Functioneel Ontwerp Geboortezorg 1.0.0

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft use cases voor de patiënt in relatie tot de informatiestandaard Geboortezorg.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de doelgroepen, zoals beschreven in het functionele MedMij ontwerp en het algemene [Gebz:V3.2_Ontwerpen#Doelgroep| geboortezorg ontwerp].

Kaders en uitgangspunten

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in het functionele MedMij ontwerp en geboortezorg ontwerp.

Kwalificatie

Op de use case "Client vraagt via PGO Integrale Zwangerschapskaart op" is een MedMij kwalificatie van toepassing. Kwalificatie voor MedMij vindt plaats per systeemrol. Algemene informatie over kwalificatie is te vinden op de MedMij kwalificatiepagina.

De kwalificatiescripts voor de use case "Client vraagt via PGO Integrale Zwangerschapskaart op" zijn hier te vinden:

Use case(s)

Use case: Client vraagt via PGO Integrale Zwangerschapskaart op

Doel en Relevantie

Inzicht in de integrale zwangerschapskaart biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak. Dit draagt bij aan meer grip op de eigen gezondheidsgegevens en daarmee ook meer regie over de eigen gezondheid. Een technische specificatie vindt u in de FHIR implementatie gids.

Proces en Context

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

  • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de integrale zwangerschapskaart beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preproces

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de integrale zwangerschapskaart tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil de integrale zwangerschapskaart inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar. Een patiënt neemt steeds zelf het initiatief om haar integrale zwangerschapskaart te raadplegen.

Proces

Stap Omschrijving
01 Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbaarheid van de integrale zwangerschapskaart bij een XIS.
02 Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt de integrale zwangerschapskaart beschikbaar voor de patiënt.
03 De patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de integrale zwangerschapskaart in te zien.

Postproces

De patiënt heeft de integrale zwangerschapskaart geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

  • PGO (patiënt)
  • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om uitwisseling van de integrale zwangerschapskaart van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO IntegraleZwangerschapskaartRaadplegend GZ-IZR-FHIR Raadplegen integrale zwangerschapskaart bij zorgaanbieder
XIS IntegraleZwangerschapskaartBeschikbaarstellend GZ-IZB-FHIR Beschikbaarstellen integrale zwangerschapskaart aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram integrale zwangerschapskaart raadplegen


Componenten diagram van systemen en systeemrollen

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Integrale Zwangerschapskaart (PULL) MedMij Raadplegen Integrale Zwangerschapskaart GZ-IZR-FHIR DVP Patiënt UC Integrale Zwangerschapskaart in FHIR IG
MedMij Beschikbaarstellen Integrale Zwangerschapskaart GZ-IZB-FHIR DVZA Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram Raagplegen gegevens Integrale Zwangerschapskaart

Afbeelding 11: Use case diagram raadplegen gegevens Integrale Zwangerschapskaart

Versie BITS-ticket Omschrijving
1.0.0 MM-5006 Publicatie van usecase Integrale Zwangerschapskaart 1.0.0