Gebz:V3.2 dataset geboortezorg

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Addendum Dataset Geboortezorg 3.2

dataset_geboortezorg_32

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept Card Profile Mapping Search URL
Container.png 10867 Documentgegevens .. DocumentReference
II.png 10868    Identificatie .. DocumentReference.masterIdentifier
TS.png 10869    DocumentDatum .. DocumentReference.indexed
II.png 10870    SetIdentificatie .. DocumentManifest.masterIdentifier
INT.png 10871    Versienummer .. DocumentReference.meta.version
ST.png 10872    SoftwareNaam ..
Container.png 10873    Verificatie zorgverlener ..
BL.png 10874       Geverifieerd door zorgverlener? ..
TS.png 10875       VerificatieDatum ..
Container.png 1313 Administratief ..
Container.png 1290    Betaler .. zib-Payer Coverage
 • GET [base]/Coverage
Container.png 1291       BetalerPersoon .. zib-Payer Coverage.payor
 • GET [base]/Coverage?_include=Coverage:payor:Patient
ST.png 1292          BetalerNaam .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.name
Container.png 1293          Bankgegevens .. zib-Payer Coverage.payor:extension:bankInformation
 • GET [base]/Coverage
ST.png 1294             BankNaam .. zib-Payer Coverage.payor:extension:bankInformation.extension:BankName
ST.png 1295             Bankcode .. zib-Payer Coverage.payor:extension:bankInformation.extension:AccountNumber
ST.png 1296             Rekeningnummer .. zib-Payer Coverage.payor:extension:bankInformation.extension:Bankcode
Container.png 1297       Verzekeraar .. zib-Payer Coverage
 • GET [base]/Coverage
Container.png 1298          Verzekering .. zib-Payer Coverage.payor
 • GET [base]/Coverage?_include=Coverage:payor:Organization
TS.png 1299             BeginDatumTijd .. zib-Payer Coverage.period.start
TS.png 1300             EindDatumTijd .. zib-Payer Coverage.period.end
CD.png 1301             Verzekeringssoort .. zib-Payer Coverage.type
II.png 1302          IdentificatieNummer .. nl-core-organization Organization.identifier
ST.png 1303          OrganisatieNaam .. nl-core-organization Organization.name
ST.png 1304          VerzekerdeNummer .. zib-Payer Coverage.subscriberId
Container.png 3279       Adresgegevens .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.address
 • GET [base]/Coverage?_include=Coverage:payor:Patient
ST.png 3280          Straat .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.address.line:line.streetName
ST.png 3281          Huisnummer .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.address.line:houseNumber
ST.png 3282          Huisnummerletter .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.address.line:extension:buildingNumbersuffix
ST.png 3283          Huisnummertoevoeging .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.address.line:extension:buildingNumbersuffix
CD.png 3284          AanduidingBijNummer .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.address.line.extension:additionalLocator
ST.png 3285          Postcode .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.address.line.postalCode
ST.png 3286          Woonplaats .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.address.line.city
ST.png 3287          Gemeente .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.address.line.district
CD.png 3288          Land .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPersonaddress.country
ST.png 3289          AdditioneleInformatie .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.address.line.extension:unitID
CD.png 3290          AdresSoort .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.address.type/.use (via conceptmap)
Container.png 3291       Contactgegevens .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.telecom
 • GET [base]/Coverage?_include=Coverage:payor:Patient
Container.png 3292          Telefoonnummers .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.telecom
 • GET [base]/Coverage?_include=Coverage:payor:Patient
ST.png 3293             Telefoonnummer .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.telecom.value
CD.png 3294             TelecomType .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.telecom:extension:TelecomType
CD.png 3295             NummerSoort .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.telecom.use
Container.png 3296          EmailAdressen .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.telecom.value
 • GET [base]/Coverage?_include=Coverage:payor:Patient
ST.png 3297             EmailAdres .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.telecom.value
CD.png 3298             EmailSoort .. nl-core-patient/nl-core-relatedperson Patient/RelatedPerson.telecom.use
Container.png 750    Contact .. bc-Encounter Encounter
 • GET [base]/Encounter
CD.png 751       ContactType .. bc-Encounter Encounter.class
CD.png 3690       ContactSoort .. bc-Encounter Encounter.type
Container.png 752       ContactMet .. bc-Encounter Encounter.participant.individual
 • GET [base]/Encounter?_include=Encounter:participant:Practitioner
Container.png 1868          Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner.participant.individual
 • GET [base]/Encounter?_include=Encounter:participant:Practitioner
Container.png 754       Locatie .. bc-Encounter Encounter.serviceProvider
 • GET [base]/Encounter?_include=Encounter:service-provider:Organization
Container.png 1881          Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
 • GET [base]/Organization
TS.png 756       BeginDatumTijd .. bc-Encounter Encounter.period.start
TS.png 757       EindDatumTijd .. bc-Encounter Encounter.period.start
Container.png 758       RedenContact .. bc-Encounter Encounter.diagnosis
 • GET [base]/Encounter?_include=Encounter:diagnosis:Condition
Container.png 759          Probleem .. zib-Problem Condition
 • GET [base]/Encounter?_include=Encounter:diagnosis:Condition
Container.png 1984             Vrouw/ moeder .. zib-Problem Condition.subject
Container.png 3828                Probleem (Algemene anamnese) .. zib-Problem Condition
Container.png 3831                Probleem (Psychiatrie) .. zib-Problem Condition
Container.png 3829                Probleem (Sociale problemen) .. zib-Problem Condition
Container.png 3832                Probleem (Misbruik/ Geweld) .. zib-Problem Condition
Container.png 3830                Probleem (Zwangerschap) .. bc-DisorderOfPregnancy Condition
Container.png 1928                Probleem (Maternaal) .. bc-DisorderPostPartum Condition
Container.png 3833                Probleem (Postpartum complicatie) .. bc-DisorderPostPartum Condition
Container.png 1985             Kind .. bc-DisorderOfChild Condition.subject
Container.png 1981                Probleem (Kindspecifieke maternale problemen) .. bc-DisorderOfChild Condition.code
Container.png 1983                Probleem (ProblematiekKind) .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 8781                Probleem (Geboortetrauma) .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 8782                Probleem (Congenitale aandoeningen) .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 8783                Probleem_Huid .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 8784                Probleem_Hoofd/Hals .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 8785                Probleem_Thorax .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 8786                Probleem_Abdomen .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 8787                Probleem_Rug .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 8788                Probleem_Extremiteiten .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 8789                Probleem_Genitalia .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 8790                Probleem_Neurologie .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 10682                Probleem (OpnameIndicatie_LNR) .. bc-DisorderOfChild Condition
CD.png 10683                   ProbleemAnatomischeLocatie .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite
CD.png 10684                   ProbleemLateraliteit .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite.extension:Laterality
CD.png 10685                   ProbleemType .. bc-DisorderOfChild Condition.category
CD.png 10686                   ProbleemNaam .. bc-DisorderOfChild Condition.code
TS.png 10687                   ProbleemBeginDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.onsetDateTime
TS.png 10688                   ProbleemEindDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.abatementDateTime
CD.png 10689                   ProbleemStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.clinicalStatus
CD.png 10690                   VerificatieStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.verificationStatus
ST.png 10691                   Toelichting .. bc-DisorderOfChild Condition.note
Container.png 769          Verrichting .. nl-core-procedure Procedure
Container.png 1986             Vrouw/ moeder .. nl-core-procedure Procedure.subject
Container.png 3834                Verrichting (Algemene anamnese) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 3835                Verrichting (Zwangerschap) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 1970                Verrichting (Maternaal) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 3836                Verrichting (Onderzoek) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 3837                Verrichting (Postpartum complicatie) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 1987             Kind .. bc-Birth Procedure.subject
Container.png 1982                Verrichting (Kindspecifieke maternale verrichtingen) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 8791                Verrichting (Ondersteuning opvang) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 8792                Chirurgische ingrepen (Verrichting) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 8793                Verrichting (Problematiek kind) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
ST.png 763          AfwijkendeUitslag .. bc-Encounter Encounter.reason.text
ST.png 8780          Toelichting reden contact .. bc-Encounter Encounter.reason.text
CD.png 764       Herkomst .. bc-Encounter Encounter.hospitalization.admitSource
CD.png 765       Bestemming .. bc-Encounter Encounter.hospitalization.dischargeDisposition
Container.png 947    Contactpersoon .. nl-core-relatedperson Relatedperson
 • GET [base]/RelatedPerson?patient=[id]
Container.png 3299       Naamgegevens .. nl-core-relatedperson Relatedperson.name
 • GET [base]/RelatedPerson?patient=[id]
ST.png 3300          Voornamen .. nl-core-relatedperson Relatedperson.name.given
ST.png 3301          Initialen .. nl-core-relatedperson Relatedperson.name.given
ST.png 3302          Roepnaam .. nl-core-relatedperson Relatedperson.name.given
CD.png 3303          Naamgebruik .. nl-core-relatedperson Relatedperson.name.use
Container.png 3304          Geslachtsnaam .. nl-core-relatedperson Relatedperson.name.family:humannameOwnName
 • GET [base]/RelatedPerson?patient=[id]
ST.png 3305             Voorvoegsels .. nl-core-relatedperson Relatedperson.name.family:humannameOwnPrefix
ST.png 3306             Achternaam .. nl-core-relatedperson Relatedperson.name.family:humannameOwnName
Container.png 3307          GeslachtsnaamPartner .. nl-core-relatedperson Relatedperson.name.family:humannamePartnerName
 • GET [base]/RelatedPerson?patient=[id]
ST.png 3308             VoorvoegselsPartner .. nl-core-relatedperson Relatedperson.name.family:humannamePartnerPrefix
ST.png 3309             AchternaamPartner .. nl-core-relatedperson Relatedperson.name.family:humannamePartnerName
Container.png 3310       Contactgegevens .. nl-core-relatedperson Relatedperson.telecom
 • GET [base]/RelatedPerson?patient=[id]
Container.png 3311          Telefoonnummers .. nl-core-relatedperson Relatedperson.telecom
 • GET [base]/RelatedPerson?patient=[id]
ST.png 3312             Telefoonnummer .. nl-core-relatedperson Relatedperson.telecom.value
CD.png 3313             TelecomType .. nl-core-relatedperson Relatedperson.telecom:extension:TelecomType
CD.png 3314             NummerSoort .. nl-core-relatedperson Relatedperson.telecom.use
Container.png 3315          EmailAdressen .. nl-core-relatedperson Relatedperson.telecom.value
 • GET [base]/RelatedPerson?patient=[id]
ST.png 3316             EmailAdres .. nl-core-relatedperson Relatedperson.telecom.value
CD.png 3317             EmailSoort .. nl-core-relatedperson Relatedperson.telecom.use
Container.png 3318       Adresgegevens .. nl-core-relatedperson Relatedperson.address
 • GET [base]/RelatedPerson?patient=[id]
ST.png 3319          Straat .. nl-core-relatedperson Relatedperson.address.line:line.streetName
ST.png 3320          Huisnummer .. nl-core-relatedperson Relatedperson.address.line:houseNumber
ST.png 3321          Huisnummerletter .. nl-core-relatedperson Relatedperson.address.line:extension:buildingNumbersuffix
ST.png 3322          Huisnummertoevoeging .. nl-core-relatedperson Relatedperson.address.line:extension:buildingNumbersuffix
CD.png 3323          AanduidingBijNummer .. nl-core-relatedperson Relatedperson.address.line.extension:additionalLocator
ST.png 3324          Postcode .. nl-core-relatedperson Relatedperson.address.line.postalCode
ST.png 3325          Woonplaats .. nl-core-relatedperson Relatedperson.address.line.city
ST.png 3326          Gemeente .. nl-core-relatedperson Relatedperson.address.line.district
CD.png 3327          Land .. nl-core-relatedperson Relatedpersonaddress.country
ST.png 3328          AdditioneleInformatie .. nl-core-relatedperson Relatedperson.address.line.extension
CD.png 3329          AdresSoort .. nl-core-relatedperson Relatedperson.address.type/.use (via conceptmap)
CD.png 954       Rol .. nl-core-relatedperson Relatedperson:role
CD.png 955       Relatie .. nl-core-relatedperson Relatedperson.relationship
Container.png 675    Patient .. nl-core-patient Patient*
 • GET [base]/Patient/[patientid]
 • GET [base]/Patient?_id=[patientid or childid]
Container.png 3197       Naamgegevens .. nl-core-patient Patient.name
ST.png 3198          Voornamen .. nl-core-patient Patient.name.given
ST.png 3199          Initialen .. nl-core-patient Patient.name.given
ST.png 3200          Roepnaam .. nl-core-patient Patient.name.given
CD.png 3201          Naamgebruik .. nl-core-patient Patient.name.use
Container.png 3202          Geslachtsnaam .. nl-core-patient Patient.name.family:humannameOwnName
ST.png 3203             Voorvoegsels .. nl-core-patient Patient.name.family:humannameOwnPrefix
ST.png 3204             Achternaam .. nl-core-patient Patient.name.family:humannameOwnName
Container.png 3205          GeslachtsnaamPartner .. nl-core-patient Patient.name.family:humannamePartnerName
ST.png 3206             VoorvoegselsPartner .. nl-core-patient Patient.name.family:humannamePartnerPrefix
ST.png 3207             AchternaamPartner .. nl-core-patient Patient.name.family:humannamePartnerName
Container.png 3208       Adresgegevens .. nl-core-patient Patient.address
ST.png 3209          Straat .. nl-core-patient Patient.address.line.streetName
ST.png 3210          Huisnummer .. nl-core-patient Patient.address.line.houseNumber
ST.png 3211          Huisnummerletter .. nl-core-patient Patient.address.line.buildingNumbersuffix
ST.png 3212          Huisnummertoevoeging .. nl-core-patient Patient.address.line.additionalLocator
CD.png 3213          AanduidingBijNummer .. nl-core-patient Patient.address.line.additionalLocator
ST.png 3214          Postcode .. nl-core-patient Patient.address.postalCode
ST.png 3215          Woonplaats .. nl-core-patient Patient.address.city
ST.png 3216          Gemeente .. nl-core-patient Patient.address.district
CD.png 3217          Land .. nl-core-patient Patient.address.country
ST.png 3218          AdditioneleInformatie .. nl-core-patient Patient.address
CD.png 3219          AdresSoort .. nl-core-patient Patient.address.use
Container.png 3220       Contactgegevens .. nl-core-patient Patient.telecom
Container.png 3221          Telefoonnummers .. nl-core-patient Patient.telecom.value
ST.png 3222             Telefoonnummer .. nl-core-patient Patient.telecom.value
CD.png 3223             TelecomType .. nl-core-patient Patient.telecom:extension:TelecomType
CD.png 3224             NummerSoort .. nl-core-patient Patient.telecom.use
Container.png 3225          EmailAdressen .. nl-core-patient Patient.telecom.value
ST.png 3226             EmailAdres .. nl-core-patient Patient.telecom.value
CD.png 3227             EmailSoort .. nl-core-patient Patient.telecom.use
II.png 682       Identificatienummer .. nl-core-patient Patient.identifier
BL.png 9861       GeborenIndicator .. bc-child Patient.extension.born
TS.png 683       Geboortedatum .. nl-core-patient Patient.birthDate
CD.png 684       Geslacht (administratief) .. nl-core-patient Patient.gender
CD.png 10776       Geslacht (identiteit) .. bc-woman Patient.extension:genderIdentity
BL.png 685       MeerlingIndicator .. nl-core-patient Patient.multipleBirthBoolean
ANY.png 3358       Rangnummer .. nl-core-patient Patient.multipleInteger
BL.png 686       OverlijdensIndicator .. nl-core-patient Patient.deceasedBoolean
TS.png 687       DatumOverlijden .. nl-core-patient Patient.deceasedDateTime
Container.png 7858    JuridischeSituatie .. bc-LegalSituation-LegalStatus Condition
CD.png 7859       JuridischeStatus .. bc-LegalSituation-LegalStatus Condition
CD.png 7860       Vertegenwoordiging .. bc-LegalSituation-Representation Condition
TS.png 7861       DatumAanvang .. bc-LegalSituation-Representation&scope=nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg@1.0.0 bc-LegalSituation-LegalStatus bc-LegalSituation-Representation Condition.onsetDateTime
TS.png 7862       DatumEinde .. bc-LegalSituation-Representation&scope=nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg@1.0.0 bc-LegalSituation-LegalStatus bc-LegalSituation-Representation Condistion.abatementDateTime
Container.png 956    Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
 • GET [base]/EpisodeOfCare?_id=[id for pregnancy episode]&_include=EpisodeOfCare:organization
II.png 957       ZorgaanbiederIdentificatienummer .. nl-core-organization Organization.identifier
ST.png 958       OrganisatieNaam .. nl-core-organization Organization.name
ST.png 959       OrganisatieLocatie .. nl-core-organization Organization?
