Addenda voor inhoudelijke gegevens Beschikbaarstellen/Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg - scenario 1.4

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenNaar nictiz.nl

BASISGEGEVENS LZ RAADPLEGEND SYSTEEM - SCENARIO 1.4

1 Inleiding

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. Het document 1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg.pdf verwijst voor scenario 1.4 naar dit document.

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

1.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

1.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

1.3 Omschrijving scenario 1.4

In scenario 1.4 wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO van een zelfgekozen inhoudelijk data-element uit scenario 1.1.

2 Categorie


3 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS.