Addenda voor inhoudelijke gegevens Raadplegen/Beschikbaarstellen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenNaar nictiz.nl

ALLERGIEINTOLERANTIEVERTALING RAADPLEGEND OF BESCHIKBAARSTELLEND SYSTEEM

1 Inleiding

Dit document bevat de addenda met inhoudelijke gegevens voor de systeemrol:

  • AllergieIntolerantieVertaling raadplegend of beschikbaarstellend systeem - medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling

De doelgroep van dit document is de (kandidaat)deelnemer die wil kwalificeren. De documenten 'Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling' en 'Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling' verwijzen naar dit document.

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

1.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

1.2 Specifieke gegevens

Deze paragraaf bevat specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als AllergieIntolerantieVertaling raadplegend systeem.

1.3 Gegevens AllergieIntolerantieVertaling

Het onderdeel ‘Gegevens AllergieIntolerantieVertaling’ bevat de gegevens van de AllergieIntolerantieVertaling voor de betreffende personen. Dit gaat om het verwachte resultaat van de raadpleging.

1.3.1 Algemeen

Om AllergieIntolerantieVertaling goed te kunnen implementeren is kennis en gebruik van het functioneel en technisch ontwerp vereist.

1.3.2 Raadplegend systeem

Dit gaat om het verwachte resultaat van de raadpleging. Het gaat er voor een raadplegend systeem (zoals een PGO) om dat alle functioneel relevante informatie in samenhang getoond wordt.

Hoe de gebruikersschermen van een raadplegend systeem, zoals een PGO, er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop PGO's moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden.

1.3.2.1 Medicatie codering en weergavenaam

Alleen de weergavenaam van het geneesmiddel getoond hoeft te worden (alle andere kunnen hiervan afgeleid worden en zijn voor de gebruiker niet relevant).

1.3.3 Beschikbaarstellend systeem

Het beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit het addendum in het XIS in en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit beschikbaarstellende systeem bepaald mogen worden:

  • Zorgverlener, zorgaanbieder. Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
  • Identificatie van AllergieIntolerantie: verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID).

1.3.4 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

2 Raadplegen, verwerken en tonen

2.1 Scenario 1.1

2.1.1 Persoonsgegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens R. XXX_Dirksz
Identificatienummer 999911326 [BSN]
Identificatienummer 11101 met root OID '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.19829.1'
Geboortedatum 1 aug 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

2.1.2 Specifieke gegevens

Filtercriteria

LET OP: gebruik bij alle scenario's het filter: 'Type = medicatieafspraak'

Scenario Gegevenselement Waarde
1.1 Geen
1.2 Medicatieafspraak/identificatie MBH_113_1_MA_1
MBH_113_2_MA_1
MBH_113_3_MA_1
1.3 Productcode PRK 6939
HPK 615560
PRK 3891
1.4 Gebruiksperiode/ingangsdatum T-180
1.5 Gebruiksperiode/einddatum T
1.6 Gebruiksperiode/ingangsdatum T-180
Gebruiksperiode/einddatum T

2.2 Scenario 1.2

2.2.1 Persoonsgegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens Pauline P. XXX_Bourgonje
Identificatienummer 999911296 [BSN]
Identificatienummer 12102 met root OID '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.19829.1'
Geboortedatum 1 aug 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

3 Bijlage: Documenthistorie

3.1 Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
1.0 18 oktober 2019 Eerste versie voor AllergieIntolerantieVertaling