xNaamStandaardx - kwalificatie - xNaamKwalificatiescriptx

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Vervang hierboven in de titel de tekst tussen de x-x. Bijvoorbeeld:
Zelfmetingen - kwalificatie - Sturen Zelfmetingen


1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
(dd-mm-jjjj) (met link) Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is de XIS/PGO leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol bijv:‘Beschikbaar stellen meetwaarden vitale functies’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

OPTIONEEL: Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

optioneel, VOORBEELDTEKST: zie inleiding PDFA

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een (kandidaat-) deelnemer kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 6. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De (kandidaat-) deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 7. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. SPECIFIEKE VOORWAARDE OF BENOEMEN OF Niet van toepassing

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten worden verstuurd vanuit het XIS/PGO. [HAAL ER XIS OF PGO WEG] Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het aanleverformat [LiNK NAAR KWALIFICATIEPAGINA/AANLEVERFORMAT] DIT MOET EEN VERWIJZING NAAR DE PAGINA ZIJN, NIET HET BESTAND (IN GEVAL DEZE OP EEN LATER MOMENT VERVANGEN WORDT)

4.4 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens (LiNK naar “ONDERDEEL 6 op deze pagina”) .
 2. Maak in het XIS de "NAAM SCRIPT” voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens (LiNK naar “ONDERDEEL 6 op deze pagina”).
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het aanleverformat "LINK AANLEVERFORMAT PPT INFORMATIESTANDAARD”
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR-server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s.
 5. "NAAM KWALIFICATIESCRIPT INFORMATIESTANDAARD” gegevens beschikbaarstellen conform de scenario’s.
Doel Verwacht resultaat
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld

4.5 Uit te voeren stappen Raadplegen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Raadpleeg afspraken voor de personen genoemd in zoals beschreven bij "LiNK NAAR ONDERDEEL 6 OP DEZE PAGINA”. Sommige "NAAM KWALIFICATIESCRIPT INFORMATIESTANDAARD” geven aanvullende filtercriteria aan.
 2. De kwalificatiesimulator (FHIR-server) zal de "ONDERDEEL” (bijvoorbeeld afspraak/afspraken) beschikbaarstellen. De gegevens in deze "ONDERDEEL” (bijvoorbeeld afspraak/afspraken) komen overeen met de gegevens uit de Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen "LiNK NAAR ONDERDEEL 6 OP DEZE PAGINA”.
 3. Ontvang en verwerk de "ONDERDEEL” (bijvoorbeeld afspraak/afspraken) in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO de gegevens uit de "ONDERDEEL” (bijvoorbeeld afspraak/afspraken) toont, en leg deze vast in het document 3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Raadplegen "NAAM KWALIFICATIESCRIPT INFORMATIESTANDAARD”.
Doel Verwacht resultaat
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld

4.6 Uit te voeren stappen "STUREN OF ONTVANGEN"

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

Doel Verwacht resultaat
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

5.2 Datum T

5.3 Gegevens NaamMedMijStandaard

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

6.1 NaamKwalificatieScenario 1

6.2 NaamKwalificatieScenario n

6.2.1 Test sub 3

6.2.2 Test sub 3

6.2.2.1 Test sub 4

6.2.2.2 Test sub 4