.png 82055                Achternaam 0 .. 1 bc-Child Patient.name.family.humannameOwnName example
CD.png 40041          Geslacht (medische observatie) 0 .. 1 bc-Child Patient.gender.Extension example
TS.png 40050          Geboortedatum 0 .. 1 bc-Child Patient.birthdate & patient.birthtime (extension) example
 • GET [base]/Patient/[kindid]
Container.png 40279          Perinatale sterfte (groep) 0 .. 1 bc-Child patient.deceased [nvt example]
BL.png 40280             Perinatale sterfte? 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueBoolean example
CD.png 40290             Fase perinatale sterfte 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 71       Kindspecifieke maternale gegevens 0 .. 1
TS.png 30030          Tijdstip actief meepersen 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=249163006{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[geboorteid]}
Container.png 72       Kindspecifieke uitkomstgegevens 0 .. 1
CD.png 80626          Type partus 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueCode example
 • GET [base]/Observation?code=364336006{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[geboorteid]}
PQ.png 20062          Zwangerschapsduur 0 .. 1
Container.png 40189          Vaginale kunstverlossing (groep) 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure example
CD.png 40190             Vaginale kunstverlossing 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
 • GET [base]/Procedure?code=3311000146109{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&partof=[bevallingid,uitdrijvingsfaseid]}
Container.png 40219          Sectio caesarea (group) 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure example
CD.png 40225             Beslismoment sectio caesarea 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.extension example
CD.png 40240          Overige interventies 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
Container.png 80766          Lichamelijk onderzoek kind 0 .. 1 DiagnosticReport
INT.png 40071             Apgarscore na 5 min. 0 .. 1 zib-ApgarScore Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=9274-2{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
PQ.png 40060             Geboortegewicht 0 .. 1 bc-ChildObservation Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=8339-4{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
CD.png 80670             Percentiel van het geboortegewicht 0 .. 1 bc-ChildObservation Observation.interpretation.extension:percentile example
BL.png 40080          Congenitale afwijkingen? 0 .. 1 bc-DisorderOfChild Condition example
Container.png 40081          Congenitale afwijkingen (groep) 0 .. 1 bc-DisorderOfChild Condition example
Container.png 40082             Specificatie congenitale afwijking (groep) 0 .. * bc-DisorderOfChild Condition.code example
CD.png 40090                Specificatie congenitale afwijking 0 .. 1 bc-DisorderOfChild Condition.code example
BL.png 40110             Chromosomale afwijkingen? 0 .. 1 bc-DisorderOfChild Condition example
Container.png 40111             Specificatie chromosomale afwijking (groep) 0 .. 1 bc-DisorderOfChild Condition.code example
CD.png 40120                Specificatie chromosomale afwijking 0 .. 1 bc-DisorderOfChild Condition.code example
ST.png 80790          Bijzonderheden kind 0 .. 1 bc-Birth Observation.valueString example
Container.png 14 Medisch onderzoek 0 .. 1 bc-PregnancyUltraSound DiagnosticReport example
Container.png 142    Maternale onderzoeksgegevens 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport DiagnosticReport example
Container.png 80959       Urine-, bloed- en aanvullende onderzoeken 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport DiagnosticReport example
Container.png 80949          PSIE 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport DiagnosticReport example
BL.png 10812             Irregulaire antistoffen? 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueBoolean example