Vragenlijsten - inhoud kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

1 Addenda voor inhoudelijke gegevens Vragenlijsten

1.1 Scenario VL - test algemeen - Questionnaire

Questionnaire
Gegevenselement Waarde
Language Dutch (Netherlands) (code = 'nl-NL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.316')
Url https://simplifier.net/nictizstu3-questionnaires/bundle-example
Name voorbeeld-vragenlijst-naam
Title
waarde (string) Voorbeeld vragenlijst titel
Status concept (code = 'draft' in codeSystem 'PublicationStatus')
Date 13 mei 2019 12:00
Publisher Nictiz
Description Vragenlijst met diverse set van type vragen tbv Proves / Kwalificatie / Testen
Onderwerp Patiënt (code = 'Patient' in codeSystem 'http://hl7.org/fhir/resource-types')

1.1.1 item Voorbeeld Persoon Algemeen

item Voorbeeld Persoon Algemeen
Gegevenselement Waarde
Link id 1000
Item control lijst (code = 'list' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Text
waarde (string) Voorbeeld Persoon Algemeen
Type groep (code = 'group' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Item
Link id 1100
Item control tekst box (code = 'text-box' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Text
waarde (string) Naam van invuller vragenlijst
Type string (code = 'string' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Item
Link id 1200
Text
waarde (string) Geslacht
Type keuze (code = 'choice' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Options
Verwijzing http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1--20171231000000
Weergave tekst GeslachtCodelijst - zib 2017
Item
Link id 1300
Text
waarde (string) Geboortedatum
Type datum (code = 'date' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Item
Link id 1400
Max decimal places 1
Unit kg (code = 'kg' in codeSystem 'UCUM')
Text
waarde (string) Huidige gewicht (kg) met maximaal 1 decimaal achter de komma
Type hoeveelheid (code = 'quantity' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Item
Link id 1500
Max decimal places 0
Unit cm (code = 'cm' in codeSystem 'UCUM')
Text
waarde (string) Huidige lengte (cm)
Type hoeveelheid (code = 'quantity' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')

1.1.2 item Voorbeeld Persoon Specifiek (bijv. verslaving)

item Voorbeeld Persoon Specifiek (bijv. verslaving)
Gegevenselement Waarde
Link id 2000
Text
waarde (string) Voorbeeld Persoon Specifiek (bijv. verslaving)
Type groep (code = 'group' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Item
Link id 2100
Text
waarde (string) Rookt u?
Type boolean (code = 'boolean' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Item
Link id 2110
Item control drop-down (code = 'drop-down' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Text
waarde (string) Hoe vaak rookt u?
Type keuze (code = 'choice' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Enable when
Question 2100
Has answer Ja
Option
Value
Value ordinaal nooit (ordinal = '0')
Option
Value
Value ordinaal af en toe op sociale gelegenheden (ordinal = '1')
Option
Value
Value ordinaal geregeld , maar niet elke dag (ordinal = '2')
Option
Value
Value ordinaal elke dag (ordinal = '3')
Item
Link id 2120
Item control radio-button (code = 'radio-button' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Text
waarde (string) U rookt niet meer, maar heeft u ooit gerookt?
Type boolean (code = 'boolean' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Enable when
Question 2100
Has answer Nee
Item
Link id 2121
Unit jaar (code = 'a' in codeSystem 'UCUM')
Text
waarde (string) Hoe lang is het geleden dat u heeft gerookt? Schatting in gehele jaren. Indien korter dan jaar geleden vul dan 1 in.
Type hoeveelheid (code = 'quantity' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Enable when
Question 2120
Has answer Ja
Item
Link id 2200
Item control radio-button (code = 'radio-button' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Code bevinding betreffende alcoholgebruik (bevinding) (code = '228273003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Text
waarde (string) Drinkt u alcohol?
Type keuze (code = 'choice' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Option
Weergavetekst drinkt alcohol
Value
Value coding drinkt alcohol (bevinding) (code = '219006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Option
Weergavetekst drinkt momenteel geen alcohol
Value
Value coding drinkt momenteel geen alcohol (bevinding) (code = '105542008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Item
Link id 2300
Item control radio-button (code = 'radio-button' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Text
waarde (string) Apgar score ademhaling (met ValueSet in Bundle)
Type keuze (code = 'choice' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Options
Verwijzing http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1--20171231000000
Weergave tekst AdemhalingScore

