Addenda voor inhoudelijke gegevens Beschikbaarstellen/Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg - scenario 1.1

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenNaar nictiz.nl

BASISGEGEVENS LZ BESCHIKBAARSTELLEND SYSTEEM - SCENARIO 1.1

1 Inleiding

Dit document bevat de addenda met inhoudelijke gegevens voor de systeemrol:

  • Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De documenten 1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg.pdf en 1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg.pdf verwijzen voor scenario 1.1 naar dit document.

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

1.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

1.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

1.3 Omschrijving scenario 1.1

Met scenario 1.1 wordt getoetst of het XIS systeem Basisgegevens Langdurige Zorg voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten. Hieronder volgen de inhoudelijke gegevens conform de secties en zibs in de Basisgegevens Langdurige Zorg.

2 Scenario 1.1: Inhoudelijke gegevens

2.1 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Fiona
Initialen F.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Mutter
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres fmutter@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911673 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee

2.2 Behandelrestricties

Behandelrestricties
Gegevenselement Waarde
Behandel aanwijzing
Verificatie
Geverifieerd Ja
Geverifieerd bij Patiënt (code = '116154003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie datum 20 jan 2018
Behandeling Cardiopulmonaire resuscitatie (code = '89666000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Behandeling toegestaan Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk (code = 'NEE' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
Begin datum 20 jan 2018
Wilsverklaring
Wilsverklaring Zie Wilsverklaring hieronder
Wilsverklaring
Wilsverklaring type Niet reanimeren verklaring (code = 'NR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
Wilsverklaring datum 20 jan 2018
Vertegenwoordiger
Contactpersoon Zie Contactpersonen

2.3 Contactpersonen

Contactpersonen
Gegevenselement Waarde
Contactpersoon
Naamgegevens
Voornamen Robert
Initialen R.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Prins
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-34567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres bprins@123net.nl
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Zoon (code = 'SONC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

2.4 Klachten en diagnoses

Klachten en diagnoses
Gegevenselement Waarde
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 13 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Niet bekend met neurologische klachten
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam diabetes mellitus (code = '73211009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf wassen en afdrogen (code = '288552005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 13 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf kleden (code = '284972002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 13 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met lopen (code = '228158008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 13 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam afasie (code = '87486003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 13 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam risico op decubitus (code = '285304000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 13 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam overbelaste mantelzorg (code = '705044006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 13 jan 2018
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

2.5 Allergieen

Allergieen
Gegevenselement Waarde
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof pinda (code = '762952008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Fataal (code = '399166001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Na het eten van pinda's als student ontstond er een klinisch beeld van anafylaxie waarop de HA epipen heeft moeten toedienen
Reactie
Symptoom Anafylaxie (code = '39579001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie
Symptoom Angio-oedeem (code = '41291007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Angio-oedeem van de tong, lippen en peri-orbitale regio met acute benauwdheid na het eten van pinda's.
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof nikkelsulfaat (code = '255848005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Opgemerkt bij het dragen van nikkel bevattende sieraden.
Reactie
Symptoom Contactdermatitis (code = '40275004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Last van jeuk, roodheid en irritatie op de contactplek van nikkel bevattende sieraden.

2.6 Uitslagen

Uitslagen
Gegevenselement Waarde
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code Hemoglobine (code = '718-7' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd 13 jan 2018 15:00
Test uitslag 11.0 g/dl
Referentie bovengrens 16.0 g/dl
Referentie ondergrens 12.0 g/dl
Interpretatie vlaggen Onder referentiewaarde (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test
Test code Hematocriet (code = '20570-8' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd 13 jan 2018 15:00
Test uitslag 47 %
Referentie bovengrens 51 %
Referentie ondergrens 39 %
Onderzoek hemoglobine & hematocriet panel (code = '24360-0' in codeSystem 'LOINC')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code glucose 2 uur na maaltijd massa/volume serum of plasma (code = '1521-4' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd 13 jan 2018 15:00
Test uitslag 5.9 mg/dl
Referentie bovengrens 7.8 mg/dl
Referentie ondergrens 3.5 mg/dl
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd 13 jan 2018 15:00
Test uitslag 5.5 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L

2.7 Verrichtingen

Verrichtingen
Gegevenselement Waarde
Verrichting
Verrichting start datum 13 jan 2018
Verrichting eind datum 13 jan 2018
Indicatie
Probleem Zie Klachten en diagnoses: ischemisch cerebrovasculair accident
Verrichting type computertomografie van hersenen (code = '34227000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie Zorgsetting: zorgaanbieder
Uitvoerder
Zorgverlener Zie Zorgsetting: hoofdbehandelaar
Aanvrager
Zorgverlener Zie Zorgsetting: hoofdbehandelaar
Verrichting
Verrichting start datum 13 jan 2018
Verrichting eind datum 13 jan 2018
Indicatie
Probleem Zie Klachten en diagnoses: ischemisch cerebrovasculair accident
Verrichting type percutane trombolyse van intracraniële arterie (code = '230935003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie Zorgsetting: zorgaanbieder
Uitvoerder
Zorgverlener Zie Zorgsetting: hoofdbehandelaar
Aanvrager
Zorgverlener Zie Zorgsetting: hoofdbehandelaar
Verrichting
Verrichting start datum 13 jan 2018
Indicatie
Probleem Zie Klachten en diagnoses: probleem met lopen
Verrichting type fysiotherapie (code = '91251008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie Zorgsetting: zorgaanbieder
Uitvoerder
Zorgverlener Zie Zorgsetting: fysiotherapeut
Aanvrager
Zorgverlener Zie Zorgsetting: hoofdbehandelaar
Verrichting
Verrichting start datum 13 jan 2018
Indicatie
Probleem Zie Klachten en diagnoses: afasie
Verrichting type logopedische behandeling (code = '5154007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie Zorgsetting: zorgaanbieder
Uitvoerder
Zorgverlener Zie Zorgsetting: logopedist
Aanvrager
Zorgverlener Zie Zorgsetting: hoofdbehandelaar

2.8 Verpleegkundig zorgplan

Verpleegkundig zorgplan
Gegevenselement Waarde
Doelen en interventies
Verpleegkundige interventie
Interventie ondersteunen bij wassen en/of persoonlijke hygiëne (code = '386420003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie Klachten en diagnoses: probleem met zichzelf wassen en afdrogen
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat wassen onafhankelijk
Frequentie 1 per dag
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgsetting: verpleegkundige
Verpleegkundige interventie
Interventie ondersteunen bij aankleden (code = '313332003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie Klachten en diagnoses: probleem met zichzelf kleden
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat kleden onafhankelijk
Frequentie 2 per dag
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgsetting: verpleegkundige
Verpleegkundige interventie
Interventie patiënt mobiliseren (code = '62013009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie Klachten en diagnoses: probleem met lopen
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat lopen met hulp
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgsetting: verpleegkundige
Verpleegkundige interventie
Interventie wisselen van positie van patiënt (code = '225286008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie Klachten en diagnoses: risico op decubitus
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat huid blijft intact
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgsetting: verpleegkundige
Verpleegkundige interventie
Interventie ondersteuning voor verzorger (code = '386229000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie Klachten en diagnoses: overbelaste mantelzorg
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat zorgtaken voor echtgenoot worden gecontinueerd
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie Zorgsetting: verpleegkundige
Uitkomsten
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Wassen met hulp.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundig zorgplan: ondersteunen bij wassen en/of persoonlijke hygiëne
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Kleden met hulp.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundig zorgplan: ondersteunen bij aankleden
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Lopen geheel afhankelijk.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundig zorgplan: patiënt mobiliseren
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Huid is intact zonder decubitus wonden.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundig zorgplan: wisselen van positie van patiënt
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Thuiszorg is aangevraagd voor continuering van zorgtaken en huishoudelijke hulp.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundig zorgplan: ondersteuning voor verzorger

2.9 Zorgsetting

Zorgsetting
Gegevenselement Waarde
Huisarts
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Laura
Initialen L.
Naamgebruik Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam (code = 'NL3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Lanen
Geslachtsnaam partner
Voorvoegsels partner van
Achternaam partner Oosten
Specialisme Huisarts (code = '01.015' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder
Zorgverleners rol Verwijzer (code = 'REF' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Hoofdbehandelaar
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Niels
Initialen N.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Helmond
Specialisme Neuroloog (code = '01.026' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder hieronder
Zorgverleners rol Hoofdbehandelaar (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Overige behandelaars
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Petra Johanna
Initialen P.J.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Vreeswijk
Specialisme Verpleegkundige (code = '30.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder hieronder
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Thomas
Initialen T.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Janssen
Specialisme Fysiotherapeut (code = '04.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder hieronder
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Hilda
Initialen H.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Bruinsma
Specialisme Logopedist (code = '91.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder hieronder
Zorgaanbieder
Organisatie naam AA-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435768
Telecom type Vast telefoonnummer (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres neurologie@AAZ.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat De Weststraat
Huisnummer 3
Postcode 9999PK
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')