Functioneel Ontwerp PDF/A 3.0.27

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenPDF/A
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Voor de uitwisseling van documentgebaseerde, ongestructureerde medische gegevens of gezondheidsinformatie gebruikt MedMij de PDF/A-standaard. PDF/A is een ISO-gestandaardiseerde variant van het gewone PDF-formaat. PDF/A is een van de door Forum Standaardisatie aanbevolen standaarden. Meer informatie over PDF/A vindt u hier: https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/pdf-nen-iso.

Het formaat is specifiek ontwikkeld voor correcte weergave van de inhoud op langere termijn. Het beoogt statische paginainhoud weer te geven en is geschikt voor het opslaan van digitale documenten waar inhoud en context niet meer van mag veranderen. Zo kunnen patiënt en zorgverlener alvast allerlei ongestructureerde gezondheidsinformatie uitwisselen zonder te hoeven wachten tot dat deze gestructureerd opgeleverd kunnen worden.

Bij implemeneteren van PDF/A dient er uit te worden gegaan van een minimale compliance aan de PDF/A-standaard. Dat wil zeggen PDF/A-1 en daarbinnen is ook PDF/A-b toegestaan. Zie voor meer informatie de wiki pagina hierover: https://en.wikipedia.org/wiki/PDF/A#Conformance_levels_and_versions

De standaard PDF/A kent de use cases Raadplegen en Sturen. Algemene informatie betreffende use cases kan gevonden worden op de pagina Ontwerpen MedMij.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Conform specificaties genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Toelichting op de zorginformatiebouwstenen: PDF/A versie 3.0.27 maakt gebruik van zib publicatie 2017.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

2 Use Cases

Deze sectie vervolgt met de volgende use cases:

2.1 Use case: Raadplegen gezondheidsinformatie in PDF/A door patiënt

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medische informatie die over henzelf gaan. Het is niet mogelijk om alle medische informatie direct gestructureerd te kunnen ontsluiten voor de patiënt. Dit ontwerp beschrijft het uitwisselen van ongestructureerde digitale informatie in een PDF/A format.

2.1.2 Domein

Documenten en ongestructureerde medische informatie in een PDF/A formaat in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch beschikbaar maken van medische gegevens in PDF/A formaat vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

2.1.4.1 Raadplegen medische gegevens in PDF/A

Het raadplegen van een medische informatie gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).

Informatie elementen in de vraag om PDF/A documenten staan hieronder. Dit betreft de filtermogelijkheden (query parameters) in de vraag om documentgegevens. Deze filtermogelijkheden zijn een subset de filtermogelijkheden zoals benoemd in het IHE MHD profiel.

 • patient
 • aanmaakdatum
 • status

Het ondersteunen van DocumentManifest is optioneel voor het raadplegen van PDF/A.

2.1.4.2 Beschikbaarstellen medische gegevens in PDF/A

De informatie-elementen voor het beschikbaarstellen van een PDF/A worden beschreven in het IHE MHD profiel. Dit betreft de inhoud van de transactie waarbij het om de volgende HL7 FHIR STU3 informatie modellen en Zorginformatiebouwstenen gaat:

Het ondersteunen van DocumentManifest is optioneel voor het beschikbaarstellen van PDF/a.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil medische gegevens in PDF/A formaat raadplegen
Zorgaanbieder Stelt medische gegevens in PDF/A formaat beschikbaar

Bedrijfsrollen afspraak inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram PFD/A raadplegen

Activiteitendiagram PDF/A raadplegen

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos vindt u hier. Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van een PDF/A document rol speelt.

Na het ontslag komt de informatie over de opnameperiode vanuit het ziekenhuis beschikbaar in de PGO, zodat zij een goed beeld heeft van haar opname en haar medicatie. Dit kan zij ook delen met haar naasten.

Roos zou in haar PGO bijvoorbeeld de ontslagbrief van haar opname kunnen opvragen.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de PDF/A beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens in PDF/A tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil zijn medische gegevens inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om zijn medische gegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
2.1.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare medische gegevens bij een XIS aan de hand van een zoekopdracht.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert een lijst met metadata over de gevonden PDF/A documenten op voor de patiënt.
 • De Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de gewenste PDF/A te raadplegen of te downloaden.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de PDF/A op voor de patiënt.
2.1.6.2.3 Post conditie

De patiënt heeft zijn medische gegevens geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om een document of documenten PDF/A van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO PDFAMetadataLijstRaadplegend MM-3.0.27-PLR-FHIR Raadplegen PDF/A metadata lijst bij zorgaanbieder
PDFARaadplegend MM-3.0.27-PDR-FHIR Raadplegen PDF/A document bij zorgaanbieder
XIS PDFAMetadataLijstBeschikbaarstellend MM-3.0.27-PLB-FHIR Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst bij patient
PDFABeschikbaarstellend MM-3.0.27-PDB-FHIR Beschikbaarstellen PDF/A document bij patient

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram PDF/A raadplegen

Componenten diagram PDFA raadplegen

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.1.8 Transacties, transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
PDFA metadata lijst (PULL) Raadplegen PDF/A metadata lijst MM-3.0.27-PLR-FHIR PGO Patiënt PDF/A in FHIR
Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst MM-3.0.27-PLB-FHIR XIS Zorgaanbieder
PDFA (PULL) Raadplegen PDF/A MM-3.0.27-PDR-FHIR PGO Patiënt
Beschikbaarstellen PDF/A MM-3.0.27-PDB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram PDF/A raadplegen

Use case diagram PDF/A Raadplegen

2.2 Use case: Sturen gezondheidsinformatie in PDF/A door patiënt

2.2.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door gezondheidsinformatie te delen met zorgverleners. Het is niet mogelijk om alle informatie direct gestructureerd te kunnen sturen. Dit ontwerp beschrijft het uitwisselen van ongestructureerde digitale informatie in PDF/A formaat.

2.2.2 Domein

Documenten en ongestructureerde gezondheidsinformatie in een PDF/A formaat in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.2.3 Context

Het gaat om het elektronisch beschikbaar maken van een document of documenten in PDF/A formaat vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar zorgaanbiederssysteem (XIS). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.2.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn voor de standaard PDF/A Sturen, zijn gedefinieerd op het platform ART-DECOR in het project Documentuitwisseling.

2.2.4.1 Sturen van gezondheidsinformatie in PDF/A

Het sturen van een gezondheidsinformatie gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).

Om uitwisseling van PDF/A-bestanden tot stand te brengen, neemt MedMij zoveel mogelijk over van het MHD-profiel (Mobile access to Health Documents) van IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) dat een RESTful / HTTP-interface definieert naar een XDS-omgeving met behulp van HL7 FHIR STU3-bronnen. De informatie-elementen voor het beschikbaarstellen van een PDF/A worden beschreven in het IHE MHD-profiel.

De inhoud van de transactie gaat om de volgende HL7 FHIR STU3 informatie modellen en Zorginformatiebouwstenen:

2.2.5 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil gezondheidsinformatie in PDF/A formaat sturen
Zorgaanbieder Ontvangt gezondheidsinformatie in PDF/A formaat

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram PFD/A sturen

Activiteitendiagram PDF/A sturen

2.2.6 Procesbeschrijving

2.2.6.1 'Patient journey' - Roos Dalstra

Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde schetst van het sturen van PDF/A vanuit het PGO is de 'patient journey' van Roos Daalstra. Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het sturen van een PDF/A document rol kan spelen.

Roos is ’s nachts vanwege benauwdheid opgenomen op de afdeling cardiologie van het ziekenhuis. De internist in dienst die nacht wil graag weten welke medicatie Roos gebruikt. Aangezien Roos alles heeft bijgehouden in haar persoonlijke gezondheidsomgeving kan zij het ziekenhuis haar medicatiegegevens laten zien door deze te sturen naar het ziekenhuisinformatiesysteem.

Wanneer het XIS niet in staat is om het medicatieoverzicht gestructureerd te ontvangen, zou het PGO het medicatieoverzicht in een PDF/A kunnen sturen. Zo heeft de arts wel gelijk de beschikking over het medicatieoverzicht.

2.2.6.2 'Patient journey' - Jelmer Postma

Een tweede voorbeeld waarbij de meerwaarde van raadplegen en sturen van PDF/A vanuit het PGO is de 'patient journey' van Jelmer Postma. Hieronder een voor Jelmer relevante situatie waarbij het sturen van een PDF/A document rol kan spelen.

De opname in de GGZ-instelling is van korte duur. Vanaf nu wordt Jelmer ambulant behandeld door een reguliere GGZ-instelling.

Vanuit zijn zorgtraject heeft Jelmer verschillende plannen en verslagen in zijn PGO opgeslagen. Onder andere het initiële plan van de bedrijfsarts en het behandelplan van de psychiater kan Jelmer raadplegen in zijn PGO. De verslagen kan Jelmer als PDF/A sturen aan (nieuwe) begeleiders zodat alle betrokkenen de informatie rond Jelmer zijn ziekte hebben, waarmee zijn herstel zo spoedig mogelijk kan verlopen.

2.2.6.3 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een patiënt (PGO) stuurt de PDF/A naar het systeem van een zorgverlener (XIS).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.2.6.3.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van gezondheidsinformatie in PDF/A tussen eigen persoonlijke gezondheidsomgeving en het betreffende XIS.

De patiënt wil zijn gezondheidsinformatie sturen en de zorgaanbieder ontvangt deze.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om zijn gezondheidsinformatie te sturen.
2.2.6.3.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt gezondheidsinformatie in PDF/A formaat naar een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt een PDF/A van de patiënt.
2.2.6.3.3 Post conditie

De patiënt heeft zijn gezondheidsinformatie in PDF/A formaat gestuurd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.2.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel patiënt als zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om een document of documenten PDF/A van patiënt naar zorgaanbieder.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO DocumentcollectieSturend MM-3.0.27-DCS-FHIR Sturen PDF/A document naar zorgaanbieder
XIS DocumentcollectieOntvangend MM-3.0.27-DCO-FHIR Ontvangen PDF/A document van de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram PDFA sturen

Componenten diagram PDF/A Sturen

2.2.8 Transacties en Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
PDFA (PUSH) Sturen PDF/A Document(en) MM-3.0.27-DCS-FHIR PGO Patiënt PDF/A in FHIR
Ontvangen PDF/A Document(en) MM-3.0.27-DCO-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.2.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram PFD/A sturen

Use case diagram PDF/A sturen

3 Functionaliteit

3.1 Raadplegen

PGO raadpleegt als eerste bij het XIS, de index met referenties naar documenten. PGO raadpleegt in zijn tweede stap de documenten via deze referenties onder dezelfde condities - met name autorisatie- als de raadpleging van de index. Het XIS is gehouden aan de controle van deze condities. De referenties in de index moeten dus leiden naar een locatie die onder controle staat van het betreffende XIS. Om deze controlemogelijkheid af te dwingen kan het nodig zijn dat het XIS de referentie naar het werkelijke document in opgehaalde indexgegevens vervangt door een alternatieve referentie die onder controle staat bij het XIS. Voor een PGO is een eventuele vervangen referentie transparant: het blijft een referentie die het systeem kan volgen onder dezelfde condities als het indexgegeven zelf.

De transactie "Raadplegen PDF/A" door de PGO volgt de (aangepaste) referentie naar het document. Het raadplegen via het XIS is om context en controle te houden.

3.2 Sturen

Bij Sturen van PDF/A door een PGO worden de PDF/A documenten direct in het bericht als een (binair) bestand meegezonden. Er wordt dus niet gewerkt met referenties zoals bij Raadplegen PDF/A het geval is.

De XIS zal het bericht ontvangen en het PDF/A afleveren bij de Ontvanger (vaak de zorgverlener) die in het bericht is opgenomen. Hoe het afleveren aan de XIS kant van de PDF/A naar een zorgverlener plaatsvindt wordt niet door de informatiestandaard bepaald.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
- Mobile access to Health Documents (MHD) - 10-05-2019 (wijzigingsdatum) Mobile access to Health Documents (MHD) Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)
- FHIR STU3 Resource Index FHIR STU3 19-04-2017 Resource Index Hl7
- Zorginformatie bouwstenen zib Publicatie 2017(NL) 23-12-2018 (wijzigingsdatum) Zorginformatie bouwstenen Nictiz

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2020.01 - Januari 2023 3.0.27 MM-4103 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3841 De bearer tokens voor testpatiënten in de Touchstone-scripts worden voortaan vanuit één enkel configuratiebestand beheerd.
MM-3496 Uitleg toegevoegd aan het TO van PDF/A over het gebruik van en het verschil tussen de masterIdentifier- en identifier-elementen in de DocumentReference- en DocumentManifest-resources, inclusief een verwijzing vanuit het kwalificatiescript naar deze uitleg.
2020.01 - December 2022 3.0.26 MM-3840 Underscores in de id van een TestScript rule zijn vervangen door streepjes.
MM-3839 De sectie over het meesturen van ""secundaire"" resources in de implementatiegidsen voor FHIR STU3 en R4 beargumenteert dat het updaten van bestaande resources ontmoedigd wordt, maar dat wordt verwoord als ""PUT"", wat breder inzetbaar is dan een update. Dit is aangepast naar ""de update operation"".
2020.01 - November 2022 3.0.25 MM-3792 De tabellen met release notes per versie van de informatiestandaarden zijn opnieuw opgesteld zodat ze een completer beeld geven. De tabellen zijn daarnaast afgekapt op de laatste majorversie van de standaard.
MM-3687 In scenario 2.5 van PDF/A een Nictiz-interne assert aan de derde subtest toegevoegd, ervoor gezorgd dat niet-Nictiz-interne asserts worden uitgevoerd in default- en NoManifest-usecases, en OperationOutcome-gerelateerde asserts toegevoegd.
MM-3686 Tekstuele verbeteringen en consistentere beschrijvingen aangebracht in scenario's 1.3/1.4/1.5/2.2/2.3/2.4 van PDF/A.
MM-3444 Tekstuele toevoeging aan de PDF/A-kwalificatiescripts op de wiki: vermelding gebruik verschillende documenten tijdens kwalificatie.
2020.01 - Oktober 2022 3.0.24 MM-3700 De uitleg over het gebruik van tokens is als sectie opgenomen in de overkoepelende handleiding van Touchstone, de losse pagina is verwijderd.
MM-3685 De ongebruikte Practitioner fixtures in de PDF/a-test- en kwalificatiematerialen zijn verwijderd.
MM-3654 De PDF/A-TestScripts geven nu consistent alleen een waarschuwing als de testende partij de MasterIdentifier uit de test/kwalificatiematerialen gebruikt.
MM-3652 In de test/kwalificatiematerialen zijn titels en beschrijvingen voor de DocumentReference-fixtures consistent gemaakt.
MM-3607 In het testscript van scenario 2.5 van PDF/A is de read-operatie vervangen door een get-operatie, en het dummy-resourceType verwijderd.
MM-3498 DocumentReferentie 3, die een ongeldige verwijzing bevat, is verwijderd uit de test/kwalificatiematerialen voor PDF/A beschikbaarstellen.
2020.01 - September 2022 3.0.23 MM-3595 The outdated contact information in the profiles has been updated.
MM-3586 Enkele gedupliceerde en ongebruikte bestanden in het kwalificatiemateriaal van PDF/A zijn verwijderd.
MM-3540 In het kwalificatiescript van 'Beschikbaarstellen PDF/A' is zijn Persoonsgegevens verwijderd uit het 'Verwacht functioneel resultaat'. Daarnaast zijn enkele typo's gecorrigeerd.
MM-3500 A known issue has been added to the IG of PDF/A to indicate that the Bundle and List profiles are not used within the information standard. Moreover several typos have been corrected.
MM-3357 The test and qualification scripts that test the communication with the XIS in JSON format now also use JSON when information is sent, and not only when it is requested.
2020.01 - Augustus 2022 3.0.22 MM-3493 De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
MM-3476 De automatische assert gerelateerd aan de HTTP-code in scenario 1.3 is aangepast zodat deze alleen slaagt wanneer code 400 wordt gebruikt. Verder zijn scenario 1.3 en 1.5 meer met elkaar in lijn gebracht.
MM-3475 The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
MM-3247 De testscripts van scenario 1.4 en 2.5 zijn in lijn gebracht met het kwalificatiescript en testen nu respectievelijk alleen oplevering via een Binary-resource en een normale HTTP-read. Daarnaast is de beschrijving van scenario 2.5 in het kwalificatiescript aangevuld met de autorisatietest die technisch uitgevoerd wordt.
MM-3162 Op Raadplegen kwalificatiescripts AllergieIntolerantie, PDF/A, eAfspraak, Zelfmetingen wordt nu toegelicht dat er in de kwalificatie geen extra raadpleging op patient wordt verwacht, wanneer in een scenario geen inhoudelijke gegevens beschikbaar zijn.
2020.01 - Juli 2022 3.0.21 MM-3367 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3360 De titels van de voorbeelddocumenten zijn gecorrigeerd in het kwalificatiemateriaal en bij de documentinhoud in het kwalificatiescript.
MM-3355 Een toelichting dat het BSN niet uitgewisseld mag worden met PGO's is toegevoegd aan het algemeen functioneel ontwerp.
MM-3351 In het kwalficatiemateriaal bevatte het element DocumentManifest.author de waarde van de ontvanger van de documenten (A. Janssen). Dit is aangepast naar de naam van de patiënt (Helene XXX_Ellens).
MM-3338 De git-repository's "Nictiz-STU3-testscripts" en "Nictiz-STU3-testscripts-src" zijn samengevoegd en verhuisd naar een nieuw repository met de naam "Nictiz-testscripts".
MM-3337 De TestScript-resources voor test- en kwalificatiedoeleinden op TouchStone zijn gemigreerd naar FHIR R4.
MM-3308 In the FHIR STU3 IG, the link to "paging" the FHIR spec has been corrected.
MM-3300 In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
2020.01 - Juni 2022 3.0.20 MM-3288 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-3279 De narratives in de test- en kwalificatiefixtures worden vanaf nu bij elke wijziging opnieuw gegenereerd.
MM-3254 In the general IG an explanation has been added that our FHIR profiles don't use the mustSupport flag.
MM-3245 In het kwalificatiescript van PDF/A is de term 'non-Binary resource' als alternatief voor 'Binary-resource' vervangen door 'HTTP-verwijzing'.
MM-3237 Onder 'Uit te voeren stappen' in het kwalificatiescript van PDF/A waren ten onrechte twee uitgangspunten toegevoegd, deze zijn naar de relevante plekken van het script verhuisd.
MM-3230 Several examples of the zib2017 profiles were missing a reference to PractitionerRole. This reference has been added.
MM-3213 De DVZA-TestScripts staan het toe dat de resultaten één extra DocumentReference of DocumentManifest mogen bevatten zolang de status _current_ is.
MM-3212 In het kwalificatiescript van PDF/A waren de omschrijvingen van twee scenario's (2.4 en 2.5) onduidelijk, deze zijn verbeterd.
MM-3163 Op het functioneel ontwerp is de link naar het IHE MHD-profiel gecorrigeerd.
MM-2759 Correct and incorrect examples have been added to the common FHIR IG for referencing resources when the server doesn't support RESTful reads.
2020.01 - Mei 2022 3.0.19 MM-3204 In de Touchstone-handleiding is een waarschuwing geplaatst over het verwijderen van de USER_KEY of ORG_KEY in publieke plekken.
MM-3185 Er is een variant van de technische testscripts gemaakt voor partijen die de DocumentManifest-resource niet ondersteunen.
MM-3184 Op de kwalificatiepagina zijn de 'Conformiteitscheck Gegevensdienst'-documenten (CCGs) verwijderd.
MM-3174
MM-3054 Reference.display is niet langer verplicht in de technische testscripts wanneer de NullFlavor- of data-absent-reason-extensie aanwezig is.
MM-2916 Incorrect comments related to data elements not allowed to be present in the PDF/A profiles (DocumentReference, DocumentManifest and List) have been removed.
2020.01 - April 2022 3.0.18 MM-3096 In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
MM-3082 Spelfouten en andere kleine foutjes opgelost.
MM-3045 Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
MM-3033 De foutieve assert op DocumentReference is aangepast naar DocumentManifest in de technische testscripts voor scenario 2.2.
MM-3032 In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
MM-3016 Foutieve T-datums in DocumentReference- en DocumentManifest-fixtures zijn gecorrigeerd.
MM-2972 De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
2020.01 - Maart 2022 3.0.17 MM-3035 Op de wikipagina voor kwalificatie van PDFA Beschikbaarstellen is een hyperlink naar de Inhoudelijke gegevens gecorrigeerd, deze verwees voorheen naar een niet bestaande pagina.
MM-3031 Het opmerkingenveld in de CCG van PDFA is opengesteld waardoor gebruikers opmerkingen in het vrije veld kunnen vermelden.
MM-2973 De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
MM-2968 The CapabilityStatements for PDF/A now support POST searchIncludes
2020.01 - Februari 2022 3.0.16 MM-2887 Op de FAQ kwalificatiepagina is de term pre-kwalificatie vervangen door kwalificatie 1. Verder is het kwalificatieproces verduidelijkt.
MM-2886 Added a textual known issue to the ValueSet ProbleemNaamCodelijst that an urn:oid is present where an url is expected.
MM-2882 Op de kwalificatiewikipagina is explicieter aangegeven dat bij afwijkingen van het kwalificatiescript er een argumentatie noodzakelijk is dat vooraf moet worden gecommuniceerd.
MM-2880 In the profiles nl-core-address and nl-core-contactpoint, the Markdown notation for the tables has been changed to an actual table instead of a code block.
MM-2872 Er is een leesvriendelijke tekst aan 2 links toegevoegd in de introductie op het algemene functioneel ontwerp
MM-2858 De PGO-testscripts voeren geen uitgebreide checks meer uit op de FHIR-responses vanuit de testserver.
MM-2846 In een van de technische PDFA-testscripts voor XIS-systemen die test op een JSON-response werd om een XML-response gevraagd. Dit is aangepast.
MM-2844 The patch version number for nl-core-practitioner has been corrected.
MM-2834 In various CapabilityStatements, searchParams that were present, but that were not shown in their respective TOs, were removed and incorrect searchIncludes have been corrected.
MM-2830 - Het aanpassen van enkele tekstuele beschrijvingen op de addendum-wiki van de PDF/A-kwalificatie.

- Het corrigeren van enkele typo's en inconsequente bewoordingen.

MM-2820 In the package manifests for all packages, the incorrect entry "web" has been changed to "url". This change pertains the packages for zib2017, Questionnaires, BgZ, Images and eAfspraak.
MM-2787 In de technische TestScripts wordt gecontroleerd of .system én .code altijd samen aanwezig zijn en of er geen ValueSet-uri gebruikt wordt als .system.
MM-2770 Op de kwalificatiewikipagina's is additionele informatie toegevoegd dat verduidelijkt op welke systeemomgeving gekwalificeerd dient te worden.
MM-2721 De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
MM-2691 De technische TestScripts gebruiken nu de "Prefer: return=representation" header bij het sturen van informatie om te garanderen dat de response de aangemaakte resources bevat.
MM-2663 In de gezamenlijke basis voor de Touchstone-testen zijn de MedMij-asserts uitgesplitst van de niet-MedMij-asserts. Hierdoor is de volgorde van asserts in veel Touchstone-testscripts veranderd.
MM-2659 Een aantal overlappende testen in de technische TestScripts van verschillende standaarden zijn generaliseerd naar een algemene basis. Sommige TestScripts voeren daardoor completere controles uit.
MM-2375 De aansluitpagina voor Touchstone is veralgemeniseerd zodat deze multi-inzetbaar. Op de MedMij-wikipagina staat nu deze algemene informatie samen met MedMij-specifieke informatie.
2020.01 - Januari 2022 3.0.15 MM-2764 In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.
MM-2734 Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
MM-2711 De 'conformiteitscheck gegevensdienst'-documenten (CCG) zijn toegevoegd op de kwalificatiepagina voor alle gegevensdiensten waarvoor deze beschikbaar zijn.
MM-2664 Locatie van Documentreferentie 3 en Document 3 bleken onjuist, dit is gecorrigeerd. Er wordt nu terecht verwezen naar een niet bestaand document met een foutieve ID.
MM-2531 De ontbrekende uitleg over het gebruik en invoeren van de variabele T-datum is toegevoegd aan de sectie Configureren simulator op de kwalificatiepagina.
MM-2515 Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.
MM-2461 In the zib2017 FHIR package, the missing terminology bindings in profiles zib-AllergyIntolerance and zib-BodyHeight have been restored.
MM-2324 All LoadResources scripts for the qualification materials are bundled per main folder (MedMij-20XX.0X-Test/Cert), leading to less overhead in the montly update cycle.
2020.01 - November 2021 3.0.14 MM-2480 Correctie en verduidelijking PDF/A wiki-pagina's raadplegen en beschikbaarstellen: De footnote in 4.4. is verder uitgewerkt en onjuistheden in de addenda zijn aangepast.
2020.01 - Oktober 2021 3.0.13 MM-2264 Notitie in het PDF/A DVP kwalificatiescript onder sectie 2.3 gezet die verduidelijking geeft over de PDF die niet binnen het zelfde domein opgehaald kan worden. 
MM-2310 Edited the PDF/A qualification script for scenario 2.5 to be able to check both a Binary and a direct PDF download. Edited the PDF used in internal materials to a Nicitz document.
MM-2414 In de addenda voor beschikbaarstellen PDF/A is de juiste zorgverlener aan de DocumentReferentie2 toegevoegd.
MM-2415 Guidance has been added to the FHIR IG on working with "secondary" resources (Patient, Practitioner) which are referred from a resource that's being created by a client on a server.
MM-2443 De aanleverformats van PDF/A zijn aangepast zodat deze overeenkomen met de verwachte functionele resultaten per scenario in de PDF/A kwalificatiescripts.
2020.01 - September 2021 3.0.12 MM-2361 Inhoudelijke finetuning van de PDF/A wiki-pagina's: De begrippen zijn verder uitgewerkt en onjuistheden in de addenda zijn aangepast.
2020.01 - Augustus 2021 3.0.11 MM-2168 De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.  Daarnaast is de naamgeving van de begrippen geharmoniseerd, zijn de addenda verder uitgewerkt en is uiteengezet wat er per scenario wordt getoetst.
2020.01 - Juni 2021 3.0.9 MM-2187 In PDF/A testscripts 1.4 en 2.4 de query die gebruikt wordt om references te kunnen resolve zodanig aangepast dat deze om kan gaan met het aantreffen van meedere bundle.link elementen.
2020.01 - Mei 2021 3.0.8 MM-2075 In het kwalificatiescript PDF/A PHR 2.1, is de description aangepast zodat deze nu correct weergeeft dat het script 2.1 betreft.
MM-1721 Aanpassing gedaan aan de aanleverformats voor PDFA. Op de Wiki zijn nieuwe aanleverformats gepubliceerd.
2020.01 - April 2021 3.0.7 MM-2014 DocumentManifest is optioneel voor zowel DVZA's als DVP, dit is doorgevoerd in de testscripts van PDF/A 3.x (2020.01).
MM-2013 DocumentManifest is optioneel voor zowel DVZA's als DVP, dit is doorgevoerd in het functioneel ontwerp van PDF/A 3.x (2020.01).
MM-1960 Support for the Find DocumentManifest transaction is made optional instead of mandatory for servers, this has been changed on the PDF/A 3.x (2020.01) FHIR IG.
MM-1707 De Patient Journey van "Jelmer Postema" is aangepast, een nieuwe PDF is toegevoegd op de functionele ontwerpen van Vragenlijsten 2.x, Basisgegevens GGZ 2.x en PDF/A 3.x (publicatie 2020.01). Op het functioneel ontwerp van Vragenlijsten en Basisgegevens GGZ zijn daarnaast ook de verhaalteksten bij de use-case aangepast.
2020.01 - Februari 2021 3.0.5 MM-1772 Mode value changed from "client" to "server" in the MedicationServer and PDFAServer CapabilityStatements.
2020.01 - November 2020 3.0.2 MM-1466 Binnen het FO van PDF/A zijn de verwijzingen naar FHIR-versienummers weggehaald.
2020.01 - September 2020 3.0.1 MM-1393 Tweaks in the qualification materials of the PDF/A standard on multiple aspects including scripts, addendum, fixtures and wiki guidance.
MM-1328 Clarified specifications of which transactions are needed to be supported by DVP's for PDF/A
MM-1281 Gelijktrekken van woordkeuzes in kwalificatiescripts en addenda voor PDF/A
MM-1228 Removed inline examples in TO of PDF/A and replaced them with links to simplifier examples.
MM-1011 Replaced the term "StructureDefinitions" with the more precise term "profiles" in implementation guides.
2020.01 - Zomerrelease 2020 3.0.0 MM-1121 Change the profile requirement for the PDF retrieve use case from the IHE profiles to the profiles adapted by Nictiz to fix slicing issues.
MM-1079 Het kwalificatiemateriaal voor PDF/A wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.
MM-1069 The IHE MHD list of search parameters was deemed to pose a disproportionate implementation burden for servers. A selection of the most appropriate and likely used search parameters has been made.
MM-816 Removed additional constraints on .author reference to allow for a Patient reference.


9 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS