MedMij Vragenlijsten - kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Kwalificatie introductie

De informatiestandaard Vragenlijsten kent Nictiz kwalificaties. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via Kwalificatie scripts.


Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@nictiz.nl'.

2 Kwalificatie aansluiten op de kwalificatieomgeving

Nictiz biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te laten testen op correcte implementatie van informatiestandaarden.

Voor meer informatie over het testen vanuit MedMij (simulator vanuit Touchstone) zie: de MedMij pagina voor kwalificatie3 Kwalificatie scripts

Dit hoofdstuk bevat de scripts voor de testen en kwalificaties.

3.1 Vragenlijsten

Systeemrol Kwalificatie Opmerking
Vragenlijstverwijzing raadplegend systeem Vragenlijstverwijzing raadplegen Bij kwalificatie voor deze systeemrol is kwalificeren voor de systeemrol 'Vragenlijst raadplegend systeem' verplicht.
Vragenlijstverwijzing beschikbaarstellend systeem Vragenlijstverwijzing beschikbaarstellen
Vragenlijst raadplegend systeem Vragenlijst raadplegen
Vragen beschikbaarstellend systeem Vragenlijst beschikbaarstellen
Antwoorden op vragenlijst sturend systeem Antwoorden op vragenlijst sturen
Antwoorden op vragenlijst ontvangend systeem Antwoorden op vragenlijst ontvangen4 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

  1. Kennis en begrip van de betreffende informatiestandaard, zoals beschreven via de informatiestandaarden publicatie van Nictiz.
  2. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
  3. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
  4. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
  5. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.