Vaccinatie-Immunisatie 1.0.9- kwalificatie MedMij - Vaccinaties Beschikbaarstellen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Doelgroep

De doelgroep van dit kwalificatiescript is de XIS-leverancier die zich voor MedMij wil kwalificeren op de systeemrol Beschikbaarstellen Vaccinaties.

2 Inleiding

2.1 Algemene informatie

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. De op te vragen onderdelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. Actuele informatie over de informatiestandaard kan je vinden via het Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp.

2.2 Begrippenlijst

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.

Op de Landingspagina Vaccinatie-Immunisatie zijn de informatiestandaardspecifieke definities te vinden.

3 Kwalificatie-informatie

3.1 Algemeen

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.2 Voorwaarden voor kwalificatie

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.

3.3 Uitgangspunten kwalificatie

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de systeemrol waarop je in dit script kwalificeert.

3.4 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

  1. De berichten die worden verstuurd vanuit het systeem: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
  2. Schermafdrukken van de wijze waarop het systeem de informatie uit een kwalificatiescenario aan de gebruiker toont. Onder "Uit te voeren stappen" en in het "Overzicht scenario’s" staat aangegeven waar deze verwacht worden.

Stuur dit materiaal op in het aanleverformat (indien je hier nog niet over beschikt is dit te verkrijgen via kwalificatie@medmij).


4 Kwalificatiescript

4.1 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

  1. Maak in het XIS de zorgverlener en zorgaanbieder aan, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
  2. Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
  3. Maak in het XIS de vaccinatiegegevens voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
  4. Maak schermafdrukken van de ingevoerde gegevens.
  5. Start het raadplegen van de gegevens op vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone).
  6. Vaccinatiegegevens beschikbaarstellen zoals beschreven in het scenario.

4.2 Overzicht scenario’s

Nr Scenario Doel van test Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1 De XIS stelt gegevens van één vaccinatie beschikbaar aan de PGO-gebruiker Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin verplichte velden gevuld zijn Schermafdruk van de gegevens van de patiënt en vaccinatie 1. Scenario 1.1
2 De XIS stelt meerdere vaccinatiegegevens beschikbaar aan de PGO-gebruiker Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin de meeste velden gevuld zijn Schermafdruk van de gegevens van de patiënt, vaccinatie 1, vaccinatie 2, vaccinatie 3 en vaccinatie 4. Scenario 1.2

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Er is een fictief BSN (fBSN) voor testdoeleinden in de persoonsgegevens opgenomen. Dit is alleen bedoeld voor gebruik in het XIS (registratie van de testpersoon).

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN niet mag worden gebruikt in de gegevensuitwisseling. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein.

5.2 Variabele T datum

De T datum is altijd de maandag van de week waarin je de tests van dit script uitvoert. Als ergens staat T-100 betekent dit dus: 100 dagen eerder dan de huidige maandag. Meer uitleg over de T datum is hier te vinden.

6 Inhoudelijke gegevens

6.1 Scenario 1.1

6.1.1 Bundel Putten

Bundel
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Johanna Petronella Maria
Initialen J.P.M.
Roepnaam Jo
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Putten
Geboortedatum 28 apr 1934

6.1.2 Vaccinatie Putten

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 54651 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code COVID-19 VACCIN PFIZER INJVLST 0,3ML (code = 2924528 in codestelsel 'G-Standaard HPK')
Batchnummer FF4213
Vaccinatie datum 19 jun 2021
Locatie
Adresgegevens
Straat Noordeinde
Huisnummer 68
Toediener
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 32320038 (in identificerend systeem: URA)
Status toediening Completed (code = completed in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')

6.2 Scenario 1.2

6.2.1 Bundel Voorden

Bundel
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Helena Maria
Initialen H.M.
Roepnaam Lena
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van der
Achternaam Voorden
Geslachtsnaam partner
Voorvoegsels partner der
Achternaam partner Teeuwen
Titels Barones
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Huisnummerletter A
Huisnummertoevoeging Bis
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Gemeente Het Hogeland
Land Nederland (code = NL in codestelsel 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Additionele informatie Huize Zonneschijn
Adres soort Officieel adres (code = HP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 999
Huisnummerletter hs
Huisnummertoevoeging Bis
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Gemeente Het Hogeland
Land Nederland (code = NL in codestelsel 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Additionele informatie Huize Maneschijn
Adres soort Vakantie adres (code = HV in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612121212
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = MC in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = HP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Toelichting Bereikbaar tussen 8u-17u
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612121213
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = MC in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = WP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Toelichting Alleen in nood
Email adressen
Email adres barones@testmailbarones.nl
Email soort Privé e-mailadres (code = HP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres barones2@testmailbarones.nl
Email soort Privé e-mailadres (code = HP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 900204898 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 12 nov 2004

6.2.2 Vaccinatie Voorden

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 54657 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code Infanrix hexa Injsusp Wwsp 0,5ml (code = 74691 in codestelsel 'G-Standaard PRK')
Product specificatie
Farmaceutische vorm POEDER VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE (code = 44 in codestelsel 'G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)')
Product naam Infanrix ® Hexa (Hib-Hep B)
Omschrijving geen
Batchnummer A21CA260A
Serienummer 12345ABC
Dosis 0.5
Vaccinatie datum 12 apr 2007
Locatie
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 07032165498
Telecom type Land Line (code = LL in codestelsel '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = WP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Toelichting doorkiesnummer
Telefoonnummers
Telefoonnummer 07032165400
Telecom type Fax (code = FAX in codestelsel '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = WP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Toelichting inbelnummer
Email adressen
Email adres bestaatniet@jongflorence.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = WP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres anoniem@jongflorence.nl
Email soort Privé e-mailadres (code = HP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat Thijssestraat
Huisnummer 47
Huisnummerletter x
Huisnummertoevoeging zeta
Aanduiding bij nummer Tegenover (code = to in codestelsel '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Postcode 2521 ZE
Woonplaats Den Haag
Gemeente 's Gravenhage
Land Nederland (code = NL in codestelsel 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Additionele informatie Verkeerde kant van de straat
Adres soort Officieel adres (code = HP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 48485114 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Jong Florence
Afdeling specialisme GGD's (instellingen) (code = 3200 in codestelsel 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Organisatie type Jeugdgezondheidszorg (code = JGZ in codestelsel '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Organisatie locatie
Locatie naam Jong Florence Th.Str.
Locatie nummer 2
Toediener
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 75131313 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.5.1)
Naamgegevens
Voornamen Thomas
Initialen T.H.
Roepnaam Tommy
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = NL1 in codestelsel '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Pickles
Geslachtsnaam partner
Voorvoegsels partner van
Achternaam partner Carmichael
Titels Prof. dr.
Specialisme Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd (code = 0300 in codestelsel 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 48485114 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Jong Florence
Afdeling specialisme GGD's (instellingen) (code = 3200 in codestelsel 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Organisatie type Jeugdgezondheidszorg (code = JGZ in codestelsel '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener rol Hoofdbehandelaar (code = RESP in codestelsel 'HL7 ParticipationType')
Vaccinatie aanleiding Immunisatie nodig vanuit vaccinatieprogramma (situatie) (code = 159741000146107 in codestelsel 'SNOMED CT')
Vaccinatie aanleiding Immunisatie nodig vanuit rijksvaccinatieprogramma (situatie) (code = 159731000146104 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Influenza (aandoening) (code = 6142004 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Hepatitis (aandoening) (code = 128241005 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toedieningsweg intramusculair (code = 2 in codestelsel 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Anatomische locatie
Locatie bovenarm (code = 40983000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Lateraliteit links (code = 7771000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toelichting Dit is een toelichtingsveld voor de vaccinatie.
Status toediening Completed (code = completed in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')
Vaccinatie indicatie Kwetsbare oudere (bevinding) (code = 404904002 in codestelsel 'SNOMED CT')
Vaccinatie indicatie Aandoening van long (aandoening) (code = 19829001 in codestelsel 'SNOMED CT')

6.2.3 Vaccinatie Voorden

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 54658 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code PNEUMOKOKKENVACCIN 13 TYPEN INJSUSP WWSP 0,5ml (code = 91804 in codestelsel 'G-Standaard PRK')
Product specificatie
Farmaceutische vorm POEDER VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE (code = 44 in codestelsel 'G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)')
Product naam Prevenar
Omschrijving geen
Batchnummer 20495
Dosis 0.5
Vaccinatie datum 12 apr 2007
Locatie
Adresgegevens
Huisnummer 22
Postcode 9999 XB
Toediener
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 48485114 (in identificerend systeem: URA)
Vaccinatie aanleiding Immunisatie nodig voor werk (situatie) (code = 159721000146101 in codestelsel 'SNOMED CT')
Vaccinatie aanleiding Vaccinatie (verrichting) (code = 33879002 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Infectieziekte door Streptococcus pneumoniae (aandoening) (code = 16814004 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toedieningsweg intramusculair (code = 2 in codestelsel 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Anatomische locatie
Locatie bovenarm (code = 40983000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Lateraliteit rechts (code = 24028007 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toelichting Deze vaccinatie is voor toekomstige werkgever.
Status toediening Entered in Error (code = entered-in-error in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')
Vaccinatie indicatie Kwetsbare oudere (bevinding) (code = 404904002 in codestelsel 'SNOMED CT')
Vaccinatie indicatie Overgewicht (bevinding) (code = 238131007 in codestelsel 'SNOMED CT')

6.2.4 Vaccinatie Voorden

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 54659 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code COVID-19 VACCIN ASTRAZENECA INJVLST (code = 2925508 in codestelsel 'G-Standaard HPK')
Product specificatie
Farmaceutische vorm DISPERSIE VOOR INJECTIE (code = 76 in codestelsel 'G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)')
Product naam COVID-19 VACCIN ASTRAZENECA INJVLST
Omschrijving geen
Batchnummer ABV3025
Dosis 0.5
Vaccinatie datum 19 feb 2021
Locatie
Adresgegevens
Straat Laan van Wateringse Veld
Huisnummer 392
Woonplaats Den Haag
Toediener
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 75131313 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.5.1)
Naamgegevens
Voornamen Charlotte
Geslachtsnaam
Achternaam Bruinsma
Vaccinatie aanleiding Passieve immunisatie (verrichting) (code = 51116004 in codestelsel 'SNOMED CT')
Vaccinatie aanleiding Reizigersvaccinatie (verrichting) (code = 14747002 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Aandoening door infectie door 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 (aandoening) (code = 840539006 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toedieningsweg intramusculair (code = 2 in codestelsel 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Anatomische locatie
Locatie bovenarm (code = 40983000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Lateraliteit links (code = 7771000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toelichting Moeizaam door prikangst
Status toediening Completed (code = completed in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')
Vaccinatie indicatie Overgewicht (bevinding) (code = 238131007 in codestelsel 'SNOMED CT')
Vaccinatie indicatie Immunodeficiëntie (aandoening) (code = 234532001 in codestelsel 'SNOMED CT')

6.2.5 Vaccinatie Voorden

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 54660 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code COVID-19 VACCIN PFIZER INJVLST 0,3ML (code = 2924528 in codestelsel 'G-Standaard HPK')
Product specificatie
Farmaceutische vorm DISPERSIE VOOR INJECTIE (code = 76 in codestelsel 'G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)')
Product naam COVID-19 VACCIN PFIZER INJVLST 0,3ML
Omschrijving geen
Batchnummer PCA0021
Dosis 0.3
Vaccinatie datum 19 feb 2021
Locatie
Adresgegevens
Straat Laan van Wateringse Veld
Huisnummer 392
Postcode 2548 CJ
Toediener
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03898989 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.5.1)
Naamgegevens
Initialen G.
Geslachtsnaam
Achternaam Spijkerman
Vaccinatie aanleiding Immunisatie nodig vanuit vaccinatieprogramma (situatie) (code = 159741000146107 in codestelsel 'SNOMED CT')
Vaccinatie aanleiding Immunisatie nodig voor werk (situatie) (code = 159721000146101 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Aandoening door infectie door 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 (aandoening) (code = 840539006 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toedieningsweg intramusculair (code = 2 in codestelsel 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Anatomische locatie
Locatie bovenbeen (code = 68367000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Lateraliteit links (code = 7771000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toelichting geen
Status toediening Completed (code = completed in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')
Vaccinatie indicatie Zwangerschap (bevinding) (code = 77386006 in codestelsel 'SNOMED CT')
Vaccinatie indicatie Verwonding (aandoening) (code = 416462003 in codestelsel 'SNOMED CT')

7 Release notes

Een overzicht van de versiehistorie is terug te vinden op het functioneel ontwerp.