FHIR Implementation Guide Geboortezorg v2.3 Retrieve view

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Introduction

This page details the HL7 FHIR requirements for retrieving a view for a particular use case. Use cases examples are:

 • Regular consultation
 • Obstetric intake
 • Acute referral
 • etc.

Usually the use cases for retrieving views will not match those for registering data one-on-one; however in the first case, Prio1, we've chosen to use the same scenario for registering and retrieving.

Use case: Retrieve Prio1 view

Introduction

The Register Prio1 transaction is requested by the receiving XIS from the registry. The retrieval is facilitated by two tables:

 1. Table with all FHIR resources to be retrieved, along with necessary query parameters
 2. Table with designations of all codes (Snomed CT, LOINC) in a chosen language.

Retrieval table

Under construction

methode toelichting voordelen nadelen
XML Genereren van een XML bestand uit ART-DECOR door op basis van de betreffende transactie alle elementen en bijhorende FHIR-mappingen / requests op te halen. Het XML bestand kan vervolgens door leveranciers (automatisch) worden uitgelezen. Relatief eenvoudige oplossing

Sluit aan bij ART-DECOR data definitie Onderhoud op 1 plek in ART-DECOR

FHIR Retrieval table als FHIR resource instance beschikbaar stellen op de FHIR server (C). Definities beschikbaar op FHIR server Nog onduidelijk welke resource hiervoor het meest geschikt is, geen resource die 1 op 1 dit doel dient

Maakt de oplossing complexer en mogelijk lastiger voor leveranciers om te implementeren Vergt onderhoud op de C server bij wijzigingen in transacties (hier evt ook FHIR instances genereren via ART-DECOR mogelijk)

TouchStone Uitlezen operations uit FHIR TestScripts in TouchStone. Per transaction is er een TestScript beschikbaar die alle requests test die een server moet kunnen uitvoeren. Relatief eenvoudige oplossing

Geen extra werk nodig

Koppeling naar data definitie in ART-DECOR ontbreekt (zou evt als label toegevoegd kunnen worden)

Toegang tot TouchStone nodig

Voorbeelden

XML

Hieronder een voorbeeld van hoe de XML voor de transactie Prio 1 huidige zwangerschap er uit zou kunnen komen te zien.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dataset id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.1.6" effectiveDate="2016-09-08T00:00:00"
  statusCode="draft" prefix="peri20-" transactionId="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.4.2493"
  transactionEffectiveDate="2020-01-08T13:13:15" transactionStatusCode="draft"
  transactionType="stationary" transactionIddisplay="peri-transaction-2493"
  shortName="prio1_huidige_zwangerschap" iddisplay="peri23-dataset-">
  <name language="nl-NL">Prio1 huidige zwangerschap</name>
  <desc language="nl-NL"/>
  <concept id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.2.6.2" statusCode="draft"
    effectiveDate="2016-09-08T00:00:00" type="group" minimumMultiplicity="1"
    maximumMultiplicity="1" conformance="R" isMandatory="false" iddisplay="peri23-dataelement-2"
    shortName="vrouw">
    <name language="nl-NL">Vrouw</name>
    <desc language="nl-NL"> Vrouw die obstetrische zorgdiensten afneemt / heeft afgenomen. </desc>
    <community name="fhirmapping">
      <request>
        <method value="GET"/>
        <url value="Patient?identifier=[BSN]"/>
      </request>
    </community>
  </concept>
  <concept>
    <name language="nl-NL">Zwangerschapsdossier</name>
    <community name="fhirmapping">
      <request>
        <method value="GET"/>
        <url value="EpisodeOfCare?patient=[VrouwID]"/>
      </request>
    </community>   
  </concept>
  <concept id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.2.6.10020" statusCode="draft"
    effectiveDate="2016-09-08T00:00:00" type="group" minimumMultiplicity="1"
    maximumMultiplicity="1" conformance="R" isMandatory="false"
    iddisplay="peri23-dataelement-10020" shortName="zorginstelling">
    <name language="nl-NL">Zorginstelling</name>
    <desc language="nl-NL"> Organisatie (instelling) die de zorg levert / heeft geleverd </desc>
    <community name="fhirmapping">
      <request>
        <method value="GET"/>
        <url value="Organization/[OrganizationID]"/>
      </request>
    </community>
  </concept>
  <concept id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.2.6.10810" statusCode="draft"
    effectiveDate="2016-09-08T00:00:00" type="item" minimumMultiplicity="0"
    maximumMultiplicity="1" conformance="R" isMandatory="false"
    iddisplay="peri23-dataelement-10810" shortName="bloedgroep_vrouw">
    <name language="nl-NL">Bloedgroep vrouw</name>
    <desc language="nl-NL">Bloedgroep van de vrouw</desc>
    <community name="fhirmapping">
      <request>
        <method value="GET"/>
        <url
          value="Observation?code=http://loinc.org|883-9&amp;patient=[VrouwID]&amp;context=[DossierID]"
        />
      </request>
    </community>
  </concept>
  <concept id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.2.6.10811" statusCode="draft"
    effectiveDate="2016-09-08T00:00:00" type="item" minimumMultiplicity="0"
    maximumMultiplicity="1" conformance="R" isMandatory="false"
    iddisplay="peri23-dataelement-10811" shortName="rhesus_d_factor_vrouw">
    <name language="nl-NL">Rhesus D Factor vrouw</name>
    <desc language="nl-NL">Rhesus D factor van de vrouw</desc>
    <community name="fhirmapping">
      <request>
        <method value="GET"/>
        <url
          value="Observation?code=http://loinc.org|1305-2&amp;patient=[VrouwID]&amp;context=[DossierID]"
        />
      </request>
    </community>
  </concept>
  <concept id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.2.6.10816" statusCode="draft"
    effectiveDate="2016-09-08T00:00:00" type="item" minimumMultiplicity="0"
    maximumMultiplicity="1" conformance="R" isMandatory="false"
    iddisplay="peri23-dataelement-10816" shortName="rhesus_c_factor">
    <name language="nl-NL">Rhesus c Factor</name>
    <desc language="nl-NL">Rhesus c factor van de vrouw</desc>
    <community name="fhirmapping">
      <request>
        <method value="GET"/>
        <url
          value="Observation?code=http://loinc.org|718-7&amp;patient=[VrouwID]&amp;context=[DossierID]"
        />
      </request>
    </community>
  </concept>
  <concept id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.2.6.3" statusCode="draft"
    effectiveDate="2016-09-08T00:00:00" type="group" minimumMultiplicity="1"
    maximumMultiplicity="1" conformance="R" isMandatory="false" iddisplay="peri23-dataelement-3"
    shortName="zwangerschap">
    <name language="nl-NL">Zwangerschap</name>
    <desc language="nl-NL"> De al dan niet afgesloten zwangerschap waarop de gegevens betrekking
      hebben. </desc>
    <community name="fhirmapping">
      <request>
        <method value="GET"/>
        <url
          value="Condition?code=http://snomed.info/sct|364320009&amp;patient=[VrouwID]&amp;context=[DossierID]"
        />
      </request>
    </community>
  </concept>
  <concept id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.2.6.20010" statusCode="final"
    effectiveDate="2016-09-08T00:00:00" type="item" minimumMultiplicity="1"
    maximumMultiplicity="1" conformance="R" isMandatory="false"
    iddisplay="peri23-dataelement-20010" shortName="graviditeit">
    <name language="nl-NL">Graviditeit</name>
    <desc language="nl-NL"> Het aantal keren dat de vrouw zwanger is geworden (inclusief deze). </desc>
    <community name="fhirmapping">
      <request>
        <method value="GET"/>
        <url
          value="Observation?code=http://loinc.org|11996-6&amp;patient=[VrouwID]&amp;context=[DossierID]"
        />
      </request>
    </community>
  </concept>
  <concept id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.2.6.20153" statusCode="draft"
    effectiveDate="2016-09-08T00:00:00" type="item" minimumMultiplicity="1"
    maximumMultiplicity="1" conformance="R" isMandatory="false"
    iddisplay="peri23-dataelement-20153" shortName="pariteit">
    <name language="nl-NL">Pariteit</name>
    <desc language="nl-NL"> Aantal zwangerschappen die eindigden met een partus (>= 16w 0d / 112
      dagen) </desc>
    <community name="fhirmapping">
      <request>
        <method value="GET"/>
        <url
          value="Observation?code=http://loinc.org|11977-6&amp;patient=[VrouwID]&amp;context=[DossierID]"
        />
      </request>
    </community>
  </concept>
  <concept id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.2.6.20029" statusCode="draft"
    effectiveDate="2016-09-08T00:00:00" type="group" minimumMultiplicity="1"
    maximumMultiplicity="1" conformance="R" isMandatory="false"
    iddisplay="peri23-dataelement-20029" shortName="a_terme_datum_groep">
    <name language="nl-NL">A terme datum (groep)</name>
    <desc language="nl-NL">A terme datum (groep)</desc>
    <community name="fhirmapping">
      <request>
        <method value="GET"/>
        <url
          value="Observation?code=http://loinc.org|11778-8&amp;patient=[VrouwID]&amp;context=[DossierID]"
        />
      </request>
    </community>
  </concept>
  <concept id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.2.6.10814" statusCode="draft"
    effectiveDate="2016-09-08T00:00:00" type="item" minimumMultiplicity="1"
    maximumMultiplicity="1" conformance="R" isMandatory="false"
    iddisplay="peri23-dataelement-10814" shortName="hb">
    <name language="nl-NL">Hb</name>
    <desc language="nl-NL">Hb waarde</desc>
    <community name="fhirmapping">
      <request>
        <method value="GET"/>
        <url
          value="Observation?code=http://loinc.org|718-7&amp;patient=[VrouwID]&amp;context=[DossierID]"
        />
      </request>
    </community>
  </concept>
</dataset>

TouchStone TestScript

Hieronder een voorbeeld van de opbouw van een test in een TestScript in TouchStone.

 <test id="01-ServePatient">
  <name value="01-ServePatient"/>
  <description value="Test XIS Server query operation for Patient - XML Format."/>
  <action>
   <operation>
    <label value="peri23-dataelement-2"/> <!-- kan optioneel toegevoegd worden -->
    <type>
     <system value="http://hl7.org/fhir/testscript-operation-codes"/>
     <code value="search"/>
    </type>
    <resource value="Patient"/>
    <description value="Test XIS Server query operation for Patient - XML Format."/>
    <accept value="xml"/>
    <contentType value="none"/>
    <params value="?_identifier=${bsn}"/>
   </operation>
  </action>

Translation table

Prio1 huidig

code codeSystem displayName nl en es
Z3 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Huisartsenpraktijk
G3 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verloskundigenpraktijk
V4 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Ziekenhuis
B2 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Echocentrum
L1 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Laboratorium
Z3 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Huisartsenpraktijk
G3 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verloskundigenpraktijk
V4 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Ziekenhuis
B2 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Echocentrum
L1 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Laboratorium
Z3 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Huisartsenpraktijk
G3 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verloskundigenpraktijk
V4 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Ziekenhuis
BR 2.16.840.1.113883.5.43 Geslachtsnaam
SP 2.16.840.1.113883.5.43 Geslachtsnaam partner
112144000 2.16.840.1.113883.6.96 Blood group A (finding) bloedgroep A (bevinding) Blood group A (finding) grupo sanguíneo A (grupo sanguíneo ABO) (grupo sanguíneo ABO) (hallazgo)
112149005 2.16.840.1.113883.6.96 Blood group B (finding) bloedgroep B (bevinding) Blood group B (finding) grupo sanguíneo B (grupo sanguíneo ABO) (grupo sanguíneo ABO) (hallazgo)
165743006 2.16.840.1.113883.6.96 Blood group AB (finding) bloedgroep AB (bevinding) Blood group AB (finding) grupo sanguíneo AB (hallazgo)
58460004 2.16.840.1.113883.6.96 Blood group O (finding) bloedgroep O (bevinding) Blood group O (finding) antígeno de grupo sanguíneo O (grupo sanguíneo ABO) (hallazgo)
883-9 2.16.840.1.113883.6.1 ABO group [Type] in Blood
112144000 2.16.840.1.113883.6.96 Blood group A (finding) bloedgroep A (bevinding) Blood group A (finding) grupo sanguíneo A (grupo sanguíneo ABO) (grupo sanguíneo ABO) (hallazgo)
112149005 2.16.840.1.113883.6.96 Blood group B (finding) bloedgroep B (bevinding) Blood group B (finding) grupo sanguíneo B (grupo sanguíneo ABO) (grupo sanguíneo ABO) (hallazgo)
165743006 2.16.840.1.113883.6.96 Blood group AB (finding) bloedgroep AB (bevinding) Blood group AB (finding) grupo sanguíneo AB (hallazgo)
58460004 2.16.840.1.113883.6.96 Blood group O (finding) bloedgroep O (bevinding) Blood group O (finding) antígeno de grupo sanguíneo O (grupo sanguíneo ABO) (hallazgo)
165747007 2.16.840.1.113883.6.96 Rh D Positief RhD positive (finding) RhD positivo (hallazgo)
165746003 2.16.840.1.113883.6.96 Rh D Negatief RhD-negatief (bevinding) RhD negative (finding) RhD negativo (hallazgo)
1305-2 2.16.840.1.113883.6.1 D Ag [Presence] in Blood
165747007 2.16.840.1.113883.6.96 Rh D Positief RhD positive (finding) RhD positivo (hallazgo)
165746003 2.16.840.1.113883.6.96 Rh D Negatief RhD-negatief (bevinding) RhD negative (finding) RhD negativo (hallazgo)
733120009 2.16.840.1.113883.6.96 Rhc positive (finding) Rhc positive (finding) Rhc positivo (hallazgo)
733119003 2.16.840.1.113883.6.96 Rhc negative (finding) Rhc negative (finding) Rhc negativo (hallazgo)
1159-3 2.16.840.1.113883.6.1 little c Ag [Presence] on Red Blood Cells
733119003 2.16.840.1.113883.6.96 Rhc negative (finding) Rhc negative (finding) Rhc negativo (hallazgo)
733120009 2.16.840.1.113883.6.96 Rhc positive (finding) Rhc positive (finding) Rhc positivo (hallazgo)
118185001 2.16.840.1.113883.6.96 bevinding betreffende zwangerschap (bevinding) bevinding betreffende zwangerschap (bevinding) Finding related to pregnancy (finding) hallazgo relacionado con el embarazo (hallazgo)
Gravidity 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 Graviditeit
364325004 2.16.840.1.113883.6.96 Parity (observable entity) Parity (observable entity) paridad (entidad observable)
EDD 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 A terme datum
12131-9 2.16.840.1.113883.6.1 US Study observation general
109381000146105 2.16.840.1.113883.6.96 Maternal tests section (record artifact)
718-7 2.16.840.1.113883.6.1 Hemoglobin [Mass/volume] in Blood

Prio1 vorig

code codeSystem displayName nl en es
Z3 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Huisartsenpraktijk
G3 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verloskundigenpraktijk
V4 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Ziekenhuis
B2 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Echocentrum
L1 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Laboratorium
Z3 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Huisartsenpraktijk
G3 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verloskundigenpraktijk
V4 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Ziekenhuis
B2 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Echocentrum
L1 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Laboratorium
Z3 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Huisartsenpraktijk
G3 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verloskundigenpraktijk
V4 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Ziekenhuis
BR 2.16.840.1.113883.5.43 Geslachtsnaam
SP 2.16.840.1.113883.5.43 Geslachtsnaam partner
118185001 2.16.840.1.113883.6.96 bevinding betreffende zwangerschap (bevinding) bevinding betreffende zwangerschap (bevinding) Finding related to pregnancy (finding) hallazgo relacionado con el embarazo (hallazgo)
Gravidity 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 Graviditeit
Parturit 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 Pariteit (vóór deze zwangerschap)
1 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 Partus
2 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 Miskraam
21 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 Miskraam - Spontaan
22 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 Miskraam - Medicamenteus
23 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 Miskraam - Instrumenteel
3 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 APLA
31 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 APLA - Medicamenteus
32 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 APLA - Instrumenteel
4 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 EUG - behandeld
5 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 (partiële) Mola - behandeld
EindeZw 2.16.840.1.113883.2.4.4.13 Wijze einde zwangerschap
5 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 (partiële) Mola - behandeld
4 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 EUG - behandeld
32 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 Instrumenteel
31 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 Medicamenteus
3 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 APLA
23 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 Instrumenteel
22 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 Medicamenteus
21 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 Spontaan
2 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 Miskraam
1 2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46 Partus
118951000146109 2.16.840.1.113883.6.96 datum van einde van zwangerschap (waarneembare entiteit)
236973005 2.16.840.1.113883.6.96 Delivery procedure (procedure) verlossing (verrichting) Delivery procedure (procedure) procedimiento de parto (procedimiento)
PRN520301 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.1 Tijdstip begin actieve ontsluiting
249120008 2.16.840.1.113883.6.96 Onset of labour first stage Onset of labor first stage (observable entity) inicio del primer estadio del trabajo de parto (entidad observable)
364332008 2.16.840.1.113883.6.96 Blood loss in labour Blood loss in labor (observable entity) pérdida de sangre en el trabajo de parto (entidad observable)
289854007 2.16.840.1.113883.6.96 Perineum intact (finding) Perineum intact (finding) perineo intacto (hallazgo)
199916005 2.16.840.1.113883.6.96 First degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) First degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) desgarro perineal de primer grado durante el parto - nacido (trastorno)
199925004 2.16.840.1.113883.6.96 Second degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) Second degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) desgarro perineal de segundo grado durante el parto - nacido (trastorno)
199930000 2.16.840.1.113883.6.96 Third degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) Third degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) desgarro perineal de tercer grado durante el parto - nacido (trastorno)
449807005 2.16.840.1.113883.6.96 Type 3a third degree laceration of perineum (disorder) Type 3a third degree laceration of perineum (disorder) laceración perineal de tercer grado, tipo 3a (trastorno)
449808000 2.16.840.1.113883.6.96 Type 3b third degree laceration of perineum (disorder) Type 3b third degree laceration of perineum (disorder) laceración perineal de tercer grado, tipo 3b (trastorno)
449809008 2.16.840.1.113883.6.96 Type 3c third degree laceration of perineum (disorder) Type 3c third degree laceration of perineum (disorder) laceración perineal de tercer grado, tipo 3c (trastorno)
199934009 2.16.840.1.113883.6.96 Fourth degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) Fourth degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) desgarro perineal de cuarto grado durante el parto - nacido (trastorno)
609344008 2.16.840.1.113883.6.96 Episiotomy wound (morphologic abnormality) episiotomiewond (afwijkende morfologie) Episiotomy wound (morphologic abnormality) herida de episiotomía (anomalía morfológica)
UNK 2.16.840.1.113883.5.1008 unknown
OTH 2.16.840.1.113883.5.1008 anders
289854007 2.16.840.1.113883.6.96 Perineum intact (finding) Perineum intact (finding) perineo intacto (hallazgo)
364297003 2.16.840.1.113883.6.96 Female perineum observable (observable entity) Female perineum observable (observable entity) característica observable del perineo femenino (entidad observable)
609344008 2.16.840.1.113883.6.96 Episiotomy wound (morphologic abnormality) episiotomiewond (afwijkende morfologie) Episiotomy wound (morphologic abnormality) herida de episiotomía (anomalía morfológica)
199934009 2.16.840.1.113883.6.96 Fourth degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) Fourth degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) desgarro perineal de cuarto grado durante el parto - nacido (trastorno)
449809008 2.16.840.1.113883.6.96 Type 3c third degree laceration of perineum (disorder) Type 3c third degree laceration of perineum (disorder) laceración perineal de tercer grado, tipo 3c (trastorno)
449808000 2.16.840.1.113883.6.96 Type 3b third degree laceration of perineum (disorder) Type 3b third degree laceration of perineum (disorder) laceración perineal de tercer grado, tipo 3b (trastorno)
449807005 2.16.840.1.113883.6.96 Type 3a third degree laceration of perineum (disorder) Type 3a third degree laceration of perineum (disorder) laceración perineal de tercer grado, tipo 3a (trastorno)
199930000 2.16.840.1.113883.6.96 Third degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) Third degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) desgarro perineal de tercer grado durante el parto - nacido (trastorno)
199925004 2.16.840.1.113883.6.96 Second degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) Second degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) desgarro perineal de segundo grado durante el parto - nacido (trastorno)
199916005 2.16.840.1.113883.6.96 First degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) First degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) desgarro perineal de primer grado durante el parto - nacido (trastorno)
Baring 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3 Baring
3950001 2.16.840.1.113883.6.96 geboorte (bevinding) geboorte (bevinding) Birth (finding) nacimiento (hallazgo)
21112-8 2.16.840.1.113883.6.1 Birth date
PRN530401 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.1 Tijdstip actief meepersen
177184002 2.16.840.1.113883.6.96 Normal delivery procedure (procedure) begeleiding van normale bevalling (verrichting) Normal delivery procedure (procedure) procedimiento de parto normal (procedimiento)
3311000146109 2.16.840.1.113883.6.96 Assisted delivery of fetus (procedure) geassisteerde vaginale verlossing (verrichting)
11466000 2.16.840.1.113883.6.96 Cesarean section (procedure) sectio caesarea (verrichting) Cesarean section (procedure) operación cesárea (procedimiento)
177141003 2.16.840.1.113883.6.96 Elective cesarian delivery (procedure) electieve sectio caesarea (verrichting) Elective cesarean section (procedure) operación cesárea programada (procedimiento)
274130007 2.16.840.1.113883.6.96 Emergency cesarian section (procedure) spoedkeizersnede (verrichting) Emergency cesarean section (procedure) cesárea de emergencia (procedimiento)
10 2.16.840.1.113883.2.4.4.14 Termination of Pregnancy (TOP)
447972007 2.16.840.1.113883.6.96 Medical termination of pregnancy using prostaglandin (procedure) medicamenteuze zwangerschapsafbreking met prostaglandine (verrichting) Medical termination of pregnancy using prostaglandin (procedure) interrupción del embarazo por métodos no quirúrgicos: utilización de prostaglandina (procedimiento)
236990004 2.16.840.1.113883.6.96 Postmortem cesarean section (procedure) postmortale keizersnede (verrichting) Postmortem cesarean section (procedure) cesárea postmortem (procedimiento)
9 2.16.840.1.113883.2.4.4.14.10 Overig
10 2.16.840.1.113883.2.4.4.14 Termination of Pregnancy (TOP)
9 2.16.840.1.113883.2.4.4.14.10 Overig
364336006 2.16.840.1.113883.6.96 Pattern of delivery (observable entity) Pattern of delivery (observable entity) patrón de parto (entidad observable)
447972007 2.16.840.1.113883.6.96 Medical termination of pregnancy using prostaglandin (procedure) medicamenteuze zwangerschapsafbreking met prostaglandine (verrichting) Medical termination of pregnancy using prostaglandin (procedure) interrupción del embarazo por métodos no quirúrgicos: utilización de prostaglandina (procedimiento)
236990004 2.16.840.1.113883.6.96 Postmortem cesarean section (procedure) postmortale keizersnede (verrichting) Postmortem cesarean section (procedure) cesárea postmortem (procedimiento)
177184002 2.16.840.1.113883.6.96 Normal delivery procedure (procedure) begeleiding van normale bevalling (verrichting) Normal delivery procedure (procedure) procedimiento de parto normal (procedimiento)
3311000146109 2.16.840.1.113883.6.96 Assisted delivery of fetus (procedure) geassisteerde vaginale verlossing (verrichting)
11466000 2.16.840.1.113883.6.96 Cesarean section (procedure) sectio caesarea (verrichting) Cesarean section (procedure) operación cesárea (procedimiento)
177141003 2.16.840.1.113883.6.96 Elective cesarian delivery (procedure) electieve sectio caesarea (verrichting) Elective cesarean section (procedure) operación cesárea programada (procedimiento)
274130007 2.16.840.1.113883.6.96 Emergency cesarian section (procedure) spoedkeizersnede (verrichting) Emergency cesarean section (procedure) cesárea de emergencia (procedimiento)
412726003 2.16.840.1.113883.6.96 Length of gestation at birth Length of gestation at birth (observable entity) duración de la gestación en el momento del parto (entidad observable)
302383004 2.16.840.1.113883.6.96 Forceps delivery (procedure) kunstverlossing met forceps (verrichting) Forceps delivery (procedure) parto con fórceps (procedimiento)
61586001 2.16.840.1.113883.6.96 Delivery by vacuum extraction (procedure) kunstverlossing met vacuümextractie (verrichting) Delivery by vacuum extraction (procedure) parto por extracción con ventosa (procedimiento)
699999008 2.16.840.1.113883.6.96 Obstetrical version with extraction (procedure) obstetrische versie met extractie (verrichting) Obstetrical version with extraction (procedure) versión obstétrica con extracción (procedimiento)
359940006 2.16.840.1.113883.6.96 Partial breech extraction (procedure) extractie van foetus in half volkomen stuitligging (verrichting) Partial breech extraction (procedure) extracción de nalgas parcial (procedimiento)
416055001 2.16.840.1.113883.6.96 Total breech extraction (procedure) stuitextractie van foetus in volkomen stuitligging (verrichting) Total breech extraction (procedure) extracción de nalgas total (procedimiento)
302383004 2.16.840.1.113883.6.96 Forceps delivery (procedure) kunstverlossing met forceps (verrichting) Forceps delivery (procedure) parto con fórceps (procedimiento)
61586001 2.16.840.1.113883.6.96 Delivery by vacuum extraction (procedure) kunstverlossing met vacuümextractie (verrichting) Delivery by vacuum extraction (procedure) parto por extracción con ventosa (procedimiento)
699999008 2.16.840.1.113883.6.96 Obstetrical version with extraction (procedure) obstetrische versie met extractie (verrichting) Obstetrical version with extraction (procedure) versión obstétrica con extracción (procedimiento)
359940006 2.16.840.1.113883.6.96 Partial breech extraction (procedure) extractie van foetus in half volkomen stuitligging (verrichting) Partial breech extraction (procedure) extracción de nalgas parcial (procedimiento)
416055001 2.16.840.1.113883.6.96 Total breech extraction (procedure) stuitextractie van foetus in volkomen stuitligging (verrichting) Total breech extraction (procedure) extracción de nalgas total (procedimiento)
3311000146109 2.16.840.1.113883.6.96 Assisted delivery of fetus (procedure) geassisteerde vaginale verlossing (verrichting)
9274-2 2.16.840.1.113883.6.1 Apgarscore na 5 min.
8339-4 2.16.840.1.113883.6.1 Geboortegewicht