1.1.3 item Voorbeeld Meerdere opties (bijv. Social media)

item Voorbeeld Meerdere opties (bijv. Social media)
Gegevenselement Waarde
Link id 3000
Text
waarde (string) Voorbeeld Meerdere opties (bijv. Social media)
Type groep (code = 'group' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Item
Link id 3001
Text
waarde (string) Bent u actief op een van de volgende social media platforms:
Type weergave (code = 'display' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Item
Link id 3100
Text
waarde (string) Facebook
Type boolean (code = 'boolean' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Required Ja
Item
Link id 3200
Text
waarde (string) Instagram
Type boolean (code = 'boolean' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Required Ja
Item
Link id 3300
Text
waarde (string) LinkedIn
Type boolean (code = 'boolean' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Required Ja
Item
Link id 3400
Text
waarde (string) Van een ander platform dat hier niet is genoemd?
Type boolean (code = 'boolean' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Required Ja
Item
Link id 3410
Max value
Integer 5
Text
waarde (string) Hoeveel andere platforms zijn dit dan? (max 5)
Type geheel getal (code = 'integer' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Enable when
Question 3400
Has answer Ja
Required Ja
Item
Link id 3410
Item max occurs 5
Text
waarde (string) Welk of welke platforms zijn dit dan?
Type string (code = 'string' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Enable when
Question 3400
Has answer Ja
Required Ja
Repeats Ja

1.1.4 item Voorbeeld Vraag met opmaak

item Voorbeeld Vraag met opmaak
Gegevenselement Waarde
Link id 4000
Text
waarde (string) Voorbeeld Vraag met opmaak
Type groep (code = 'group' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Item
Link id 4100
Text
Group textxhtml

(algemene) lichamelijke gezondheid

waarde (string) (algemene) lichamelijke gezondheid
Type string (code = 'string' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')

1.1.5 item Voorbeeld Slider

item Voorbeeld Slider
Gegevenselement Waarde
Link id 5000
Text
waarde (string) Voorbeeld Slider
Type (code = 'group' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Item
Link id 5100
Item control meetschaal (code = 'slider' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Min value
Integer 0
Max value
Integer 10
Text
waarde (string) Hoeveel Pijn heeft u? Op deze schaal staat 0 voor geen pijn en 10 voor de meest ernstige pijn die u zich kunt voorstellen
Type (code = 'integer' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Item
Link id 5101
Item control ondergrens (code = 'lower' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Text
waarde (string)
Item
Link id 5102
Item control bovengrens (code = 'upper' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Text
waarde (string)
Item
Link id 5110
Item control (code = 'radio-button' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Text
waarde (string) U geeft aan dat u veel pijn heeft (hoger dan score 5). Hoe vaak heeft u deze pijn?
Type (code = 'choice' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Enable when
Enable operator Greater or Equals (code = '>=' in codeSystem 'QuestionnaireItemOperator')
Question 5100
Answer
Answer integer 6
Required Ja
Option
Value
Value ordinaal 1. Elke dag en de gehele dag (ordinal = )
Option
Value
Value ordinaal 2. Elke dag en niet de gehele dag (ordinal = )
Option
Value
Value ordinaal 3. Niet elke dag, maar wel meerdere keren per week (ordinal = )

1.1.6 item Gebruik Social Media - voorbeeld met checkbox

item Gebruik Social Media - voorbeeld met checkbox
Gegevenselement Waarde
Link id 6000
Item control (code = 'list' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Text
waarde (string) Gebruik Social Media - voorbeeld met checkbox
Type (code = 'group' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Item
Link id 6100
Item control (code = 'check-box' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Text
waarde (string) Bent u actief op een van de volgende social media platforms
Type (code = 'choice' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Option
Value
Value string
Option
Value
Value string
Option
Value
Value string
Option
Value
Value string Anders, nl.
Item
Link id 6200
Item control (code = 'text-box' in codeSystem 'Questionnaire Item UI Control Codes')
Text
waarde (string) indien meer dan 1, vul de voor u belangrijkste in
Type (code = 'string' in codeSystem 'QuestionnaireItemType')
Enable when
Enable operator Equals (code = '=' in codeSystem 'QuestionnaireItemOperator')
Question 6100
Has answer Ja
Answer
Answer string Anders, nl.