Addenda voor inhoudelijke gegevens Beschikbaarstellen/Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg - scenario 1.5

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenNaar nictiz.nl

BASISGEGEVENS LZ BESCHIKBAARSTELLEND SYSTEEM - SCENARIO 1.5

1 Inleiding

Dit document bevat de addenda met inhoudelijke gegevens voor de systeemrol:

  • Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De documenten 1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg.pdf en 1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg.pdf verwijzen voor scenario 1.5 naar dit document.

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

1.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

1.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

1.3 Omschrijving scenario 1.5

Met scenario 1.5 wordt getoetst of het XIS systeem Basisgegevens Langdurige Zorg voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten. Het is identiek aan scenario 1.1, met uitzondering van de sectie Verpleegkundig zorgplan. In scenario 1.5 bestaat het Verpleegkundig zorgplan uit opgemaakte tekst, waarvan een voorbeeld is opgenomen, dat niet letterlijk door het XIS systeem hoeft te worden overgenomen. De inhoudelijke eisen zijn opgenomen in het Kwalificatiescript.

Hieronder volgen de inhoudelijke gegevens conform de secties en zibs in de Basisgegevens Langdurige Zorg.

1.4 Aandachtspunten inhoudelijke gegevens scenario 1.5

  • DVP's krijgen de elementen Organisatie naam en Organisatie locatie van Zorgaanbieder in één veld aangeleverd. Deze hoeven zij dus niet in afzonderlijke velden te tonen.

2 Scenario 1.5: Inhoudelijke gegevens

3 Categorie