CD.png 960       AfdelingSpecialisme .. nl-core-organization Organization.type:departmentSpecialty
Container.png 3228       Contactgegevens .. nl-core-organization Organization.telecom
 • GET [base]/Organization
Container.png 3229          Telefoonnummers .. nl-core-organization Organization.telecom.value
 • GET [base]/Organization
ST.png 3230             Telefoonnummer .. nl-core-organization Organization.telecom.value
CD.png 3231             TelecomType .. nl-core-organization Organization.telecom:extension:TelecomType
CD.png 3232             NummerSoort .. nl-core-organization Organization.telecom.use
Container.png 3233          EmailAdressen .. nl-core-organization Organization.telecom
 • GET [base]/Organization
ST.png 3234             EmailAdres .. nl-core-organization Organization.telecom.value
CD.png 3235             EmailSoort .. nl-core-organization Organization.telecom.use
Container.png 3236       Adresgegevens .. nl-core-organization Organization.address
ST.png 3237          Straat .. nl-core-organization Organization.address.line.streetName
ST.png 3238          Huisnummer .. nl-core-organization Organization.address.line.houseNumber
ST.png 3239          Huisnummerletter .. nl-core-organization Organization.address.line:extension:buildingNumbersuffix
ST.png 3240          Huisnummertoevoeging .. nl-core-organization Organization.address.line:extension:buildingNumbersuffix
CD.png 3241          AanduidingBijNummer .. nl-core-organization Organization.address.line:extension:additionalLocator
ST.png 3242          Postcode .. nl-core-organization Organization.address.postalCode
ST.png 3243          Woonplaats .. nl-core-organization Organization.address.city
ST.png 3244          Gemeente .. nl-core-organization Organization.address.district
CD.png 3245          Land .. nl-core-organization Organization.address.country
ST.png 3246          AdditioneleInformatie .. nl-core-organization Organization.address.line.extension
CD.png 3247          AdresSoort .. nl-core-organization Organization.address.use/.type (via conceptMap)
CD.png 965       OrganisatieType .. nl-core-organization Organization.type
Container.png 978    Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
 • GET [base]/EpisodeOfCare?_id=[id for pregnancy episode]&_include=EpisodeOfCare:care-manager
II.png 979       ZorgverlenerIdentificatienummer .. nl-core-practitioner Practitioner.identifier
Container.png 3248       Naamgegevens .. nl-core-practitioner Practitioner.name
ST.png 3249          Voornamen .. nl-core-practitioner Practitioner.name.given
ST.png 3250          Initialen .. nl-core-practitioner Practitioner.name.given
ST.png 3251          Roepnaam .. nl-core-practitioner Practitioner.name.given
CD.png 3252          Naamgebruik .. nl-core-practitioner Practitioner.name:extension:humannameAssemblyOrder
Container.png 3253          Geslachtsnaam .. nl-core-practitioner Practitioner.name.family:extension:humannameOwnName
ST.png 3254             Voorvoegsels .. nl-core-practitioner Practitioner.name.family:extension:humannameOwnPrefix
ST.png 3255             Achternaam .. nl-core-practitioner Practitioner.name.family:extension:humanNameOwnName
Container.png 3256          GeslachtsnaamPartner .. nl-core-practitioner Practitioner.name.family:extension:humannamePartnerName
ST.png 3257             VoorvoegselsPartner .. nl-core-practitioner Practitioner.name.family:extension:humannamePartnerPrefix
ST.png 3258             AchternaamPartner .. nl-core-practitioner Practitioner.name.family:extension:humannamePartnerName
CD.png 2219       Specialisme .. nl-core-practitionerrole PractitionerRole.specialty
Container.png 3259       Adresgegevens .. nl-core-practitioner Practitioner.addresss
 • GET [base]/Practitioner
ST.png 3260          Straat .. nl-core-practitioner Practitioner.address.line.streetName
ST.png 3261          Huisnummer .. nl-core-practitioner Practitioner.address.line.houseNumber
ST.png 3262          Huisnummerletter .. nl-core-practitioner Practitioner.address.line:extension:buildingNumbersuffix
ST.png 3263          Huisnummertoevoeging .. nl-core-practitioner Practitioner.address.line:extension:buildingNumbersuffix
CD.png 3264          AanduidingBijNummer .. nl-core-practitioner Practitioner.address.line:extension:additionalLocator
ST.png 3265          Postcode .. nl-core-practitioner Practitioner.address.postalCode
ST.png 3266          Woonplaats .. nl-core-practitioner Practitioner.address.city
ST.png 3267          Gemeente .. nl-core-practitioner Practitioner.address.district
CD.png 3268          Land .. nl-core-practitioner Practitioner.address.country
ST.png 3269          AdditioneleInformatie .. nl-core-practitioner Practitioner.address.line.extension
CD.png 3270          AdresSoort .. nl-core-practitioner Practitioner.address.use/.type (via conceptMap)
Container.png 3271       Contactgegevens .. nl-core-practitioner Practitioner.telecom
Container.png 3272          Telefoonnummers .. nl-core-practitioner Practitioner.telecom.value
ST.png 3273             Telefoonnummer .. nl-core-practitioner Practitioner.telecom.value
CD.png 3274             TelecomType .. nl-core-practitioner Practitioner.telecom:extension:TelecomType
CD.png 3275             NummerSoort .. nl-core-practitioner Practitioner.telecom.use
Container.png 3276          EmailAdressen .. nl-core-practitioner Practitioner.telecom.value
 • GET [base]/Practitioner
ST.png 3277             EmailAdres .. nl-core-practitioner Practitioner.telecom.value
CD.png 3278             EmailSoort .. nl-core-practitioner Practitioner.telecom.use
Container.png 1678       Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
CD.png 989       ZorgverlenersRol .. nl-core-practitionerrole PractitionerRole
Container.png 1314 Zorgverlening ..
Container.png 3841    ZorgAfspraak .. bc-CarePlan CarePlan
TS.png 3842       BeginDatum .. bc-CarePlan CarePlan.period.start
TS.png 3843       EindDatum .. bc-CarePlan CarePlan.period.end
Container.png 3844       AfspraakPartijen .. bc-CarePlan CarePlan.author
Container.png 3845          Patiënt .. bc-CarePlan CarePlan.author
Container.png 3865             Patient .. bc-CarePlan CarePlan.author
Container.png 3847          Contactpersoon .. bc-CarePlan CarePlan.author
Container.png 3866             Contactpersoon .. bc-CarePlan CarePlan.author
Container.png 3849          Zorgverlener .. bc-CarePlan CarePlan.author
Container.png 3867             Zorgverlener .. bc-CarePlan CarePlan.author
Container.png 3851       Uitvoerder .. bc-CarePlan CarePlan.careTeam
Container.png 3852          Patient .. bc-CarePlan-InvolvedParties CareTeam.participant.member
Container.png 3868             Patient .. bc-CarePlan-InvolvedParties CareTeam.participant.member
Container.png 3854          Contactpersoon .. bc-CarePlan-InvolvedParties CareTeam.participant.member
Container.png 3869             Contactpersoon .. bc-CarePlan-InvolvedParties CareTeam.participant.member
Container.png 3856          Zorgverlener .. bc-CarePlan-InvolvedParties CareTeam.participant.member
Container.png 3870             Zorgverlener .. bc-CarePlan-InvolvedParties CareTeam.participant.member
Container.png 3858       Coordinator .. bc-CarePlan-InvolvedParties CareTeam.participant.role
Container.png 3864          Zorgverlener .. bc-CarePlan-InvolvedParties CareTeam.participant.member
ST.png 3860       Activiteit .. bc-CarePlan CarePlan.activity.detail.code.text
ST.png 3861       Toelichting .. bc-CarePlan CarePlan.activity.detail.description
Container.png 3862       Probleem zorgafspraak .. bc-CarePlan CarePlan.addresses
Container.png 8833          Probleem .. zib-Problem Condition
CD.png 8834             ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 8835             ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite:Laterality
CD.png 8836             ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 8837             ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 8838             ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 8839             ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 8840             ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus:ProblemStatusCodelist
CD.png 8841             VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus:VerificatieStatusCodelijst
ST.png 8842             Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 2623    Conclusie professioneel onderzoek .. bc-ClinicalImpression ClinicalImpression
TS.png 2624       ConclusieDatumTijd .. bc-ClinicalImpression ClinicalImpression.effectiveDateTime
Container.png 2627       Zorgverlener .. bc-ClinicalImpression ClinicalImpression.assessor
Container.png 3634       Verrichting (Onderzoek) .. bc-ClinicalImpression ClinicalImpression.investigation.item.extension:procedure
ST.png 2628       InterpretatieUitgevoerd onderzoek .. bc-ClinicalImpression ClinicalImpression.summary
CD.png 2630       Conclusie .. bc-ClinicalImpression ClinicalImpression.finding.itemCodeableConcept
CD.png 4302       Beleid .. bc-ClinicalImpression ClinicalImpression.extension:management
ST.png 2625       Toelichting .. bc-ClinicalImpression ClinicalImpression.note
Container.png 1350    Informed Consent .. Consent
II.png 1351       ConsentIdentificatie .. Consent.identifier
TS.png 1352       ConsentDatum/Tijd .. Consent.dateTime
CD.png 1353       ConsentScope .. Consent.category
CD.png 1354       ConsentStatus .. Consent.status
CD.png 1355       ConsentCategorie .. Consent.category
blob 1356       ConsentDocument .. Consent.extension:document/Binary
Container.png 1357       Consentgever .. Consent.consentingParty
Container.png 1358          Patient .. Consent.actor.reference
Container.png 1359          Contactpersoon .. Consent.consentingParty
Container.png 1360       Verificatie .. Consent:extension:verification
BL.png 1361          Geverifieerd .. Consent:extension:verification:extension:verified
CD.png 1362          GeverifieerdBij .. Consent:extension:verification:extension:verifiedWith
TS.png 1363          VerificatieDatum .. Consent:extension:verification:extension:verificationDate
Container.png 1364       Zorgverlener .. ntb
Container.png 3359    Patientbespreking .. bc-TeamCareConference Encounter
ST.png 3360       PatientbesprekingLabel .. bc-TeamCareConference Encounter.type
TS.png 3361       PatientbesprekingDatumTijd .. bc-TeamCareConference Encounter.period.start
Container.png 3362       Deelnemer .. bc-TeamCareConference Encounter.participant.individual
CD.png 3363          RolDeelnemer .. bc-TeamCareConference Encounter.participant.type
Container.png 1345          Zorgverlener .. bc-TeamCareConference Encounter.participant.individual
Container.png 1990          Contactpersoon .. bc-TeamCareConference Encounter.participant.individual
Container.png 1989          Patient .. bc-TeamCareConference Encounter.subject
Container.png 3370       Beleid .. bc-TeamCareConference Encounter.extension:management
Container.png 3371          VoorgesteldeBehandeling .. bc-TeamCareConference Encounter.extension:management.extension:treatment
Container.png 2685             Verrichting .. nl-core-procedure Procedure
CD.png 3373          IntentieBehandeling .. bc-TeamCareConference Encounter.extension:management.extension:treatmentIntention
Container.png 3374       Aandoening .. bc-TeamCareConference Encounter.diagnosis
Container.png 8843          Probleem .. zib-Problem Condition
CD.png 8844             ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 8845             ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite:Laterality
CD.png 8846             ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 8847             ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 8848             ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 8849             ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 8850             ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus:ProblemStatusCodelist
CD.png 8851             VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus:VerificatieStatusCodelijst
ST.png 8852             Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 3669    Vaccinatie .. zib-Vaccination Immunization
CD.png 3670       ProductCode .. zib-Vaccination Immunization.vaccineCode
PQ.png 3671       Dosis .. zib-Vaccination Immunization.doseQuantity
TS.png 3672       VaccinatieDatum .. zib-Vaccination Immunization.date
TS.png 3673       GewensteDatumHervaccinatie .. zib-VaccinationRecommendation ImmunizationRecommendation.recommendation.date
Container.png 3674       Toediener .. zib-Vaccination Immunization.practitioner
Container.png 3883          Zorgverlener .. zib-Vaccination Immunization.practitioner.actor
ST.png 3676       Toelichting .. zib-Vaccination Immunization.note.text
Container.png 3399    ZorgEpisode .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare
 • GET [base]/EpisodeOfCare?type=http://snomed/info/sct |364320009&patient=[patientid]&status=[active/inactive]{&_include=EpisodeOfCare:organization&_include=EpisodeOfCare:care-manager}
 • GET [base]/EpisodeOfCare?_id=[id for pregnancy episode]
II.png 3338       Identificatie zorgepisode .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.identifier
TS.png 3400       BeginDatum .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.period.start
TS.png 3401       EindDatum .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.period.end
Container.png 3402       FocusZorgEpisode .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.diagnosis.condition
 • GET [base]/EpisodeofCare/[id for pregnancy episode]
Container.png 8823          Probleem .. zib-Problem Condition
CD.png 8824             ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 8825             ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite:Laterality
CD.png 8826             ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 8827             ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 8828             ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 8829             ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 8830             ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus:ProblemStatusCodelist
CD.png 8831             VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus:VerificatieStatusCodelijst
ST.png 8832             Toelichting .. zib-Problem Condition.note
ST.png 3404       ZorgEpisodeNaam .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.extension:title
Container.png 8822       ZorgEpisodeVerantwoordelijke .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.careManager
Container.png 2163          Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
 • GET [base]/Practitioner
CD.png 2164       StatusZorgepisode .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.status
ST.png 3405       Toelichting .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.extension:comment
Container.png 3388    ZorgTeam .. bc-CareTeam CareTeam
 • GET [base]/CareTeam?context=[id for pregnancy episode]
ST.png 3389       ZorgTeamNaam .. bc-CareTeam CareTeam.name
Container.png 3390       Probleem zorgteam .. bc-CareTeam CareTeam.reasonReference
 • GET [base]/CareTeam?context=[id for pregnancy episode]
Container.png 8853          Probleem .. zib-Problem Condition
CD.png 8854             ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 8855             ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite:Laterality
CD.png 8856             ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 8857             ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 8858             ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 8859             ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 8860             ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus:ProblemStatusCodelist
CD.png 8861             VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus:VerificatieStatusCodelijst
ST.png 8862             Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 3392       ZorgTeamLid .. bc-CareTeam CareTeam.participant.member
Container.png 2128          Contactpersoon .. bc-CareTeam CareTeam.participant.member
 • GET [base]/CareTeam?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]?_include=CareTeam:participant:RelatedPerson
Container.png 1320          Patient .. bc-CareTeam CareTeam.subject
 • GET [base]/CareTeam?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]?_include=CareTeam:subject:Patient
Container.png 1331          Zorgverlener .. bc-CareTeam CareTeam.participant.member
 • GET [base]/CareTeam?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]?_include=CareTeam:participant:Practitioner
Container.png 1337          TijdsInterval .. bc-CareTeam CareTeam.participant.period
 • GET [base]/CareTeam?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]
Container.png 8794    IndividueelZorgplan .. bc-IndividualCarePlan CarePlan
TS.png 8799       BeginDatum .. bc-IndividualCarePlan CarePlan.period.start
TS.png 8800       EindDatum .. bc-IndividualCarePlan CarePlan.period.end
Container.png 8801       Casemanager .. bc-IndividualCarePlan CarePlan.extension:caseManager
Container.png 8802          Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 8803       Betrokkenen .. bc-IndividualCarePlan CarePlan.careTeam
Container.png 8804          ZorgTeam .. bc-IndividualCarePlan CareTeam
Container.png 8810       Behandeldoel .. bc-IndividualCarePlan CarePlan.activity.detail.goal
ST.png 8811          GewenstZorgresultaat .. bc-IndividualCarePlan-Goal Goal.description
TS.png 8812          VaststellingsDatum .. bc-IndividualCarePlan-Goal Goal.statusDate
TS.png 8813          StreefDatum .. bc-IndividualCarePlan-Goal Goal.target.dueDate
TS.png 8814          AfsluitDatum .. bc-IndividualCarePlan-Goal Goal.extension:endDate
Container.png 8816       ZorgAfspraak .. bc-IndividualCarePlan-Goal Goal.extension:carePlan
Container.png 8874       Relatie met ZorgEpisode .. bc-IndividualCarePlan-Goal CarePlan.context
II.png 8873          Identificatie zorgepisode .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.identifier
Container.png 8877    Verwijsgegevens .. bc-ReferralRequest ReferralRequest
TS.png 8878       Datum verwijzing .. bc-ReferralRequest ReferralRequest.authoredOn
CD.png 10487       ContactSoort .. bc-ReferralRequest ReferralRequest.extension:contactType
Container.png 8879       Verwijzing van/ afkomstig van .. bc-ReferralRequest ReferralRequest.requester
Container.png 9660          Zorgaanbieder .. bc-ReferralRequest ReferralRequest.requester.agent
Container.png 8881       Verwijzing naar .. bc-ReferralRequest ReferralRequest.recipient
Container.png 8882          Zorgaanbieder .. bc-ReferralRequest ReferralRequest.recipient
CD.png 9683          Type verwijzing .. bc-ReferralRequest ReferralRequest.type.coding:referralType
CD.png 10297       Type verwijzing .. bc-ReferralRequest ReferralRequest.type.coding:referralType
Container.png 8884       Reden van verwijzing .. bc-ReferralRequest ReferralRequest.reasonReference
Container.png 8885          Probleem acute overdracht .. zib-Problem Condition
CD.png 8886             ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 8887             ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite:Laterality
CD.png 8888             ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 8889             ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 8890             ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 8891             ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 8892             ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus:ProblemStatusCodelist
CD.png 8893             VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus:VerificatieStatusCodelijst
ST.png 8894             Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 9139          Probleem (Algemene anamnese) .. zib-Problem Condition
Container.png 9143          Verrichting (Algemene anamnese) .. bc-ObstetricProcedure Condition
Container.png 9140          Probleem (Zwangerschap) .. bc-DisorderOfPregnancy Condition
Container.png 9141          Probleem (Psychiatrie) .. zib-Problem Condition
Container.png 9142          Probleem (Maternaal) .. zib-Problem Condition
Container.png 9144          Inspectie perineum/ sfincter/ vrouwelijke geslachtsorganen (Observatie) .. bc-DisorderPostPartum Condition
Container.png 9661          Probleem (Postpartum complicatie) .. bc-DisorderPostPartum Condition
Container.png 9882          Probleem (Kindspecifieke maternale problemen) .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition
Container.png 9880          Verrichting (Zwangerschap) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 9881          Verrichting (Maternaal) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 9883          Verrichting (Kindspecifieke maternale verrichtingen) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 9884          Verrichting (Postpartum complicatie) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 9171       Hoeveelheid bloedverlies tot acute overdracht (Observatie) .. bc-ReferralRequest ReferralRequest.supportingInfo
TS.png 9172          ObservatieDatumTijd .. bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime
PQ.png 9174          HoeveelheidBloedverliesWaarde .. bc-DeliveryObservation Observation.valueQuantity
CD.png 9175          ObservatieMethode .. bc-DeliveryObservation Observation.method
ST.png 9180          Toelichting .. bc-DeliveryObservation Observation.note
ST.png 8883       Toelichting op verwijzing .. bc-ReferralRequest ReferralRequest.note
Container.png 674 Vrouw .. bc-Woman Patient
 • GET [base]/Patient/[patientid]
 • GET [base]/Patient?_id=[patientid]
Container.png 1713    Demografische gegevens .. bc-Woman Patient
Container.png 1434       Patient .. bc-Woman Patient
Container.png 10567       JuridischeSituatie .. bc-LegalSituation-LegalStatus/bc-LegalSituation-Representation Condition
Container.png 900       Partner .. nl-core-relatedperson RelatedPerson
 • GET [base]/RelatedPerson?patient=[patientid]
Container.png 990          Contactpersoon .. nl-core-relatedperson RelatedPerson
 • GET [base]/RelatedPerson?patient=[patientid]
TS.png 7773          Geboortedatum .. nl-core-relatedperson RelatedPerson.birthDate
 • GET [base]/RelatedPerson?patient=[patientid]
Container.png 915          Etniciteit .. nl-core-relatedperson Relatedperson.extension
CD.png 10802          Geslacht (identiteit) .. bc-Woman Patient.extension:genderIdentity
Container.png 1714       Gezinssituatie .. zib-FamilySituation Observation
Container.png 2690          BurgerlijkeStaatRC .. bc-Woman Patient.maritalStatus
 • GET [base]/Patient/[patientid]
 • GET [base]/Patient?identifier=[bsn]
CD.png 1717          Gezinssamenstelling .. zib-FamilySituation Observation.component:familyComposition.valueCodeableConcept
INT.png 1718          AantalKinderen .. zib-FamilySituation Observation.component:numberOfChildren.valueQuantity
INT.png 1719          AantalKinderenInwonend .. zib-FamilySituation Observation.component:numberOfChildrenLivingAtHome.valueQuantity
ST.png 1720          Zorgtaak .. zib-FamilySituation Observation.component:careResponsibility.valueString
Container.png 1721          Kind .. zib-FamilySituation Observation.component:child
TS.png 1722             Geboortedatum .. zib-FamilySituation Observation.component:child.valueDateTime
BL.png 1723             Inwonend .. zib-FamilySituation Observation.component:child.extension:livingAtHome
ST.png 1724          Toelichting .. zib-FamilySituation Observation.comment
Container.png 1725       Woonsituatie .. zib-LivingSituation Observation
ST.png 1726          Toelichting .. zib-LivingSituation Observation.comment
CD.png 1727          WoningType .. zib-LivingSituation Observation.valueCodeableConcept
Container.png 912       Etniciteit .. bc-Woman Patient.extension:ethnicity
CD.png 913          EtniciteitType .. bc-Woman Patient.extension:ethnicity
ST.png 914          Toelichting .. bc-Woman Patient.extension:ethnicity.coding.text
Container.png 690       NationaliteitRC .. bc-Woman Patient.extension:nationality
CD.png 691          Nationaliteit .. bc-Woman Patient.extension:nationality
Container.png 2910       Taalvaardigheid .. bc-Woman Patient.communication.extension:languageProficiency
Container.png 2581       Opleiding .. bc-Woman Patient.extension:education
CD.png 2582          Schooltype .. bc-Woman Patient.extension:education
ST.png 2583          Toelichting .. bc-Woman Patient.extension:education.coding.text
Container.png 692       ParticipatieInMaatschappij .. zib-ParticipationInSociety Observation
ST.png 693          SociaalNetwerk .. zib-ParticipationInSociety Observation.component:socialNetwork.valueString
ST.png 695          Arbeidssituatie .. zib-ParticipationInSociety Observation.component:workSituation.valueString
ST.png 696          Toelichting .. zib-ParticipationInSociety Observation.comment
Container.png 10401    BehandelAanwijzing .. bc-TreatmentDirective Consent
CD.png 10402       BehandelBesluit .. bc-TreatmentDirective Consent.extension:treatmentPermitted
CD.png 10403       Behandeling .. bc-TreatmentDirective Consent.extension:treatment
ST.png 10404       SpecificatieAnders .. bc-TreatmentDirective Consent.except.extension:restrictions
TS.png 10405       MeestRecenteBespreekdatum .. bc-TreatmentDirective Consent.extension:verificationDate
TS.png 10406       DatumBeeindigd .. bc-TreatmentDirective Consent.period.end
ST.png 10407       RedenBeeindigd .. bc-TreatmentDirective Consent.extension:endReason
Container.png 10408       Wilsverklaring .. bc-TreatmentDirective Consent.extension:additionalSource
Container.png 10432          Wilsverklaring .. zib-AdvanceDirective Consent
Container.png 10410       AfspraakPartij .. bc-TreatmentDirective Consent.consentingParty
Container.png 10411          Patient .. bc-TreatmentDirective Consent.consentingParty
Container.png 10418             Patient .. bc-Woman Patient
Container.png 10413          Vertegenwoordiger .. bc-TreatmentDirective Consent.consentingParty
Container.png 10419             Contactpersoon .. nl-core-relatedperson RelatedPerson
Container.png 10415          Zorgverlener .. bc-TreatmentDirective Consent.consentingParty
Container.png 10420             Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
ST.png 10417       Toelichting .. bc-TreatmentDirective Consent.extension:comment
Container.png 1673    Betrokken zorgverlener/ zorginstelling .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 1674       Huisarts .. bc-Woman Patient.generalPractitioner
Container.png 1675          Zorgverlener .. bc-Woman Patient.generalPractitioner
Container.png 1676       Apotheek .. bc-Woman Patient.extension:prefferedPharmacy
Container.png 1677          Zorgaanbieder .. bc-Woman Patient.extension:prefferedPharmacy
Container.png 1679       Specialist .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.team
Container.png 1681          Zorgverlener .. bc-CareTeam CareTeam.participant.member
Container.png 2691          Reden betrokkenheid .. bc-CareTeam CareTeam.reasonReference
Container.png 2692             Probleem (Algemene anamnese) .. zib-Problem Condition
Container.png 2731             Probleem (Zwangerschap) .. bc-DisorderOfPregnancy Condition
Container.png 3196             Probleem (Maternaal) .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition
Container.png 2696             Probleem (Pediatrische betrokkenheid) .. bc-DisorderOfChild Condition
CD.png 2697                ProbleemAnatomischeLocatie .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite
CD.png 2698                ProbleemLateraliteit .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 2699                ProbleemType .. bc-DisorderOfChild Condition.category
CD.png 2700                ProbleemNaam .. bc-DisorderOfChild Condition.code
TS.png 2701                ProbleemBeginDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.onsetDateTime
TS.png 2702                ProbleemEindDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.abatementDateTime
CD.png 2703                ProbleemStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.clinicalStatus
CD.png 2704                VerificatieStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.verificationStatus
ST.png 2705                Toelichting .. bc-DisorderOfChild Condition.note
Container.png 783    Anamnese .. List
Container.png 889       Algemene anamnese .. List
BL.png 1682          Onder behandeling (geweest)? .. Observation of onderdeel van List
Container.png 916          Probleem (Algemene anamnese) .. zib-Problem Condition
CD.png 917             ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodysite
CD.png 918             ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 919             ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 920             ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 921             ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 922             ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 923             ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus
CD.png 924             VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus
ST.png 925             Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 1080          Verrichting (Algemene anamnese) .. zib-Procedure Procedure
TS.png 1081             VerrichtingStartDatum .. zib-Procedure Procedure.performedPeriod.start
TS.png 1082             VerrichtingEindDatum .. zib-Procedure Procedure.performedPeriod.end
CD.png 1083             VerrichtingAnatomischeLocatie .. zib-Procedure Procedure.bodysite
CD.png 1084             VerrichtingLateraliteit .. zib-Procedure Procedure.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
Container.png 1085             Indicatie .. zib-Procedure Procedure.reasonReference
Container.png 1097                Probleem (Algemene anamnese) .. zib-Problem Condition
CD.png 1087             VerrichtingType .. zib-Procedure Procedure.code
TS.png 7891             Eicelextractiedatum .. bc-ProcedureObservation Observation.valueDateTime
BL.png 7892             Cryo embryo .. bc-ProcedureObservation Observation.valueBoolean
TS.png 7893             Embryotransferdatum .. bc-ProcedureObservation Observation.valueDateTime
CD.png 1088             VerrichtingMethode .. zib-Procedure Procedure.extension:procedureMethod
Container.png 1089             MedischHulpmiddel .. zib-Procedure Procedure.focalDevice.manipulated
Container.png 10389                MedischHulpmiddel .. zib-MedicalDeviceProduct Device
Container.png 1091             Locatie .. zib-Procedure Procedure.performer.actor
Container.png 10390                Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
Container.png 1093             Uitvoerder .. zib-Procedure Procedure.performer.actor
Container.png 10391                Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 1095             Aanvrager .. zib-Procedure/zib-ProcedureRequest Procedure.basedOn:request/requester.agent
Container.png 10392                Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
ST.png 1683          Toelichting algemene anamnese .. List.note
BL.png 10898          Gebruik LMWH? .. bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean
Container.png 1099       Psychische en/of Sociale problemen .. List
Container.png 1100          Probleem (Psychiatrie) .. zib-Problem Condition
CD.png 1103             ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 1104             ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 1105             ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 1106             ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 1107             ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus
CD.png 1108             VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus
ST.png 1109             Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 2590          Probleem (Sociale problemen) .. zib-Problem Condition
CD.png 2593             ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 2594             ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 2595             ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 2596             ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 2597             ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus
CD.png 2598             VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus
ST.png 2599             Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 2600          Probleem (Misbruik/ Geweld) .. zib-problem Condition
CD.png 2603             ProbleemType .. zib-problem Condition.category
CD.png 2604             ProbleemNaam .. zib-problem Condition.code
TS.png 2605             ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 2606             ProbleemEindDatum .. zib-problem Condition.abatementDateTime
CD.png 2607             ProbleemStatus .. zib-problem Condition.clinicalStatus
CD.png 2608             VerificatieStatus .. zib-problem Condition.verificationStatus
ST.png 2609             Toelichting .. zib-problem Condition.note
Container.png 3331          JuridischeSituatie .. bc-LegalSituation-LegalStatus Condition
CD.png 3332             JuridischeStatus .. bc-LegalSituation-LegalStatus Condition
CD.png 3333             Vertegenwoordiging .. bc-LegalSituation-Representation Condition
TS.png 3334             DatumAanvang .. bc-LegalSituation-Representation&scope=nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg@1.0.0 bc-LegalSituation-LegalStatus bc-LegalSituation-Representation Condition.onsetDateTime
TS.png 3335             DatumEinde .. bc-LegalSituation-Representation&scope=nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg@1.0.0 bc-LegalSituation-LegalStatus bc-LegalSituation-Representation Condistion.abatementDateTime
ST.png 2622          Toelichting psychosociale anamnese .. List.note
Container.png 1110       Relevante allergieën .. zib-AllergyIntolerance AllergyIntolerance
CD.png 1111          VeroorzakendeStof .. zib-AllergyIntolerance AllergyIntolerancecode
Container.png 1112       Familieanamnese .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory
TS.png 1113          Datum .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory.date
Container.png 1114          Familielid .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory.relationship
CD.png 1115             BiologischeRelatie .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory.relationship
ST.png 1116             Toelichting .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory.note
BL.png 1117             OverlijdensIndicator .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory.deceasedBoolean
INT.png 1118             LeeftijdBijOverlijden .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory.deceasedAge
Container.png 1119             Aandoening .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory.condition
Container.png 8863                Probleem .. zib-Problem Condition
CD.png 8864                   ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodysite
CD.png 8865                   ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 8866                   ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 8867                   ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 8868                   ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 8869                   ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 8870                   ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus
CD.png 8871                   VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus
ST.png 8872                   Toelichting .. zib-Problem Condition.note
BL.png 1122                IsDoodsoorzaak .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory.condition.outcome
Container.png 3407       Consanguïniteit (Observatie) .. bc-MaternalObservation Observation
TS.png 3500          ConsanguïniteitDatumTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectiveDateTime
BL.png 3499          ConsanguïniteitWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean
CD.png 3497          ObservatieMethode .. bc-MaternalObservation Observation.method
ST.png 3498          Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 1728    Metingen .. bc-MaternalObservation Observation
Container.png 1071       Bloeddruk .. zib-BloodPressure Observation.component.valueQuantity
Container.png 3357       Lichaamsgewicht .. zib-BodyWeight Observation.valueQuantity
Container.png 1672       Lichaamslengte .. zib-BodyHeight Observation.valueQuantity
Container.png 3427       Body Mass Index (BMI) (Meting) .. bc-MaternalObservation Observation
ANY.png 3429          BMIWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueQuantity
CD.png 3430          MeetMethode .. bc-MaternalObservation Observation.method
TS.png 3433          BMIDatumBeginTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectiveDateTime
TS.png 3434          BMIDatumEindTijd .. bc-MaternalObservation Observation.period.end
ST.png 3435          Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 1127    Bloedonderzoek .. zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation
Container.png 1139       LaboratoriumTest_Bloedgroep .. zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept
Container.png 1151       LaboratoriumTest_Rhesus D .. zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept
Container.png 1163       LaboratoriumTest_Rhesus c .. zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept
Container.png 4379 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap .. nvt
II.png 4380    Identificatie van de zwangerschap .. zib-Pregnancy Condition.identifier
Container.png 4381    Zwangerschap .. zib-Pregnancy Condition
Container.png 4384    Probleem (Zwangerschap) .. bc-DisorderOfPregnancy Condition
Container.png 4385    Eerdere bevalling .. bc-DeliveryProcedure Procedure
PQ.png 10695       Zwangerschapsduur .. zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation
Container.png 4386       Probleem (Maternaal) .. zib-Problem Condition
Container.png 4387       Verrichting (Maternaal) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 7863       Wijze Begin Baring (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
Container.png 4400       Type Partus (Observatie) .. bc-BirthObservation Observation
Container.png 4394       Werkelijke plaats baring (type locatie) (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
Container.png 4395       Ziekenhuis baring .. bc-DeliveryObservation Observation
Container.png 7866       Verrichting (Kindspecifieke maternale verrichtingen) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 10677       Inspectie perineum/ sfincter/ vrouwelijke geslachtsorganen (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
Container.png 4390       Hoeveelheid bloedverlies (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
Container.png 7865       Wijze Geboorte Placenta (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
Container.png 4396    Kind .. bc-Child Patient
Container.png 4397       Demografische gegevens .. bc-Child Patient
TS.png 10696          Geboortedatum .. bc-Child Patient.birthDate
CD.png 10697          Geslacht (administratief) .. bc-Child Patient.gender
Container.png 10698          Naamgegevens .. bc-Child Patient.name
ST.png 10699             Voornamen .. bc-Child Patient.name.given
ST.png 10700             Initialen .. bc-Child Patient.name.given
ST.png 10701             Roepnaam .. bc-Child Patient.name.given
CD.png 10702             Naamgebruik .. bc-Child Patient.name.extension:humannameAssemblyOrder
Container.png 10703             Geslachtsnaam .. bc-Child Patient.name.family.extension:humannamePartnerName
ST.png 10704                Voorvoegsels .. bc-Child Patient.name.family.extension:humannamePartnerPrefix
ST.png 10705                Achternaam .. bc-Child Patient.name.family.extension:humannameOwnName
Container.png 4399          Perinatale sterfte (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 8644          Kind in leven (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 8645             ObservatieDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
BL.png 8647             KindInLevenWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueString
CD.png 8648             ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 8653             Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.note
Container.png 4401       Lichamelijk onderzoek kind .. nvt
Container.png 4402          Geboortegewicht (Lichaamsgewicht) .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 4403          Bevindingen .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 4404             Algemene indruk .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 4405                ApgarScore1min .. zib-ApgarScore Observation
Container.png 10678                ApgarScore5min .. zib-ApgarScore Observation
Container.png 10679                ApgarScore10min .. zib-ApgarScore Observation
Container.png 4406       Problematiek kind .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 10680          Probleem (ProblematiekKind) .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 10681          Probleem (Geboortetrauma) .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 4408          Probleem (Congenitale aandoeningen) .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 10709       Opname, Ontslag, Overplaatsing .. nvt
Container.png 2902 Gezin .. Observation
Container.png 2911    Taalvaardigheid .. bc-Woman Patient.communication.extension:languageProficiency
BL.png 2913    SociaalNetwerk .. bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean
Container.png 2914    BeoordelingGezinssituatie (Observatie) .. bc-FamilySituationAssessment Observation.*
TS.png 2915       BeoordelingGezinssituatieDatumTijd .. bc-FamilySituationAssessment Observation.effectiveDateTime
ST.png 2917       InstabieleGezinssituatieWaarde .. bc-FamilySituationAssessment Observation.component.valueString
ST.png 2919       ZorgelijkeGezinssituatieWaarde .. bc-FamilySituationAssessment Observation.component.valueString
ST.png 2921       IntoxicatiesWaarde .. bc-FamilySituationAssessment Observation.component.valueString
CD.png 2923       ObservatieMethode .. bc-FamilySituationAssessment Observation.method
ST.png 2922       Toelichting .. bc-FamilySituationAssessment Observation.comment
Container.png 10556    Probleem infectieziekte(n) Gezin .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory.condition
CD.png 10557       ProbleemAnatomischeLocatie .. nvt
CD.png 10558       ProbleemLateraliteit .. nvt
CD.png 10559       ProbleemType .. nvt
CD.png 10560       ProbleemNaam .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory.condition.code
TS.png 10561       ProbleemBeginDatum .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory.condition.onset
TS.png 10562       ProbleemEindDatum .. nvt
CD.png 10563       ProbleemStatus .. nvt
CD.png 10564       VerificatieStatus .. nvt
ST.png 10565       Toelichting .. bc-FamilyMemberHistory FamilyMemberHistory.condition.note
Container.png 25 Zwangerschapsgegevens .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare
 • GET [base]/EpisodeOfCare?type=http://snomed/info/sct |364320009&patient=[patientid]&status=[active/inactive]{&_include=EpisodeOfCare:organization&_include=EpisodeOfCare:care-manager}
 • GET [base]/EpisodeOfCare?_id=[id for pregnancy episode]
II.png 4042    Dossiernummer .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.identifier
II.png 1698    Identificatie van de zwangerschap .. zib-Pregnancy Condition.identifier
 • GET [base]/Condition?context=EpisodeOfCare/[recordid],Encounter/[contactid]
Container.png 1699    Coördinerend zorgverlener .. bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.careManager
Container.png 9662       Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 3341    Zwangerschap .. zib-Pregnancy Condition
PQ.png 3342       Zwangerschapsduur .. zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation.valueQuantity
INT.png 3343       Pariteit .. zib-Pregnancy-Parity Observation.valueQuantity
 • GET [base]/Observation?context=[id for pregnancy episode]{&code=http://loinc.org |11977-6}
INT.png 3344       Graviditeit .. zib-Pregnancy-Gravidity Observation.valueQuantity
 • GET [base]/Observation?context=[id for pregnancy episode]{&code=http://loinc.org |11996-6}
ST.png 3345       Toelichting .. zib-Pregnancy Condition.note
Container.png 3346       ATermeDatumItems .. bc-PregnancyObservation Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |161714006}
TS.png 3347          ATermeDatum .. bc-PregnancyObservation Observation.valueDateTime
CD.png 3348          BepalingsMethode .. bc-PregnancyObservation Observation.method
TS.png 3349          DatumBepaling .. bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime
TS.png 3350          DatumLaatsteMenstruatie .. zib-Pregnancy-DateLastMenstruation Observation.valueDateTime
TS.png 1729       Datum einde zwangerschap .. bc-PregnancyObservation Observation.valueDateTime
Container.png 2220    Definitieve à terme datum (Observatie) .. bc-PregnancyObservation Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |147781000146105}
TS.png 2221       Definitieve à terme DatumTijd .. bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime
TS.png 2223       Definitieve à terme Waarde .. bc-PregnancyObservation Observation.valueDateTime
CD.png 2224       Definitieve à terme Methode .. bc-PregnancyObservation Observation.method
ST.png 2225       Toelichting .. bc-PregnancyObservation Observation.comment
Container.png 1837    Aantal foetussen (Observatie) .. bc-PregnancyObservation Observation
TS.png 1838       AantalFoetussenDatumTijd .. bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime
INT.png 1840       AantalFoetussenWaarde .. bc-PregnancyObservation Observation.valueQuantity
CD.png 1841       ObservatieMethode .. bc-PregnancyObservation Observation.method
ST.png 1843       Toelichting .. bc-PregnancyObservation Observation.comment
Container.png 1711    Meerling zwangerschap (Observatie) .. bc-PregnancyObservation Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |65147003}
TS.png 1825       MeerlingZwangerschapDatumTijd .. bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 2231       TyperingGemellizwangerschapWaarde .. bc-PregnancyObservation Observation.valueCodeableConcept
Container.png 1845       Aantal foetussen (Observatie) .. bc-PregnancyObservation Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |65147003}
CD.png 1833       ObservatieMethode .. bc-PregnancyObservation Observation.method
ST.png 1826       Toelichting .. bc-PregnancyObservation Observation.comment
Container.png 1734    Aantal levende kinderen (Observatie) .. bc-PregnancyObservation Observation
 • GET [base}/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |143881000146107}
TS.png 1735       AantalLevendeKinderenDatumTijd .. bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime
INT.png 1740       AantalLevendeKinderenWaarde .. bc-PregnancyObservation Observation.valueQuantity
CD.png 1736       ObservatieMethode .. bc-PregnancyObservation Observation.method
ST.png 1738       Toelichting .. bc-PregnancyObservation Observation.comment
Container.png 1817    Fetal loss (Observatie) .. bc-PregnancyObservation Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |713651007}
TS.png 1818       FetalLossDatumTijd .. bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime
INT.png 1820       FetalLossWaarde .. bc-PregnancyObservation Observation.valueQuantity
CD.png 1821       ObservatieMethode .. bc-PregnancyObservation Observation.method
ST.png 1824       Toelichting .. bc-PregnancyObservation Observation.comment
Container.png 1742    Foliumzuurgebruik (Observatie) .. bc-MaternalObservation Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |792807003}
TS.png 1743       FoliumzuurgebruikDatumTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 1745       FoliumzuurgebruikWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 1746       ObservatieMethode .. bc-MaternalObservation Observation.method
ST.png 1749       Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 4367    Kinkhoestvaccinatie (Observatie) .. bc-MaternalObservation Observation
TS.png 4368       ObservatieDatumTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectiveDateTime
BL.png 4370       KinkhoestvaccinatieWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.value
CD.png 4371       ObservatieMethode .. bc-MaternalObservation Observation.method
ST.png 4378       Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 10270    Trisomie in de anamnese? (Observatie) .. bc-MaternalObservation Observation
TS.png 10271       ObservatieDatumTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectiveDateTime
BL.png 10273       TrisomieAnamneseWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 10274       ObservatieMethode .. bc-MaternalObservation Observation.method
ST.png 10279       Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 1712    Voornemens vrouw .. bc-MaternalObservation Observation
Container.png 2252       Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (Observatie) .. bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept
TS.png 2253          VoorgenomenPlaatsBaringDatumTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 2255          VoorgenomenPlaatsBaringWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept
Container.png 2938          Voorkeursziekenhuis .. bc-MaternalObservation Observation.value[x].extension:valueReference
Container.png 2271             Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
CD.png 2256          ObservatieMethode .. bc-MaternalObservation Observation.method
ST.png 2257          Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 3336       Voorgenomen echelon eindverantwoordelijke (Observatie) .. bc-MaternalObservation Observation
TS.png 3838          VoorgenomenEchelonDatumTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 3337          VoorgenomenEchelonWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 3839          ObservatieMethode .. bc-MaternalObservation Observation.method
ST.png 3840          Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 2279       Voorgenomen voeding (Observatie) .. bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept
TS.png 3872          VoorgenomenVoedingDatumTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 2281          VoorgenomenVoedingWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 3873          ObservatieMethode .. bc-MaternalObservation Observation.method
ST.png 3874          Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 2272       Voorgenomen achternaam (Observatie) .. bc-MaternalObservation Observation.valueString
TS.png 3875          VoorgenomenAchternaamDatumTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectiveDateTime
ST.png 2275          VoorgenomenAchternaamWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueString
CD.png 3876          ObservatieMethode .. bc-MaternalObservation Observation.method
ST.png 3877          Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 3871       ZorgAfspraak .. bc-CarePlan CarePlan
Container.png 2151       Bevalplan .. Binary
Container.png 8944          Media .. Binary
Container.png 10739    Kraamzorg .. nvt
Container.png 2269       Kraamzorg aangevraagd (Observatie) .. bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean
TS.png 3878          KraamzorgAangevraagdDatumTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectiveDateTime
BL.png 2277          KraamzorgAangevraagdWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean
Container.png 2270          Zorgaanbieder .. bc-MaternalObservation Observation.value[x].extension:valueReference
CD.png 3879          ObservatieMethode .. bc-MaternalObservation Observation.method
ST.png 3880          Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 10742       KraamzorgIntake .. bc-Encounter Encounter
Container.png 10743          Contact .. bc-Encounter Encounter
Container.png 10740       GeïndiceerdAantalUurKraamzorg (Observatie) .. bc-MaternalObservation Observation
TS.png 10744          GeïndiceerdAantalUurKraamzorgDatumTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectiveDateTime
INT.png 10745          GeïndiceerdAantalUurKraamzorgWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueQuantity
ST.png 10748          Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 10741       WenstVrouwMinderKraamzorg? (Observatie) .. bc-MaternalObservation Observation
TS.png 10747          WenstVrouwMinderKraamzorgDatumTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectiveDateTime
BL.png 10746          WenstVrouwMinderKraamzorgWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean
ST.png 10749          Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 111    Prenatale controle .. bc-Encounter Encounter
 • GET [base]/Encounter?type=http://snomed.info/sct |18114009&episodeofcare=[id for pregnancy episode]&_include=Encounter:participant:Practitioner
Container.png 10520       Contact .. bc-Encounter Encounter
PQ.png 7025       Zwangerschapsduur .. zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation.valueQuantity
Container.png 2134       Leven voelen (Observatie) .. bc-PregnancyObservation Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]{&code=http://snomed.info/sct |364618000}
TS.png 2135          LevenVoelenDatumTijd .. bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 2137          LevenVoelenWaarde .. bc-PregnancyObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 2138          ObservatieMethode .. bc-PregnancyObservation Observation.method
ST.png 2141          Toelichting .. bc-PregnancyObservation Observation.comment
Container.png 1078       Lichaamsgewicht .. bc-PregnancyObservation Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]{&code=http://loinc.org |29463-7}
Container.png 1072       Bloeddruk .. bc-PregnancyObservation Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]{&code=http://loinc.org |85354-9}
Container.png 121       AlcoholGebruik .. zib-AlcoholUse Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]{&code=http://snomed.info/sct |228273003}
ST.png 122          Toelichting .. zib-AlcoholUse Observation.comment
CD.png 123          AlcoholGebruikStatus .. zib-AlcoholUse Observation.valueCodeableConcept
Container.png 124          WaarnemingGebruik .. zib-AlcoholUse Observation.effectivePeriod
TS.png 125             StartDatum .. zib-AlcoholUse Observation.effectivePeriod.start
TS.png 126             StopDatum .. zib-AlcoholUse Observation.effectivePeriod.end
PQ.png 127             Hoeveelheid .. zib-AlcoholUse Observation.component:amount.valueQuantity
Container.png 112       DrugsGebruik .. zib-DrugUse Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]{&code=http://snomed.info/sct |228366006}
ST.png 117          Toelichting .. zib-DrugUse Observation.comment
CD.png 119          DrugsGebruikStatus .. zib-DrugUse Observation.valueCodeableConcept
CD.png 118          DrugsOfGeneesmiddelSoort .. zib-DrugUse Observation.component:DrugOrMedicationType.valueCodeableConcept
CD.png 120          Toedieningsweg .. zib-DrugUse Observation.component:RouteOfAdministration.valueCodeableConcept
Container.png 113          WaarnemingGebruik .. zib-DrugUse Observation.effectivePeriod
TS.png 114             StartDatum .. zib-DrugUse Observation.effectivePeriod.start
TS.png 115             StopDatum .. zib-DrugUse Observation.effectivePeriod.end
ST.png 116             Hoeveelheid .. zib-DrugUse Observation.component:amount.valueQuantity
Container.png 2243       TabakGebruik .. zib-TobaccoUse Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]{&code=http://snomed.info/sct |365980008}
ST.png 2244          Toelichting .. zib-TobaccoUse Observation.comment
CD.png 2246          TabakGebruikStatus .. zib-TobaccoUse Observation.valueCodeableConcept
CD.png 2245          SoortTabakGebruik .. zib-TobaccoUse Observation.component:TypeOfTobaccoUsed.valueCodeabelConcet
Container.png 2247          WaarnemingGebruik .. zib-TobaccoUse Observation.effectivePeriod
TS.png 2248             StartDatum .. zib-TobaccoUse Observation.effectivePeriod.start
TS.png 2249             StopDatum .. zib-TobaccoUse Observation.effectivePeriod.end
PQ.png 2250             Hoeveelheid .. zib-TobaccoUse Observation.component:amount.valueQuantity
INT.png 2251             PackYears .. zib-TobaccoUse Observation.component:PackYears.valueQuantity
Container.png 1775       Uitwendig onderzoek .. nvt
Container.png 10521          Bevindingen Moeder .. bc-MaternalObservation Observation
Container.png 3415             Fundushoogte (Meting) .. bc-MaternalObservation Observation
PQ.png 3417                FundushoogteWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueQuantity
CD.png 3418                MeetMethode .. bc-MaternalObservation Observation.method
TS.png 3421                MeetDatumBeginTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectivePeriod.start
TS.png 3422                MeetDatumEindTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectivePeriod.end
ST.png 3423                Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 3424                AnatomischeLocatieMeting .. bc-MaternalObservation Observation.bodySite
CD.png 3425                   Locatie .. bc-MaternalObservation Observation.bodySite
Container.png 4048             Fundusstand (Meting) .. bc-MaternalObservation Observation
CD.png 4050                FundusstandWaarde .. bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 4051                MeetMethode .. bc-MaternalObservation Observation.method
TS.png 4054                MeetDatumBeginTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectivePeriod.start
TS.png 4055                MeetDatumEindTijd .. bc-MaternalObservation Observation.effectivePeriod.end
ST.png 4056                Toelichting .. bc-MaternalObservation Observation.comment
Container.png 4057                AnatomischeLocatieMeting .. bc-MaternalObservation Observation.bodySite
CD.png 4058                   Locatie .. bc-MaternalObservation Observation.bodySite
Container.png 10522          Bevindingen Foetus .. bc-FetusObservation Observation
Container.png 4060             LiggingFoetus (Meting) .. bc-FetusObservation Observation
CD.png 4062                LiggingFoetusWaarde .. bc-FetusObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 4063                MeetMethode .. bc-FetusObservation Observation.method
TS.png 4066                MeetDatumBeginTijd .. bc-FetusObservation Observation.effectivePeriod.start
TS.png 4067                MeetDatumEindTijd .. bc-FetusObservation Observation.effectivePeriod.end
ST.png 4068                Toelichting .. bc-FetusObservation Observation.comment
Container.png 4069                AnatomischeLocatieMeting .. bc-FetusObservation Observation.bodySite
CD.png 4070                   Locatie .. bc-FetusObservation Observation.bodySite
Container.png 4072             IndalingFoetus(Meting) .. bc-FetusObservation Observation
CD.png 4074                IndalingFoetusWaarde .. bc-FetusObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 4075                MeetMethode .. bc-FetusObservation Observation.method
TS.png 4078                MeetDatumBeginTijd .. bc-FetusObservation Observation.effectivePeriod.start
TS.png 4079                MeetDatumEindTijd .. bc-FetusObservation Observation.effectivePeriod.end
ST.png 4080                Toelichting .. bc-FetusObservation Observation.comment
Container.png 4081                AnatomischeLocatieMeting .. bc-FetusObservation Observation.bodySite
CD.png 4082                   Locatie .. bc-FetusObservation Observation.bodySite
Container.png 1776             Foetale hartslag (Hartfrequentie) .. bc-FetalHeartRate Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]&code=http://snomed.info/sct |249043002}
TS.png 1778                HartfrequentieDatumTijd .. bc-FetalHeartRate Observation.effectiveDateTime
PQ.png 1777                HartfrequentieWaarde .. bc-FetalHeartRate Observation.valueQuantity
CD.png 1779                HartslagMeetMethode .. bc-FetalHeartRate Observation.method
CD.png 1781                HartslagRegelmatigheid .. bc-FetalHeartRate Observation.component.valueCodeableConcept
CD.png 1782                InterpretatieFrequentie .. bc-FetalHeartRate Observation.interpretation
ST.png 1780                Toelichting .. bc-FetalHeartRate Observation.comment
Container.png 2143       Actuele aantal levende foetus (Observatie) .. bc-PregnancyObservation Observation
TS.png 2144          ActueleAantalLevendeFoetusDatumTijd .. bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime
PQ.png 2146          ActueelAantalLevendeFoetusWaarde .. bc-PregnancyObservation Observation.valueQuantity
CD.png 2147          ObservatieMethode .. bc-PregnancyObservation Observation.method
ST.png 2150          Toelichting .. bc-PregnancyObservation Observation.comment
Container.png 1180    Probleem (Zwangerschap) .. bc-DisorderOfPregnancy Condition
 • GET [base]/Condition?category=http://snomed.info/sct |173300003&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]
CD.png 1181       ProbleemAnatomischeLocatie .. bc-DisorderOfPregnancy Condition.bodySite
CD.png 1182       ProbleemLateraliteit .. bc-DisorderOfPregnancy Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept:valueCodeableConcept
CD.png 1183       ProbleemType .. bc-DisorderOfPregnancy Condition.category
CD.png 1184       ProbleemNaam .. bc-DisorderOfPregnancy Condition.code
CD.png 8654       Ernst oedeem .. bc-DisorderOfPregnancy Condition.severity
CD.png 7894       Vermoeden iuvd op basis van .. bc-DisorderOfPregnancy Condition.evidence.code
TS.png 1185       ProbleemBeginDatum .. bc-DisorderOfPregnancy Condition.onsetDateTime
TS.png 1186       ProbleemEindDatum .. bc-DisorderOfPregnancy Condition.abatementDateTime
PQ.png 3409       Zwangerschapsduur .. zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation.valueQuantity
CD.png 1187       ProbleemStatus .. bc-DisorderOfPregnancy Condition.clinicalStatus
CD.png 1188       VerificatieStatus .. bc-DisorderOfPregnancy Condition.verificationStatus
ST.png 1189       Toelichting .. bc-DisorderOfPregnancy Condition.note
Container.png 1190    Verrichting (Zwangerschap) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
 • GET [base]/Procedure?category=http://snomed.info/sct |386637004&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]
TS.png 1191       VerrichtingStartDatum .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.start
TS.png 1192       VerrichtingEindDatum .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.end
PQ.png 3408       Zwangerschapsduur .. zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation.valueQuantity
CD.png 1193       VerrichtingAnatomischeLocatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.bodySite
CD.png 1194       VerrichtingLateraliteit .. bc-ObstetricProcedure Procedure.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
Container.png 1195       Indicatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
Container.png 1207          Probleem (Zwangerschap) .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
CD.png 1197       VerrichtingType .. bc-ObstetricProcedure Procedure.code
CD.png 1198       VerrichtingMethode .. bc-ObstetricProcedure Procedure.extension:procedureMethod
Container.png 1199       MedischHulpmiddel .. bc-ObstetricProcedure Procedure.focalDevice.manipulated
Container.png 10433          MedischHulpmiddel .. zib-MedicalDeviceProduct Device
Container.png 1201       Locatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 1312          Zorgaanbieder .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 1203       Uitvoerder .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 1310          Zorgverlener .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 1205       Aanvrager .. zib-ProcedureRequest ProcedureRequest.requester
Container.png 1311          Zorgverlener .. zib-ProcedureRequest ProcedureRequest.requester
Container.png 7888    Eiceldonatie .. bc-Donor RelatedPerson.extension:donorRelation
TS.png 7889       Geboortedatum eiceldonor .. bc-Donor RelatedPerson.birthDate
INT.png 7890       Leeftijd eiceldonor .. bc-Donor RelatedPerson.birthDate
Container.png 1846    Maternale sterfte .. bc-MaternalObservation Observation
BL.png 1847       OverlijdensIndicator .. bc-PregnancyObservation Observation.valueBoolean
TS.png 1848       DatumOverlijden .. bc-PregnancyObservation Observation.valueDateTime
Container.png 3881    Conclusie professioneel onderzoek .. bc-ClinicalImpression ClinicalImpression
Container.png 2142    Bijlage .. Binary
Container.png 10550       Media .. Binary
Container.png 2160 Counseling prenatale screening en prenatale diagnostiek .. bc-Encounter Encounter
TS.png 3410    BeginDatumTijd .. bc-Encounter Encounter.period.start
Container.png 3647    Conclusie professioneel onderzoek .. bc-ClinicalImpression ClinicalImpression
Container.png 37 Bevalling .. bc-DeliveryProcedure Procedure
II.png 3411    Partusnummer .. bc-DeliveryProcedure Procedure.identifier
PQ.png 10694    Zwangerschapsduur .. zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation.valueQuantity
Container.png 1564    Probleem (Maternaal) .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition
 • GET [base]/Condition?category=http://snomed.info/sct |362972006&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]
CD.png 1565       ProbleemAnatomischeLocatie .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.bodySite
CD.png 1566       ProbleemLateraliteit .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition
CD.png 1567       ProbleemType .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.category
CD.png 1568       ProbleemNaam .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code
CD.png 7917       Vermoeden iuvd op basis van .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.evidence.code
TS.png 1569       ProbleemBeginDatum .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.onsetDateTime
TS.png 1570       ProbleemEindDatum .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.abatementDateTime
PQ.png 3412       Zwangerschapsduur .. zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation
CD.png 1571       ProbleemStatus .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.clinicalStatus
CD.png 1572       VerificatieStatus .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.verificationStatus
ST.png 1573       Toelichting .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.note
Container.png 1547    Verrichting (Maternaal) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
 • GET [base]/Procedure?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&part-of[delivery procedure id]
TS.png 1548       VerrichtingStartDatum .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.start
TS.png 1549       VerrichtingEindDatum .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.end
PQ.png 3413       Zwangerschapsduur .. zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation
CD.png 1550       VerrichtingAnatomischeLocatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.bodysite
CD.png 1551       VerrichtingLateraliteit .. bc-ObstetricProcedure Procedure.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
Container.png 1552       Indicatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
Container.png 1583          Probleem (Maternaal) .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
CD.png 1554       VerrichtingType .. bc-ObstetricProcedure Procedure.code
CD.png 10280       Moment amniotomie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.extension:partusPhase
CD.png 1555       VerrichtingMethode .. bc-ObstetricProcedure Procedure.extension:procedureMethod
Container.png 1556       MedischHulpmiddel .. bc-ObstetricProcedure Procedure.focalDevice
Container.png 10434          MedischHulpmiddel .. zib-MedicalDeviceProduct Device
Container.png 1558       Locatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 10435          Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
Container.png 1560       Uitvoerder .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 10436          Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 1562       Aanvrager .. zib-ProcedureRequest ProcedureRequest.requester
Container.png 10438          Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 3882    Conclusie professioneel onderzoek .. bc-ClinicalImpression ClinicalImpression
Container.png 38    Ontsluitingsfase .. nvt
Container.png 4084       Actieve Ontsluiting (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation.code
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |439771001}
TS.png 4085          ObservatieDatumTijd .. bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime
TS.png 4087          BeginActieveOntsluitingWaarde .. bc-DeliveryObservation Observation.valueDateTime
PQ.png 10246          DuurActieveOntsluitingWaarde .. nvt
CD.png 4088          ObservatieMethode .. bc-DeliveryObservation Observation.method
ST.png 4095          Toelichting .. bc-DeliveryObservation Observation.comment
Container.png 4096       Wijze Begin Baring (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |249120008}
TS.png 4097          ObservatieDatumTijd .. bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 4099          BeginBaringWaarde .. bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 4100          ObservatieMethode .. bc-DeliveryObservation Observation.method
ST.png 4107          Toelichting .. bc-DeliveryObservation Observation.comment
Container.png 4108       Breken Vliezen (Observatie) .. bc-BirthObservation Observation
TS.png 4109          ObservatieDatumTijd .. bc-BirthObservation Observation.effectiveDateTime
TS.png 4111          BrekenVliezenWaarde .. bc-BirthObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 4112          ObservatieMethode .. bc-BirthObservation Observation.method
ST.png 4119          Toelichting .. bc-BirthObservation Observation.comment
Container.png 4120       Aard Vruchtwater (Observatie) .. bc-BirthObservation Observation
TS.png 4121          ObservatieDatumTijd .. bc-BirthObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 4123          Aard Vruchtwater Waarde .. bc-BirthObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 4124          ObservatieMethode .. bc-BirthObservation Observation.method
ST.png 4131          Toelichting .. bc-BirthObservation Observation.comment
Container.png 10710       Partusassistentie (Contact) .. bc-ChildBirthAssistance Encounter
CD.png 10711          ContactType .. bc-ChildBirthAssistance Encounter.class.extension:ContactTypeCodelist
CD.png 10735          ContactSoort .. bc-ChildBirthAssistance Encounter.type
Container.png 10712          ContactMet .. bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant.individual.extension:PractitionerRole
Container.png 10801             Zorgverlener .. nl-core-practitionerrole PractitionerRole
Container.png 10714          Locatie .. bc-ChildBirthAssistance Encounter.serviceProvider
Container.png 10734             Zorgaanbieder .. bc-ChildBirthAssistance Organization
CD.png 10738          PartusStadiumWaarde .. bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant.extension:periodOfArrival
TS.png 10726          OproepDatumTijd .. bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant.extension:timeWhenCalled
TS.png 10716          AankomstDatumTijd .. bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant.period.start
TS.png 10717          EindDatumTijd .. bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant.period.end
Container.png 39    Uitdrijvingsfase .. bc-Birth Procedure
 • GET [base]/Procedure?code=http://snomed.info/sct |42857002&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&_include=Procedure:subject
Container.png 9685       Patient .. bc-Woman Patient
Container.png 4132       Actief Meepersen (Observatie) .. bc-BirthObservation Observation
TS.png 4133          ObservatieDatumTijd .. bc-BirthObservation Observation.effectiveDateTime
TS.png 4135          ActiefMeepersenWaarde .. bc-BirthObservation Observation.valueDateTime
PQ.png 10247          DuurUitdrijvingWaarde .. nvt
CD.png 4136          ObservatieMethode .. bc-BirthObservation Observation.method
ST.png 4143          Toelichting .. bc-BirthObservation Observation.comment
Container.png 4144       Type Partus (Observatie) .. bc-BirthObservation Observation
TS.png 4145          ObservatieDatumTijd .. bc-BirthObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 4147          TypePartusWaarde .. bc-BirthObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 4148          ObservatieMethode .. bc-BirthObservation Observation.method
ST.png 4155          Toelichting .. bc-BirthObservation Observation.comment
Container.png 4157       TOP nav prenataal onderzoek? (Observatie) .. bc-PregnancyObservation Observation
TS.png 4158          ObservatieDatumTijd .. bc-PregnancyObservation Observation.effectiveDateTime
BL.png 4160          TOPnavPrenataalOnderzoekWaarde .. bc-PregnancyObservation Observation.value
CD.png 4161          ObservatieMethode .. bc-PregnancyObservation Observation.method
ST.png 4168          Toelichting .. bc-PregnancyObservation Observation.comment
Container.png 4169       Ligging kind (Observatie) .. bc-FetusObservation Observation
TS.png 4170          ObservatieDatumTijd .. bc-FetusObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 4172          LiggingKindWaarde .. bc-FetusObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 4173          ObservatieMethode .. bc-FetusObservation Observation.method
ST.png 4180          Toelichting .. bc-FetusObservation Observation.comment
Container.png 4193       Werkelijke plaats baring (type locatie) (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
TS.png 4194          ObservatieDatumTijd .. bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 4196          WerkelijkePlaatsBaringWaarde .. bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 4197          ObservatieMethode .. bc-DeliveryObservation Observation.method
ST.png 4204          Toelichting .. bc-DeliveryObservation Observation.comment
Container.png 1587       Ziekenhuis baring .. bc-DeliveryProcedure Procedure.performer.actor/onBehalfOf
 • GET [base]/Procedure?code=http://snomed.info/sct |236973005&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&_include=Procedure:performer{&performer:Organization.type=V4,V5,V6,Z4,P4}
Container.png 1588          Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
Container.png 1591       Probleem (Kindspecifieke maternale problemen) .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition
 • GET [base]/Condition?category=http://snomed.info/sct |362972006&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]
CD.png 1592          ProbleemAnatomischeLocatie .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.bodysite
CD.png 1593          ProbleemLateraliteit .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 1594          ProbleemType .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.category
CD.png 1595          ProbleemNaam .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code
TS.png 1596          ProbleemBeginDatum .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.onsetDateTime
TS.png 1597          ProbleemEindDatum .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.abatementDateTime
CD.png 1598          ProbleemStatus .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.clinicalStatus
CD.png 1599          VerificatieStatus .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.verificationStatus
ST.png 1600          Toelichting .. bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.note
Container.png 1603       Verrichting (Kindspecifieke maternale verrichtingen) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
 • GET [base]/Procedure?category=http://snomed.info/sct |386637004&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&part-of[birth procedure id]}
TS.png 1604          VerrichtingStartDatum .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.start
TS.png 1605          VerrichtingEindDatum .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.end
CD.png 1606          VerrichtingAnatomischeLocatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.bodysite
CD.png 1607          VerrichtingLateraliteit .. bc-ObstetricProcedure Procedure.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
Container.png 1608          Indicatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
Container.png 1620             Probleem (Kindspecifieke maternale problemen) .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
CD.png 1610          VerrichtingType .. bc-ObstetricProcedure Procedure.code
CD.png 7919          Beslismoment sectio caesarea .. bc-ObstetricProcedure Procedure.extension:decisionMoment
CD.png 1611          VerrichtingMethode .. bc-ObstetricProcedure Procedure.extension:procedureMethod
Container.png 1612          MedischHulpmiddel .. bc-ObstetricProcedure Procedure.focalDevice
Container.png 10452             MedischHulpmiddel .. zib-MedicalDeviceProduct Device
Container.png 1614          Locatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 10453             Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
Container.png 1616          Uitvoerder .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 10454             Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 10455          Aanvrager .. zib-procedurerequest ProcedureRequest.requester
Container.png 10457             Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 1624       Aanpakker kind .. bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant.role
Container.png 1625          Zorgverlener .. bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant.individual
Container.png 1626       Supervisor .. bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant.role
Container.png 1627          Zorgverlener .. bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant.individual
Container.png 40    Nageboortefase .. ntb
Container.png 3884       Placenta .. nvt
Container.png 4218          Wijze Geboorte Placenta (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
TS.png 4219             ObservatieDatumTijd .. bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 4221             WijzeGeboortePlacentaWaarde .. bc-DeliveryObservation Observation
CD.png 4222             ObservatieMethode .. bc-DeliveryObservation Observation.method
ST.png 4229             Toelichting .. bc-DeliveryObservation Observation.comment
Container.png 4230          Geboorte Placenta (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
TS.png 4231             ObservatieDatumTijd .. bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime
TS.png 4233             GeboortePlacentaWaarde .. bc-DeliveryObservation Observation.value
CD.png 4234             ObservatieMethode .. bc-DeliveryObservation Observation.method
ST.png 4241             Toelichting .. bc-DeliveryObservation Observation.comment
Container.png 4242          Placenta Compleet (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
TS.png 4243             ObservatieDatumTijd .. bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 4245             PlacentaCompleetWaarde .. bc-DeliveryObservation Observation.value
CD.png 4246             ObservatieMethode .. bc-DeliveryObservation Observation.method
ST.png 4253             Toelichting .. bc-DeliveryObservation Observation.comment
Container.png 4254          Placenta PA? (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
TS.png 4255             ObservatieDatumTijd .. bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime
BL.png 4257             PlacentaPAWaarde .. bc-DeliveryObservation Observation.value
CD.png 4258             ObservatieMethode .. bc-DeliveryObservation Observation.method
ST.png 4265             Toelichting .. bc-DeliveryObservation Observation.comment
Container.png 4266          Testuitslag PA (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
TS.png 4267             ObservatieDatumTijd .. bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime
ST.png 4269             TestuitslagPAWaarde .. bc-DeliveryObservation Observation.value
CD.png 4270             ObservatieMethode .. bc-DeliveryObservation Observation.method
ST.png 4277             Toelichting .. bc-DeliveryObservation Observation.comment
Container.png 4278          Compleetheid Vliezen (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
TS.png 4279             ObservatieDatumTijd .. bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 4281             CompleetheidVliezenWaarde .. bc-DeliveryObservation Observation.value
CD.png 4282             ObservatieMethode .. bc-DeliveryObservation Observation.method
ST.png 4289             Toelichting .. bc-DeliveryObservation Observation.comment
Container.png 4290          Navelstreng Vaten (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
TS.png 4291             ObservatieDatumTijd .. bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 4293             NavelstrengVatenWaarde .. bc-DeliveryObservation Observation.value
CD.png 4294             ObservatieMethode .. bc-DeliveryObservation Observation.method
ST.png 4301             Toelichting .. bc-DeliveryObservation Observation.comment
Container.png 3951       Inspectie perineum/ sfincter/ vrouwelijke geslachtsorganen (Observatie) .. bc-PerinealAssessment Observation
TS.png 3952          ObservatieDatumTijd .. bc-PerinealAssessment Observation.effectiveDateTime
CD.png 3953          PerineumWaarde .. bc-PerinealAssessment Observation.component.valueCodeableConcept
CD.png 3954          SfincterWaarde .. bc-PerinealAssessment Observation.component.valueCodeableConcept
CD.png 10553          VrouwelijkGeslachtsorgaanWaarde .. bc-PerinealAssessment Observation.component.valueCodeableConcept
CD.png 3956          ObservatieMethode .. bc-PerinealAssessment Observation.method
ST.png 3955          Toelichting .. bc-PerinealAssessment Observation.comment
Container.png 3967       Hoeveelheid bloedverlies (Observatie) .. bc-DeliveryObservation Observation
TS.png 3968          ObservatieDatumTijd .. bc-DeliveryObservation Observation.effectiveDateTime
PQ.png 1751          HoeveelheidBloedverliesWaarde .. bc-DeliveryObservation Observation.valueQuantity
CD.png 3969          ObservatieMethode .. bc-DeliveryObservation Observation.method
ST.png 3970          Toelichting .. bc-DeliveryObservation Observation.comment
Container.png 10268    Opname en Ontslag .. zib-Contact Encounter
Container.png 10269       Contact .. zib-Contact Encounter
Container.png 10803 Foetus .. bc-Fetus/bc-Child BodySite/Patient
Container.png 10804    Demografische gegevens .. bc-Child Patient
Container.png 10805       Patient .. bc-Child Patient
Container.png 10806       JuridischeSituatie .. bc-LegalSituation-LegalStatus Condition
Container.png 1404 Kind .. bc-Child Patient
 • GET [base]/Procedure?code=http://snomed.info/sct |3950001&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&_include=Procedure:subject
 • GET [base]/Patient/[child-id]
Container.png 1754    Demografische gegevens .. bc-Child Patient
Container.png 1378       Patient .. bc-Child Patient
Container.png 10566       JuridischeSituatie .. bc-LegalSituation-LegalStatus/bc-LegalSituation-Representation Condition
Container.png 1405       Contactpersoon .. nl-core-relatedperson Relatedperson
Container.png 2924       GezinssituatieKind .. zib-FamilySituationChild Observation
CD.png 2925          GezinssamenstellingKind .. zib-FamilySituationChild Observation.component:familyComposition.valueCodeableConcept
Container.png 2926          OuderVerzorger .. zib-FamilySituationChild Observation.component:parentCarer.extension:parentCarer
Container.png 10499             Contactpersoon .. zib-RelatedPerson RelatedPerson
INT.png 2932          AantalBroersEnZussen .. zib-FamilySituationChild Observation.component:sibling
Container.png 2933          BroerOfZus .. zib-FamilySituationChild Observation.component:sibling
Container.png 10503             Contactpersoon .. zib-RelatedPerson Relatedperson
TS.png 2936             GeboortedatumZusBroer .. zib-FamilySituationChild Observation.component:sibling.valueDateTime
TS.png 10773             DatumOverlijdenZusBroer ..
ST.png 2937          Toelichting .. zib-FamilySituationChild Observation.comment
Container.png 1756       Perinatale sterfte (Observatie) .. bc-PerinatalDeath Observation
TS.png 10552          DatumOverlijden .. bc-PerinatalDeath Observation.component.valueDateTime
BL.png 10551          OverlijdensIndicator .. bc-PerinatalDeath Observation.valueBoolean
CD.png 1762          FasePerinataleSterfteWaarde .. bc-PerinatalDeath Observation.component.valueCodeableConcept
ST.png 1764          Toelichting .. bc-PerinatalDeath Observation.comment
Container.png 10665       Oorzaak overlijden (Probleem) .. bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 10666          ProbleemAnatomischeLocatie .. x
CD.png 10667          ProbleemLateraliteit .. x
CD.png 10668          ProbleemType .. x
CD.png 10669          ProbleemNaam .. x
TS.png 10670          ProbleemBeginDatum .. x
TS.png 10671          ProbleemEindDatum .. x
CD.png 10672          ProbleemStatus .. x
CD.png 10673          VerificatieStatus .. x
ST.png 10674          Toelichting .. x
Container.png 1407    Lichamelijk onderzoek kind .. nvt
Container.png 1418       Geboortegewicht (Lichaamsgewicht) .. bc-ChildObservation Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&patient=[child-id]{&code=http://loinc.org |8339-4}
PQ.png 1419          GewichtWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueQuantity
PQ.png 1423          PercentielGeboortegewicht .. bc-ChildObservation Observation.interpretation
ST.png 1420          Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
TS.png 1421          GewichtDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 1422          Kleding .. bc-ChildObservation Observation.component:clothing.valueCodeableConcept
Container.png 1424       Lichaamslengte .. zib-BodyHeight Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&patient=[child-id]{&code=http://loinc.org |8302-2}
PQ.png 1425          LengteWaarde .. zib-BodyHeight Observation.valueQuantity
TS.png 1426          LengteDatumTijd .. zib-BodyHeight Observation.effectiveDateTime
ST.png 1427          Toelichting .. zib-BodyHeight Observation.comment
Container.png 1429       Schedelomvang .. zib-HeadCircumference Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&patient=[child-id]{&code=http://snomed.info/sct |56792006}
CD.png 1430          SchedelomvangMeetmethode .. zib-HeadCircumference Observation.method
ST.png 1431          Toelichting .. zib-HeadCircumference Observation.comment
PQ.png 1432          SchedelomvangWaarde .. zib-HeadCircumference Observation.valueQuantity
TS.png 1433          SchedelomvangDatumTijd .. zib-HeadCircumference Observation.effectiveDateTime
Container.png 1765       Bevindingen .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 2706          Algemene indruk .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 1408             ApgarScore1min .. zib-ApgarScore Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&patient=[child-id]{&code=http://loinc.org |9272-6}
TS.png 1409                ApgarScoreDatumTijd .. zib-ApgarScore Observation.effectiveDateTime
INT.png 1410                ApgarScoreTotaal .. zib-ApgarScore Observation.valueQuantity
ordinal 1411                AdemhalingScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ordinal 1412                HuidskleurScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ordinal 1413                HartslagScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ordinal 1414                ReflexenScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ordinal 1415                SpierspanningScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ST.png 1416                Toelichting .. zib-ApgarScore Observation.comment
Container.png 9663             ApgarScore5min .. zib-ApgarScore Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&patient=[child-id]{&code=http://loinc.org |9274-2}
TS.png 9664                ApgarScoreDatumTijd .. zib-ApgarScore Observation.effectiveDateTime
INT.png 9665                ApgarScoreTotaal .. zib-ApgarScore Observation.valueQuantity
ordinal 9666                AdemhalingScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ordinal 9667                HuidskleurScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ordinal 9668                HartslagScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ordinal 9669                ReflexenScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ordinal 9670                SpierspanningScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ST.png 9671                Toelichting .. zib-ApgarScore Observation.comment
Container.png 9672             ApgarScore10min .. zib-ApgarScore Observation
 • GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&patient=[child-id]{&code=http://loinc.org |9271-8}
TS.png 9673                ApgarScoreDatumTijd .. zib-ApgarScore Observation.effectiveDateTime
INT.png 9674                ApgarScoreTotaal .. zib-ApgarScore Observation.valueQuantity
ordinal 9675                AdemhalingScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ordinal 9676                HuidskleurScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ordinal 9677                HartslagScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ordinal 9678                ReflexenScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ordinal 9679                SpierspanningScore .. zib-ApgarScore Observation.component.valueCodeableConcept
ST.png 9680                Toelichting .. zib-ApgarScore Observation.comment
Container.png 2966          Huid .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 2967             Huid (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 2940                HuidDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 2941                HuidWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept
Container.png 3057                AnatomischeLocatie .. bc-ChildObservation Observation.bodySite
CD.png 2942                ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 2943                Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 3059             Probleem_Huid .. zib-Problem Condition
CD.png 3060                ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 3061                ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 3062                ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 3063                ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 3064                ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 3065                ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 3066                ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus
CD.png 3067                VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus
ST.png 3068                Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 2968          Hoofd/Hals .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 2969             Hoofd/Hals (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 2970                HoofdHalsDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 2971                HoofdHalsWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 2972                ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 2973                Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 2954             Probleem_Hoofd/Hals .. zib-Problem Condition
CD.png 2955                ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 2956                ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 2957                ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 2958                ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 2959                ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 2960                ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 2961                ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus
CD.png 2962                VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus
ST.png 2963                Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 2974          Thorax .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 2975             Thorax (observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 2978                ThoraxDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 2979                ThoraxWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 2980                ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 2981                Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 2995             Probleem_Thorax .. zib-Problem Condition
CD.png 2996                ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 2997                ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 2998                ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 2999                ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 3000                ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 3001                ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 3002                ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus
CD.png 3003                VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus
ST.png 3004                Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 2984          Abdomen .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 3070             Abdomen (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 3071                AbdomenDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 3072                AbdomenWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 3073                ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 3074                Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 2985             Probleem_Abdomen .. zib-Problem Condition
CD.png 2986                ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 2987                ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 2988                ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 2989                ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 2990                ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 2991                ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 2992                ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus
CD.png 2993                VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus
ST.png 2994                Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 3005          Rug .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 3075             Rug (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 3076                RugDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 3077                RugWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 3078                ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 3079                Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 3006             Probleem_Rug .. zib-Problem Condition.*
CD.png 3007                ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 3008                ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 3009                ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 3010                ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 3011                ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 3012                ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 3013                ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus
CD.png 3014                VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus
ST.png 3015                Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 3016          Extremiteiten .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 3080             Extremiteiten (observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 3081                ExtremiteitenDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 3082                ExtremiteitenWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 3083                ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 3084                Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 3017             Probleem_Extremiteiten .. zib-Problem Condition
CD.png 3018                ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 3019                ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 3020                ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 3021                ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 3022                ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 3023                ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 3024                ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus
CD.png 3025                VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus
ST.png 3026                Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 3027          Genitalia .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 3049             Genitalia (observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 3050                GenitaliaDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 3051                GenitaliaWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept
Container.png 4305                AnatomischeLocatie .. bc-ChildObservation Observation.bodySite
CD.png 3052                ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 3053                Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 3028             Probleem_Genitalia .. zib-Problem Condition
CD.png 3029                ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 3030                ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 3031                ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 3032                ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 3033                ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 3034                ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 3035                ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus
CD.png 3036                VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus
ST.png 3037                Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 3038          Neurologie .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 3085             Neurologie (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 3086                NeurologieDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 3087                NeurologieWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 3088                ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 3089                Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 3039             Probleem_Neurologie .. zib-Problem Condition
CD.png 3040                ProbleemAnatomischeLocatie .. zib-Problem Condition.bodySite
CD.png 3041                ProbleemLateraliteit .. zib-Problem Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 3042                ProbleemType .. zib-Problem Condition.category
CD.png 3043                ProbleemNaam .. zib-Problem Condition.code
TS.png 3044                ProbleemBeginDatum .. zib-Problem Condition.onsetDateTime
TS.png 3045                ProbleemEindDatum .. zib-Problem Condition.abatementDateTime
CD.png 3046                ProbleemStatus .. zib-Problem Condition.clinicalStatus
CD.png 3047                VerificatieStatus .. zib-Problem Condition.verificationStatus
ST.png 3048                Toelichting .. zib-Problem Condition.note
Container.png 10554    Betrokkenheid kinderarts .. bc-CareTeam CareTeam
Container.png 10555       Specialist .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 3090    Ondersteuning opvang .. zib-Procedure Condition
Container.png 3091       Verrichting (Ondersteuning opvang) .. zib-Procedure Condition
TS.png 3092          VerrichtingStartDatum .. zib-Procedure Condition.effectivePeriod.start
TS.png 3093          VerrichtingEindDatum .. zib-Procedure Condition.effectivePeriod.end
CD.png 3094          VerrichtingAnatomischeLocatie .. zib-Procedure Condition.bodySite
CD.png 3095          VerrichtingLateraliteit .. zib-Procedure Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
Container.png 3096          Indicatie .. zib-Procedure Condition.reasonReference
Container.png 3097             Probleem .. zib-Problem Condition
CD.png 3098          VerrichtingType .. zib-Procedure Condition.code
CD.png 3099          VerrichtingMethode .. zib-Procedure Condition.extension:procedureMethod
Container.png 3100          MedischHulpmiddel .. zib-Procedure Condition.focalDevice
Container.png 10458             MedischHulpmiddel .. zib-MedicalDeviceProduct Device
Container.png 3102          Locatie .. zib-Procedure Condition.performer.actor
Container.png 10459             Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
Container.png 3104          Uitvoerder .. zib-Procedure Condition.performer.actor
Container.png 10460             Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 3106          Aanvrager .. zib-ProcedureRequest ProcedureRequest.requester
Container.png 10461             Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 1489    Problematiek kind .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 1503       Probleem (ProblematiekKind) .. bc-DisorderOfChild Condition
CD.png 1504          ProbleemAnatomischeLocatie .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite
CD.png 1505          ProbleemLateraliteit .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 1506          ProbleemType .. bc-DisorderOfChild Condition.category
CD.png 1507          ProbleemNaam .. bc-DisorderOfChild Condition.code
CD.png 7895          Ernst Encefalopathie .. bc-DisorderOfChild Condition.severity
TS.png 1508          ProbleemBeginDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.onsetDateTime
TS.png 1509          ProbleemEindDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.abatementDateTime
CD.png 1510          ProbleemStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.clinicalStatus
CD.png 1511          VerificatieStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.verificationStatus
ST.png 1512          Toelichting .. bc-DisorderOfChild Condition.note
CD.png 3632          Aanvang .. bc-DisorderOfChild Condition.extension:onsetInstitution
CD.png 7896          MicroorganismeSepsisMeningitis .. bc-DisorderOfChild Condition.extension:causativeAgent
CD.png 7897          MicroorganismeCongenitaleInfectie .. bc-DisorderOfChild Condition.extension:causativeAgent
BL.png 7899          Lijnsepsis? .. bc-DisorderOfChild Condition.extension:lineSepsis
CD.png 7898          Onset .. bc-DisorderOfChild Condition.extension:onsetPeriod
Container.png 1490       Geboortetrauma .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 1493          Probleem (Geboortetrauma) .. bc-DisorderOfChild Condition
CD.png 1494             ProbleemAnatomischeLocatie .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite
CD.png 1495             ProbleemLateraliteit .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 1496             ProbleemType .. bc-DisorderOfChild Condition.category
CD.png 1497             ProbleemNaam .. bc-DisorderOfChild Condition.code
TS.png 1498             ProbleemBeginDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.onsetDateTime
TS.png 1499             ProbleemEindDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.abatementDateTime
CD.png 1500             ProbleemStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.clinicalStatus
CD.png 1501             VerificatieStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.verificationStatus
ST.png 1502             Toelichting .. bc-DisorderOfChild Condition.note
Container.png 1513       Congenitale aandoeningen .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 1514          Probleem (Congenitale aandoeningen) .. bc-DisorderOfChild Condition
CD.png 1515             ProbleemAnatomischeLocatie .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite
CD.png 1516             ProbleemLateraliteit .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
CD.png 1517             ProbleemType .. bc-DisorderOfChild Condition.category
CD.png 1518             ProbleemNaam .. bc-DisorderOfChild Condition.code
TS.png 1519             ProbleemBeginDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.onsetDateTime
TS.png 1520             ProbleemEindDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.abatementDateTime
CD.png 1521             ProbleemStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.clinicalStatus
CD.png 1522             VerificatieStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.verificationStatus
ST.png 1523             Toelichting .. bc-DisorderOfChild Condition.note
Container.png 8699          Chirurgische ingrepen (Verrichting) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
TS.png 8700             VerrichtingStartDatum .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.start
TS.png 8701             VerrichtingEindDatum .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.end
CD.png 8702             VerrichtingAnatomischeLocatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.bodysite
CD.png 8703             VerrichtingLateraliteit .. bc-ObstetricProcedure Procedure.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
Container.png 8704             Indicatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
Container.png 8716                Probleem (Congenitale aandoeningen) .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
CD.png 8706             VerrichtingType .. bc-ObstetricProcedure Procedure.code
CD.png 8707             VerrichtingMethode .. bc-ObstetricProcedure Procedure.extension:procedureMethod
Container.png 8708             MedischHulpmiddel .. bc-ObstetricProcedure Procedure.focalDevice
Container.png 10463                MedischHulpmiddel .. zib-MedicalDeviceProduct Device
Container.png 8710             Locatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 10464                Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
Container.png 8712             Uitvoerder .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 10465                Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 8714             Aanvrager .. zib-procedurerequest ProcedureRequest.requester
Container.png 10466                Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 7900       Verrichting (Problematiek kind) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
TS.png 7901          VerrichtingStartDatum .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.start
TS.png 7902          VerrichtingEindDatum .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.end
CD.png 7903          VerrichtingAnatomischeLocatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.bodysite
CD.png 7904          VerrichtingLateraliteit .. bc-ObstetricProcedure Procedure.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
Container.png 7905          Indicatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
Container.png 8686             Probleem (ProblematiekKind) .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
Container.png 8687             Probleem (Geboortetrauma) .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
Container.png 8688             Probleem (Congenitale aandoeningen) .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
CD.png 7907          VerrichtingType .. bc-ObstetricProcedure Procedure.code
CD.png 7908          VerrichtingMethode .. bc-ObstetricProcedure Procedure.extension:procedureMethod
Container.png 7909          MedischHulpmiddel .. bc-ObstetricProcedure Procedure.focalDevice
Container.png 10462             MedischHulpmiddel .. zib-MedicalDeviceProduct Device
Container.png 7911          Locatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 10467             Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
Container.png 7913          Uitvoerder .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 10468             Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 7915          Aanvrager .. zib-procedurerequest ProcedureRequest.requester
Container.png 10469             Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 8689       ROP Screening (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 8690          ObservatieDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 8691          ObservatieNaam .. bc-ChildObservation Observation.code
ST.png 8692          ROPScreeningAfgeslotenWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 8693          ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 8694          ObservatieSpecimen .. bc-ChildObservation Observation.specimen
Container.png 8695          AnatomischeLocatie .. bc-ChildObservation Observation.bodySite
CD.png 8696             Locatie .. bc-ChildObservation Observation.bodySite
CD.png 8697             Lateraliteit .. bc-ChildObservation Observation.bodySite.extension:laterality
ST.png 8698          Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 8717       AABR (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 8718          ObservatieDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 8719          ObservatieNaam .. bc-ChildObservation Observation.code
BL.png 8720          AABRAfwijkendWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 8721          ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 8722          ObservatieSpecimen .. bc-ChildObservation Observation.specimen
Container.png 8723          AnatomischeLocatie .. bc-ChildObservation Observation.bodySite
CD.png 8724             Locatie .. bc-ChildObservation Observation.bodySite
CD.png 8725             Lateraliteit .. bc-ChildObservation Observation.bodySite.extension:laterality
ST.png 8726          Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 8727       BERA (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 8728          ObservatieDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 8729          ObservatieNaam .. bc-ChildObservation Observation.code
BL.png 8730          BERAAfwijkendWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 8731          ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 8732          ObservatieSpecimen .. bc-ChildObservation Observation.specimen
Container.png 8733          AnatomischeLocatie .. bc-ChildObservation Observation.bodySite
CD.png 8734             Locatie .. bc-ChildObservation Observation.bodySite
CD.png 8735             Lateraliteit .. bc-ChildObservation Observation.bodySite.extension:laterality
ST.png 8736          Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 8656       Infuus .. zib-Infusion DeviceUseStatement
Container.png 8657          Infuuskatheter .. zib-Infusion DeviceUseStatement.device
Container.png 8658             MedischHulpmiddel .. zib-Infusion-Product Device
Container.png 8659                Product .. zib-Infusion-Product Device
CD.png 8660                   ProductID .. zib-Infusion-Product Device.identifier
CD.png 8661                   ProductType .. zib-Infusion-Product Device.type
ST.png 8662                ProductOmschrijving .. zib-Infusion-Product Device.identifier.display?
TS.png 8663                BeginDatum .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.whenUsed.start
TS.png 8685                Einddatum .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.whenUsed.end
Container.png 8664                Indicatie .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.indication
Container.png 8665                   Probleem .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.indication.extension:indication_Problem
ST.png 8666                Toelichting .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.note.text
CD.png 8667                AnatomischeLocatie .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.bodySite
CD.png 8668                Lateraliteit .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.bodySite.extension:Laterality
Container.png 8669                Locatie .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.extension:HealthcareProvider
Container.png 8670                   Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
Container.png 8671                Zorgverlener .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.extension:Healthprofessional
Container.png 8672                   Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
ST.png 8673          Toelichting .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.note.text
Container.png 8674          LumenOfLijn .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.extension:LumenOrLine
CD.png 8675             LijnStatus .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.extension:LumenOrLine.extension:LineStatus
CD.png 8676             LumenLocatie .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.extension:LumenOrLine.extension:LumenLocation
Container.png 8677             SlotVloeistof .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.extension:LumenOrLine.extension:LockFluid
Container.png 8678                MedicatieToediening .. zib-Infusion-AdministeringSystem MedicationAdministration
Container.png 8679             ToedieningsSysteem .. zib-Infusion-Product DeviceUseStatement.extension:LumenOrLine.extension:AdministeringSystem
Container.png 8680                InfuusVloeistof .. zib-Infusion-AdministeringSystem MedicationAdministration
Container.png 8681                   MedicatieToediening .. zib-Infusion-AdministeringSystem MedicationAdministration
Container.png 8682                Randapparaat .. zib-Infusion-AdministeringSystem MedicationAdministration.device
Container.png 8683                   MedischHulpmiddel .. zib-MedicalDeviceProduct Device
ST.png 8684                ToedieningsSysteemToelichting .. zib-Infusion-AdministeringSystem MedicationAdministration.note
Container.png 8756    Opname, Ontslag, Overplaatsing .. zib-Encounter Encounter
Container.png 8779       Contact .. zib-Encounter Encounter
Container.png 8758       Lichaamsgewicht .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 8759       Schedelomvang .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 10660       Lichaamstemperatuur .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 8757       VoedingspatroonZuigeling .. bc-FeedingPatternInfant Observation
Container.png 8760       Ondersteuning bij ontslag naar huis (Verrichting) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
TS.png 8761          VerrichtingStartDatum .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.start
TS.png 8762          VerrichtingEindDatum .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performedPeriod.end
CD.png 8763          VerrichtingAnatomischeLocatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.bodySite
CD.png 8764          VerrichtingLateraliteit .. bc-ObstetricProcedure Procedure.bodySite.extension:ProcedureLaterality
Container.png 8765          Indicatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonReference
Container.png 8777             Probleem (ProblematiekKind) .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 8778             Probleem (Congenitale aandoeningen) .. bc-DisorderOfChild Condition
CD.png 8767          VerrichtingType .. bc-ObstetricProcedure Procedure.code
CD.png 8768          VerrichtingMethode .. bc-ObstetricProcedure Procedure.extension:procedureMethod
Container.png 8769          MedischHulpmiddel .. bc-ObstetricProcedure Procedure.usedReference
Container.png 10470             MedischHulpmiddel .. zib-MedicalDeviceProduct Device
Container.png 8771          Locatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 10471             Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
Container.png 8773          Uitvoerder .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer
Container.png 10472             Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 8775          Aanvrager .. bc-ObstetricProcedure Procedure.requester
Container.png 10473             Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 9704    Follow up .. bc-ChildRecord EpisodeOfCare
Container.png 9705       Na ontslag .. bc-ChildRecord EpisodeOfCare.type
Container.png 10692          Contact .. bc-Encounter Encounter
Container.png 9706          Zintuigen .. bc-DisorderOfChild Condition
Container.png 9721             Probleem (Zintuigen) .. bc-DisorderOfChild Condition
CD.png 9722                ProbleemAnatomischeLocatie .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite
CD.png 9723                ProbleemLateraliteit .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite.extension:laterality
CD.png 9724                ProbleemType .. bc-DisorderOfChild Condition.category
CD.png 9725                ProbleemNaam .. bc-DisorderOfChild Condition.code
TS.png 9726                ProbleemBeginDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.onsetDateTime
TS.png 9727                ProbleemEindDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.abatementDateTime
CD.png 9728                ProbleemStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.clinicalStatus
CD.png 9729                VerificatieStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.verificationStatus
ST.png 9730                Toelichting .. bc-DisorderOfChild Condition.note
Container.png 9707             Verrichting (Problematiek kind) .. bc-ObstetricProcedure Procedure
Container.png 9733          ROP Screening (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 9732          AABR (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 9878          BERA (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 9735       Na 2 jaar .. bc-ChildRecord EpisodeOfCare.type
Container.png 10693          Contact .. bc-Encounter Encounter
Container.png 9738          Opleiding moeder .. bc-ParentEducationLevel Observation.valueCodeableConcept
Container.png 9737             Opleiding .. bc-ParentEducationLevel Observation
Container.png 9739          Opleiding vader .. bc-ParentEducationLevel Observation.valueCodeableConcept
Container.png 9740             Opleiding .. bc-ParentEducationLevel Observation
CD.png 9741                Schooltype .. bc-ParentEducationLevel Observation.valueCodeableConcept
ST.png 9742                Toelichting .. bc-ParentEducationLevel Observation.comment
Container.png 9743          Hoofdtaal thuis .. bc-Child Patient.communication.language
Container.png 9744             Taalvaardigheid .. bc-Child Patient.communication.language
Container.png 9745          Neurologie .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 9751             Neurologie (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 9761                ObservatieDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 9763                NeurologieWaarde .. bc-ChildObservation Observation.value
CD.png 9764                ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 9769                Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 9771             Probleem (Neurologie) .. bc-DisorderOfChild Condition
CD.png 9772                ProbleemAnatomischeLocatie .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite
CD.png 9773                ProbleemLateraliteit .. bc-DisorderOfChild Condition.bodySite.extension:laterality
CD.png 9774                ProbleemType .. bc-DisorderOfChild Condition.category
CD.png 9775                ProbleemNaam .. bc-DisorderOfChild Condition.code
TS.png 9776                ProbleemBeginDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.onsetDateTime
TS.png 9777                ProbleemEindDatum .. bc-DisorderOfChild Condition.abatementDateTime
CD.png 9778                ProbleemStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.clinicalStatus
CD.png 9779                VerificatieStatus .. bc-DisorderOfChild Condition.verificationStatus
ST.png 9780                Toelichting .. bc-DisorderOfChild Condition.note
Container.png 9781             Gehoor (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 9782                ObservatieDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
CD.png 9784                GehoorWaarde .. bc-ChildObservation Observation.value
CD.png 9785                ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 9790                Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 9791             Gezondheidstoestand (Observatie) .. bc-ChildObservation Observation
TS.png 9792                ObservatieDatumTijd .. bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime
ST.png 9794                GezondheidstoestandWaarde .. bc-ChildObservation Observation.valueString
CD.png 9795                ObservatieMethode .. bc-ChildObservation Observation.method
ST.png 9800                Toelichting .. bc-ChildObservation Observation.comment
Container.png 9802          Lichaamsgewicht .. zib-BodyWeight Observation
PQ.png 9803             GewichtWaarde .. zib-BodyWeight Observation.valueQuantity
ST.png 9804             Toelichting .. zib-BodyWeight Observation.comment
TS.png 9805             GewichtDatumTijd .. zib-BodyWeight Observation.effectiveDateTime
CD.png 9806             Kleding .. zib-BodyWeight Observation.component:clothing.valueCodeableConcept
Container.png 9801          Lichaamslengte .. zib-BodyHeight Observation
Container.png 9812          Schedelomvang .. bc-ChildObservation Observation
Container.png 1123 Medisch onderzoek .. nvt
II.png 3677    Peridoscode .. bc-Woman Patient.identifier
Container.png 2416    Verrichting (Onderzoek) .. zib-Procedure Procedure
 • GET [base]/Procedure?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]
2417       VerrichtingStartDatum .. zib-Procedure Procedure.effectivePeriod.start
TS.png 2418       VerrichtingEindDatum .. zib-Procedure Procedure.effectivePeriod.end
CD.png 2419       VerrichtingAnatomischeLocatie .. zib-Procedure Procedure.bodySite
CD.png 2420       VerrichtingLateraliteit .. zib-Procedure Procedure.bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept
Container.png 2421       Indicatie .. zib-Procedure Procedure.reasonReference
Container.png 2422          Probleem .. zib-Problem Condition
CD.png 2423       VerrichtingType .. bc-ObstetricProcedure Procedure.code
CD.png 2424       VerrichtingMethode .. bc-ObstetricProcedure Procedure.extension:Procedure.Method
Container.png 2425       MedischHulpmiddel .. bc-ObstetricProcedure Procedure.focalDevice
Container.png 10474          MedischHulpmiddel .. zib-MedicalDeviceProduct Device
Container.png 2427       Locatie .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer.actor
Container.png 2433          Zorgaanbieder .. nl-core-organization Organization
Container.png 2429       Uitvoerder .. bc-ObstetricProcedure Procedure.performer.actor
Container.png 2434          Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 2431       Aanvrager .. zib-ProcedureRequest Procedure.Requestrequester
Container.png 2435          Zorgverlener .. nl-core-practitioner Practitioner
Container.png 8912    Media .. DocumentReference
II.png 8913       Identificatienummer .. DocumentReference.masterIdentifier
CD.png 8914       Type beeldmateriaal .. DocumentReference.extension
CD.png 8915       Beeldmateriaal .. DocumentReference.extension
blob 8943       Beeld .. Binary
TS.png 8916       Datum/Tijd .. DocumentReference.indexed
ST.png 8917       Toelichting .. DocumentReference.extension
Container.png 1208    Foetusspecifieke onderzoeksgegevens .. bc-FetusObservation Observation
Container.png 10283       Patient .. bc-FetusObservation Observation.subject
Container.png 1767       Foetale monitoring (CTG) .. bc-FetusObservation Observation
CD.png 3916          FoetaleMonitoringMoment .. bc-FetalMonitoring Observation.component.valueCodeableConcept
Container.png 1768          TijdsInterval .. bc-FetalMonitoring Observation.effectivePeriod
Container.png 1783          Foetale hartslag (Hartfrequentie) .. zib-HeartRate Observation.OnsetDateTime
PQ.png 3909          BasisHartFrequentie .. bc-FetalMonitoring Observation.component.valueQuantity
BL.png 3910          FoetaleAcceleraties .. bc-FetalMonitoring Observation.component.valueCodeableConcept
CD.png 3911          FoetaleDeceleraties .. bc-FetalMonitoring Observation.component.valueCodeableConcept
CD.png 3912          FoetaleHartFrequentieVariabiliteit .. bc-FetalMonitoring Observation.component.valueCodeableConcept
CD.png 3915          FoetaleMonitoringMethode .. bc-FetalMonitoring Observation.method
CD.png 3913          ConclusieFIGO .. bc-FetalMonitoring Observation.component.valueCodeableConcept
INT.png 3914          ConclusieFisher .. bc-FetalMonitoring Observation.component.valueCodeableConcept
Container.png 3907          Beoordelaar .. bc-FetalMonitoring Observation.performer
Container.png 3908             Zorgverlener .. nl-core-practitionerrole Practitioner
Container.png 1209       Echoscopie .. bc-PregnancyUltraSound DiagnosticReport
Container.png 8918          Echografiche bevindingen algemeen (Observatie) .. bc-PregnancyUltraSoundGeneralFindings Observation
TS.png 8919             ObservatieDatumTijd .. bc-PregnancyUltraSoundGeneralFindings Observation.effectiveDateTime
CD.png 8929             ObservatieMethode .. bc-PregnancyUltraSoundGeneralFindings Observation.method
CD.png 8921             ConclusieWaarde .. bc-PregnancyUltraSoundGeneralFindings Observation.component.valueCodeableConcept
CD.png 8931             VerdenkingAfwijkingobvWaarde .. bc-PregnancyUltraSoundGeneralFindings Observation.component.valueCodeableConcept
CD.png 8930             AdviesWaarde .. bc-PregnancyUltraSoundGeneralFindings Observation.component.valueCodeableConcept
ST.png 8927             Toelichting .. bc-PregnancyUltraSoundGeneralFindings Observation.comment
Container.png 1210          Biometrie .. bc-PregnancyUltraSound DiagnosticReport
Container.png 3513             FoetaleBuikomtrek / AC (Meting) .. bc-FetusObservation Observation
PQ.png 3515                ACWaarde .. bc-FetusObservation Observation.value
PQ.png 3525                ACPercentielWaarde .. ntb
CD.png 3516                MeetMethode .. bc-FetusObservation Observation.method
TS.png 3519                ACDatumBeginTijd .. bc-FetusObservation Observation.period.start
TS.png 3520                ACDatumEindTijd .. bc-FetusObservation Observation.period.end
ST.png 3521                Toelichting .. bc-FetusObservation Observation.comment
Container.png 3626             FoetaleSchedelomvang .. zib-HeadCircumference Observation